Friday, August 07, 2015

ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ (Wasp Vibrator).....ನೀವೂ ಮಾಡಿನೋಡಿ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮಂಗೇಶ್.

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಪತಿದೇವರಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಚೀಪ್ಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ರೂಪಾ ವೈನಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಿಷ್ಕಾರದ (invention) ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ (demo) ಸಹ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನೂ ನಡು ನಡು ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂದೂ ಇಡ್ತೇನಿ .

'ನಮಸ್ಕಾರ ವೈನಿ, ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನ ಓದುಗರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ.'

'ನಿನಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಪಾ ಮಂಗೇಶಾ. ನನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಹೆಸರು 'ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ' ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ 'Wasp Vibrator' ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು.'

'ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವೈನಿ. 'ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ'! ನಿಮ್ಮ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಹೆಸರು ಒಂದು ತರಹ ಮಜಾ ಅದ. ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ?'

'ನೋಡು, ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಹೀಂಗದ. ಕಡಜೀರಿಗೆ ಅಂದರಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಅದೇ...ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ. ಕಣಜ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ Wasp ಅಂತಾರ. ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರದೊಳಗ ಅವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇನಿ.'

ಹಾಂ!! What's this??? ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ವೈನಿ!!?? ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಸುಮ್ಮಿರೋಣ.

'ವೆರಿ ಇಂಟೆರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಡಿದುಬಿಡುವ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀರಿ ಅಂತಾತು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ ವೈನಿ.'

'ಕಂಪಕ ಅಂದ್ರ ಕಂಪಿಸುವದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಪಾ. ಚುಂಬಕ ಅಂದರೇನು? ಚುಂಬಕ ಅಂದರೆ ಯಾವದು ಚುಂಬಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ಚುಂಬಕ. ಹಾಂಗೇ ಯಾವದು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ಕಂಪಕ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಕಂಪನಕ್ಕೆ vibration ಅಂತಾರ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಕಂಪಕ ಅಂದರೆ vibrator ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಂಪಕ ಅಥವಾ vibrator ಗೆ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ ಅಥವಾ wasp vibrator ಅನ್ನಬಹುದು. ಅದೇ ನನ್ನ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ.'

'ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈನಿ. ಭಾಳ ಇಂಟೆರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ. ಚುಂಬಕ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಖರೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾವದು ಚುಂಬಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ಚುಂಬಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ವೈನಿ???'

'ಹೂಂ! ಹೂಂ! ಸುಮ್ಮನಿರು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೆ ನಾ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ, ಪಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಾತಾಡಬ್ಯಾಡ. ಏನು ಕಿಸ್ಸಿಂಗೋ ಏನು ಪಿಸ್ಸಿಂಗೋ!? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂಗದ ಅಂದ್ರ - You can piss everywhere but you can't kiss anywhere. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ಉಪದ್ವ್ಯಾಪಿ ತಂದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದ.' ಅಂತ ಜಬರಿಸಿದರು ವೈನಿ, ಅದೂ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆದಾಗ.

ಹ್ಯಾಂ?? ಇವತ್ತು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಏನು ಕಥಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿದು!? ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. You can piss everywhere but you can't kiss anywhere!

ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅವು ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಕಂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವೇನರೆ ಚುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ. ಗೋವಿಂದಾ! ಗೋssವಿಂದಾ. ವಿಷಕನ್ಯೆ ಕೊಡುವ ಕಿಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಾ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಕೊಡುವ ಕಿಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ KKK ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. KKK ಅಂದ್ರ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಅಂತ.

'ನೀವು ಹೇಳ್ರೀ ವೈನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳದ ಕಂಪಕ, ಚುಂಬಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ.'

'ನೋಡು ಮಂಗೇಶಿ, ಈ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕದ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಭಾಳ ಮಜಾ ಅದ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಜೂ ಮನಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಗೋಪ್ಯಾಗ ಏನರೆ ಒಂದು ಹೊಸಾ ಆಟಿಗಿ ಸಾಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅದು ಈ ತರಹದ ವಿಶೇಷ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಆರ್ಡರ್ ಭಾಳ ಬಂದಾವ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೇನಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಛಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ.'

'ಓಹೋ! ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್! ಮುಂದ ಹೇಳ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕದ ಬಗ್ಗೆ. Wasp Vibrator! What a name!'

'ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ ಉರ್ಫ್ wasp vibrator ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಂಗ. ಒಂದು ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿಯ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಲಿ ಊದುವ ಕೊಳವಿಯಂತಹ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿ ಒಗಿಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಹಾಂಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ವಾಸು ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡಿನದೂ ನಡಿತದ. ಅಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಕೊಳವಿಯಂತಹ, ಟ್ಯೂಬಿನಂತಹ ಡಬ್ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಚೌಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಇರೋದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. vibrator ಕೊಳವೆಯಂತೆ ಗುಂಡಗೆ, ಉದ್ದ ಇದ್ದರೇ ಛಲೋ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರ square peg in a round hole ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಅದು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ.'

ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿ


square peg in a round hole! ಹ್ಯಾಂ!? ಏನಿವತ್ತು wholesale ಒಳಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಾರ ರೂಪಾ ವೈನಿ!? ಅದೂ hole ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ ಹೋಲೋ, ಯಾವ ಸೇಲೋ ಏನೋ? ಇರಲಿ ಮುಂದ ತಿಳಿಬಹದು

'ಓಕೆ ವೈನಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಖಾಲಿ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿಯಂತಹ ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿಕೊಡೋ ಟ್ಯೂಬ್ ತರಹದ ಡಬ್ಬಿ ಸಹಿತ ನಡಿತದೇನು ವೈನಿ?'

ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿಡುವ ಉದ್ದನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿ


'ನಡಿತದ. ಆದ್ರ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೈಜಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದ್ತದ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಗುಂಡಗೆ, ಉದ್ದವಾಗಿ, ಘಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.'

'ಖಾಲಿ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಳಗಿರೋ ಊದಿನಕಡ್ಡಿಯ ಚೂರು ಗೀರು ಹೊರಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿ. ಕೊಳವಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮುಂದ ಹಿಡಕೊಂಡು ಒಂದು blow job ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಭುಸ್ ಅಂತ ಊದಗೊಳವ್ಯಾಗ ಒಲಿ ಊದಿದಾಂಗ ಊದ್ರಿ ಅಂತ. blow ಗಾಳಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ. blow job ಹ್ಯಾಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕಣ ಕಣ ಹಾರಿಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಂಗ ಊದಿರಿ. ಹೀಂಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಜೂ ಇಡ್ರಿ.  ಈಗ ಒಂದು ರಟ್ಟು ತೊಗೋರಿ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕವರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಾ? ಅಂತಾದ್ದು. ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ರಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಒಂದು ತುದಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಹ್ಯಾಂಗ ಮುಚ್ಚಬೇಕು? ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ರಟ್ಟಿನ ತುಂಡು ಕೊಳವೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಟಿಕ್ಸೋ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ. ಟೇಪಿನ ಒಂದೆರೆಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ. ಮಜಬೂತ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಂಗ ತಯಾರಾದ, ಒಂದು ತುದಿ ಮುಚ್ಚಿದ, ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಜೂ ಇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರಟ್ಟಿನ ತುಂಡು, ಟಿಕ್ಸೋ ಟೇಪ್ ಸಹಿತ ಬಾಜೂಕ ಇಡ್ರಿ. ಅವು ನಂತರ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ.'

blow job ಅಂದ್ರ??? ಹೀಂಗ ಕೊಳವಿ, ಊದಗೊಳವಿ ಊದೋದಕ್ಕೂ blow job ಅಂತಾರೇನು? ವೈನಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಖರೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಲೈಫಿನ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಊದಿಬಿಟ್ಟಾರೋ ಏನೋ. ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ಊದಿ ಊದಿ ಕಂಪಕ, vibrator ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ.

ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಂದಿದ್ದ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಅಂಡೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಾಜೂಕ ಇಟ್ಟರು.

'ಸರಿ, ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತುದಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ವೈನಿ? '

'ನಂತರ ನಾವು ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್. ಎಲ್ಲರೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಹೊಕ್ಕಬಾರದ ಜಾಗಾದಾಗ ಅದೂ ನವರಂಧ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಾಗ ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟವು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಆದ್ರ ಅವನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡಿಯುವದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಬೋರಂಗಿ ಹುಳ ಹಿಡಿದ ರೂಢಿ ಇರ್ತದ. ಅದೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವದು ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರೆ. ಬೋರಂಗಿ ಸಭ್ಯ ಹುಳ. ಇವು ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ. ತಿಳಿತೇನು?'

ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ / wasp


'ಈ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ವೈನಿ?'

