Sunday, October 18, 2015

ಪ್ರಮೋಷನ್!

'ಏ! ನನಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ!' ಅಂತ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗಂಡ ಒದರಿದ.

ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇಮೋಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಾದರಿ ಮಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಡ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಡಂಗುರ ಬಾರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹೆಂಡತಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು.

'ಹೌದ್ರೀ??!! ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಏನಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕದರೀ???' ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಬಗ್ಗಿದಳು. ಬಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಬೂಟು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಗಂಡನ ಬೂಟು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಸ್ ಘಂ! ಅಂತ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚದೇ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬಿಚ್ಚಲೇ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಗೌರಮ್ಮನ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಂಡ ಬೇಡವೆಂದ.

'ನನಗ ವೀಪಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ!' ಅಂದ.

'ಪೀಪಿ ರೀ?? ಅದೆಂತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೀ?? ಪೀಪಿ ಅನ್ಕೋತ್ತ! ಹಾಂ!??' ಅಂದು ಹಾಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಳು.

'ನಿಮ್ಮೌನ್! ನೀ ಖರೆ ಅಂದರೂ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಛಾಪ್ ನೋಡು! ಪೀಪಿ ಅಲ್ಲ. ವೀಪಿ. ಅಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗಂಡ.

'ಹಾಂಗ್ರೀ??? ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಷ್ಟರೀ???' ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

'ಬರೇ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್!' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗಂಡ. ಹುಚ್ಚ ಸೂಳಿಮಗ ತೊರಗಲ್ಲಮಠನ ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟತಾನ. ಆ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ ಇವಂಗ ವೀಪಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ. ಚೌಕ್ ಗುಳಗಿ ಉಳಸಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಮರುದಿನ. ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಮೂಡ್ರಿ. ಮೂಡ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಿಯ ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕು ಯಾಕ 'ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ!' ಆಗಿಬಿಡ್ತು!? ಹೇ! ಛೀ! ನಿಮ್ಮ! ಬರೇ ಅದೇ ವಿಚಾರ.

ಮೂಡ್ ಬಂದಾಕಿ ಸೀದಾ ಹಚ್ಚೇಬಿಟ್ಟಾಳ. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾಳ. ತೊರಗಲ್ಲಮಠನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ.

'ಹಲೋ! ಹೇಳ್ರೀ ಸರ್ರಾ!' ಅಂದಾನ ಆಕಡೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ. ಆತನಿಗೆ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಸರ್ ರೇ. ಸರ್ರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಛಾ! ಧಾರವಾಡ ಸಿತಾ ಹಮಾರಾ! ಸರ್ರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಛಾ! 'ಸರ್ರಾ' ಅನ್ನುವದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾನ್, ಮಾನ್, ಮೆಹಮಾನ್, ರಹಮಾನ್, ಹನುಮಾನ್, ಸುಲೇಮಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 'ಸರ್ರಾ' ಅಂದುಬಿಡೋದು.

'ನನಗ ವೀಪಿ ಅಂದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತರೀ,' ಅಂದಳು ಇಕಿ.

'ಯಾವ ವೀಪಿ? ಭಾಳ ಮಂದಿ ವೀಪಿ ಅದಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ವೀಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲಿನ್ಯಾಗ ವೀಪಿ ಮಾಡಿ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟೇನು. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಂಗ್ಯಾ ಸೂಳಿ ಮಕ್ಕಳು!' ಅಂತ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ ಅಜ್ಜ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರಾಣಿ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ ಅಜ್ಜಾರ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿ. ಅತ್ಲಾಗ ಸಿಹಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ಲಾಗ ಸವಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಿವಿ!

ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

'ವೀಪಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಂ! ನೆನಪಾತು! ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅವರೇ ನಮ್ಮನಿಯವರು. ಅವರನ್ನ ಕರೀರಿ,' ಅಂದಾಳ.

'ನೋಡ ಬೇ ಯವ್ವಾ!' ಅಂದ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ ಅಜ್ಜ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳಕೊಂಡಾರ. ಅಯ್ಯೋ! ಉಸಿರು ಎಳಕೊಂಡಾರ ಅಂತ.

'ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದಾರ. ಯಾರು ಬೇಕು ನಿನಗ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾರು???' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಕಿರಾಣಿ ಕಿಂಗ್ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ.

'ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೇನ್ರೀ? ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ರೀ?' ಅಂದಳು ವೀಪಿ ಸಾಹೇಬನ ಪೀಪಿ ಹೆಂಡತಿ.

'ನೋಡವಾ ತಂಗಿ. ಒಬ್ಬ ಮಂಗ್ಯಾನಮಗನ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬವನ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹಾಳಿ ಪುಡಕಿ ಅಂದ್ರ ಪೇಪರ್ ಪುಡಕಿ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡೇನಿ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವ ಪೀಪಿ??? ಛೀ.... ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವ ವೀಪಿ??' ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಾಣಿ ಕಿಂಗ್ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ.

ಈಕಡೆ ಇವಳಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ confuse.

'ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ? ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನನಗ,' ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ.

'ನೋಡವಾ ತಂಗಿ. ಈಗ ಧಂದಾದ ವೇಳ್ಯಾ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಖೋಟಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಅವನಾಪನss.... ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಾಗ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟತಾನಂತೋ ಅಥವಾ ಹಾಳಿ ಒಳಗ ಪುಡುಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನಂತೋ? ದೌಡ್ ಹೇಳ ಬೇ ತಂಗಿ! ಯಾವದರಾಗ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟತಾನ ನಿನ್ನ ಗಂಡ? ಎಲ್ಲಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂದಿನೇ ಅದಾರು ನನ್ನ ಕಡೆ. ಅವನೌನ್! ಬೆಲ್ಲದ ಪೆಂಟಿ ಒಡೆಯೋ ಭಾಡ್ಕೋ ಸೂಳಿಮಗನ್ನೂ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಗೆದುಬಿಟ್ಟೇನಿ,' ಅಂದ ತೊರಗಲ್ಲಮಠ ಅಜ್ಜ, 'ಏ, ವೀಪಿ ಆಫ್ ಹಾಳಿ ಪುಡ್ಕಿ, ಏ, ಬಸೂ, ಒಂದು ಕೇಜಿ ಗ್ವಾಡಂಬಿ, ಒಂದು ಕೇಜಿ ಮನೂಕಾ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬಾದಾಮಿ ಕಟ್ಟಪಾ. ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರು,' ಅಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು, 'ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್??? ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್?' ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಯ್ಯ ಇದರ! ಈ ಚಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇರೆ ಕೇಡು. ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟೋದು. ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೂಡ್ಲಿ!' ಅಂದ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಫೋನು. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಡುವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಬತ್ತಿ!

*****
ಸ್ಪೂರ್ತಿ:

Tom was so excited about his promotion to Vice President of the company he worked for and kept bragging about it to his wife for weeks on end.

Finally she couldn't take it any longer, and told him, "Listen, it means nothing, they even have a Vice President of Grocery Bagging at the grocery store!".

"Really?" he said. Not sure if this was true or not, Tom decided to call the grocery store.

A clerk answers and Tom says "Can I please talk to the Vice President of Grocery Bagging?"

The clerk replies "Paper or Plastic?"

#TitleInflation

2 comments:

sunaath said...

ಅಹಾ! Toragalmath Kirani Corporationದ Executive Board ಭಾರೀ ಘನಂದಾರೀ ಅದs ಅಲ್ರೀ, ಸಾsರೂ!

Mahesh Hegade said...

haa..haa..Toragalmath Kirani Corporation....TKC like TCI....good one....Thanks Sir.