Monday, February 09, 2015

ಕೆಲವು ಗಂಡಸರ ಬೂಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಮುಪ್ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸವೆಯುವದು ಏಕೆ?

ಮನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಚೀಪ್ಯಾ ಹೊಸ ಬೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ.

ನನಗ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು.

'ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಾಗ, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೂಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ಇವಾ ಯಾಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೂಟು ತೊಗೊತ್ತಾನ?' ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

'ಏನಲೇ, ಹೊಸಾ ಬೂಟು ಏನಲೇ? ಹಳೆದೇನಾತು? ಎಲ್ಲೆ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಹೊಡಕೊಂಡು ಹೋದರೇನು? ಬರೇ  ಬೂಟು ಮಾತ್ರ ಹೋತೋ ಅಥವಾ ಮಚ್ಚರದಾನಿ ತರಹದ ನಿನ್ನ ತೂತು ಬಿದ್ದ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವೋ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 

'ಬೂಟು ಕಳಿಲಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯಾ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸವೆದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬರೆಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೊಸಾ ಬೂಟು ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡಪಾ. ಖರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಾಕಿ, ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿನೇ ಜುಲ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು ನೋಡಪಾ,' ಅಂದಾ ಚೀಪ್ಯಾ. ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಸಿದ ಬೂಟು. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

'ಅಲ್ಲಲೇ, ಅದೆಂಗ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೇ ನಿನ್ನ ಬೂಟು ಢಂ ಅಂತಾವ? ಹಾಂ? ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲೇ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀ ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನೋಡ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ. ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗಿಶೆಟ್ಟರ್ & ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಕೆಲಸ. ರಾಯರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮನಿ. ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟಾ ಅಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊರಗ ಸೈಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ, ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟತಾನ. ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಜೂಕನೇ. ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ ಅಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಮತ್ತ ಮಳೆಗಾಳದಲ್ಲಂತೂ ಲೆದರ್ ಬೂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನ. ಆವಾಗ ಗೌಂಡಿ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊತ್ತಾನ. ಅಯ್ಯೋ! ಗೌಂಡಿ ಬೂಟು ಅಂದ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಗೌಂಡಿ ಬೂಟು ಅಂದ್ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂಟು. ಗೌಂಡಿ ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೂ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಂಡಿ ಬೂಟು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಗೌಂಡಿ ಬೂಟೇ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲೊ ಜನ ಉದ್ದನೆ ಗಮ್ ಬೂಟ್ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಕೊತ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಗಮ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೇಕ್ಕ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತ ಧಾರವಾಡ ಮಳಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಬೂಟು ಕಮ್ಮಿ.

ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ಚೀಪ್ಯಾನ ಚರ್ಮದ ಬೂಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರ ಇವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೂಟು ತೊಗೋತ್ತಾನ. ಯಾಕಿರಬಹುದು?

'ಯಾಕಲೇ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸಾ ಹೊಸಾ ಬೂಟ್ ತೊಗೊತ್ತಿ? ಯಾಕ?' ಅಂತ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದೆ.

'ಅದು ಯಾಕಂದ್ರ ನನ್ನ ಬೂಟಿಂದು ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತದ ನೋಡಪಾ. ಹೊರಗ ನಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತೇನಿ. ಮನಿಯೊಳಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತಾಳ. ಅದಕ್ಕೇ ಬೂಟು ಭಾಳ ಲಗೂ ಲಗೂ ಸವೆದು ಹೋಗ್ತಾವ!' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ.

ಅಕಟಕಟಾ! ಒಂದೇ ಬೂಟು. ಹೊರಗೆ ಗಂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕುತ್ತಾಳಂತೆ. ಏನಿದು ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷ?

'ಏನಲೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚು? ಬರೇ ನಿನ್ನ ಬೂಟ್ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊತ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಬನಿಯನ್, ಚಡ್ಡಿ, ಲುಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅಂಗಿ, ಜಾಕೆಟ್, ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾಳೋ???' ಅಂತ ಘಾಬರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.

'ಏ! ಸುಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀ??? ಬರೇ ಬೂಟ್ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾಳ,' ಅಂದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೆಸರ್ ತರಹದ ವಿಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಪ್ಯಾ. ಕೆಲೊ ಮಂದಿಗೆ ಇರ್ತದಂತಪಾ ಅಂತಾ ಹುಚ್ಚು. ಬೇರೆ ಲಿಂಗದವರ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ್ಯಾನಾಟ ಮಾಡೋದು.

'ಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕ ನಿನ್ನ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತಾಳ? ಅದೂ ಮನಿಯೊಳಗ???' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗ ಖರೆನೇ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು.

'ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನ್ನ ಬೂಟು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಳೋದಿಲ್ಲ!' ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಒಗೆದ ಚೀಪ್ಯಾ.

'ಹಾಂ! ಬೂಟು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲೆ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೋಗವ್ವನ ಗತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೇನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ? ಏನಲೇ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು???' ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.

'ಅಕಿ ನನ್ನ ಬೂಟು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾಳ!' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ.

'ಹಾಂ! ಕೈಗೆ ನಿನ್ನ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾಳಾ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉರ್ಫ್ ರೂಪಾ ವೈನಿ??? ಯಾಕ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕೈಗೆ ಗ್ಲವ್ಸ್ (gloves) ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಮಾತು ಬ್ಯಾರೆ. ಅದರ ಬದಲೀ ಕೈಗೆ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ ವಿಚಿತ್ರ?

ಚೀಪ್ಯಾ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ತಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ ತಂದ. ನನಗೆ ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಬೋಳ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎರಡು ಗುಮಟಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಯಾರರೆ ತಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಕಟದಾಗ ಏಳೋ ನಮೂನಿ ಗುಮಟಿ. ಚೀಪ್ಯಾ ಗುಮಟೇಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಮಟೇಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ಚೀಪ್ಯಾನ ಸರದಿ ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ.

ನನಗ ಅರ್ಥ ಆತು. ತಿಳಿದು ಹೋತು, ಯಾಕ ಬೂಟು ಅಷ್ಟು ಲಗೂ ಸವೆದು ಹೋಗ್ತಾವ, ಅಂತ. ಅದು ನೋಡ್ರೀ ತಲಿ ಬುರುಡಿ ಭಾಳ ಘಟ್ಟೆ ಇರ್ತದ. ಕೈಗೆ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಿ ಬುರುಡೆ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂತಾ ಬೂಟಾದರೂ ಭಾಳ ಲಗೂನೆ ಸವೆದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದರಾಗೂ ಚೀಪ್ಯಾನ ತಲಿ ಭಾಳ ಬೋಳಾಗಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಬೂಟು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಳ ಆಗಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ, ಬೂಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಮುಪ್ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕು ಬೂಟು ಸವೆಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಆತು. ಅದಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು ಚೀಪ್ಯಾ ಬೋಳು ತಲಿಗೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಗೋತ್ತಾನ. ಬೋಳು ತಲಿ ಮಂದಿ ಸಹಿತ ತಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚೋದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೇ ಇರಬೇಕು.

'ಬೂಟು ಅಷ್ಟು ಲಗೂ ಸವಿತಾವ ಅಂದ್ರ ಬೂಟಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳಾ ಹೊಡಸಲೇ. ಕುದರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆಸ್ತಾರ ನೋಡು ಹಾಂಗ. ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡಬಹುದು,' ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರ ಬರೆ ಸಾದಾ ಬೂಟಿನಾಗ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತನ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಂಗ ಅದ. ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳಾ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೂಟಿನಿಂದ ತಲಿಗೆ ಕಟಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ! ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ! ಬುರುಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಹಾಂಗ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಡ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ.

'ಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ, ಬೂಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಹೀಲ್ಸ್ ಇರೋ ಬೂಟನ್ನೇ ತೊಗೋ ಮಾರಾಯಾ. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ನಿನ್ನ ತಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ನೋಡು,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಂದೆ.

** ಚೀಪ್ಯಾ ಯಾಕ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ಬೂಟಿನ್ಯಾಗ ಕಡತಾ ತಿಂತಾನ? ಅಂತ ನಿಮಗ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದ್ರೀ. ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ಬರೇ ಇಲ್ಲದ ಕಿತಬಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾಪ್. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟಿತಾರ. 

No comments: