Friday, May 17, 2013

ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗೂ ಅಮ್ಮನ್ ಗೂ ಅಕ್ಕನ್ ಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಕ್ ಗುರುವೇ?!

ಸಾಬ್ ನಿಮ್ಮದೂಕಿ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಮಂಡರು ಅಲ್ಲಾ? ಹೌದು ಅಲ್ಲಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಇವತ್ತು ನನಗ ಮುಂದ ಏನೇನು ಕಾದದೋ ಏನೋ?! ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ!

ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸರಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋ. ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾರೆ ಹೇಳು. ನೀನು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋ ತನಕಾ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತಬಿಟ್ಟೆ.

ಆಯ್ತು ಸಾಬ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಯಾ? ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು  ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಮಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡೋ ಮಂದಿ ಮಂಡ್ರು ಮಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಹಾಗೇ ನಿಮಗೂ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡೋ ಮಂದಿ ಟಿಂಗಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ  ಬ್ರಾಮಂಡರು ಅಂತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಸಾಬ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಸಾಬ್. ಬ್ರಾಮಂಡರು, ಮಂಡರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತೋರ್ಸಿದ.

ಹಾಪಾ!!! ಸ್ವಚ್ಚ ಹಾಪಾ!!!

ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕ ಏನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಗೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಂಗ ಬಿಟ್ಟರ ಈ ಹಾಪಾ ಏನೇನೋ ಮಂಡ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನೋ ಚೂಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸೋ ಪೈಕಿ.

ನೀವು ಬ್ರಾಮಂಡರು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲಾ? ಅದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು? - ಅಂತ ಹಿಡಕೊಂಡ ಪಿಶಾಚಿಗತೆ ಮತ್ತ ಅದss ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಬಂದ.

ಏನಪಾ ನೀನು? ನಾಯಿ ಜಾತಿ ಕೇಳಿದಂಗ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿಯಲ್ಲ? ಪಮೆರಿಯನ್ನೋ? ಅಲ್ಸೆಶಿಯನ್ನೋ? ಹಾಂಗ ಕೇಳಿದಂಗ. ಅದ್ಯಾಕ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀ ಏನ್ ಜನ ಗಣತಿ ದನ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯೇನೋ ಸಾಬಾ?- ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 

ಊಹೂ!!ಹೂಹೂ!! ಹೇಳಿss  ಸಾಬ್! ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಹೌದು. ನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಖರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸಾಮವೇದ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರ. ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಶಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿ ಏನು? ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕವ ಇದ್ದಿ ಏನು? - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿದೆ.

ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ನೋಡಿದ ಕರೀಂ.

ನೀವು ಖರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಚಿಕಣಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖರ್ರಗೆ ಇದ್ದರೆ ಖರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ? - ಅಂದು ಫುಲ್ confuse ಆದ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ.

ಖರೆ ಅಂದ್ರ ಸಚ್ಚಿ ಮೇ ಅಂದಂಗ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ. ಕರೆ ಬಿಳೆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ, ಅಂದು ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.

ಮತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಗೋತ್ರಾ ಅಂದ್ರೀ. ವೋ ಕ್ಯಾ? ಧೋತ್ರಾ ಕೆ ನೀಚೆ ಪೆಹೆನ್ನೆವಾಲಾ ಲಂಗೊಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೊತ್ರಾ ಅಂತೀರಿ ಕ್ಯಾ? ನೀವು ಈಗ ಧೋತ್ರಾ ಉಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಂಗೋಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಭಾರತ್ ಝೇಂಡಾ ಗೋತ್ರಾ ಅಂದ್ರೀ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಭಾರತ ಗೋತ್ರಾ ಕ್ಯಾ? ಇರಲೀ ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ದುಬೈಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಚಡ್ಡಿ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ಕ್ಯಾ? ಝೇಂಡಾ ಊಂಚಾ ರಹೇ ತುಮಾರಾ!!- ಅಂತ ಗೋತ್ರಕ್ಕೂ ಧೋತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದ ದೇಸಿ ವಿದೇಶಿ ಚಡ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ.

ಏ!!! ಮಹಾ ಯಬಡೇಶಿ. ಧೋತ್ರಕ್ಕ, ಗೋತ್ರಕ್ಕ, ಚಡ್ಡಿಗೆ, ಲಂಗೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಲಿ ನೋಡು! ಅದು ತಲಿಯ? ಕೊಳೆತ ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿ ಆಗ್ಯದ. ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದ! ಹೇಶಿ! - ಅಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೈದೆ.

ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸಾಬ್? ಗೋತ್ರಾ ಅಂದ್ರಿ. ಧೋತ್ರಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈಯ್ಯೋದು ಕ್ಯಾ? - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಸಾಬ್, ಈಗ ನೋಡಿ. ಗೋತ್ರ + ಮೂತ್ರ = ಗೋಮೂತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ? ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇರಬಹುದು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡೋ ಮೂಡಿನ್ಯಾಗ ಇದ್ದ ಮಗಾ.

ಮೊದಲು ಗೋತ್ರಕ್ಕ ಧೋತ್ರಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದರ ಈಗ ಗೋತ್ರಕ್ಕ ಮೂತ್ರಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಸಂಧಿ ಗೊಂದಿ ಮಾಡಿ, ಗೋತ್ರ + ಮೂತ್ರ = ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂತ ಸಂಧಿ ಬ್ಯಾರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲಲೇ ಊರ ಹಾಪಾ! ಕಾಡ ಪಾಪಾ! ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರ ಹೇಳತೆನಿ ನೋಡು. ಅಲ್ಲೇ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಬಾಜೂಕ ಆವಾ ಮಟನ್ ಮೆಹಮೂದ ಸಂಧಿಯೊಳಗ ಹೋಗಿ, ಲುಂಗಿ ಎತ್ತಿ, ತುದಿಗಾಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತು, ಉಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ದು, ಒಂದು ಜುರಕಿ ಬೀಡಿ ಎಳದು, ಲುಂಗಿಗೆ ಕೈ ವರಿಸಿಕೋತ್ತ ಬಂದು, ಅದss ಕೈಯಾಗ ನಿನಗ ಮಟನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಖುದಾ ಹಾಫಿಜ್ ಅಂತಾನ ನೋಡು, ಅದ ಸಂಧಿನss ಇದು. ಸಂಧಿ ಅಂತ ಸಂಧಿ!!! ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಹಿಡಕೋ ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ನೋಡು! ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಧಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸಾಬ್. ಮಟನ್ ಮೆಹಮೂದಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ? ಅವನು ಅಂಗಡಿ ಬದಿ ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾ? ಮಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದು ಬಿರ್ಯಾನಿ ಮಸ್ತ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಿಂತೀರಿ ಕ್ಯಾ? ಮಾಡಿಸಿ ತರಲಿ ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕಾಡಿಸಿದ.

ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾ? ವೋ ತೋ ಬತಾವೋಜಿ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂದ್ರ ಆಕಳ ಉಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿಯೊಳಗ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೊಳಗ ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ಮಾಯಿನಾ ಅದ. ಅದರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಚೊಲೊ ಚೊಲೊ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಕಂಡ ಹಿಡಿದಾರ. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಆಕಳಾ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೌದು!!!ಹೌದು!!! ಆಕಳಾ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಗಣಿಗೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಂದಿ ಯಾಕೆ 'ಕಾಮ'ಧೇನು ಅಂತಾರೆ? ಆಕಳಕ್ಕೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಲಿಂಕ್? - ಅಂತ ಮಸ್ತ ಪಾಯಿಂಟ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೆರಕಿ.

ಯಪ್ಪಾ!!! ಕಾಮಧೇನು ಶಬ್ದ ಒಳಗಾ ಬರೋ ಕಾಮ ಬ್ಯಾರೆ. ಕಾಮಸೂತ್ರ ಒಳಗ ಬರೋ ಕಾಮ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾರಾಯ. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ (ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು) ಕೊಡೊ ಗುಣವಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಆಕಳಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತಾರೋ!!! ಆಕಳಕ್ಕೂ ಸೆಕ್ಸಿಗೂ ತಂದು ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ!!! ಉದ್ಧಾರ ಉದ್ಧಾರ!!! - ಅಂತ ನಾನು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.

ನಾ ಉದ್ಧಾರ ಅಂದಿದ್ದು ಮಂಗ್ಯಾಗ ಹುದ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟದ. ಒಗದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್!

ಹುದ್ದಾರ ಅವರ ಕಡೆ ಆಕಳು ಐತೆ ಕ್ಯಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ. ಜರ್ಸಿ ಆಕಳು ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

ಮಾರಾಯ ಪಾಪ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ. ಹುದ್ದಾರ ಅವರು ಆರಾಮ ಇದ್ದಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಮಂದಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಸಿದೆ.

ಈಗಾ ಹೇಳಿ ಸಾಬ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು ಸಾಬ್? - ಅಂತ ಹೇಳಿ ನದಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ.

ಅದ್ಯಾಕ ತಲಿಯಾಗ ಬಂತು? - ಅಂತ more context ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವಾ ಮೊದಲಾ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಾಪಾ.

ಅದು ಹೊಲಸ್ ಬ್ರಾ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು? 'ಬ್ರಾ'ಹ್ಮಣ  ಯಾಕೆ?  ಅಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರಾನೇ ಸೇರಿಸಿ ಜಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದರೆ, 'ಪೈಜಾಮ'ಣ, 'ಅಂಗಿ'ಯಣ, 'ಕಮೀಜ'ಣ, 'ಚೂಡಿದಾರ'ಣ, 'ಚೊಣ್ಣ'ಣ, 'ಹಾಪ್ಯಾಂಟ'ಣ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವದಾದ್ರು ವಸ್ತ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ 'ಧೋತ್ರ'ಣ, ಮತ್ತೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ 'ಸಫಾರಿ ಸೂಟ'ಣ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಜಾತಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ವಸ್ತ್ರಾದು ಮುಂದೆ ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು ತಾನೇ? ಬ್ರಾ ಮುಂದೇನೇ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಸಾಬ್? ಬಹುತ್ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಹೈ!!! ಅಂತ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗನ ಹಾಂಗ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ. ಬ್ರಾ ದ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೋ ಏನೋ ಅನ್ನು ಹಾಂಗ.

ಶಿವನೇ!!!! ಶಂಭುಲಿಂಗ!!! ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾ. ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಲಂಗಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅಂತ ಹೆದರಿ, ಕೇವಲ ಶಿವನೇ ಅಂದು ಶಂಭುಲಿಂಗ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಂತ ಐತೆ. ಬಂಬುಲಿಂಗ ಅಂತ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ!ಹೇಳಿ! ಅಂತ ತಲಿ ತಿನ್ನೋ ಪೈಕಿ ಈ ಹಾಪಾ ಕರೀಂ!!!

ಯಪ್ಪಾ!! ಬ್ರಾಕ್ಕ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ. ಏನೇನೋ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಊಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನರ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಬೊಗಳಬ್ಯಾಡೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ! ನನ್ನ ಮುಂದ ಅಂದಿ ಓಕೆ. ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರರ ಕಟ್ಟರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಂದ ಹೀಂಗ ಅಂದ್ರ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿ. ಹುಷಾರ್! - ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಆದರೂ ಬ್ರಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಂತ ಮತ್ತ ಗುಣು ಗುಣು ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಮನಿಸ್ಸಿನೊಳಗ ಬ್ರಾ ಹುಳಾ ಹೊಕ್ಕಿ  ಗುಂಗಿ ಹುಳದ ಗತೆ ಗೊಂಯ್ಯ ಗೊಂಯ್ಯ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತುಬಿಟ್ಟದ. ಆ ಗುಂಗಿ ಹುಳಾ ತಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಹೊರತೂ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ನನ್ನ ಬಿಡೊ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು.

ಸಾಬ್ರಾ!!!! ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರ consciousness ಅನ್ನೋದರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಪಡಿತಾರೋ ಅವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾವ ನೋಡಪಾ. ಮೊದಲು ಹಾಂಗss ಇತ್ತು. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಳಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಇರೋ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಏನಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮನ್ (consciousness)

ಸಾಬ್!!!ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬೈಗಳಾ ಕ್ಯಾ? ಅದರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಹೊಸಾ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗಾ ಹೊಂಟ ಕರೀಂ.

ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರ ಯಾಕ ಕೆಟ್ಟ ಬೈಗುಳ ಇರಬಹದು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಂಗ್ಯಾನ ತಲಿಯೊಳಗ ಬಂತು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನೋಡಿ ಸಾಬ್.... ನಾವು ತೇರಿ ಮಾ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೌನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಅಮ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ನಾವು ತೇರಿ ಬಾಪ್ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ  ನಿನ್ನಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಯ್ಯನ್, ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ಅಂತಾ ಬೈತಾರೆ. ನಾವು ತೆರಿ ಬ್ಯಾಣ್ (ಬೆಹೆನ್) ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕನ್, ನಿನ್ನಕ್ಕನ್ ಅಂತಾ ಬೈತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ್, ಅಯ್ಯನ್, ಅಕ್ಕನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾ? - ಅಂದು ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ ಒಗದ.

ನನ್ನ ತಲಿ ತಿರುಗಿ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಾತು. 

ನಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಪಾಪ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕರೀಂ. ಕುಡೀಲಿಕ್ಕೆ.

ನೀರು ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೆ. ಸಂಡಾಸ್ ಚಂಬು ಒಳಗ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ!

ಮತ್ತ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದss ನೀರ ಮಸಡಿಗೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪಾಯಖಾನಿ ನೀರಾಗ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಆತು.... ಸಂಜೀಕ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರ ಆತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಯಪ್ಪಾ!!!!ಕೊಲಬ್ಯಾಡೋ!!! ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಗಳ ಅಕ್ಕನ್, ಅಮ್ಮನ್, ಅಯ್ಯನ್ ಗೂ ಮತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗೂ ಯಾವದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ನಿನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಬೈಗುಳ ತೇರಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಿ ಅಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಗಳ  ಅಮ್ಮನ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರ ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಿ ಅಂತ ಬೈದರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಿಡೋ ಮಾರಾಯ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಮಾಡವ ಇದ್ದಿಯೋ ಪಾಪ್ ಮುಂಡೆ ಗಂಡಾ? - ಅಂತ ಚೀರಿಕೊಂಡೆ.

ಹಾಂಗೆ ಕ್ಯಾ? ಆದರೂ ಬಹುತ್ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮನ್, ಅಕ್ಕನ್, ಅಯ್ಯನ್ ಅಂತಾನೇ ನೆನಪು ಬಂದು ಬೈಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಾ ಅಂತಾ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಾದು ಜಾತೀದು ಹೆಸರು ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯಾನಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಾಬ್! ಇಂತಾ ಗಲತ್ ಗಲತ್ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾ ಬರ್ತದೆ. ಕೂತು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾ? ಹೇಗೂ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ.  ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ? - ಅಂತ ಭಾಳ ಕೌತುಕ್ ಮಾಡಿದ.

ಬ್ಯಾಡಪ್ಪೋ!!!ಬ್ಯಾಡ!!!! ನೀನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ತರತರಹವಾಗಿ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಹದಗೆಡಿಸಿ, ಫುಲ್ ಮಲಯಾಳೀ A ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕವಾ!!! ಬ್ಯಾಡೋ.... ಬ್ಯಾಡೋ!!! ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಕೊಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ.

ಅಯಮೇವ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ
ತತ್ವಮಸೀ

ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಇವನ ಬ್ರಾ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿ  ರಾಡಿ ಎದ್ದ ಮನನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಚ ಆತು.

ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್? ಮೂರು ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಾ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿ  ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಾಗೇ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಬಿಡೋದು ಕ್ಯಾ? ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಡಬೇಕ!!! ಹಾಪಾ!!!!

ಸಾಬ್ರಾ!!! ನಡಿರೀ ಇನ್ನು....ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂತರ ನಾ ಕಲಿತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ಸಹ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದ. ಖುದಾ ಹಾಫಿಜ್, ಅಂತ ಸಾಗ ಹಾಕಿದೆ.

ಇಸ್ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನಕೋತ್ತ ಎದ್ದು ಹೋತು ಹಾಪ ಸಾಬಾ!!!

ಬ್ರಹ್ಮನ್ - http://en.wikipedia.org/wiki/Brahman

ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು - http://en.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81v%C4%81kyas

2 comments:

ವಿ.ರಾ.ಹೆ. said...

Enjoyed reading this. Got to know some information also :)

thnx

Mahesh Hegade said...

Thanks Vikas!