Saturday, May 18, 2013

ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕರದ್ರ ಗಂಡು 'ಬರಾಕ್' ಹತ್ತಿದ್ದ!

ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ರು ಅಮೇರಿಕಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಸಾಬ್ರ ವಾಡೆ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಸಾಬ್ರು ಸಿಕ್ಕರು. ಚಾ ನಾಷ್ಟಾ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಟಿಗೆ ಕೂತ್ವಿ. ಅವರ ಯಬಡ ಬೇಗಂ ಮಗ ಜುಲ್ಫಿಕರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡು ತವರು ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅದು ನಮಗ ಒಂದು ತರಹದ ಒಳ್ಳೇದss ಆತು. ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ ಹರಟಿಗೆ.

ಹ್ಯಾಂಗ ಆತ್ರೀ ಸಾಬ್ರ ಟ್ರಿಪ್? ಟ್ರಿಪ್ ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್....ಟ್ರಿಪ್ ಮಸ್ತ ಆಯಿತು. ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ 'ದೋಭಿಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು' ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಾ ಕಿ ಲಾಖ್ ಲಾಖ್ ಶುಕರ್! ಅಂತ ಹೇಳಿದ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ದೋಭಿಘಾಟಿನ್ಯಾಗ ಗೌಂಡಿ ಹುಸೇನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನss? ಹಾಂ? ಅವನೂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಯಾನಾ? ವಾಹ್!!!ವಾಹ್!!! ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಾ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಡ್ರೀ ದೋಭಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಮಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹುಸೇನಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೌಂಡಿ ಹುಸೇನಿ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಖಾಸ್ ಮನುಷ್ಯಾ.

ಕರೀಂ ತಲಿ ತಲಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡ. ನಾನು ಎಷ್ಟ ಯಬಡ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ.

ಅಮೇರಿಕಾದ  ದೋಭಿಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಂಡಿ ಹುಸೇನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ? ತಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಓಹೋ! ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಿನಗ ನೆನಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ದೋಭಿಘಾಟ್ (Washing Ton) ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಿ. ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲೆ ಯಾವ ಹುಸೇನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ? ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ, ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

ಆ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬಾಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು ಸಾಬ್. ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏಕದಂ ದಿಲದಾರ್ ಆದ್ಮಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಾಂ! ಅಂತ ಅವಾಕ್ಕ ಆದೆ.

ಸಾಬ್ರಾ!!! ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬು ಹಾಂಗ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್  ಒಳಗ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಿಷೆಲ್ ನಿಮಗ ಒಳಗ ಅಡಿಗಿ ಮನಿಯೊಳಗ ಕರೆದು, ಮಣಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಹಚ್ಚಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡೆ, ಚಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣು ಹುಡುಗ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಳೆದು, ಕರೀಂ ಚಾಚಾ, ಕರೀಂ ಚಾಚಾ, ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಂಗ ಹಾಂಗ ಅಂದ್ರ ನಂಬೋ ಮಾತೇನ್ರೀ? ಮಸ್ತ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೋಡ್ರೀ. ಕುಟ್ಟರೀ ಕುಟ್ಟರೀ.  ಅಮೇರಿಕಾದ  ಟ್ರೇನಿಂಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀರಿ ಏನು? ಹ್ಯಾಂಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಬಾಮಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನ್ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ ಕರೀಂ. ಇರಲಿ. ತೊಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಗೇ ಖುದ್ದ ಅವರ ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ?!

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಾಬ್! ನೀವು ನಂಬೋ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ತಡೀರಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೇ ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಈ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ  ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳದೀರಿ? - ಅಂದವನ ಅವನ ಚೌಕಳಿ ಲುಂಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಳಿನ್ಯಾಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟವನss, ಕೈ ಏಕದಂ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಪಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಕಿಸೆದಾಗಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸರಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ ಕರೀಂ. ಪಟ ಪಟ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ನನ್ನ ಮಸಡಿ ಮುಂದ ತಂದು ಹಿಡದು, ನೋಡ್ರೀ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಮತ್ತ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಖರೇನ ನಿಂತಾರ ಫೋಟೋದಾಗ. ಜೊತಿಗೆ ಹೋದ ಕರೀಮನ ನಾದನಿ ಶಬನಮ್, ಕರೀಮನ ಸಾಸ್ ಮೆಹಬೂಬಿ, ಅಕಿ ತಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲೂ ಮಾಮಾ, ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಲ್ಲೂ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬತ್ತೀಸೂ ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟಗೊಂಡು ಒಬಾಮ ಸಾಹೇಬರ ಸುತ್ತ ನಿಂತಾರ. ಸುಳ್ಳು ಫೋಟೋ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬರೇ ಕರೀಂ ಮತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಿದ್ದರ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಜರೂರತ್ತು ಕಾಬೀಲಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.

ವಾಹ್!!!ವಾಹ್!!! ಪುಣ್ಯಾ ಮಾಡೀರಿ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದವರಿಗೂ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ?! ಹಾಂ? ಭಾರಿ ಆತ ಬಿಡ್ರೀ. ಗ್ರೇಟ್! ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಂದ ನಿಂತೀರಿ, ಅಂದು ನಾನು ಅವನ ಜೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ.

ಹೌದು ಸಾಬ್! ಭಾಳ ಚೊಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು.  ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ಚೊಲೊ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು. ಸಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಿ, ತಾವಾಗೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ, ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಫೋಟೋ  ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸಾಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ (ನಾದಿನಿ) ಶಬನಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ಶುಕರ್ ಗುಜಾರ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ  ನಮಗೆ  ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಬ್, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ. ಏನು ಮಾಡಿದರೋ ಏನೋ ಶಬನಮ್ ಮತ್ತ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ? ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು.

ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು? ಅದೂ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಾ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗೋ ಹಾಂಗ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನೋಡಿ ಸಾಬ್....ಅವತ್ತು ನಾವು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾರೆ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಯಾಕೆ ನೀರು ಮುಫತ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದೂ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಹಾಗೆ ಬಾಟಲೀ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ನಾವು ದೇಸಿ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಒಂದು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು, ಮಾಮಾಗೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಪ್ ಸಾಲಿ ಶಬನಮ್ ಒಂದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲೀ ನೀರ ಕುಡಿತಾನೇ ಇದ್ದಳು - ಅಂತ ಮಾಣಿಕಚಂದ ಗುಟಕಾ ಪಿಚಕಾರಿ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ ಕರೀಂ.

ನಿಮ್ಮ ಶಬನಮ್ ನೀರ ಕುಡಿದರ, ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ ಬಂದು, ಯಾಕವಾ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡದಿ? ಈಗ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡು ಅಂತ ಡಾಲರ್ ಒಳಗ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಣಿ  ಗತೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲ ಸಾಬ್....ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನು ಆಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಆಗೇ ಬಿಡ್ತು. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶಬನಮ್ ನಮಗೆ ಕರೆದಳು. ಏನು ಶಬ್ಬೋ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಸುಸೂ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ವತ್ರ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಸೂ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಶಬನಮ್.

ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ತಡಿ ಶಬ್ಬೋ, ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ನಾನು ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ಸಾಬ್, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಶಬ್ಬೋಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಸೂ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಿ? ಓ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೊರಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಭಾಳ ಜಾಡಿ ಪೌದಾ ಗಿಡಾ ಗಂಟಿ  ಎಲ್ಲಾ ಅದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾ? ಅಂತ ನಾನು ಮಹಾದೇವ್ ಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಏನಂದ್ರು ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ್? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅವರು ನನಗೆ ಬೈದು, ಅದು ಫೇಮಸ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡೆನ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾರಿಗೆ ಉಚ್ಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯಬಹುದು, ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ತಡೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಅ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿತು.

ಶಬನಂ ಕರೆದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೋರ್ಸಿದೆ. ಲಗೂನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಬ್, ಅಂದ ಕರೀಂ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ.