'ಏ....ಮನಿ ಹೊರಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಕಂಡೇಕಾಣ್ತಾವ. ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಹಾಂಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಮೂಲಿಯಾಗ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾವ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ ಗೂಡು ಮಣ್ಣಿನದು ಇರ್ತದ. ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದ ತರಹದ್ದು. ಜಾಳಿಗಿ ಜಾಳಿಗಿ ಇರ್ತದ. ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣು ತೂತು ಇರ್ತಾವ. ಅದರಾಗ ಹುಳಾ ಇರ್ತಾವ.'

ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳದ ಗೂಡು 

'ಓಹೋ! ಹಾಂಗೇನು? ಈಗ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹ್ಯಾಂಗ ವೈನಿ? ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಡೇಂಜರ್ ಹುಳ. ಕಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಕ್ಕಬಾರದಂತಹ ಜಾಗಾದಾಗ ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ.'

'ಅದೂ ಖರೆ. ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ ಗೂಡಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಬಾರದು ಮತ್ತ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿವಸ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡು. ಹಾಂಗ ಸಾವಕಾಶ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನಪಾ? ತಿಳಿತss?'

'ಹೂನ್ರಿ ವೈನಿ. ತಿಳೀತು. ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ ಗೂಡಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಾವಕಾಶ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾತು. ಮುಂದ ವೈನಿ?'

'ನೀರಿಂದ ಗೂಡು ಒದ್ದಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗ ಇದ್ದ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊರಗ ಬರ್ತಾವ. ನಿದ್ದಿಯೊಳಗ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರುವಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡು ಹಾಂಗ. ಇವೂ ಹಾಂಗ. ನಿದ್ದಿಬಡಕ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ! ಸೂಡ್ಲಿ ತಂದು. ನಾನು ಈ ಬಾಟಲಿ ಒಳಗ ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನಿ,' ಅಂತ ಬೇಡೇಕರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಒಳಗ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ ಇದ್ದವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು.

'ಮುಂದ್ರಿ ವೈನಿ??'

'ಮುಂದ ಭಾಳ ಸಸಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಗೂಡುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೂಡಿನ ಮುಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟರಾತು. ಒದೊಂದೇ ಹುಳ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಕೂಡತಾವ. ನಂತರ ಸಾವಕಾಶ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಗಡಬಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಾರದು. ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗತೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕಾ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ಲಬ್ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಕಡಿಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಸೇಫ್. ಏನೂ ತೊಂದ್ರಿಲ್ಲಾ. ತಿಳಿತss??? ಏನರೆ ಸಂದೇಹ? ಸಂಶಯ?'

'ಏಕ್ದಂ ತಿಳೀತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು?'

ನಂತರ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆ ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು, ಒಳಗಿರುವ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೇಬಿಡ್ತಾರ. ಮಸ್ತ ವೈನಿ!

'ಒಂದು ಕಂಪಕ ಮತ್ಲಬ್ vibrator ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ vibration ಬೇಕು ಅನ್ನುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಳಗ ಭಾಳ ಹುಳಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿ, ಬರೇ vibrate ಏನು ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಭಾಳ ತೊಂದ್ರಿ,' ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವೈನಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

'ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳತೇನಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳತೇನಿ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳರಿ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ್ರೀ!'

'ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದರೀ ವೈನಿ???'

'ಏನಾಗ್ತದ?? ಮಬ್ಬರ ಗತೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲಾ? ನಿನಗ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬಾಕಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡತೇನಿ. ಅಕಿ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೋ. ಮಸ್ತ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಜಗ್ಗೆ ಭರಪೂರ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಅಕಿದೇ ಒಂದು ಕಂಪಕ custom made vibrator. ಮುಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ಇದ್ದು ಬಂದಳು.'

'ಹಾಂಗ್ರೀ ವೈನಿ!? ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ? ಏನಾಗಿತ್ತು?'

'ಏನು ಆಗೋದು? ಮೊದಲೇ ಅಕಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ. ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗ ಆ ಪರಿ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ vibration ಆದ್ರ ಮತ್ತೇನು?? ಅಕಿ ಇಂಜಿನ್ ಫುಲ್ ಸೀಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಾದಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ rebuild ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. 'ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಟ್ಟss wasp vibrator ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲವಾ. ಸಾಕಾಗಿ ಹೋತು,' ಅಂದಳು,' ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದರು ವೈನಿ.

ಏನು ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾರ ವೈನಿ? ಗೆಳತಿ ಅಂತಾರ. ಅಕಿದು ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಾರ. ಅದರಾಗ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಕಂಪಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಕಿ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಆತು ಅಂತಾರ. ಬರ್ಬಾದ್ ಆತು ಅಂತಾರ. ಅಕಿ ಇಂಜಿನ್ rebuild ಮಾಡಿದರು ಅಂತಾರ. ಏನೂ ತಿಳಿವಲ್ಲತು. ಒಟ್ಟೇ ತಿಳಿವಲ್ಲತು. ಇರಲಿ. ಬಹುಶ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಗೆಳತಿ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕಿ ಕಾರಿನ ಇಂಜಿನ್ ನ್ಯಾಗ  ಹೆಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆವಾಗೇ ಲಫಡಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೋ ಏನೋ? ಆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ.

'ಮುಂದ ಹೇಳ್ರಿ ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಗೂಡಿನ್ಯಾಗಿಂದ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಾತು. ಮುಂದ?'

'ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತುದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ಈಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೂ ಹುಳಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋದವು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ರಟ್ಟಿನ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳರಿ. ಅದರಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತು ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಟಿಕ್ಸೋ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೊದಲಿನ ಹಾಂಗೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಇರಲಿ. ತೂತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಒಳಗಿನ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವ. ತಿಳಿತss??? '

ನಂತರ ವೈನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ತುದಿಗೆ ರಟ್ಟಿನ ತುಂಡು ಹಚ್ಚಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿದರು.

'ವಾಹ್! ಎಂಥಾ ಅವಿಷ್ಕಾರ ವೈನಿ? ಇಷ್ಟರೀ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಅದ ಏನ್ರೀ?'

'ಇನ್ನೂ ಕಂಪಕ ಅಂದ್ರ vibrator ಆಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಅದ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. Safety first!'

'ಏನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಬೇಕರೀ?'

'ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮುಚ್ಚಿವೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೆ ಅವು ರಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಬಿಚ್ಚಿಬಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳಾ ಹೊರಗ ಬಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಅನಾಹುತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ತಿಳಿತss?'

'ತಿಳೀತು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದ?'

'ಇನ್ನೇನು ಮುಂದ? ಹೀಂಗ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಸ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಂತೂ ಬಂದೇಬರ್ತದ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನ ಗತೆ ಮಸ್ತ ಶೇಕ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲೆ ನೋಡು. ಹೀಂಗ ಮಾಡು! ಹೀಂಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು!  ಘಂಟಿ ಬಾರಿಸಿದಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಜೈ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ!' ಅಂತ ಕಾಪಾಲಿಕರಂತೆ ಹೂಂಕರಿಸಿದ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರ ಏನು?! ಭಾಳ ಆವೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ವೈನಿ. ಶಿವಾ ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸಿದಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ವಿಚಿತ್ರ. ಅದ್ಭುತ. ಚಮತ್ಕಾರ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್.

ಓ ಮೈ ಗಾಡ್! ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಇದು? ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿ ಹೀಂಗ ಥಕಾಥಕಾ, ಜಿಂಗಾಚಿಕ್ಕಾ, ಥೈಯ್ಯಾಥಕ್ಕಾ ಝಕ್ಕನಕ್ಕ ಅಂತ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಏನು ಹೇಳಲಿ!? ಆ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗ ಎಲ್ಲರೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಕೂತದೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಭಾಳ violent ಆಗಿ ಕುಣಿಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ!

'ಮೈ ಗಾಡ್! ವೈನಿ! ಏನ್ರೀ ಇದು!? ಇದೆಂಗ? ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಕಂಪಕ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ. ಇದು ಕಂಪಿಸೋ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಭೂಕಂಪಕ ಇದ್ದಂಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ನಮನಿ vibration ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತದ. ಇದು ಖರೆನೇ vibrator! ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ರೀ?' ಅಂದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ.

'ಏನು ಗಾಡ್, ಏನು ರಾಡ್  ಹಚ್ಚಿ? ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದೇ ಕಂಪಕವೇ ಗತಿ ಅಂತಾರ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು. ಗೊತ್ತದ ಏನು?'

ಹ್ಯಾಂ?! ನಾವು ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಾಡ್ ಅಂದರು. ಮತ್ತ ಇವರ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ರಾಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ರಾಡ್? ಅರಬಿ (ವಸ್ತ್ರ) ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲಾ ಆ ರಾಡ್ ಏನು? ಏನರೆ ಇರಲಿ. ನಮಗ್ಯಾಕ ಇವರ ಗೆಳತಿಯರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಿಗದಿರುವ ರಾಡಿನ ಉಸಾಬರಿ? ರಾಡಾ ಹುಯಿಗವಾ ರಾಡ್ ಕಾ!

'ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ವೈನಿ. ಈ ಕಂಪಕ ಹ್ಯಾಂಗ ಈ ಪರಿ vibrate ಆಗ್ತದ??'

'ಅದು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗ ಏಳೆಂಟು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳ ಹಾಕಿ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಏಕ್ದಂ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಒಳಗೇ ಗಿರ್ರ್ ಅಂತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡಿತಾವ. ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊತ್ತಾವ. ಅದು ಯಾವ ಪರಿಲೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳತಾವ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಈ ಪರಿ vibrate ಆಗ್ತದ. ಹ್ಯಾಂಗದ ನನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರ? ಇದೇ 'ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ'. ನನ್ನ ಗೆಳೆತ್ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಟಸ್ ಪುಸ್ ಅಂತ Wasp Vibrator ಅಂತಾರ.'

'ನಿಮ್ಮ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಭಾಳ ಮಸ್ತದರೀ ವೈನಿ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು???'

'ಏ..... ನಾ ಹಾಂಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಏನೋ ಕಿತಬಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಜೂ ಮನಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಗೋಪೂಗ ಏನರೆ ಆಟಿಗಿ ಸಾಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗೂರಕಿಂತ ದೊಡ್ದವರೇ ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ! ಅದೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆತಿಯರು ಅಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋತು. ಭಾಳ ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತುಬಿಟ್ಟಾರ.'

'ವಾಹ್! ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಯಾಗ್ರಾ ಗುಳಿಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಗ ಆತಲ್ರೀ ವೈನಿ!'

'ಏನದು ವಯಾಗ್ರಾ ಗುಳಿಗಿ? ನಿಮ್ಮ ಗೆಳಯಾ ಚೀಪ್ಯಾ ಉರ್ಫ್ ನಮ್ಮನಿಯವರು ತೊಗೋತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನು ಮತ್ತ?' ಅಂತ ಜಬರಿಸಿದರು ವೈನಿ.

'ಏ, ಅದು ಚೀಪ್ಯಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಯಾಗ್ರಾ ಗುಳಿಗಿ ಬಿಡ್ರೀ. ಇದು ವಯಾಗ್ರಾ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ಟೈಪಿನ ಗುಳಿಗಿ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರಂತ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಗೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವಾದ 'ಪಂಚಾಂಗದ' ತೊಂದರೆಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಯದಂತ ಆ ಗುಳಿಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಿಷ್ಕಾರವೂ ಹಾಂಗೇ ಅದ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಏನೋ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಾಗ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಅಂತಾತು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆತು ಬಿಡ್ರೀ.'

'ಹೂಂನೋ ಮಾರಾಯಾ. ಅದೂ ಈ ನನ್ನ ಗೆಳೆತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ದುಬೈ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಂದ ಕೆಲವು ಮಾಡರ್ನ್ liberated ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ ನೋಡು. ಅವರಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ. 'ಇದು ಏನು ಮಸ್ತ ಅದಲೇ ರೂಪಿ! ಎಂತೆಂತಾ vibrator ಅವ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳದ vibrator ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕ್ದಂ ಮಸ್ತ ಅಂದ್ರ ಮಸ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಒಳಗ ಜಡಿದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚತಾವ ನೋಡು ಈ ಸೂಡ್ಲಿ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾರಾಳ ನಿಂದು??? ಮಸ್ತ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲೇ ರೂಪಿ!' ಅಂತಾರ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ, 'ನನಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಮಾಡಿಕೊಡು. ನನಗ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡು,' ಅಂತ ಹೀಂಗ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾರ ನೋಡು. ಏನು ಹೇಳಲಿ ಮಾರಾಯಾ? ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗವಲ್ಲತು. ನನಗಂತೂ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ತುಂಬಾ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡೋದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಇದು ಹೀಂಗss ಮುಂದುವರೀತು ಅಂದ್ರ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತನೇ ಮಂದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ ನೋಡಪಾ. ಸಣ್ಣಾಕಿದ್ದಾಗ ನಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋರಂಗಿ ಸಹಿತ ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಿಡಿಲಿಕತ್ತೇನಿ! ಏನಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ??'

ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ wasp vibrator ಜಿಗಿದು ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಶಾಂತರಾದ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಆವೇಶದಿಂದ ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಮತ್ತ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ vibrate ಆತು. ವೈನಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಗತೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನಕ್ಕರು. ಜಿಗಿದು ಜಿಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆದರು. ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವರ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ! ಏನು ಹೇಳಲಿ?

'ವೈನಿ, ಈ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ (Wasp Vibrator) ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತೀರಿ?'

'ಒಳಗ ಇರೋ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದ. ಇನ್ನು ಯಾರರೆ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ, ಒಳಗಿರುವ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಅವಕ್ಕ ಊಟ ಗೀಟಾ ಹಾಕಿ, ಅವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕೂಡತಾರ? ಮತ್ತ ಕೆಟ್ಟ ರಿಸ್ಕಿ ಬ್ಯಾರೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾರೆ ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, vibrator ಮಜಾ ತೊಗೊತ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗಿನ ಹುಳಾ ಸತ್ತು, vibrate ಆಗೋದು ನಿಂತಿತು ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು vibrator ತೊಗೊತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಾ use & throw. ಚೈನಾ ಮಾಲು ಇದ್ದಂಗ. ಏನಪಾ? ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳಾ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವ. ಇನ್ನು ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ. ಅವೂ ಸಿಗ್ತಾವ. ತಿಪ್ಪಿ ಆರಿಸೋ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅಂತಾಕಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆತು. ನಾ ಅಂತೂ ಅಕಿಗೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಎಲ್ಲೆ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ನನಗೇ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೋಡ್ಕಾ ಮಂದಿ ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೋ ಈಗ ಧಾರವಾಡದಾಗ! ಗೊತ್ತದೇನು??'

'ರೀ ವೈನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ಅದೂ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಗೆಳತಿಯರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ್ಯಾಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾಕ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ತದ??'

'ಅದು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ. ನಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳದೇ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೆಕಪೆಕಾ ಅಂತ ನಕ್ಕುಬಿಟ್ಟರು. ನನಗ ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ, 'ಈ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ (Wasp Vibrator) ಭಾಳ ಮಸ್ತ ಅದಲೇ ರೂಪಿ. ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಕಿಂತ ಛಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಲೇ ಇದು. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ ಆಂವಾ ಗಂಡ, ಲಂಡ, ಭಂಡ ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಡ ನೋಡಲೇ ರೂಪಿ. Wasp vibrator is simply awesome!' ಅಂದ್ರಪಾ. ನನಗ ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವಗರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರಾಗ ಯಾರನ್ನರೆ ಹೀಂಗss ಕರೆದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡು. ಆಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ನಾ ಕೇಳಿದರೆ ಬರೇ ಕಿಸಿಕಿಸಿ ನಗ್ತಾರ! ಸೂಡ್ಲಿ ಗೆಳೆತ್ಯಾರು!'

'ವೈನಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ wasp vibrator ಸಿಕ್ಕಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಗಂಡ ಬ್ಯಾಡೇ ಬಾಡ ಅಂತಾರ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಈ ನಿಮ್ಮ ಅವಿಷ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟದ ಅಂತಾತು. ಹಾಂಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಕಂಪಕ, wasp vibrator ಗಂಡಂದಿರು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತೀರಿ?'

'ಗಂಡಂದಿರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರ ಮತ್ಯಾವದಾಪಾ?? ಅದೇ ಭಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೋದು, ಫರ್ಶಿ ಒರಸೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಕಸಾ, ಮುಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಅರಬಿ ಒಗೆಯೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಡಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಚಡ್ಡಿ ಕಳಿಯೋದು ಮತ್ತ ಹಾಕಿಸೋದು, ರೇಶನ್ ತರೋದು, ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ನೀರು ತರೋದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಂಡಂದರು ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಾ ಚೀಪ್ಯಾ ಉರ್ಫ್ ನಮ್ಮನಿಯವರಂತೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಾ ಈ ನನ್ನ vibrator ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗ ಒಟ್ಟೇ ತಿಳಿವಲ್ಲತು ನೋಡೋ. ನಿನಗೇನರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತೇನು? ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ vibrator ಕಸಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೊಡಿತದ? ಫರ್ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಒರಸ್ತದ? ರಂಗೋಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಹಾಕ್ತದ? ಅರವಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಒಗಿತದ? ರೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಗ ತರ್ತದ? ನನಗಂತೂ ತಿಳಿವಲ್ಲತು. ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರಂತೂ ಬಿಡು. vibrator ಸಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವರೇ ನನಗ ಸಿಗವಲ್ಲರು. ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಿನಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು wasp vibrator ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡದೇ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಾರ. ಅದೂ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಟ್ರಿಪ್. ಈ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ ಕಂಪಕದ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರ ಏನಂತ ಮಾಡಿ? ಹಾಂ!?'

'ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ವೈನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರದ್ದು ಏನು ಗೊಳೋ ಏನೋ. ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಮಾಡುವ, ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ ಅಂತಾತು. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟದ. ಅಲ್ಲರೀ ವೈನಿ?'

'ಹೂಂ! ನನಗೂ ಹಾಂಗೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರ ಯಾವ ಖಾಸ್ ಕೆಲಸಾ ಈ ನನ್ನ ಕಿತಬಿ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ... ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಆದ್ರ ಫಲಾ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಹಾಂಗಾತು ಇದು. ಇರಲಿ ನನಗ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ತೊಗೊ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡು. ಭಾಳ ಪುಣ್ಯಾ ಬಂತು!'

'ವೈನಿ, ನಿಮಗ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು ಈಗ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ, wasp vibrator ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕೂತಾವ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಊರ ತುಂಬಾ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳಾ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿ ಗತೆ ಅಡ್ಯಾಡಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಕಡಜೀರಿಗೆ ಹುಳದ ಕಂಪಕ ಉರ್ಫ್ wasp vibrator ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ತೋರಿಸಿ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೂಪಾ ವೈನಿ!'

'mention not! mention not! ಏ..... ಇದೇನು ಮಹಾ? ನೀ ನನ್ನ ಪೆಟ್ ಮೈದುನಾ. ನಾ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ ವೈನಿ. ನೀ ಕರೆದರೆ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ಅಂತೇನೇನು?  ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳು.'

'ಸರಿ ವೈನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೇಬಿಡ್ತೇನಿ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈನಿ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸಿದೆ.

'ಮಂಗೇಶಾ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ?'

'ಕೇಳ್ರಿ ವೈನಿ.'

'vibrator ಅಂದ್ರ ಏನೋ?'

'ಅಯ್ಯ ಇವರ! that which vibrates is a vibrator. ಅಷ್ಟರೀ ವೈನಿ.'

'ಈ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸುದಾ vibrate ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಯಾಕ vibrator ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ??!!'

ಭಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ.

'ವೈನಿ ಅದು ಹೀಂಗ ಇರಬಹುದು ನೋಡ್ರೀ.....'

'ಏನು ಹ್ಯಾಂಗ ಇರಬಹುದು!?'

'ಅದು vibrate ಭಾಳ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ vibrate ಆಗ್ತದ. ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಟೈಪಿನ ಮಂದಿಯಂತೂ ಬಿಡ್ರೀ. vibrate ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ. ಹಾಂಗಾಗಿ vibrator ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರ.........'

'ಅಂದ್ರ????'

'ಅದು ಉದ್ದಕ, ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ vibrate ಸುದಾ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ vibrator ಅನ್ನಬಹುದು ನೋಡ್ರೀ ವೈನಿ. ಹೀಂಗಂತ ನನಗ ಅನಿಸ್ತದ. ಖಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಮತ್ತ.'

'ಹಾಂ! ನೀ ಹೇಳೋದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಅನಿಸ್ತದ. ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಳವಿ ಡಬ್ಬಿ ಉದ್ದನೂ ಇರ್ತದ. ರೌಂಡ್ ಸುದಾ ಇರ್ತದ. ಒಳಗ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ vibrate ಸಹಿತ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೇ ಇದು vibrator. ಅಲ್ಲಾ???'

'ಇರಬಹುದ್ರಿ ವೈನಿ. ಆದರೂ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳೇಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಯಾವ vibrator ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ. ನನಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ.'

'ನಾ ಇನ್ನು ಬರ್ತೇನಪಾ ಮಂಗೇಶಾ. ಮನಿ ಕಡೆ ಬಾ. ನಿನಗೂ ಬೇಕಾದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನಿ wasp vibrator,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವೈನಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದರು.

'ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ವೈನಿ. ಆ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳದ vibrator ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ನಾ ಅಂತೂ ನಿನಗ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಪೆಟ್ ಮೈದ್ನಗ ಅರ್ಧಾ ಡಜನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಕಿನೇ. ಅದೂ ಫ್ರೀ. ನೀ ಏನರೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನಗ ಬ್ಯಾಡಾದ್ರ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು. ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರು? ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು,' ಅಂದ ವೈನಿ, 'ಒಂದೊಂದರಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಕು ನಿನಗ? ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದ್ರ ಹಾಂಗೇ ಮಾಡಿಕೊಡತೇನಿ. ಓಕೆನಾ??' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು.

'ಹೂಂನ್ರಿ ಹಾಂಗೇ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಯಾರರೆ ಗೆಳತಿಯರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವರಿಗೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡಜೀರಿಗಿ ಕಂಪಕವನ್ನು. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ವೈನಿ,' ಅಂದೆ.

***

ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಬೇಕು. ಪತ್ರ ಬರದೇಬಿಡಬೇಕು. ಬರದೇಬಿಟ್ಟೆ. ಮಂಗೇಶ ಬರೆದನು ಒಲವಿನ ಓಲೆ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕದ ಬಗ್ಗೆ..... 

ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿ,

ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹಾಪ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ನಾ ಇಲ್ಲೆ ಆರಾಮ್. ನೀ ಅಲ್ಲೆ ಆರಾಮ ಏನು? ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಒಬ್ಬರು ಹೀಂಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡು. ಗಂಡಂದಿರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೂ ಛಲೋ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತದಂತ ನೋಡು. ನಿನಗ ಬೇಕೇನು? ನಿನ್ನ ಗಂಡಾ ಕೆಲಸಾ ಗಿಲಸಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ??? how's his performance? ಅಂದ್ರ ಮನಿಕೆಲಸದಾಗ performance ಹ್ಯಾಂಗದ ಅಂತ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿಯೇನು? ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅವರ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ (Wasp Vibrator) ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ಯದ. ನಿನಗ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸು. ನಿನಗ ನಮ್ಮ ವೈನಿಯ wasp vibrator ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರ ವಾಸು ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗ, ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾಕೋ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವಿಯೊಳಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡಜೀರಿಗಿ ಹುಳಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಕೋ? ಅಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕಿದು ಇಂಜಿನ್ rebuild ಮಾಡಬೇಕಾತಂತ. ನೀ ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗ ತುರಕಬಾರದ್ದನ್ನು ತುರಕೋ ಜಾತಿಯಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ ಗೊತ್ತದ. ಆದರೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಪ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾಳ ಅಂದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ vibrator ತುರುಕಿಬಿಟ್ಟಾಳ. ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅಕಿದು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾರಿನ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗ vibrator ಯಾಕ ತುರುಕಿದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಂಡಾ ಹೊಸಾ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು.

ನಿನ್ನ ಗಂಡಗ ನನ್ನ ಫುಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು, 'ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮಂಗೇಶನ ವೈನಿ ಏನೋ wasp vibrator ಅಂತ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಅದು ಬಂತು ಅಂದ್ರ ನೀವು ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟ.' ಹಾಂಗss ಸುಮ್ಮನss ಮಷ್ಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ. ಗಂಡಪ್ಪನ್ನ ಗುಂಡಪ್ಪನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ನಾ ನಿನಗ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೇನು? ಅದರಾಗ ಮಾಹಿರ್ ನೀ ;)

ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮ್. ಸರಿ ಹಾಂಗಿದ್ರ. ತಿಳಿಸು. ನೀ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಕಡೆ ಕಡಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಕ (Wasp Vibrator) ಮಾಡಿಸಿ ನಿನಗ ಕಳಿಸೇಬಿಡ್ತೇನಿ.

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ,

ಮಂಗೇಶ

* An empty aluminum cigar tube filled with angry wasps makes an inexpensive vibrator. - ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲೈನಿನ ಜೋಕ್ (!) ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

* ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಆರಿಸಿದ್ದು. ಅವುಗಳ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರದ್ದು. 

3 comments:

sunaath said...

ತಿಳದ್ಹಂಗ ಆತ ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ಯಾವ ಹುಡುಗೀನೂ ಮದವಿ ಆಗಾಣಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನೀ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ ಕೊಡರಿ. ಕಂಪಕದ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೇನು, ಕೇಳಬೇಕಾಗೇದ!

Mahesh Hegade said...

ಸುನಾಥ್ ಸರ್! ಏ ಹಾಂಗೇನೂ ಇಲ್ಲರಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಪಗಾರ್ ಕೇಳೋದು ದೂರ ಉಳಿತು ತಾನೇ ಪಗಾರ್ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಪತಿದೇವರು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಏನು ಕಂಪಕ, ಚಂಪಕ ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ತೊಗೊರೀ! :)

ಸೇಲ್ಸಮನ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ! :)

Sadasiddalingappa Doddabalihannavar said...


Very creative!

Next venture, initiated by Cheepya: inflatables using recycled plastic!!