Monday, May 27, 2013

ಕಟ್ಟಿದವ ಕೋಡಂಗಿ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಕಿ ಬೋರಂಗಿ.

ಅವತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಳ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು.

Bottom fell off, literally.

ಅಯ್ಯೋ!!! ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಚೈನಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಾಕೆಟ್ಟಿನ ತಳಾ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಹೋತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟss. ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಆ ಲಾಕೆಟ್ಟಿನ ತಳಾ, ಅದೂ ಬಂಗಾರದ್ದು, ಮನಿಯೊಳಗss ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತ ನಮಗss ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ನಸೀಬದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕss ಸಿಕ್ಕದ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನಿಯೊಳಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಸಿಗೋದು ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಾಕೆಟ್ ತಳ. ಅದೂ ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತನ ಕೊರಳಾಗಿಂದು. ಬಿದ್ದದ. ಭಕ್ತಂಗss ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕ್ಯದ.

ಸಿಕ್ಕತು ಚೊಲೊ ಆತು. ಇದನ್ನ ಲಗೂನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ್ ಶೇಡಜೀ ಕಂ ಸೋನಾರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊಂಟೆ. ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ ಒಳಗ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೋನಾರ್ ಮಂದಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ.

ಹೋದೆ. ಮಸ್ತ posh ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಾನ ಬಂಗಾರ್ ಶೇಡಜೀ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಸ್ತ ಮೆತ್ತಗಿನ ಕುಶನ್ ಸೀಟು, ಫುಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಶನ್. ಮಸ್ತ. ಹೋಗಿ ಕೂತೆ. ತಣ್ಣನೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಬಂತು. ಬಂಗಾರ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಬರೋವ ಇದ್ದ ಇನ್ನೇನು. ಬಾಜೂಕ ಕಣ್ಣು ಹೋತು. ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬನ ಕೂತಿದ್ದ. ಜೊತಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಏನಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ? ಇಲ್ಲೇ? ಅದೂ ಒಬ್ಬನss ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಾಂ! ನೀನಾ? ನೀ ಹ್ಯಾಂಗ ಇಲ್ಲೇ? - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಘಾಬರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ದನಿ ಒಳಗ ಕೇಳಿದ.

ನಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಾಕೆಟ್ಟಿನ ತಳಾ ಬಿದ್ದು ಹೋತು. ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನೀ ಯಾಕ ಬಂದು ಕೂತಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದು.....ಅದು.....ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಮಾಡಿದ.

ಹೇಳಲೇ ಸರೀತ್ನಾಗಿ! ಅನಧೀಕೃತ ಎರಡನೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕದ್ದು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಂಗ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿ. ಹೇಳ್ತಿಯೋ ಇಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ನಿ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಲೋ? - ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದೆ.

ಏನೋ ಗುಸು ಪುಸು ಅಂದ. ನನಗ ಕೇಳಿದ್ದು....ರೂಪಾ ವೈನಿ, ಮಂಗನ ಸೂತ್ರ, ರಿಪೇರ್, ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ನಾಲ್ಕಾರು ಶಬ್ದಗಳು.

ಏನಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ? ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸಾಕ್ಯಾರ!? ಅದಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರ ಸೂತ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರಾ? ಅದಕ್ಕss ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರಾ ಅಂದಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಅದೆಂತಾ ಲಕ್ಕಿ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಾರಾಯಾ? ಏನು ಮಂಗ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಜಿಗಿದಾಡಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರ ಮಂಗ್ಯಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಆತೇನು? ಹರದು ಹೋತೆನು? ಅದರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿ? ಎಷ್ಟು ತೊಲಾದ್ದು ಅದ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ? ತೊಲಾ ಎಲ್ಲಿದು, ಕೆಜಿ ಒಳಗಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ? ಹಳೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯಾನ ಚೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು  ಏನು ರೂಪಾ ವೈನಿ? ಲೇ... ಆ ಸಾಕಿದ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರದ ಜೊತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆತು ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ. ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತ. ಸುಮ್ಮನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಾಗ ಮಂಗ್ಯಾನ ಕಟ್ಟು, ಅಂತ ಉದ್ದ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟೆ.

