Thursday, August 20, 2015

ಆ ಮುಂಬೈ ಮಾಣಿ ಸೂಸೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅಥವಾ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನೋ!?

ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು, 'ಏ, ಭಾವೂ, ಥಾಂಬಾ! ತು ಇಕಡೆ ಬಸಾ. ಸಾಹೇಬ್ ನಂತರ್ ಆತೋಸ್,' ಅಂದ. ನಮಗಂತೂ ಮರಾಠಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಸ್ಯಾನೋ? ಏನು ಥಾಂಬೋ? ಏನು ಬಂಬೋ? ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರಿ ಇದ್ದಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸಾಹೇಬ ಬರೋ ತನಕಾ ಕಾದು ಕೂತೆ.

ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಜೂಕ ಒಬ್ಬವ ಕೂತಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗ. ಮಾರಿ ಮಳ್ಳ ಮಸಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದರೇ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಂಗಿತ್ತು. ಇವಾ ಆಗಲೇ ಪೋಲೀಸರ ಕಡೆ ಗಜ್ಜು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಾನ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರುಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡೇಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂತ. ನನಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಂಗss ಸಹಜ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದಾಗss ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ನಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವ ಭಾಷಾನೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಮುಂಬೈ ಆದರೂ ಆ ಹುಡುಗಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿತ್ತು.

'ಏನಪಾ ತಮ್ಮಾ, ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಯಾರ ಪೈಕಿ ನೀ??' ಅಂದೆ. ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ.

ಆಂವಾ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನ ನನ್ನ ದುರು ದುರು ನೋಡಿದ. ಅವಂಗ ಆಗಲೇ ಜೀವನ ಬ್ಯಾಸರಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಸ್ತದ. ಅವಂಗ ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂಡೋದು ಅಂದ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಸರಾ. ಅದಕss ಅವನ್ನ ಮತ್ತ ಮತ್ತ, ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

'ಏನಪಾ ತಮ್ಮಾ, ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಯಾರ ಪೈಕಿ ನೀ??' ಅಂತ ಮತ್ತ ಇಟ್ಟೆ.

'ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ್ರಿ ಸರ್ರಾ,' ಅಂದು ಮಾರಿ ಆಕಡೆ ಹಾಕಿದ.

'ಅಲೀ ಇವನ! ಇವನ ಅಡ್ಡೆಸರು ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ. ನನಗ ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂದಂಗ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಜಿ ಮಾಸ್ತರರಾದ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು?' ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಡರವಾ (ಬೇಡರವ) ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂಲತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದು ದೊಡ್ಡ controversy ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಝಾಡಿಸಿ ಒದಿತು. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಹಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮನ್ಮನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ. ಹಾಂಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಅನ್ನುವ ಹುಡುಗ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗ ಸಿಗಬೇಕೇ? ಏನು ವಿಚಿತ್ರ!' ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.

'ಹೂಂ. ಹೂಂ. ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ. ಯಾಕ ನಿನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಪೊಲೀಸರು? ಏನು ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಯಪಾ ಗೋವರ್ಧನ? ಹೆಸರೇ ಗೋವರ್ಧನ. ಅಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ. ಅಂದ್ರ ದನಾ ಕಾಯವಾ ನೀ. ದನ ಕಾಯಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರ ದನಾ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿಯೇನು? ಅಥವಾ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿಯೋ? ಏನು ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಪಾ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ? ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾತು? ಬಂದ ಕೂತ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರದಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ?? ಹಾಂ??' ಅಂತ ಅಂದು, ಕಿಚಾಯಿಸುವರ ಹಾಂಗ 'ಹಾ! ಹಾ!' ಅಂತ ಗಫಾ ಹೊಡೆದೆ. ಆಂವಾ ಭಗ ಭಗ ಅಂತ ಉರಕೊಂಡ. ಮೊದಲೇ ಪೋಲೀಸರ ಹತ್ತಿರ ರುಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವ ಅದು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳಿ, ಸಲ್ಲದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವನ ತಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕತ್ತೇನಿ. ಪಾಪ ಹುಡುಗ! ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದೆ.

ಯಾಕ ಅಂದರ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎತ್ಲಾಗೋ ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಕೂತ. ನಾ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ!

'ಏನು ತುಡುಗು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ??' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಉತ್ತರ ನಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲೆ!

'ಇಲ್ಲಾ? ಮತ್ತ? ಏನು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಹೊಡೆದು, ಯಾರಿಗರೆ ಹೆಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಯೇನು? ಅಥವಾ ಕೊಂದೇಬಿಟ್ಯೋ? ಹಾಂ? ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರ್ ಆದ್ಯೋ ಗೋವರ್ಧನ? ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಗೋವರ್ಧನ!' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏನೂ ಮಾತಾಡದೇ ಕೂತಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ. ಪೋಲೀಸರ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಬರೇ ಒಂದು ಬರ್ಮುಡಾ ಚೊಣ್ಣ, ಬನಿಯನ್ ಅಂತಹ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿತ್ತು ಪಾಪ ಅದು.

'ಹೂಂ. ನೀ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು? ತಡಿ, ನಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಎಲ್ಲರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿಯೇನು ಮತ್ತ??? ಹಾಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಮರ್ಡರೇ ಮಾಡಿ ಒಗೆದಿಯೋ?? ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮರ್ಡರ್? ಯಾಕ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಹವ್ಯಕ ಮಾಣಿ, ಅಂದರ ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲಿ  ಬೆಳಗಾವ್ಯಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾನ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಂದು ಏನು ಕೇಸೋ ಗೋವರ್ಧನ? ಹೇಳಲ್ಲಾ? ನಾನೂ ನಿನಗ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡೆಸರು ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಲೇ ಇರಬಹುದು. ನನಗಂತೂ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳೇ ನೆನಪಾಗತಾರ. ಅವರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾದರೂ ನಿನಗ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವನೇ. ನೀ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದರೂ ಮಾಡವನೇ. ಹೇಳಪಾ ಏನು ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿ? ಲಗೂ ಹೇಳು. ಈಗ ಪೋಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬಾ ಬಂದಾ ಅಂದ್ರ ನಾ ಎದ್ದೆ. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಲಾಕಪ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಒಗೆದರು ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಲಗೂನೆ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಏನು ಕಾರ್ನಾಮಾ, ಕೆತ್ತೆಬಜೆ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನಿ ಅಂತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಇಟ್ಟೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಂಗ್ಯಾನ ಕಥಿ ಕೇಳಿ, ತಳಾ ಝಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕೂಡಲಿ!? ಬ್ಯಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೇನು??

ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದ ಹುಡುಗ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೆಳದಿದ್ದ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಕೂತ. ಮೊದಲು ತಿಕ ಹಾಕಿ ಕೂತವರು ಈಗ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಕೂತರೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ.

'ಸರ್ರಾ! ಸರ್ರಾ! 'ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದ' ಅನ್ನೋ ಕೇಸಿನ್ಯಾಗ ನನಗ ಒಳಗ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರೀ,' ಅಂತ ಅಳು ದನಿಯಾಗ ಹೇಳಿದ.

ಹಾಂ! ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಎಂದಿನಿಂದ ಅಪರಾಧವಾಯಿತು!? ಕೃಷಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲಬು. ರೈತ ಕೃಷಿಯ ಬೆನ್ನೆಲಬು. ಜಟಕಾ ಅಂದ್ರ ಬಂಡಿ ಅಂದ್ರ ಚಕ್ಕಡಿ. ಅದು ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲಬು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ What's this nonsense, I say! ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಜಟಕಾ ಹೊಡಕೋತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳಗ ಒಗಿತಾರ? ಅವರಿಗೇನು ಬ್ಯಾರೆ ಕೆಲಸಿಲ್ಲಾ? ಏನೋ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಮಲಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾ ಏನೋ 'ನಾ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ. ಅದಕss ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು,' ಅಂತಾನ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

'ಅಲ್ಲಪಾ ಗೋವರ್ಧನಾ, ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಾಗ ಏನು ತಪ್ಪದ? ನಿಂದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಏನು? ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದು ಸಾಮಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿ ಏನು? ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಟಕಾ ಹೊಡಿತಿ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಭಾಳ ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.

'ಹ್ಯಾಂ!!!!' ಅನ್ನುವಂತೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ಆ ಗೋವರ್ಧನ.

'ಯಾಕಪಾ? ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದರ ಏನು ತಪ್ಪು? ನಾ ಹೇಳತೇನಿ ತೊಗೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಜಟಕಾ ಜಿಂದಾಬಾದ. ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿ. ಈ ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲದರಕಿಂತ ಜಟಕಾ ಭಾಳ ಛಲೋ. ಒಟ್ಟೇ pollution ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಪಾ. ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. 'ಜಟಕಾ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದವರನ್ನೇ ಒಳಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಏನು ಕಾಲ ಬಂತಪಾ. ಕಲಿಯುಗ! ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ! ಇದು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಪಾ. ದೇವರು ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಹಾಂಗ,' ಅಂತ ಒಂದು ತರಹ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅವಂಗ.

ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಮಾತ್ರ 'ಹ್ಯಾಂ!' ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ನಾ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

'ನೀನು ಜಟಕಾ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಿನ್ಯಾಗ, ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಿಯೇನು? ಜಟಕಾ ಸಹಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೇ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಏನಪಾ?? ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದರ, ತಲಿ ತಿರುಗಿ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರ. ರಾಡಿ ಎದ್ದುಬಿಡ್ತದ. ಅಂತಾದ್ದೇನಾದರೂ ರಾಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೇನಪಾ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ??? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದ ಗೋವರ್ಧನ ಈಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ.

'ಸರ್ರಾ, ನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಗೆದಾರ್ರಿ,' ಅಂತ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅತ್ತ.

'ಹಾಂ! ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯದೇ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ದೇವರ ಮನಿಯಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿತಾರೇನೋ ಗೋವರ್ಧನ? ಏನು ಹಚ್ಚಿ? ನಿನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೋಲೀಸರ ಕಡೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.  'ಪೋಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನು??' ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 'Indian republic stands because of public jataka. No public jataka no republic,' ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಪಾ ನೀ? ಪೋಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಡ್ಡಿ ಒದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಬರ್ಲಿ ತಡಿ ಆವಾ ಪೋಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬಾ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಸ್ತೇನಿ. ಓಕೆ? ನಿನ್ನ ಜಟಕಾ ಎಲ್ಲದ ಈಗ? ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೂ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಆವಾ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಪೈಕಿ ಹುಡುಗ ತಲಿ ಅತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ. ಯಾಕೋ ಏನೋ.

'ಸರ್ರಾ, ಅದು ಹಾಂಗಲ್ಲರೀ ಸರ್. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ. ಅದರಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಮುಂದೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ. ಮತ್ತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೆಂಗಸಿನ ಮುಂದೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸು ಜಡದಾರ್ರಿ ಸರ್ರಾ!' ಅಂದು ಗೊಳೋ ಅಂದ ಗೋವರ್ಧನ.

'ಹಾಂ!? ಇದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಕೇಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗೋವರ್ಧನ್. ನೀ ಏನು ಹೆಂಗಸೂರ ಮುಂದ ಜಟಕಾ ಒಳ್ಳೆ ಡೌಲಿನಾಗ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಏನು? ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ? ನೀ ಅಕಿ ಮುಂದ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಕಿಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆಂಗಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಬಡ ಇರ್ತಾವ. ಅದರಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ಬಿಡು. ಆ ಹುಚ್ಚು ಖೋಡಿಗಳಿಗೆ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಯಾವದೋ ಲೇಡಿ ಮುಂದ ನೀ ಬೀಡಿ ಸೇದಿಕೋತ್ತ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಅಕಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಮಂದಿ ಮುಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನ ಹೋತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಂದಿನೇ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಯಾರಲೇ ಅಕಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ? ಅಕಿನೌನ್! ಅಕಿಗೆ ನೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ್ಯಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮೂರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು, 'ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ್ಯಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿತಾನ. ಅಸಹ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಮಶಿ... ' ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಳ ನೋಡು ಅಕಿ. ಪಾತರಗಿತ್ತಿ. ಅಕಿ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದೊಂದೇ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಒಗಿಬೇಕು. ಅಕಿನೌನ್! ಜಟಕಾ ಅಂದ್ರ ಚಕ್ಕಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಡಿತೇವಿ. ತರಹತರಹವಾಗಿ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ, ರಂಗ್ರಂಗಾಗಿ ಹೊಡಿತೇವಿ. ಜಟಕಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್!' ಅಂತ ಆವೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುವದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೇ ಮೂಲವಾದದ್ದು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಸವಾರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಬ್ಯಾಡ್ರೀ ಅನ್ಕೋತ್ತ ಈ ಮಂದಿ ಆಟಾ ಹಚ್ಯಾರ ಏನ!? ಹಾಂ!?

ಪಾಪ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ! ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ್ಯಾಗ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು, ತನ್ನ ಸಾಮಾನು ಹೇರಿಕೊಂಡು, ಜಟಕಾ ಹೊಡಕೋತ್ತ ಹೊಂಟಾನ. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಕಿಗೆ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಕುಂಡಿಗೆ ಕಾಲು ಹಚ್ಚಿ ಓಡಿ, ಸೀದಾ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇಬಿಟ್ಟಾಳ. ಹಾಕ್ಕ!

'ಗೋವರ್ಧನ, ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ ಹಿಡಿದರು? ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿನೇ ನಿನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದು, ಒದಕೋತ್ತನೇ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕಾ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಳು ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ಸರ್ರಾ, ಅಕಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾಳರೀ ಸರ್. ನಾ ಆ ಫೋಟೋದಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಅಕಿಗೂ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡದ. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಾದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕೇಬಿಟ್ಟಾಳ ಅಕಿ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ್ರೀ ಸರ್ರಾ!' ಅಂತ ಹೇಳಿ, 'ಹೋ!!' ಅಂತ ಅತ್ತ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ.

ಹಾಂ! ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂದು ಈಗ.

''ಫೋಟೋದಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೇನಿ' ಅಂದ್ರ? ಅಂದ್ರ? ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್??? ನೀ ಏನು ಮಾಡಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅದನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳು. ಮೊದಲು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋ ಕೇಸಿನಾಗ ಒಳಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದಿ. ಈಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಫೋಟೋದಾಗ ಹಾಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತಿಯಲ್ಲೋ. ಯಾವದು ಖರೆ? ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ನೋಡಿದಾಗ?? ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು,' ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಬರಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ.

'ಸರ್ರಾ, ನಾ ಸೂಸೂ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕಿಗೆ ಅದು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಂಗ ಕಂಡ್ರ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿರೀ ಸರ್ರಾ??' ಅಂತ ಅತ್ತ.

'ಹಾಂ!? ಏನೂ??!! ಇದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಸಾತಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯಾ. ನೀ ಸೂಸೂ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸೂಸೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರೀಸೆಸ್ ಅಂತಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಂತೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದುಬಿಡ್ತಾರ. ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಸರಿನ್ಯಾಗ ರೀಸಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ PHD ಬ್ಯಾರೆ ಪಡಕೊಂಡುಬಿಡ್ತಾರ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಯಾವದೇ ಗೊಂದಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಕೋತ್ತನೇ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಏನಪಾ ಗೋವರ್ಧನ. ನೀ ಸೀಟಿ ಹೊಡಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಕಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಯಬಡಿಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ ಹೋದಂಗ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತು??? How is that possible?? ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು, ಈ  ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅದ ಏನು??? ಏನರೆ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾ???' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಈಗ ಗೋವರ್ಧನ ಮುಖ ಬೆಳಗಿತು. ನಾ ಏನೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಅಗಲವಾತು.

'ಸರ್ರಾ, ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಎರಡರಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅದರೀ ಸರ್!' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ.

'ಏನು ಕಾಮನ್ ಅದ? ಹಾಂ!' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ಸಾಮಾನು!' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ.

'ಹಾಂ!? ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವದು ಸಾಮಾನೇ? ಯಾವ ಸಾಮಾನು? ಅಬ್ಬಾ! ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನು ಯಾವದು?? ಏನೋ ಹಾಂಗಂದ್ರ???' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತುಬಿಟ್ಟದ ಕೇಸ್!

'ಏ ಸಾಮಾನ್ರೀ ಸರ್ರಾ! ಸಾಮಾನ್! ಸಾಮಾನ್! ಬಾಬು! ಗೊತ್ತಾತ್ರೀ??' ಅಂತ ಒಂದು ತರಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತಲ್ಲೇ ಅತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗ ಆದ. Squirming! ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ.

'ಯಪ್ಪಾ ಗೋವರ್ಧನ! ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಪಾ!? ಹಾಂ!? ಮೊದಲು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ ಅಂದಿ. ನಂತರ ಸೂಸೂ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂದಿ. ಅದು ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಯಬಡ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ ಹಾಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಮಾನು ಅಂದಿ. ಯಾವದಪಾ ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಬು ಅಂತಿ! ಈಗ ಬಾಬು ಯಾರು? ನನಗ ಬಾಬು ಸಿಂಗ ಗೊತ್ತು. ಬಾಬು ಟೇಲರ್ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರ ಅವರು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಾಗ. ನೀ ಲಫಡಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ? ಮುಂಬೈನ್ಯಾಗೋ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡದಾಗೋ???' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

ನನ್ನ 'ಅದ್ಭುತ' 'ಲಾಜಿಕಲ್' ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗೋವರ್ಧನ ಮತ್ತ 'ಹ್ಯಾಂ!!' ಅಂತ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು, 'ಈ ಮಬ್ಬಗ ಒಟ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗವಲ್ಲತು!' ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ. ನಾ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ.

'ಏ, ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ, ನನಗ ಫುಲ್ ಮಾಮಾಲಾ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದದ. ಅದು ಏನಪಾ ಅಂದ್ರ.... ನೀ ರಸ್ತೆ ಬಾಜೂಕ ನಿನ್ನ ಟಂಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ, ಸೀಟಿ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ, ಹಲ್ಕಾ ಆಗಿಕೋತ್ತ ನಿಂತಿ. ಅಕಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಯಬಡಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಶದಾಗೂ ಸಹಿತ ಭಾಳ ವತ್ರ ಆತು ಅಂದ್ರ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾರ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಟಿ ಹೊಡದೇಬಿಡ್ತಾರ. ಅವರೇನು ಬ್ಯಾರೆ ಏನು? ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿಯೇನು? ವತ್ರಾತು ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತ. ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ. ಅಕಿನೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನಂತಹ ಯಾರೋ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿ ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಸ್ತೆದಾಗss ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋನೂ ತೆಗೆದು, ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹುಚ್ಚರು! ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ತೊಗೋ. ನೀ ಚಿಂತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ. 'ನಾ ಉಚ್ಚಿನೇ ಹೊಯ್ಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದೆ!' ಅಂತಲೇ ಘಟ್ಟೆ ಹೇಳು. ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕಾ ಒಗೆದು, 'ಡಯಾಬೀಟಿಸ್ ಅದು ಇದು ಅದ,' ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡು. 'ಉಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ವತ್ರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ಇಳಿಸೇಬಿಡ್ತೇನಿ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ, ಮಂದಿ ಹಂದಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕೂತರೆ ಸತ್ತೇಹೋಗ್ತೇನಿ. ಆವತ್ತೂ ಹಾಂಗೇ ಆತು,' ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಜಜ್ಜರ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಡು. ಏನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ, ದಂಡ ಪಿಂಡ ಹಾಕದೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರ. ತಿಳಿತೇನು??' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, 'ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಡ!' ಅಂದೆ.

'ಏನ್ರೀ ಸರ್ರಾ!???' ಅಂದ.

'ನೋಡಪಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲೆ ಪಿಸ್ (piss) ಹೊಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೊಡಿಬಾರದೋ ಹಾಂಗೇ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜಟಕಾ ಸಹಿತ ಹೊಡಿಬಾರದು ಅಂತ ನನಗ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಗೊತ್ತಾತು. ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅಮೋಘ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋ ಹಾಂಗss ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಷ್ಟ್ ನೋಡಪಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀ???' ಅಂತ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ.

'ಏನ್ರೀ ಸರ್ರಾ? ಪಿಸ್, ಕಿಸ್, ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡವರು ನೀವು??' ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ.

'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ರೊಕ್ಕಾ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾವಿರ ನಾಡು. ಪಿಸ್, ಕಿಸ್, ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ನಾಡು. ಹುಟ್ಟಿದರೆ...... ' ಅಂತ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿಹಾಡಿ ಕುಣಿದ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.

'ಆದರೂ ಗೋವರ್ಧನ, ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನೀನು ರಸ್ತೆದಾಗ ಜಿಪ್ ಉಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಅಕಿ ನೀ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಯಾಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಳು? ಜಟಕಾ ಅಂದ್ರ ಗಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ, ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಣ ಇರಬೇಕು. ನಿಂದು ಕುದರಿ ಜಟಕಾ ಏನು? ಅಥವಾ ನಿಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎತ್ತಿನ ಜಟಕಾನೋ??? ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಎತ್ತಿನದೋ??? ಹಾಂ?? ನೀ ರಸ್ತೆದಾಗ ಸೂಸೂ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದು ಯಾವ ಕೋನದಾಗ ಅಕಿಗೆ ನೀ ಜಟಕಾ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ ನಿಂತಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು? ಅಕಿದು ತಲಿ ಸರಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ??? ನೀ ಬೇಕಾದರೆ ಅಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು. ಅಕಿನಾಪನಾ! ಆದರೂ ನೀ ರಸ್ತೆ ಬಾಜೂಕ ಸೀಟಿ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಕಿಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ ನಿಂತಂಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತು!? ಅದೇ ತಿಳಿವಲ್ತು,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾಳ ಗೊಂದಲ.

'ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರೀ ಸರ್ರಾ! ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೇನಿ!'  ಅನ್ನುವ ದೈನೇಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ.

'ಬಿಡ್ತೇನೋ ಮಾರಾಯಾ. ನನ್ನ ಗೊಂದಲ ದೂರ ಮಾಡಪಾ ತಂದೆ!' ಅಂದೆ.

'ಸರ್ರಾ ಸಾಮಾನ್ರೀ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನಿನ ಮಹಿಮೆ. ನಾ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ನಂದೇ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದು ಅಕಿಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಂಗ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟದ್ರೀ. ಸಾಮಾನ್ರೀ ಯಪ್ಪಾ ಸಾಮಾನ್ರೀ. ನಿಮಗ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಗ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿ ನಾನು!???' ಅಂತ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್ ಅಂದ.

'ಓಹೋ! ಈಗ ತಿಳಿಲಿಕತ್ತದ ನನಗ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಸಾಮಾನು ತರ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಯಾವ ಸಾಮಾನು? ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನೇನು? ಆಗಲೇ ನಿನಗ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ವತ್ರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಸಾಮಾನು ನೆಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಡೋ ಹಾಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ?? ಅದೇನು ರಾವಣನ ಗತೆ ಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಏನು? ಹಾಂ? ಸಾಮಾನು ನೆಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗಿನ ಸಾಮಾನೇನು ಗೋಕರ್ಣದ ಲಿಂಗದಾಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಏನು? ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಆತ್ಮಲಿಂಗದಂತಹ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ಅಂತಾತು. ಆ ಸಾಮಾನು ಲಿಂಗವೋ, ಆತ್ಮಲಿಂಗವೋ, ಪರಮಾತ್ಮಲಿಂಗವೋ, ಜೀವಾತ್ಮಲಿಂಗವೋ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮಲಿಂಗವೋ ..... ಯಾವ ಲಿಂಗವೋ.... ಅದು ಆ ಶಂಭುಲಿಂಗನಿಗೇ ಗೊತ್ತು! ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಆತ್ಮಲಿಂಗದಂತಹ ಸಾಮಾನು ಕೈಯಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಸೂಸೂ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೋ ಆ ಹಾಪ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಂಟಿಗೆ ನೀನು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಾಂಗ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟದ. ನೀ ಎಲ್ಲರೆ ನಿನ್ನ ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ ಅಂದರ ಚಕ್ಕಡಿ ಎತ್ತು ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದಂತ ಉದ್ದಕ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಿ ಏನು? ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಕಿಗೆ ನೀ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಂಗ ಕಾಣಿಸಿಬಿಟ್ಟದ. ಅಲ್ಲಾ!????' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದವನಂತೆ ನಕ್ಕ. ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಕ್ಕ. 'ಯಪ್ಪಾ, ನಿಮಗ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ್ರೀ ಸರ್ರಾ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ನಾ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂತೆ ಅಂದ್ರ ನಾ ಖರೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತೇನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಸಾಕ್ರೀಪಾ!' ಅಂದವನೇ ಬಂವ್ವಂತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಪೋಲೀಸ್ ಲಾಕಪ್ ಒಳಗ ಅಡಗಿ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ. ಹೊರಗ ಆರಾಮ ಕೂತಿದ್ದ ಆದ್ಮಿ ತಂತಾನೇ ಹೋಗಿ ಲಾಕಪ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೋಲೀಸ್, 'ಕಾಯ್ ರೇ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ? ಕ್ಯಾ ಭಂಕಸ್ ಕರ್ತೋಸ್!? ರಾಡಾ ಕರೂ ನಕಾ!' ಅಂತ ಜಬರಿಸುತ್ತ ಬಂದ. 'ಸಾಬ್, ಹಮ್ ಕೋ ಅಂದರ್ ಹೀ ರಹೇನೆ ದೋ. ವೋ ಆದ್ಮಿ, ಬುಡ್ಡಾ ಚಸ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮಿ, ಹಮ್ ಕೋ ಪಾಗಲ್ ಕರ್ ಕೆ ಹೀ ಛೋಡೆಗಾ. ಏಕ ಘಂಟೆಸೇ ಧಿಮಾಕ್ ಕಾ ದಹಿ ಬನಾ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ. ಆಗೆ ಲಸ್ಸಿ ಭೀ ಬನಾದೆಗಾ. ಮುಜೆ ಉನ್ಸೆ ಬಚಾವ್ ಸಾಬ್!' ಅಂತ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಪೋಲೀಸರ ಕಡೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ.

ಅಲೀ ಇವನಾಪನ! ನಾ ಇವನ ತಲಿ ತಿಂದನಂತ! ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ! ಮಂಗ್ಯಾ ಸೂಳಿಮಗ!

ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಆ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು ಮಾಮಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದು, 'ಕಾಯ್ ರೇ??' ಅಂದ. ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಯ್ ಅಂದ್ರ ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ. ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ದೇವರ ಗುಡಿ ಇದ್ದಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗರಿ ಗರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂವಾ ಮುಂಬೈ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು ಸಹಿತ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕ ಕಾಯ್ ಅಂದ್ರ ಕಾಯಿ  ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚೀಲದಾಗಿಂದ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟೇಬಿಟ್ಟೆ. ನಾ ಮುಂಬೈನ ಫೇಮಸ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಗುಡಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇತ್ತು ಚೀಲದಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿ.  ಅದು ನಾ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ. ಭಾಳ ನಿದ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗ. ನಿದ್ದಿ ಹತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಖಬರಿಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕೊಂಡುಬಿಡ್ತೇನಿ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರ ಒಟ್ಟೇ ನಿದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲಾ. ಒಟ್ಟಿನಾಗ ನಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೇನಿ. ನಮ್ಮಂತಾ ನಿದ್ದಿವಿನಾಯಕರು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿದ್ದಿ, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ನಡು ದಾರ್ಯಾಗss ಈ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು. ಒಳಗ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೆ.

ನಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು ಅದೇನು ಬಾಂಬೋ, ಗರ್ನಾಲೋ, ಗ್ರೆನೆಡೋ ಅನ್ನವರಾಂಗ, 'ಕ್ಯಾ ಭಾವು? ಮರಾಠಿ ನಹಿ ಆತಾ ತುಮ್ ಕೋ??? ಕಿದರ್ ಸೆ ಹೈ? ಮದರಾಸಿ ಹೈ? ತುಮ್ ಲುಂಗಿವಾಲಾ ಅಣ್ಣಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ತುಮ್  ಲುಂಗಿವಾಲೋಂಕಾ ಪುಂಗಿ ಬಜಾತೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಇದರ್. ಕ್ಯಾ ಬಜಾತೆ? ಪುಂಗಿ. ಪುಂಗಿ. ಕ್ಯಾ ರಾಡಾ ಕರ್ತಾ? ಚುಪ್ ಬೈಠ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ ಕ್ಯಾ? ವೋ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಛೋಟೆ ಲಡ್ಕೆ ಕೋ ಕ್ಯೂಂ ತಂಗ್ ಕರತಾ ಹೈ ಬಾಬಾ??? ಹಾಂ!? ಶಾಂತಿ ಸೇ ಬೈಠ್. ಗಪ್ ಬೈಸ್! ಸಾಹೇಬ್ ಆಯೇಗಾ ಅಭಿ!' ಅಂತ ನನಗ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಆ ಪೋಲೀಸ್. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ ಅಂದ್ರ ಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಕಾಯ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ???

ಸರಿ, ಆವಾ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿಯಂತೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೋ ತಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಾಕಪ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋಣ? ಹಾಂ! ಈ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು ಮಾಮಾನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹರಕು ಮುರುಕು ಹಿಂದಿಯೊಳಗ ಕೇಳೇಬಿಟ್ಟೆ.

'ಸಾಬ್, ಉಸ್ ಲಡಕಾ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಕೋ ಕ್ಯೂಂ ಉಠಾಕೆ ಲೇಕೆ ಆಯೇ ಆಪ್? ವೋ ಬಸ್ ರಾಸ್ತೆ ಬಾಜೂ ಸೂಸೂ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ. ವೋ ತೋ ಸಬ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಕರ್ತೆ ಹೈ ನಾ? ಉಸ್ ಕೋ ಛೋಡ್ ದೋ ಸಾಬ್!' ಅಂತ ಕಿತ್ತೋದ ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕುಮುರುಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ.

'ಅರೇ ಭಾವು, ಕ್ಯಾ ಭಂಕಸ್ ಕರ್ತಾ ತುಮೀ? ಹಾಂ? ತುಮ್ಕೋ ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಬೈಠ್ ಬೋಲಾ ಥಾ ನಾ ಮೈ? ಹಾಂ? ಫಿರ್ ಕಾಹೇಕು ಚಾಟ್ತಾ ಹೈ ಮೇರಾ ಧಿಮಾಕ್?? ವೋ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಲಡಕಾ ಸೂಸೂ ನಹಿ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ. ವೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ಕೆ ಸಾಮನೇ MM ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾಯಾ. MM ಸಮಜ್ತಾ ಹೈ ನಾ??? ಹಾಂ?? ಇಸ್ ಲಿಯೇ ಉಸಕೋ ಅಂದರ್ ಕಿಯಾ. ಝೂಠ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಸಾಲಾ, ಸೂಸೂ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ ಬೋಲ್ಕೆ! ಫೋಟೋ ಹೈ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೈ ರೇ ಬಾಬಾ! ಟೈಟ್ ಕೇಸ್ ಹೈ!' ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ.

ನನಗ ಏನೂ ಸರಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅದು ಏನೋ MM ಅಂದ. ಏನು MM ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಾ ನಮ್ಮ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ???

'MM ಬೋಲೆತೋ ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್???' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬೈದ್ರ ಬೈಸಿಕೊಂಡರಾತು. ಸಂಶಯ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು. 'ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಷ್ಯತಿ' ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಳಗ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟಾನ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇಬಿಡಬೇಕು.

'MM ಮತ್ಲಬ್ 'ಅಪನಾ ಹಾತ್ ಜಗನ್ನಾಥ್'. ಸಮಜಾ ಕ್ಯಾ? ವೋ ಭೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇ, ಲೇಡಿ ಲೋಗ್ ಕೆ ಏಕ್ದಂ ಸಾಮನೇ 'ಅಪನಾ ಹಾತ್ ಜಗನ್ನಾಥ' ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ ಏ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ. ಗಂಧಿ ಬಾತ್ ಹೈ ನಾ?? ಸಮಜಾ ಕ್ಯಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇ 'ಅಪನಾ ಹಾತ್ ಜಗನ್ನಾಥ್' ಕರ್ನಾ  ಬರೋಬರ್ ಕ್ಯಾ???' ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

ಈಗ ನನಗ ಮತ್ತೂ ಗೊಂದಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಅದೇನೋ ಹಾಥ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಜಗನ್ನಾಥ? ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ?? ದೊಡ್ಡ ದೇವರು????

ಅಯ್ಯೋ!!! ನನ್ನ ತಲಿ ಸಿಡಿಲಿಕತ್ತದ. ಒಂದು ಅನಾಸಿನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಆಂವಾ ಹುಸ್ಸೂಳಿಮಗ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ. ಜಟಕಾ ಅಂದ. ಸೂಸೂ ಅಂದ. ಕೈಯಾಗ ಆತ್ಮಲಿಂಗದಾಂಗ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದೆ ಅಂದ. ನಾ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಂಗ ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿತೋ ಅನ್ನವರಂಗ ಲಾಕಪ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ. ಈ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಂಡು ಮಾಮಾ ಮತ್ತ ಏನೇನೋ ಅಂತಾನ. ಎಲ್ಲೆ ಆ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜಟಕಾ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ ದೂರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಗೆ ಹೊಂಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಏನೋ??? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮಾಲೂಮ್ ಕ್ಯಾ????

ಈ ಗೋಲ್ಮೀಕಿ ರಸ್ತೆದಾಗ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದಿದ್ದು ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ಮುಂದ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಾಂಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ! ಅದು ಒಂದು ತರಹದ optical illusion ಇರಬಹುದೇ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಮರಭೂಮಿಯ ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ (mirage) ನೀರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗೇ ಇದೂ ಇರಬಹುದೇ!?

ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹದು. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ.

9 comments:

Pundalik Tikmore said...


Mast aiti!

Cotney Pishwi said...


सगळ्या चांगला आहे!

sunaath said...

ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಘೋಡಾ ಹೊಡದರೂ ಸುಮ್ಮನ ಇರೋ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಡೀಗೋಳು, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಝಟಕಾ ಹೊಡದರ ಇಷ್ಟ ಹಾರ್ಯಾಡತಾರ! Fair ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು unfair ಇದ್ದಾರ, ನೋಡ್ರಿ!

Mahesh Hegade said...

ಏಕ್ದಂ ಬರೋಬರ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸುನಾಥ್ ಸರ್!

Mahesh Hegade said...

ಏಕ್ದಂ ಬರೋಬರ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸುನಾಥ್ ಸರ್!

Punaga Potnis said...


Very imaginative!

Arunkumar P. Burbure said...


Nice!

Egappa Hargup said...


Ha! Ha!!

Meena Mosale said...


May be both should get checked by Shivamogga psychiatrists -
remember a psycho movie by that name!