ಇವರ ನಾದಿನಿ ಶಬನಮ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಆ ಪರಿ  ಕುಡದು, ಹೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬುವಷ್ಟು ವತ್ರಾ ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಫೇಮಸ್ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಪೊದೆ ಹಿಂದ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ, ಟೈಮ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಗೂದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮದು ಸಾಲಿ ಶಬನಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಾಕಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಜಿ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರ್  ಮಹದೇವ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಶಬನಮ್ ಹುಡಕಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಡೆ ಹೋದರು, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೇನು? ಮಸ್ತ ಬೈದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಕಿಗೆ? ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಿ ಅಂತ, ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಪಾಪ ಗಂಡು ಟೂರ್ ಗೈಡ್! ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿಂದನೇ, ಅಮ್ಮಾ ಶಬನಮ್!!! ಬಾಮ್ಮಾ!!! ಬಾಮ್ಮಾ!!!ಬೇಗ ಬಾಮ್ಮಾ!!! ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ೧೦ ನಿಮಿಷ ಶಂಖಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮೈಸೂರ್ ಕಡೆ ಮಂದಿ. ಅದಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಮ್ಮಾ, ಹೋಗಮ್ಮಾ ಅಂತನ ಕರೀತಾರೆ  ಸಾಬ್, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನಾತೋ? ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮುಂದ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ನಿಂತು ಮಂಗ್ಯಾ ಆದ ಅಂತ ಆತು. ಮುಂದ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧಾ ಘಂಟಾ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಶಬನಮ್ ಬಂದಳು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸಾಬ್. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರ್ ಮಹದೇವ್ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ, ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಅಂದ ಕರೀಂ ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗೆ ಹೇಳಲು ತಯಾರ್ ಆದ.

ಓ!! ಬಾಮ್ಮಾ!!! ಬಾ!!! ಓ!!! ಬಾಮ್ಮಾ!!! ಬಾ!!! ನೀನೇನು ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಏನಮ್ಮಾ? ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಬೇಕಾ? ಹಾಂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಿನ್ನಿಂದ. ಓ!!ಬಾಮ್ಮಾ!!!ಬಾ!!!, ಅಂತ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ sarcastic ಆಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡದ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾಬ್? ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಸಾಹೇಬಾ ಶಬನಮ್ ಖೋಪಡಿ ಎಷ್ಟು ಗರಂ ಅಂತ? ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಳು ನೋಡಿ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಶಬನಮ್? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಕ್ಯಾ ಬೆ ಹಲ್ಕಟ್ ಭಾಡಕೋವ್? ಕ್ಯಾ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮಾ ಚಿಲ್ಲಾತಾ ಹೈ? ಶಾಂತೀ ಸೆ ಸುಸೂ ಭಿ ನಹಿ ಕರ್ನೆಕಾ ಕ್ಯಾ?
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮೇ ಮೂತ್ನೆ ಕಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಬಕೋ ಮಿಲತಾ ನಹಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರೆ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದುಬಿಟ್ಟಿ ಬರೋದ್ರಾಗೆ ಏನೋ ಆಧಾ ಘಂಟಾ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಗೋ ಬಿಟ್ಟಿ, ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮಾ, ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕ್ಯಾ? ಭಾಡಕೋವ್ ಗೈಡ್, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದನೀಲೆ ಬೈದಳಂತ ಶಬ್ಬೋ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಈ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಓ ಬಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಈ ಯಬಡ ಶಬನಮ್ ಅದನ್ನ ಒಬಾಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮಾ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಸಾಬ್.... ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದ್ಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ! ಬಂದವನೇ, Hello everybody! how you doing? what is going on? having fun? enjoy your whitehouse visit....ಅಂದಾ ಸಾಬ್, ಅಂದ ಕರೀಂ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತ ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ್ಯಾಗ ತೋರಿಸಿದ.

ಕುಂಇ ಬ್ಯಾರೀ ಉರ್ಫ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ

ಸಾಬ್ರಾ,  ಯಾರೀ ಇವಾ? ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಡೆ ಬರಡ ಆಕಳ, ಬರಡ ಯಮ್ಮಿ, ಗಂಡು ಹೋರಿ ಕರ, ಕ್ವಾಣದ ಮಣಕ ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೇರಳಾಕ್ಕ ಸಾಗಿಸೋ ಮಲಬಾರಿ ಕುಂಇ ಬ್ಯಾರೀ ಗತೆ ಇದ್ದಾನ. ದನಾ ಕಡಿಯೋ ಬ್ಯಾರಿ ಅಲ್ಲ್ಯಾಕ ಬಂದಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಸಾಬ್. ಮಜಾ ಐತೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ ಮುಂದುವರ್ಸಿದಾ.

ನಮಗೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾತು. ಇವನೂ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮದು ತರಾನೆ ಚೌಕಳೀ ಲುಂಗಿ ಬೇರೆ  ಉಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇರಳಾ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸಲಾಂ ವಾಲೆಕುಂ, ಅಂತ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿದೆ  ಸಾಬ್ ನಾನು, ಅಂತ ಕರೀಂ ಹೇಳಿದ.

Salaam, Salaam. You from India? Why are you all calling out for me here like Obama, Obama? That's why I came to see who is calling me. I am Obama. Having fun, eh? ಅಂದಾ ಸಾಬ್ ಆ ಲುಂಗಿ ಬ್ಯಾರಿ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಕರೀಮಗ ಏನೂ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳದಿಲ್ಲ. ಅವಾ ಬ್ಯಾರಿ ಗತೆ ಇದ್ದ ಆದ್ಮಿ ಒಬಾಮ ಅಂದಿದ್ದು ಕೇಳ್ಯದ. ಮತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತದ. ಆದ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಪರದೇಶ ಬ್ಯಾರೆ. ಟೆನ್ಶನ್ ಒಳಗ ಕರೀಂ ಆ ಬ್ಯಾರಿ ಜೊತಿ ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾನ್.

ಅಲ್ಲಪಾ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಬ್..... ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಓ  ಬಾಮ್ಮಾ ಓ  ಬಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಮೈಸೂರ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಕರದ್ರ ನೀ ಯಾಕ್ ಬರಾಕ್ ಹತ್ತಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ತುಮ್ ಗಂಡು ಆದ್ಮಿ. ಕರದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಬನಮ್ ಹುಡುಗಿಗೆ. ನೀ ಯಾಕ್ ಬರಾಕ್ ಹತ್ತಿಯೋ ಬ್ಯಾರಿ? ಕೇರಳಾ ಮೇ ಸಬ್ ಟೀಖ್ ಹೈ? ತುಮ್  ಭೀ USA ಟೂರ್ ಪೆ ಆಯಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾ  ನಮ್ಮ ಕರೀಂ.

My first name is Barack. My last name is Obama. You all have been yelling Obama Obama. That's why I came to check out. What's that Indian language you speak? So sweet it sounds. I am a big fan of your Gandhi and his principles, ಅಂತ ಅಂದನಂತ ಆ ಬ್ಯಾರಿ.

ಆ ಬ್ಯಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ  ಮಾತಾಡೋದು ಕರೀಮಗ ಕುತ್ತಿಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಏನೋ ನಡು ನಡು ತಿಳೀತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ.

ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಬ್... ಯು ನೋ ಉರ್ದು? ಕನ್ನಡ? ಮಿ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಾರಿ ಸಾಬ್, ಅಂತ ಅಂದಾ ಕರೀಂ.

Sorry Sir. I can only speak English. I would love to learn Indian languages. Will you teach me? By the way, I am Barack Obama. Really nice to meet you. I like India and Indians very much, ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಸಾಬರನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನಂತ ಆ ಮಲಬಾರಿ ಬ್ಯಾರಿ.

ಏನ್ ಬ್ಯಾರಿ? ಏನೋ ಬರಾಕ್ ಅಂದಿ? ಮೈ ಕ್ಯಾ ಪೂಛಾ.....ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಓ ಬಾಮ್ಮಾ ಬಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಆವಾ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಕರದರ ನೀ ಯಾಕ್ ಬರಾಕ್ ಹತ್ತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ಉತ್ತರಾ ಕೋಡುದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಏನೇನೋ ಅಂದಿ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ತೊಗೊಂಡಿ. ಅವರ ಮನಿಯಾಗ ದನಾ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಗೊಂಡಾರ  ಏನು? ಕಸಾಯೀ ಕಾಂ ಕರತಾ ಕ್ಯಾ? ಪಗಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದೇತಾ ಕ್ಯಾ ಯಹಾನ್? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಕೇರಳಾ ಮಲಬಾರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮಂದಿ ದನಾ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ದಿನಾ ಕಿತನಾ ಆಕಳಾ ಕಾಟ್ತಾ ಆಪ್? ಇತನಾ ಬಡಾ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಾಡೇಕ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಆಕಳಾ ಬೇಕss ಬೇಕ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಸ್ತಿ ಆಕಳಾ? ಅಭಿಭೀ ಸಿರ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದನ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಸ್ತಿ ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾನ ಕರೀಂ. ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದ್ದದ್ದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ.

ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಲಿ ಸೂಟಿನ್ಯಾಗ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಕರೀಮಂಗ ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಂಗ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಸಾಬರು ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗ ಸಿಕ್ಕ ಮಲಬಾರಿ ದನಾ ಕಡಿಯೋ ಕುಂಇ ಬ್ಯಾರಿ ಹರಟಿ ನೆಡದಾಗ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವಂದು ಶಬನಮ್ ಜಗಳಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗದು ಕರೀಮನ್ನ ಹುಡಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ.

ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಯಾರ ಜೊತಿ ಮಾತಾಡಿಕೋತ್ತ ನಿಂತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದವನ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ!!!!! ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ!!!! ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡ.

ಎಲ್ಲರೂ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮಾ ಅನ್ಕೋತ್ತ ಕೇರಳಾ ಮಲಬಾರಿ ದನಾ ಕಡಿಯೋ ಬ್ಯಾರಿ ಗತೆ ಇದ್ದ ಆದ್ಮಿ ಸುತ್ತ ಗುಂಪ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದು.

ನಮ್ಮ ಕರೀಂಗss ಅಂತೂ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ರು ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಒಳಗ ಮಾತss  ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ.

ಹೀಂಗ ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಶಬನಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡದು, ಒಂದಕ್ಕ ವತ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗ ತಾಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು, ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಓ ಬಾಮ್ಮಾ ಓ ಬಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಒದರಿಕೊಂಡು, ಶಬನಮ್ ಅದನ್ನ ಒಬಾಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ತಿರುಗಿ ಅಕಿ ಒಬಾಮಾ ಒಬಾಮಾ ಅಂತ ಚೀರಿಕೊಂಡು, ಅದು ಅವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಲುಂಗಿಯೊಳಗss ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಅವರನ್ನ ಯಾರೋ ಕೇರಳಾ ಕಡೆ ದನಾ ಕಡಿಯೋ ಕುಂಇ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಆತು. ಇಷ್ಟು ಕಥಿ. ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲೋ ಕರೀಂ..... ಅವತ್ತು ಯಾಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಟಗೋಂಡು ಮಲಬಾರಿ ಬ್ಯಾರಿ  ಮುಸ್ಲಿಂ ಗತೆ ಕಾಣಲಿಕತ್ತಿದ್ದರು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್!!!ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಾ? ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದ ಚೌಕಳಿ ನೀಲಿ ಲುಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಚೌಕಳಿ ಲುಂಗಿನೇ ಉಟ್ಟುಗೋಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಬ್ಯಾರೆ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಲುಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಇರಬಹುದು. ಇರಬಹುದು. ಲುಂಗಿ ಭಾಳ ಆರಾಮ್ ಡ್ರೆಸ್. ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ. ಎತ್ತಿದರೂ ಆರಾಮ. ಕೆಳಗ ಬಿಟ್ಟರೂ ಆರಾಮ. ಲುಂಗಿ. ಬಿಚ್ಚಿ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟರಂತೂ ಆರಾಮೇ ಆರಾಮ್!

ಬರೇ ಬಿಳೆ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಟುಗೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಲ್ಲೂ ಮಾಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನಂತ. ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಟವೆಲ್ ಒಳಗss ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟನಂತ. ಆ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ತೋರ್ಸಿದ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರೀಮನ  ಕಾಲು ಮುರದಿದ್ದ ಕಲ್ಲೂ ಮಾಮಾ ಇದ್ದಾನ ನೋಡ್ರೀ ಈ ಫೋಟೋದಾಗ. ಕರೇ ಹೊನಗ್ಯಾ ಕಲ್ಲೂ ಮಾಮಾ!ಸಾಬರು ಅವರ ಉಳಿದ USA ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಕಥಿ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂತರು. ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂತೆ. ಮಸ್ತ ಮಜಾ ಬಂತು.

**  ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕರದ್ರ ಗಂಡು ಬರಾಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದ! - ಅನ್ನುವ ಜೋಕ್ ಹೊಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾವು ಬರದಿದ್ದಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ!

2 comments:

ವಿ.ರಾ.ಹೆ. said...

OMG !! ಹ್ಹ ಹ್ಹ... ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೆಂಗ್ ನಿನ್ ತಲಿಗ್ ಬತ್ತೋ ಮಾರಾಯ ! ಮಸ್ತ್... :)

Mahesh Hegade said...

Thanks Vikas! :)