ನಿನಗ ಅದ ಏನು? - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಒಂದss ಮಾತು ಕೇಳಿದ.

ಏನು? ಏನ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ನಿನ್ನ ಮುಂದ ದೆವ್ವಾದಾಂಗ ಕೂತೇನಿ. ಏನು ಇರಬೇಕೋ? ಎರಡ ಕೈ ಬದಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ ಕೈ ಇರಬೇಕಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.

ತಲಿ!!! ತಲಿ!!!! ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ, ಏನೇನೋ ಹಾಪರ ಗತೆ ಸೂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಾಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಲೇ! ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ, ಮಂಗ್ಯಾನ ಸಾಕಿರೇನು, ಮಂಗ್ಯಾನ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರೇನು? ಅದು ಇದು ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳತಿ. ಇದss  ಸುದ್ದಿ ಮಂದಿ ಮುಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಿಡು. ನಾ ಫುಲ್ ಗೋವಿಂದಾ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಫುಲ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ.

ಅಷ್ಟನss...ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತಂದಿಯಾ? ಯಾಕ ತಂದಿ? ಏನು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅದ ಏನು? ರೂಪಾ ವೈನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಾ? ಹಾಂಗss ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರನೂ ಬಿಚ್ಚಿ  ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಾ? ಅದನ್ನ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿ ಏನು? ಮಾರಿಕೊಂಡು ಅದರಾಗ ಬಂದ ರೊಕ್ಕದಾಗ ಕಾವಿ ಅರಿವಿ, ಕಮಂಡಲ ಚಂಬು, ಕಟ್ಟಿಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಸೀದಾ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡವಾ ಏನು? ಅಥವಾ ಯಾವದರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀ ಆಗಿ ಬಿಡವನೋ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತ ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಬತ್ತಿ!!! ನಾ ನಿನಗ ಏನು ಮಾಡಿನೋ? ಏನ್ ಪಾಪಾ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದ್ದು ಊಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳತಿಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ? ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರ ನನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿಯಲ್ಲೋ!!! ದೀಕ್ಷಾನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ನೀನss.  ಬಾಜೂಕ ಹೋಗಿ ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಕೊಡ್ತಿ ಏನು ದೀಕ್ಷಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಏನ್ ತಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಮಾರಾಯಾ. ಒಂದು ಏನಾರಾ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ಧಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು ವಟಾ ವಟಾ ಅಂತಿ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಂಸಾರಿ ಚೀಪ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿ ಏನಲೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ.

ನಾ ನಿನಗ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲಪಾ. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಕೇವಲ ಮೊದಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರ. ಗೊತ್ತದ ಏನು? ನಿನ್ನ ಗತೆ ಸಂಸಾರದ  ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿ ಬಂದು, ಸಂಸಾರ  ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕss  ಸನ್ಯಾಸ ತೋಗೋತ್ತೇವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ರೀ ಅಂದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಂದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಸ್ತಾರ.  ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀ ಆಗೋದು ಅದೇನು ಸಸಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನು? ಟೊಯೋಟಾ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಗ್ಯಾ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕೇಳಿದಂಗ ಆತು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಗತಿ. ಕೊಡಲೇನು ನಿನಗ ಮಾರುತಿ ಶೋರೂಂ ಅಡ್ರೆಸ್? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಂಗ್ಯಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊ. ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೋ, ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು(?) ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನಿಸ್ತದ.

ಏನೋ ಮಾತಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅದ್ರಾಗೂ ತಂದು ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ!!! ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆ ಗಂಡ!!! - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಬೈದಾ.

ಮತ್ತೆನಲೇ? ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡು ಅಂದಿ. ನಮಗ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.  ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ನಿನ್ನಂತ ಮಂದಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟ. ಬಾಕಿ ಮಂದಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗಾ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ತೊಗೊಂಡವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತ ವಾಪಸ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಸರ ಆತು ಅಂತ ಮತ್ತ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋತ್ತಾರ. ಅಂತಾದೆಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಯಾನಾಟ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಮೊದಲಿಂದ ಆ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಟ್ರಯಲ್ ಬಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾಲss ಖರೆ ಬಾಲ್. ಔಟ್ ಆದ್ರ ಔಟ್ ಆದಂಗ. ಮೊದಲಿಂದ ಗುರುಕುಲದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೇಖರೇಖಿ ಒಳಗ ಖಡಕ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದವರಿಗೇ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಳೀತ? - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಂಗೇನು? ಗೊತ್ತss ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತಂದೇನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರ ನಿನ್ನ ಮಂಗ್ಯಾ ತಲಿಯೊಳಗ ನಾ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗ ಬಂತು? ಅದು ಯಾವ ಪರಿ ಓಡತದ ಮಾರಾಯಾ ನಿನ್ನ ತಲಿ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನನಗೇನ ಗೊತ್ತಲೇ? ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮನಿಯೊಳಗ ಎಲ್ಲಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಏನಪಾ. ಅಪ್ಪಾ, ಅವ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಅನಬೇಕು. ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟರss ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕss ಎಲ್ಲೇ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರೀ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅವರss ಸ್ವಂತ ಮರ್ಜೀಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕ ಹೋದಾಗ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಪಾಪ ಮುಂಡೆ ಗಂಡ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರು ಹಾಂಗss  ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಹ್ಞೂ!! ಕತ್ತಲಾದಾಗ ಬಚ್ಚಲದಾಗ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾರ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಗಬಕ್ಕಂತ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಪ್ಪಳಾ ಕಾಗಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕರಿಮಣಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಳೋ  ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಹೆಂಡ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಾಗ ಗಡಬಿಡಿಯೊಳಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡು, ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ, ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಂದ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೋತ್ತ ಬಂದ್ರಾತು. ಗೊತ್ತದ ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಅಂತಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಬೇಕೇನು ನಿನಗ? ಅದ ನನ್ನ ಕಡೆ - ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ.

ವಾಹ್!!! ವಾಹ್!!! ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿ ಮಾರಾಯಾ? ಇಡಿ ದಿವಸಾ ಓದ್ತಿ ಅಲ್ಲಾ, ಇಂಥಾವ ವಿಷಯ ಓದ್ತಿ ಏನು? ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಮಾರಾಯಾ! ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ.

ಹೋಗಲೇ.....ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರಾಯಾ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲಿಯೊಳಗ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರತೇವಿ. ನಿನ್ನಂತ ಮಂದಿ ಯಾರರ ಕೇಳಿದ್ರ ಫಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಅಷ್ಟss. ನಾವು ಓದೋದು ಕೇವಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಏನಿದ್ರೂ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸೋ ಆಚಾರ್ರು, ಭಟ್ಟರು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡೋದು ಸಹಿತ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಾಗ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಏನೋ ಕಾಂಡವೋ? ಏನು ಬೇರೋ? ಏನು ಗಿಡವೋ? ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕಾಲದಾಗ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ ಮಾರಾಯಾ. ಕಟ್ಟಿದವ ನಾ ಕೋಡಂಗಿ ಆಗಿ ಕೂತೇನಿ. ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಕಿ ಅಕಿ ಬೋರಂಗಿ ಆಗಿ ಕೂತಾಳ. ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ ಉಸ್ ಅಂದ.

ಏನಲೇ ಇದು ಹೊಸಾ ಗಾದಿ ಮಾತು? ಕೊಟ್ಟವ ಕೋಡಂಗಿ, ಇಸ್ಕೊಂಡವ ಈರಭದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನೀ ಏನೋ ಹೊಸಾ ರಾಗಾ ಶುರು ಮಾಡಿಯೆಲ್ಲಾ? ಕಟ್ಟಿದವ ಕೋಡಂಗಿ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಕಿ ಬೋರಂಗಿ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಂಗಂದ್ರ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ!!! ಏನೋ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ನೆನಪಿನೊಳಗ ಒಂದ ಮಾತ ಅಂದೇ ಅಷ್ಟss. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕೊಡೊ ಕಾಟಕ್ಕ ಹಾಂಗ ಅನ್ನಿಸಿದರ ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ಅಕಿಗೆ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ನಾ ಕೋಡಂಗಿ ಆಗಿ ಕೂತೇನಿ. ಅಕಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯೋ ಬೋರಂಗಿ ಆಗಿ ಬೋರ್ ಹೊಡದು ಹೊಡದು ನನ್ನ ತಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಹೊರಗ ಎಷ್ಟss ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಹೊಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರೂದss ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲೇ!!! ಇಲ್ಲೇ!!! - ಅಂತ ಬಂಗಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಸೊರ್ರ್ ಅಂತ ಕುಡದ ಚೀಪ್ಯಾ. ಕಲೇಜಾಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಕ್ ತಂದುಕೊಂಡ. 

ನನಗ ಅವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ತಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೋರಂಗಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ  ತಲಿಯೊಳಗ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು. ಅದರೊಳಗ ಬಾಕೀದು ಸರಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಬೋರಂಗಿ
ಹಾಂ!!!ಹಾಂ!!! ಏನು ರೂಪಾ ವೈನಿ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕ್ಯಾರ? ಅದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಬೋರಂಗಿ? ಎಷ್ಟು ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕ್ಯಾರ? ಅದಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ತೊಪ್ಪಲಾ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ? ದೊಡ್ಡ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಿಯೊಳಗ ಇಟ್ಟಾರೋ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಿಯೊಳಗ ಇಟ್ಟಾರೋ? ದಿನಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಸರೆ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಿ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಮಾಡಿ ಬೋರಂಗಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ? ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ? ಯಾಕ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯಾಲೆ ತೂತ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಿ ದೋಸ್ತರ ಜೊತಿ exchange ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ನಾ ಬರಲೀ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸಾಕಿದ ಬೋರಂಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಬೋರಂಗಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾಗ ಹಿಡದು, ಸಾಕಿ, ಕೊಂದ ಸುಮಾರು ಬೋರಂಗಿ ಹುಳುಗಳ  ನೆನಪಾತು. ಭಾಳ ವರ್ಷಾಗಿತ್ತು ಬೋರಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳದೇ. ಈಗ ಇವಾ ಚೀಪ್ಯಾ ಇವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲಿಯೊಳಗ ಬೋರಂಗಿ ಹುಳಾ ಗುಂಗಿ ಹುಳದಾಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ತಲಿಯೊಳಗ ಗಿವ್ವ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತುಬಿಡ್ತು. ಸೂಡ್ಲಿ.

ಅಯ್ಯೋ!!!! ಮಂಗ್ಯಾನ್ ಕೆ ಮಂಗೇಶ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ  ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿನಗ ಮಂಗೇಶ್ ಮಂಗೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಅದ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾಳ ಅದಕ್ಕ ಬೋರಂಗಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಅದರದ್ದss ಒಂದು ಕಥಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ! ಯಾರೂ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕಿಲ್ಲ. ನೀನss ಬೇಕಾದ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಕು ಬೋರಂಗಿ, ಗುಂಗಿ ಹುಳ, ಕಡಜೀರಗಿ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಬಿಡು. ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವು ಕಡಿ ಬಾರದ ಜಾಗಾದಾಗ ಕಡೀಲಿ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತದ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ.

ಯಾಕಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ? ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಬೈತಿ? ಅದೂ ನನಗ. ಏನೋ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಹಸಗಳು ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವು. ಅದಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟ. ಕಡಜೀರಗಿ ಹುಳ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಂಗಿಲ್ಲಪಾ. ಅದು ಬ್ಯಾಡ. ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕಿದ್ನಾ ನಾನು. ಮಸ್ತ ರಂಗೀನ್ ಹುಳ. ಜಾಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರೋಣ ಅಂದ್ರ ದೋಸ್ತ ಜಾಲಿಗಿಡದ ಪಾಪ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಈಗ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್, ಅಂತ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ.

ಅದೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿ. ನೀ ಯಾಕ ಬಂಗಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿ? - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮೂಲಕ್ಕೇ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ.

ಮಾಡಬಾರದ ರಾಮಾಯಣ ರಾಡಿ ರಂಪಾ ಮಾಡಿ, ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ, ಮಂಗ್ಯಾ ಸಾಕಿದ್ದು, ನನಗ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೋರಂಗಿ ಸಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾ ಯಾಕ ಬಂದೇನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸರಳ ಬುದ್ಧಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಬಂತು ನಿನಗ? ಅದೇನು ತಲಿಯಾ?  ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕ್ವಾಟಿ ಗ್ವಾಡಿ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತದೋ ಏನೋ? - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ನಾ ಅವನ್ನ ಕಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಬೈದಾ.

ಇಲ್ಲೋ ಚೀಪ್ಯಾ. ಯಾಕ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಕುಂಡಾ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನೀ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಂದು ಅಂದು ನನಗೂ ಅದss ಬಾಯಾಗ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ. ಸೂಡ್ಲಿ, ಅಂತ ನನಗ ಬೈದ ಸಹ.

ಚೀಪ್ಯಾ.....ಈಗ ಕುಂಡಾ ಅಂದಿ. ಯಾಕೋ ತಲಿ ಫುಲ್ confuse ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅನ್ನವರು ಅದನ್ನ ಕೊರಳಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳತಾರ. ಆದ್ರಾ ನೀ ಕುಂಡಾ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಿ. ನಾ ನನ್ನ ಧಾಟಿಯೊಳಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತ ಚಡಾ ಪಡಾ ಅಂತ ಬೈತಿ. ನೀನss ಹೇಳು ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಕುಂಡಾ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರ ಏನು ಅಂತ, ಅಂತ ನನ್ನ ತಲಿ ಓಡಿಸದ ಸುಮ್ಮನ ಕೇಳಿದೆ.

ಮಾರಾಯಾ....ಈ ಸರೆ ಸುಮ್ಮನ ಕೂತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿ. ಕುಂಡಾ ಅಂದ್ರ ಕೊಂಡಿ ಮಾರಾಯಾ. ಹುಕ್ಕ್ ಹುಕ್ಕ್. ಹುಕ್ಕ್ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ ಮಾರಾಯಾ. ಇವತ್ತಿಗೆ ತಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಸಾಕೋ ಮಾರಾಯಾ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ.

ಮೊದಲss ರೂಪಾ ವೈನಿ ಅಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ಬೋರಂಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಕಡೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾನ. ನಾ ಇನ್ನೂ ಇವನ ತಲಿ ತಿಂದ್ರ ಆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನ ಅದರಾಗ ಬಿದ್ದರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಕುಂಡಾ! ಹಾಂ! ಚೀಪ್ಯಾ ಈಗ ನೆನಪಾತು ನೋಡಲೇ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಸಿನೆಮಾದಾಗ ಒಂದು ಐಟಂ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಅದರಗಾಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ, ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್ ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್ ಪಕೀರಾ ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್, ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನೆನಪ ಅದನ? ಅಕಿದು ಯಾವ ಕುಂಡಾ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಪಾಪ ಅಕಿಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಛೋಲೋ ಕುಂಡಾ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋ ಕೋಡಂಗಿ ಪತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅದಕ ಐಟಂ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಗಾ ನನ್ನ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರಾ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ರೀ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಐಟಂ ನಂಬರ್ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಥಿಯರಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

ಚೀಪ್ಯಾನ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವಂಗ ಕುಂಡಾ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ.


ಅಯ್ಯೋ!!!! ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುತ್ತೈದಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಕುಂಡಾಕ್ಕೂ ಇಕಿ ಯಾರೋ ಐಟಂ ನಂಬರ್ ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತಂದು ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ. 

ಪಾಪಾ!!! ಇಕಿದು ಏನು ಕಷ್ಟನೋ ಏನೋ? ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್ ಕುಂಡಾ ಖೋಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಫಕೀರನ್ನೂ  ಬಿಡದ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ.

ಬಗೆ ಹರಿಯುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲಿಗಢ ಹೋಗಿ locksmith ಕೆಲಸಾ ಕಲಿತು ಬಂದವರ ಕಡೆನಾ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ಕುಂಡಾ? ಏನು ಹೊಂಡಾ? ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ.

ಅಷ್ಟರಾಗ ಚೀಪ್ಯಾನ ಹೆಂಡ್ತಿ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಕುಂಡಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಾಕೆಟ್ ಸಹಿತ ತಳಾ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಅನಕೋತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಬೋರಂಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೋಡಂಗಿ ಪತಿ ಚೀಪ್ಯಾ!

No comments: