Sunday, May 12, 2013

ಬಸುರಾದ ಮಹಾರಾಣಿ. ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲು ಹೊಂಟ ಹಾವರಾಣಿ.

ಸಾಬ್, ನಿಮಗೆ ಮುಹೂರ್ತಾಗೆ ಇಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ನಮಗ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನೀ ಯಾರರ ಗೂಂಡಾ ಮಂದಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗು. ಅವರss ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದು, ಸುಪಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ತೊಗೊಂಡ ಸುಪಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ಬಾರ್ಸೋದು, ಗೇಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅವರು ಇಡ್ತಾರ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು.

ಹಾಂ!!!ಹಾಂ!!!ಮಾಫ್ ಕರೋಜಿ. ಅದೇ ಅದೇ. ಮುಹೂರ್ತಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ತಡಿ ಹಾಂಗಿದ್ರ. ಒಳಗ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ತಂದು ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಕೂತು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗ ಪಂಚಾಂಗ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೆ.

ಮೊದಲss ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗ. ಈ ಜೋಕ್ ಈ ಹುಸ್ಸೂಳೆಮಗ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ.

ಪಂಚಾಂಗ ತರೋಕೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂಟ್ರೀ ಸಾಬ್? ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಹೀ..... ಹೀ.... ಖೀ....ಖಿ ಅಂತ ಬತ್ತೀಸೂ ತೋರ್ಸಿ ನಕ್ಕ ಕರೀಂ.

ಒಂದು ತರಹದ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಪಂಚಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊಂಟದ ಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವಾ ಹೀಂಗ 'ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗ ಪಂಚಾಂಗ' ಅಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ನನಗ ನಂಗಾಪನ್ ಮೆಹಸೂಜ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದ. ನಂಗಾಪನ್, ಮೆಹಸೂಜ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪ ಆಗೋದು  ಉರ್ದು ನಗ್ನತೆ ಫೀಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. 

ಕರೀಮನ ನಗೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕ ಬಾಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮಾಣಿಕಚಂದ್ ಗುಟಕಾ ರಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡದು ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳನೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕೆಂಪ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿತು.

ಹೇಶಿ ಮಂಗ್ಯಾನ್ ಕೆ ಸಾಬಾ! ಆ ದರಿದ್ರ ಮಾಣಿಕಚಂದ್ ಬೈತುಂಬಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಉರಸೂದಂತೂ ನೀ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ರಾಡಿ ಎಬ್ಬಸ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡು ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳನೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಡಿ ಎತ್ತು. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಒಗೆದು ಕಲಿ ಹೋಗೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡವರು? ಹಾಂ?ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಸಾಬ್? ಅರಬೀ ಒಗಿಯೋಕೆ ನಿಮ್ಮದೂ ಘರ ಮೇ ಬೂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಇಲ್ಲೋ.... ನಾ ಒಬ್ಬನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂಬುನ ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕಿನ ಇಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಂಗ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಡಾಸ್ ನಾವ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡದು ನಮ್ಮ ಅರವೀ ನಾವ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ತನಕಾ. ಆದ್ರ ನಿನ್ನಂತ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ರಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಸರ ನೋಡಪಾ - ಅಂತ ಅಂದೆ.

ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸಿಡದಿದ್ದ ಮಾಣಿಕಚಂದ್ ರಸಾ ಸಾವಕಾಶ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ನಾಕಾಣೆ ಸೈಜಿಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಸಡಿ ಅಳು ಮಸಡಿ ಆತು.

ಚಿಂತಾ ನಕ್ಕೋ ಕರೋಜಿ ಸಾಬ್! ಆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ.  ಫುಲ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ, ಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪಾ ಮುಹೂರ್ತಾ ನೋಡೋಜೀ. ಜಲ್ದಿ ಹೈ - ಅಂದ ಕರೀಂ ಬಂದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ.

ಹ್ಞೂ....ಹ್ಞೂ..... ಯಾವದಕ್ಕ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಬೇಕು? ಸೋಡಚೀಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನಕ್ಕೋ?  ನೀ ಈ ಎರಡ ಕೆಲಸಾ ಬಿಟ್ಟರ ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಡಚೀಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬ್ಯಾಡ. ಒಂದು ಲಿಂಬು ಸೋಡಾ ಕುಡಿದು, ಡರ್ರ ಡರ್ರ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ತೇಗು ಬಿಟ್ಟು, ತಲಾಕ್ ತಲಾಕ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಮೂರ ಸಲ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ ಒಳಗ ಸೋಡಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅಂತ ಕೇಳೇನಿ. ಇನ್ನು ಲಗ್ನಕ್ಕ ಈಗ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಆಷಾಡ ಮಾಸ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾ. ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಗ ಹಾಕಲು ನೋಡಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ!!! ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ತಲಾಕಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬ್ಯಾಡಾ ಸಾಬ್. ಕುಬಸಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಸಾಬ್! - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಕುಬಸಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ? ಹಾಂ? ಹಾಂ?  ಮನ್ನಿ ಮನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇವನ ಮಗಾ  ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಹುಟ್ಯಾನ. ಇಷ್ಟ ಲಗೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟನಾ ಕರೀಂ? ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಠಾಣ. ಆ ನಮೂನಿ ಬೀಜಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ? ಉತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರ ಫಲಾ ಬಂದss ಬಿಡ್ತದ, ಅಂತ ಸಾಬರ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ನನ್ನ ಭೇಜಾ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ.

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ರೀ ಸಾಬ್ರಾ!!!! ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಗ  ತಮ್ಮನೋ ತಂಗಿನೋ ಬರೋ ಹಾಂಗ ಕಾಣ್ತದ. ಕೇಳಿದ್ರೆನು ಅವನ ಕಡೆ? ಬೇಟಾ ನಿನಗ ಏನು ಬೇಕಪಾ? ತಮ್ಮ ಬೇಕೋ? ತಂಗಿ ಬೇಕೋ? ಕೇಳಿದ್ರೆನ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರ, ತಮ್ಮನೂ ಬ್ಯಾಡ, ತಂಗಿನೂ ಬ್ಯಾಡ, ಒಂದು ನಾಯಿಮರಿ  ತಂದು ಕೊಡ್ರೀ ಅಂದಾ. ಚುಪ್ ಬೈಟೋಜೀ. ಚುಪ್!! ಚುಪ್!! ಕುಬಸಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಕುಬಸಕ್ಕೇ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೀ? ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರೂ ಹೆಂಗ್ಸೂರು  ಬಸ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಚ್ಚಾ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿ, ನಮಗೆ ಟೋಪನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತು ಬಸರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ.

ಟೋಪನ್!? ಅಲ್ಲರೀ ಸಾಬ್ರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ತಲಿ ಮುಚ್ಚಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಟೋಪನ್ ಹಾಕ್ಕೋಳೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ನೀವು ಬಕ್ಕ ತಲಿ ಬಕ್ಕಾಸುರ. ತಲಿಗೆ ಟೋಪನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಹೇಳಿದಂಗ. ನಿಮಗ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಏನೋ? ಮಾತ ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದ್ರ ಕೂದಲು ಇದ್ದ ಗಂಡಸರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಟೋಪನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ರೀ? ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದ್ದ ಚಂದ ಕೂದಲಾ ಹಜಾಮನ ಕಡೆ ರೇಜರ್ ಹಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗ ಬೋಳಿಸಕೊಂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಕ್ಕಾಸುರ ಆಗಬೇಕ? ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಟೋಪನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ? ಇದರಕಿಂತ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ, ಅಂದೆ.

ಕರೀಂ ನನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ. ತಲಿ ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ.

ಯಾ ಅಲ್ಲಾ!!!ಯಾ ಖುದಾ!!! ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!! ನಿಮಗೆ ತಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ತಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೋಪನ್ ಅಲ್ಲಾ ಸಾಬ್. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೋಪನ್. ಅದೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಾ ಛೋಡೋಜೀ. ಜಲ್ದೀ ಜಲ್ದೀ ಮುಹೂರ್ತಾ ನೋಡೋಜೀ, ಅಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ.

ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋಹಾಂಗ ಗಂಡಸರು ಯಾವ ಟೋಪನ್ ಎಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ ಯಾವಾಗ ಯಾಕ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಂತೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿ ಉರ್ದು ಒಳಗ ಬೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದss ಬಂತು. ಸೂಡ್ಲಿ. ಅಂಗೈ ತೋರಿಸಿ ಅರಿಷ್ಟ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತ ಯಾವಗಾರ ಸಾಬ್ರನ್ನು ಹಿಡದು ಕೇಳ್ತೆನಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡ. ಗರಂ ಆಗಿ ಉರ್ದು ಒಳಗ ಬೈಲಿಕತ್ತಬಿಟ್ಟಾನ. ಆದರೂ ಯಾವ ಟೋಪನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು.

ಮುಹೂರ್ತ..... ಅದೂ ಕುಬಸಕ್ಕ..... ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೀ? ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಅಂತು ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೀ. ಮತ್ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಆಪಾ ಜಾನ್ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾ ಏನು? ಅಕಿ ಖಮರುನ್ನೀಸಾ ನಮಕಿಂತ ೩-೪ ವರ್ಷ ದೊಡ್ದಾಕಿ ಅಲ್ಲ? ಈ ವಯಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಬಸುರಾಗಿ ಕೂತಾಳ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ವಯಸ್ಸಾದ್ರೇನು? ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಗಂಡ್ಸೂರು ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ಸೂರು ಹುಂಚಿ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗ ನೋಡ್ರೀ. ಹಳೆತಾದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕss ಇರಬೇಕು, ಹುಣಸೆ ಮುಪ್ಪಾದರೆ ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪೇ? ಅಂತ ಗಾದಿ ಮಾತು ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹಾಲಿ ಗಂಡ ಯಾರು ಈಗ? ಅಕಿ ಹಳೆ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಸೌದಿ ಅರಬನ್ನಂತೂ ಹಿಡದು ಇಕಿ ತಿಕ್ಕಿ, ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿ, ಜೀವಾ ತಿಂದು, ಅವನ ರೊಕ್ಕಾ ಅಷ್ಟು ಬೋಳಿಸಿ, ಆವಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಾಗಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭಾವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು, ದಿವಾಳ ತೆಗೆದು, ಇಕಿಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ಸೋಡಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮೈಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ಟಿ ಒಂದss ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಗಡ್ಡಾ ನೀವಿಕೋತ್ತ ಸೀದಾ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ ಕೈದಾ ಜಿಹಾದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಕಾಟ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ ಅವಂಗ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಜಿಹಾದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಯಾ ಪರೀ ಕಾಡಿರಬೇಕು ಅಕಿ ಖತ್ರನಾಕ್ ಖಮರುನ್ನೀಸಾ! ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಳ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾ ಖಮರುನ್ನೀಸಾ? ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 

ಇವರ ಬೇಗಂ ಬಸುರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಪುರಾತನ ಸುಂದರಿ ಇವರ ಅಕ್ಕನss ಬಸುರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊಹಾ.

ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!! ಅಂತ ಕರೀಂ ಮತ್ತ ಉದ್ಗರಿಸಿದ.

ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ನಮಗ  ಉರ್ದು ಒಳಗಾ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನಸೀಬ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇವಂಗ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನss ನನ್ನ ಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕ ಇವತ್ತು ಇವಾ ನನಗ ಉರ್ದು ಒಳಗ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೈಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು.

ಅಯ್ಯೋ!!!!ಚುಪ್!!!ಚುಪ್!!!ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಬಸರಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸುರಾದವರು ಯಾರೋ ಬ್ಯಾರೆನೇ. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಜಲ್ದೀ ನೋಡ್ರೀ. ತಲಿ ತಿನ್ನಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಘರ್ ಮೇ ಬೇಗಂ ತಲಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಕ್ಕ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಪನ್ ಸರಕ್ಕನ ಕಿತ್ತಿದವನ ಮಾರಿ ಮುಂದ ಅವನ ಬಕ್ಕ ತಲಿ ತಂದು ಹಿಡಿದ.

ಮೂಗಿಗೆ ಹತ್ತರ ಬಂದಿತ್ತು ಟಕಳು ತಲಿ. ತಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಘಮ್ಮ ಅಂತ ವಾಸನಿ ಬಂತು. ತಲಿ ಬೋಡ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ವಿಗ್ ಟೋಪನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳತಾನ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ಬಕ್ಕಿ ತಲಿಗೆ ಯಾಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಗೋತ್ತಾನ? ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಖರೇನss ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರ ಮತ್ತ  "ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್" ಅಂತ ಉರ್ದು ಒಳಗ ಬೈದಾನು ಅಂತ ಗಪ್ ಆದೆ.

ಸಾಬ್ರಾ ಯಾರ ಬಸುರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳರೀಪಾ. ಅವರ ಕುಂಡಲಿ ತೋರಿಸರೀಪಾ. ಅದಿಲ್ಲದ ಬರೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ರೀ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ರೀ ಅಂದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಬಸುರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಅದರ ಕುಬಸಕ್ಕ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಲಾ? ಹಾಳಾದ ಗಂಡು ನಾಯಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ವಾಡಿ, ಅದೂ ಎತ್ತರದ ಗ್ವಾಡಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಚೂಪ್  ಚೂಪ್ ಕಾಜ್ ಬ್ಯಾರೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿನ್ ಕನ್ಯಾ ನಾಯಿಗೆ ಬಸ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಾವ. ನಾಯಿ ಮುಂಡೇವು. ಅದಕ್ಕ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಲಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದೆ.

ಕುಬಸದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಕುಂಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಬ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? - ಅಂತ ಕರೀಂ ಪರೇಶಾನ ಆದ.

ಕುಂಡಲಿ! ಕುಂಡಲಿ! ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಅಂದ್ರ ಜಾತಕ ಅಂದ್ರ ಹೊರೋಸ್ಕೊಪ್. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತದ. ಯಾರದ್ದೂ ಕುಂಡಿ ತೋರ್ಸೋದು ಬ್ಯಾಡ. ಕುಂಡಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ. ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತು, ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಾವರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಕರೀಂ.

ಕೇಳಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದೆ.

ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸ. ಹಾವರಾಣಿ ಮಾಡಾಕಿ!

ಏನಿದು ಹಾವರಾಣಿ, ಮಹಾರಾಣಿಯರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್?

ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್!

ಏನು ನೀವು ಹಾವರಾಣಿ ಸಾಕೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಆಕಳು, ಎಮ್ಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಸಾಕೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರ ಹಾವರಾಣಿ ಸಾಕವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ನೀವ ಫಸ್ಟ್. ಅದೆಂತಾ ಹಾವರಾಣಿ ಮಾರಾಯ? ಯಾವದೋ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ರ ನೀ ಸಾಕಿದ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ ಹಾವರಾಣಿ ಯಾವದೋ ಜನ್ಮದಾಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಯಾವದೋ ಋಷಿ ಮುಂದ ಕ್ಯಾಬರೆ ಡಾನ್ಸ್  ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ. ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆತು ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ತನ್ನ ಕಮಂಡಲು ಒಳಗಿಂದ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪೆಗ್ ನೀರ ಗೊಜ್ಜಿ, ಹಾವರಾಣಿ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳು, ಅಂತ ಶಾಪಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಪತಿಯಾಲಾ ಪೆಗ್ಗ ಗೊಜ್ಜಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾ ಚಂದ ಹಾವರಾಣಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದ. ಅದss  ಹಾವಾರಣಿನ ನೀವು ಪೆಟ್ ಅಂತ ಇಟಗೊಂಡೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ಜನ್ಮ ಹಾವರಾಣಿದು ಆದ್ರ ಏನಾತು? ಕರ್ಮಫಲ ಕೊಡss ಬೇಕು ನೋಡ್ರೀ. ಏನೋ ಎಂತೋ? ಈ ಹಾವರಾಣಿ ಪಾಪ ಆ ಬಸುರಾದ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ತದ ಏನೋ? ಆದರೂ ಬಸುರಾದವರ ಕುಂಡಲಿ ಬೇಕಲ್ಲರೀ. ಅದಿಲ್ಲದ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುದು ಹ್ಯಾಂಗ? ಯಾವ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ನಿಮ್ಮ ಹಾವರಾಣಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಉದ್ದಗ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!! - ಅಂತ ಮೂರ ಸರೆ ಬೈದ ಬಿಟ್ಟ ಕರೀಂ. ನನಗ ಬೇಜಾರ ಆತು.

ಯಾಕ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ? ಬೈತೀರಿ? ಏನು ತಪ್ಪು ಕೇಳಿದೆ? ಹಾವರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ರೀ. ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕss ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರೀಪಾ. ಉರ್ದು ಒಳಗ ಅಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಬೈಬ್ಯಾಡ್ರೀ, ಅಂದೆ.

ಹಾವರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಖರೆ ಹಾವರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಪ್ ಬೇಗಂ. ಅಕಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದೆ. ತಿಳೀತು ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಹೇಳಿದ.

ಈಗ ತಿಳೀತು.

ಓಹೋ!!!ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹುಚ್ಚು ಬೇಗಂ ಅವರ ಹುಚ್ಚು ರೂಪ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಮುಹೂರ್ತ. ಯಾವ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಾವರಾಣಿ ಬೇಗಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಂಡ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ! ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕರೀಂ.

ಇಂಗ್ಲಂಡ ಮಹಾರಾಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸುರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರಾ? ಅಕಟಕಟಾ!!!!

ಅಲ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ!!!!ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ 80 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಗಿ ಹೋತು. ಅಕಿ ಅಂದ್ರ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದ ಗುಳಿಗಿ ಇದ್ದಂಗ ಅಲ್ಲೆನ್ರೀ? ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದ ಗುಳುಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗss ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದ ಹೆಂಗ್ಸೂರು ಬಸರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಂದರೀ ಡಯಾನಾ ಇದ್ದಿದ್ದರ ಅಕಿಗೂ ಈಗ ೫೦ ರ ಮ್ಯಾಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅಕಿನೂ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಅದ ಗುಳುಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರತಿದ್ದಳು. ಪಾಪ! ನಸೀಬ್ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಹೀಂಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಸುರಾದಳು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಗೀಸ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಅದು ಯಾರೋ ಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಸುರಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಅಕಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲು ಹೊಂಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಓಹೋ!!!ಇದು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಪೆಂಡಲ್ಟನ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾತ ನೋಡ್ರೀ. ಅಕಿ ಬಸುರಾಗಿದ್ದು ಖರೆ. ಅಕಿಗೆ ಯಾಕ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹಾಪ್ ಹಾವರಾಣಿ ಬೇಗಂ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಪೆಂಡಲ್ಟನ್

ಸಾಬ್..... ನಮಗೂ ಅದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಹರಕೆ ಅಂತೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಕುಬಸಾ ಮಾಡ್ತೇನಿ ಅಂತ ಹರಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ. ಈಗ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸಬೇಕು, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೊಂಟಾರ ಏನು? ವೀಸಾ ಗೀಸಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲ ಸಾಬ್.... ಅಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಕರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಿ!!!!ನಮ್ಮದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಉಳೀತು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಕಿ ಕುಬಸಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಹಾಂ!!!ರಿಮೋಟ್ ಕುಬಸಾ!!!ವಾಹ್!!!ವಾಹ್!!!

ಯಾಕ್ರೀ? ಯಾಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
 
ಸಾಬ್ ಅಕಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ ಕರೀಂ. 

ಇಂಗ್ಲಂಡ ವೀಸಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾ ವೀಸಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಿ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ರೀ? ಅಕಿ ಏನು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಏನು? ಅಥವಾ ಛೋಟಾ ಶಕೀಲನ ಛೋಟಾ ಚಿಗವ್ವನ ಮಗಳೋ? ಅಥವಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನಿನ ಸೊಸಿಯೋ? ಯಾಕ ವೀಸಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂಗೆ?ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್ ನಮ್ಮದು ಬೇಗಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲೆ ಐತೆ ಸಾಬ್. ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಅಕಿ ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನಿನ ಸ್ವಾದರ ಸೊಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನಿಗೆ ಯಾವದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೀರಿ ಚೀರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಯಾರೂ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನೋಟರೈಸ್ಡ್ ಆಫಿಡಾವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ವೀಸಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟರೂ ಇಂಗ್ಲಂಡ ಎಂಬೆಸಿ ವೀಸಾ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಬ್! ಅಕಿ ಇನ್ನು ಅಫಗಾನಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಹೋಗ್ಗೋ ಸಾಬ್ರಾ!!! ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀ ಸೋದರಮಾವನಾ? ಗೊತ್ತss ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರೀ..... ಛೆ!!!ಛೆ!!! ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಅವರು ಸಾಯೋಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತು. ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಸ್ವಾದರ ಸೊಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಅಂದ್ರ ಭಾರಿ ಆತ ಬಿಡ್ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀ ಅವ್ವಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತ ಬೈದಾ!!!

ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!

ಶಿವನೇ!!!ಶಂಭುಲಿಂಗ!!!!

ಯಾಕ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ? ಮತ್ತ ಬೈತೀರಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಗಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಖಾಂದಾನಿಗೇ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಜೊತೆ ಯಾವದೇ ತರಹದ ತಾಲ್ಲುಕ್ಕಾತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಚುಪ್!!!ಚುಪ್!!! -ಅಂದ ಕರೀಂ.

ನೀವೇನೋ ಹಾಂಗ ಅಂತೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಂದಿ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸೋದರಮಾವ ಅಂತ ಬಂದದ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಏನು ಕಾರಣ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಕರೀಂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹೊರಗ ತೆಗೆದ. ನೋಡ್ರೀ ಅನ್ನೋಹಾಂಗ ಒಂದು ತೋರ್ಸೀದ.

ಯಾರೋ ಕುಣಿಲಿಕತ್ತಂಗ ಕಾಣ್ತು. ಭಾಳ ಚಂದ ಕುಣಿಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಹಾಟ್ ಹುಡುಗಿ.


ಚಂದ ಹಾಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಸೆಕ್ಸಿ ಕುಣಿತ ನೋಡೊದ್ರಾಗ ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದss ಮರ್ತು ಹೋತು. 

ಯಾರ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ ಈ ಪಟಾಕಾ ರಾಪ್ಚಿಕ್ ಮಾಲು? ಹೊಸಾ ಡವ್ವ ಏನು? ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಮ್ಮಿಗೆ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 

ಮತ್ತ ಬೈದ ಕರೀಂ. 

ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!ಲಾ ಹೌಲ್ ವಿಲಾ ಖುವತ್!!!

ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಚಸ್ಮಾ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಯಾರು ಅಂತ, ಅಂದ ಕರೀಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಡಿಯೊ ತೋರ್ಸೀದಾ. 

ಹೌದ ನೋಡ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ!!!! ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಇಕಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾಳರೀ ಸಾಬ್ರಾ!!!!ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ ಹುಡುಗಿ!!! ಜುಲ್ಫಿಕರ ಅಂತಾ ಹೊನಗ್ಯಾ ಮಗನ್ನ ಹಡದರೂ ಏನು ಮಸ್ತ ಫಿಗರ್ ಮೇನ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಏನು ಕಥಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಇಕಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹೀಂಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಇರಲೀರೀಪಾ. ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಈ ಡಾನ್ಸ್? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್ರ ನಸೀಬ. ಮಸ್ತ ಬೇಗಂ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಾರ. 

ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅಥವಾ ಬರೆ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕರೀಂ. 

ಹೌದ ನೋಡ!!!ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರ್ ಮಾಡು. ಈ ಸಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಬರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳತೇನಿ. ಓಕೆ? - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 

ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೋತ್ತ ಕರೀಂ ಮತ್ತ ಅದ ಹಾಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ. 

ಸಾಬ್ರಾ!!!! ಅಂತ ಚೀರಿದೆ. 

ಏನ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ? ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮೈಮ್ಯಾಲೆ ಖಬರ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಕಿಗೆ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಏನಿದು? ತಾನss, ಲಾಡೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅಂತ ಹೋಯ್ಕೊಂಡರ ಮತ್ತೇನು ಆಗಬೇಕು? ಆತ ಬಿಡ್ರೀ. ಇನ್ನ ಇಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಇಡತಾರ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 

ಹ್ಞೂ..... ಅಂತೂ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಜಿಂಗಿ ಚಕ್ಕಾ ಚಿಂಗಿ ಚಕ್ಕಾ ಅಂತ ಕುಣಿದು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕss ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತು. ಅದಕ್ಕss ಇಲ್ಲೇ ದೂರ ಕೂತು ಇಂಗ್ಲಂಡ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ  ಕುಬಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾಳ ಅಂತ ಆತು ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲೀ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 

ಸಾಬ್ರಾ, ಕೇಟ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂಡಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಮುಂದ ನೋಡೋಣ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಮನ್ನ ಸಾಗ ಹಾಕಿದೆ. 

ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕುಣಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವನ ಮುಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಬಿಚಗೊಂಡು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಕೋತ್ತ ಕೂಡಲಿ? ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು. 

ಕರೀಂ ಹೋದ. ಒಂದು ಕಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮತ್ತ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದೆ. 

ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ಬೇಗಂ ಡಾನ್ಸ್. 

ಲಾಡೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವ!!!ಕ್ಲಿಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾವ!!!!

No comments: