Wednesday, July 16, 2014

ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಪಗಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ!?

ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 'ಬೋಂಗಾ' ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ IST ಅಂದ್ರ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್' ಇದ್ದರ ಧಾರವಾಡ ತುಂಬಾ BST ಅಂದ್ರ 'ಬೋಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್'. ಧಾರವಾಡದ ಕಾಲದ, ಸಮಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಂತಿರುವದೇ ಈ ಬೋಂಗಾಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ, ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ಆವಾಜ್ ಮೇಲೆ.

"ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾತ್ರೀ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ is with respect to some or other ಬೋಂಗಾ. "ಹನ್ನೊಂದರ ಬೋಂಗಾ ಆಗಿ ಸುಮಾರ್ ಪೌಣೆ ತಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತ ನೋಡ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಾ ಬ್ಯಾರೆ ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಧಗಾ ಧಗಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಾನ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹನ್ನೆರೆಡು ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರ ಸವಾ ಹನ್ನೆರೆಡು ನೋಡ್ರೀ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ," ಹೀಂಗ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂದಿ. ಸರ್ವ ಸಮಯಂ ಬೋಂಗಾಮಯಂ!

ಬೋಂಗಾ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ, ಇದೇನು ಟಾಂಗಾ ಇದ್ದಂಗ ಏನು? ಅಂತ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಬೋಂಗಾ ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 'ಬೋಂsss!!!' ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸೈರನ್ನುಗಳು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಂದಿ ಯಾವ್ಯಾವದೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡಿತಾರ. ಅಂದ್ರ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೋಂಗಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಕೆಲಸದ ಶಿಫ್ಟ್ ಶುರು ಆತು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ದಿನ ಮುಗೀತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೇ ಬಂದಾತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾರು ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ರೀ. ಹೀಂಗ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾರಣಕ್ಕ ಬೋಂಗಾ. ಅದೂ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೋಂಗಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇರೋದs ಒಂದೆರೆಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಅಲ್ಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಕಡೆ ಮೊದಲು ಬರೋದೇ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ನಂತರ ಇರೋದೇ ಎಲ್ಮೆಕಾ. ಮುಂದ ಜೆಮ್ ವೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗ ಬೋಂಗಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಡಿತದ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಕು ಮಂದಿ ಕೂಡಿದಾಗ 'ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪೀಪಿಯ' ಬೋಂಗಾ ಸೌಂಡ್ ಆತು ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಬೋಂಗಾ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹ್ಯಾಂಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೋ ಇದೂ ಹಾಂಗೇ. ಇದ್ದ ನಾಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯಾವದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಖಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಸಂದೇಹ. ಯಾವದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡಿಲಿ ಬಿಡ್ರೀ. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದು ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬೋಂಗಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ.

ಬೋಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾತು ಅಂದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಚೀಪ್ಯಾ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ಯಾಕೋ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

"ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾತಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ?" ಅಂತ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

"ಟೈಮ? ಈಗರೇ ನಾಲ್ಕರ ಬೋಂಗಾ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರ ಸವಾ ತಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಸವಾ ನಾಕು ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಪಾ. ಯಾಕ ಟೈಮ್ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿ? ಸಂಜಿ ಆರರ ಶೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವದರ ಹೊಲಸ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕ ಹೊಂಟಿಯೇನು!?" ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ.

"ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೈಯ್ಯಾಗ ಏನು ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡಿ? ಸೈಜ್ ನೋಡಿದರ ಹೊನಗ್ಯಾ ಸೈಜಿನ ಉದ್ದಿನ ವಡಿ ಇದ್ದಂಗ ಅದಲ್ಲಲೇ? ಹಾಂ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ಇದs? ಇದು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ. ಯಾವ ಯಾಂಗಲ್ ನಿಂದ ಇದು ಉದ್ದಿನ ವಡಿ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತು ನಿನಗ? ಹಾಂ?" ಅಂತ ನನಗ ಜಬರಿಸಿದ.

"ಕೈಯ್ಯಾಗ ಅಂತಾ ಉದ್ದಿನ ವಡಿ ಸೈಜಿನ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಮತ್ತ ಬೋಂಗಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳತಿಯಲ್ಲಲೇ ಹಾಪಾ? ಹಾಂ? ಆ  ಬೋಂಗಾ ಈ ಬೋಂಗಾ ಅನ್ಕೋತ್ತ. ವಾಚ್ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಧಾಡಿ?" ಅಂತ ನಾನೂ ರಿವರ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನ? ಆಟಾ ಏನ?

"ವಾಚs? ಈ ವಾಚು ಬಂದ್ ಬಿದ್ದದೋ ಮಾರಾಯ. ನಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದರ ಎಷ್ಟರ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೀತು ಅಂತ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಪಾ," ಅಂತ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಂತ ವಾಚ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲೆರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದೋ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಝಾಡಿಸಿ ಝಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದ. ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಾರಿ ಮಾಡಿದ.

"ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ! ಬಂದ್ ಬಿದ್ದ ವಾಚ್ ಯಾಕಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತೀ? ತೆಗೆದು ಒಗಿ ಅದನ್ನ. ಎಷ್ಟ ವರ್ಷ ಆತಲೇ ಆ ಸುಡುಗಾಡ 'ಹುಚ್ಚೆಮ್ಟೀ ಸೋನ್ಯಾ' ವಾಚ್ ತೊಗೊಂಡು? ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ವಾಚ್!" ಅಂತ ಬೈದೆ.

HMT Sona ಅನ್ನೋ ವಾಚಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆಮ್ಟೀ ಸೋನ್ಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು.

"ಏ! ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ಲಗ್ನದಾಗ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚ್. ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಚ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದು ನಿಂತರೂ ಇದನ್ನ  ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಸಾಯಬೇಕು ನೋಡಪಾ ಇವನ," ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

"ಹಾಂಗೇನ? ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಾ. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಡು," ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ಲಗ್ನದಾಗ ಎರಡು ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ನಸೀಬಕ್ಕ ಎರಡೂ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟವು ನೋಡಪಾ. ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ," ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ತಲಿ ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ.

"ಹಾಂ!? ನಿಮ್ಮಾವ ಎರಡು ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟರಾ? ಎರಡೂ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾವ? ಏನು?" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ಒಂದು ಈ ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ವಾಚು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಎರಡೂ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾವ. ಒಟ್ಟ ನಡಿಯಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಚೈನಾ ಮಾಲು ನೋಡಪಾ. ಅಂಥಾ ತಗಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮದ್ವಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕ ಬಂದ್ ಬಿತ್ತ ನೋಡ ಈ ವಾಚು ಮತ್ತ ಅಕಿ ರೂಪಾ. ನಂತರ ಅವೆರೆಡೂ ಎಂದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕೇಳ ನೀ," ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಅವನ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚು, ಮಗಳು ಎರಡೂ ಬಾದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ, ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ.

"ಅಲ್ಲಲೇ ವಾಚ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದದ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತಪಾ. ಒಪ್ಪೋಣ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಜೀವಂತ ಇರೋ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರ ಏನಲೇ ಅರ್ಥ? ಹಾಂ? ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಅನಬಾರದಲೇ ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ," ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅವರು.

"ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದದ ಅಂದ್ರ ಲಗ್ನಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಿಳೀತ?" ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ. ಭಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಗಂದು. ವಾಚ್ 'ಬಂದ್ ಬಿದ್ದದ' ಅಂತ. ಹೆಂಡ್ತಿ 'ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಳ' ಅಂತ. ವಾಹ್! ಭಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸಣ್ಣ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಮಗಾ!

"ಮತ್ತ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳದ ಬಾಜೂ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆನಲೇ ಹಾಪಾ? ವಾಚ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದದ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಹೆಂಡ್ತೀ ಸಹಿತ ಬಂದು ಬಿದ್ದದ ಅಂತೀಯಲ್ಲಲೇ!? ಏ......" ಅಂತ ಜಬರಿಸಿದೆ.

"ಏ! ಇಕಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವಾಚಿನ ಗತೆ ಬಂದ್ ಬೀಳೋ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲ ತೊಗೋ. ತಾನಂತೂ ಬಂದ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಮಂದಿಗೂ ಬಂದ್ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಬೀಳದಾಂಗ ಕೀಲಿ ಚುಚ್ಚಿ, ಚಾವಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳ ಪೀಡಾದಾಕಿ," ಅಂತ ಉರಕೊಂಡ ಚೀಪ್ಯಾ. ಚೀಪ್ಯಾಗ ಕೀಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಅಂದ್ರ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರಿವಿರಬೇಕು. ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ತಿರವೋದು ಒಂದು ತರಹ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕ ಚಾವಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ, ಅಲಾರಂ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅನ್ನಸ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. ಅದೇ  ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. ಅದಕ್ಕ ಹಾಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ರೂಪಾ ವೈನಿ ಚೀಪ್ಯಾನ ಕಿವಿ ಗಡಿಯಾರದ ಚಾವಿ ಗತೆ ತಿರುವಿ ತಿರುವಿ ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ.

"ಚೀಪ್ಯಾ, ಅಂದಂಗ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಯಾರ? ಕಾಣಸವಲ್ಲರು," ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ಅಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಯಾಳ ನೋಡಪಾ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ? ಅವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳೋದು, ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋತೋ," ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ. ಹೋಗ್ಗೋ!

ಅಷ್ಟರಾಗ ರೂಪಾ ವೈನಿನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು.

"ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಶೆಕಿ ಮಾರಾಯಾ? ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಾಗ ಅಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ರ ತಲಿ ಗಿವ್ವ್ ಅಂತದ. ರಣಾ ರಣಾ ಬಿಸಿಲು," ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸೀರಿ ಸೆರಗಲೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಕೋತ್ತ ಬಂದು ಪಡಸಾಲ್ಯಾಗಿನ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಸೀನರಾದರು. ಆಸೀನರಾಗಿ ಪತಿ ಚೀಪ್ಯಾನ ಕಡೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರೀ. ಚೀಪ್ಯಾ ಸರ್ಕಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿ ನೋಡಿದ ಮಂಗ್ಯಾನ ಗತೆ ಎದ್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಎದ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಓಡಿ ಹೊಂಟನಪಾ ಇವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದರ ಒಳಗ ಹೋಗಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಂದುಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಭಾರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಂಡಾ ಹೆಂಡತಿದು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ನೋಡಿ.

"ಏನ್ ವೈನಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿ? ಇಂತಾ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಿನ್ಯಾಗ? ಹಾಂ" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ನಾ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಪಾ!!!!!" ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟರು.

"ನೌಕರಿನಾ!? ನೀವಾ? ಹಾಂ!?" ಅಂತ ಫುಲ್ ಘಾಬರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.

"ಹೂಂನೋ!!! ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾರೆ ದೊಡ್ಡವು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾವ. ಅಕಿ ದೊಡ್ದಾಕಿ ಕುಂತಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆತ್ತಿದರ ಬರೇ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮತಾಡೋವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಕಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ ನೋಡಪಾ ಇವನ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಾಕಿ ನಿಂತಿನೂ ದೊಡ್ಡಾಕಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಾಜೂಕ ಸುದಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಪಾ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾ ಅವ್ವಾ ಅಂದ್ರಾ ದೆವ್ವಾ ಆದಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೇನಿ ನೋಡಪಾ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೂ ವೇಳ್ಯಾ ಇರ್ತದ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕಾ ಗಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಆಗಲಿಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಡ್ಲಿ ಲೈಫ್!" ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.

"ಹಾಂಗ್ರೀ!? ಯಾವ ನೌಕರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? ಹ್ಯಾಂಗಾತು? ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯವರ ನೌಕರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಆ ನೌಕರಿಗೆ ಅರ್ಜೀ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ," ಅಂದ್ರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

ಹೋಗ್ಗೋ!!!!! ಬೋಂಗಾ ಅನ್ನೋ ಸೈರೆನ್ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಈಗ ಖರೇನೇ ಇವರು ಬೋಂಗವ್ವ!!!! ಜೋಗವ್ವ ಇದ್ದಂಗ ಬೋಂಗವ್ವ.

"ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗ ಭಾಳ ವರ್ಷಿಂದ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು, ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿ ಕಿವಿ ಬರ್ಬಾದ ಮಾಡಿದ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಬೋಂಗ್ಯಾನ ಸ್ವಂತ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ, ಯಾವ್ಯಾವದೋ ಟೈಮಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಂಗಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಆತು. ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರಂತ. ಅದಕ್ಕ ಈಗ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಪಾ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೆ," ಅಂತ ಮತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯವನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವಂಗ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದೂ ಹೊಡೆದೂ, ಅದರಿಂದ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿಬೇಕಾತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಸಾಯೋ ತನಕಾ ಅವನs ಬೋಂಗಾ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. occupational hazard of Bonga operator job. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ?

"ಮುಂದ್ರೀ ವೈನಿ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಗಾತು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೋ ಅಥವಾ ನಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾರಂತೋ? ಹಾಂ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

"ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಸ್ತಾತೋ. ಬೋಂಗಾ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರು ನೋಡು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಶುಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನಗಂಡ ಬೋಂ!ಬೋಂ! ಪೊಂ!ಪೊಂ! ಅಂತ ಡಿಸೈನರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದರು. ಹಾಂಗ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ? ಹಾಂ? ರೂಪಾ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರ ಸುಮ್ಮನs  ಏನ? ಹಾಂ?" ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಅವರ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಹದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ಪಡಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಬಿಡ್ರೀ!

"ವಾಹ್! ಭಾರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ರೀ. ಅಂದ್ರ ನೌಕರಿ ನಿಮಗೇ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಲ್ಲಾ? ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ರೀ ವೈನಿ. ಪೇಡೆ ಯಾವಾಗ ಹಂಚವರು? ನನಗ ಒಂದು ಪಾವ್ ಕಿಲೋ ಪೇಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೀ. ಒಂದು ಶನಿವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಫಳಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗ, ನಿಮಗ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಸಾ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಹೆಸರಾಗ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪೇಡಾ ಮುಕ್ಕಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸ್ತಾಗೇ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಮನ್ನತ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನಿ. ಬಾಕಿ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬರೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಡಾ ಕೊಡ್ರೀ ಸಾಕು. ನನಗ ಮಾತ್ರ ಪಾವ್ ಕಿಲೋ," ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

"ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀಪಾ! ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು ಮೊದಲು," ಅಂತ ವೈನಿ 'ಥಾಂಬಾ ರೇ ಥಾಂಬಾ' ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದರು.

"ಹಾಂ!? ಏನಾತ್ರೀ? ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದರೂ ನಿಮಗ ನೌಕರಿ ಕೊಡದ ಯಾರರ ವಶೀಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೇನು? ಈ ನೌಕರಿ ಒಳಗೂ ಜಾತಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತೇನ್ರೀ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ ವೈನಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಾ.....ಶ್ರಾದ್ಧದ ಊಟದ ನಂತರದ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರ ಬ್ಯಾರೆ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತಿರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲೂ ತಂದು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲರೀ ವೈನಿ!? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಲೀ ಇವರು. ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ರೀ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದರ ಕಾಲದಾಗ. ಅಲ್ಲರೀ!?" ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

"ಏ! ಸುಮ್ಮ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚ ಖೋಡಿ ತಂದು. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ......" ಅಂತ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ವೈನಿ.

"ಮತ್ತರೀ!!!???" ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೂತೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ.

"ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಛೋಲೋ ಆತು. ಮತ್ತ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರೂ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಬಂದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಪಗಾರದ ವಿಷಯದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಪಾ. ಅದಕ್ಕ ಅವರ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಅವರ ಮಸಡಿ ಮ್ಯಾಲೇ ಒಗೆದು, 'ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿ ನೀವೇ ಇಟ್ಟಗೊಂಡು ಕೂಡ್ರೀ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ನೋಡಪಾ," ಅಂತ ವೈನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

"ಹಾಂ!? ಏನ್ರೀ ಹಾಂಗಂದ್ರ? ಪಗಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೀ ಅಂದರೇನ್ರೀ? ಪುಕ್ಕಟ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ. ಅದರ ಬದಲೀ ಆರಾಮ ಮನಿಯೊಳಗ ಕೂತು, ಟೀವಿ ಮ್ಯಾಲೆ, ಅತ್ತಿ ಸೊಸಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ರೀ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲೀ ಬಿಡ್ರೀ ಆ ದರಿದ್ರ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ," ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದೆ.

"ಅಯ್ಯೋ! ಹಾಂಗಲ್ಲೋ. ಪಗಾರ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರ ಅದರದ್ದs ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥಿ ಬಿಡಪಾ...." ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು ವೈನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೂ ಭಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.

"ನೋಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಸುಮ್ಮನ ಕೂತು ಕೇಳು. ನಡು ನಡು ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ. ನನಗ ಆ ಬೋಂಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕತ್ತದ ಅಂದ್ರ ನಡು ನಡು ಮಾತಾಡಿದರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನಿ ನೋಡು," ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವೈನಿ. ಮೊದಲೇ ಲೇಡಿ ಹೊನಗ್ಯಾ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಾರ. ಹಿಡಿದು ಒದ್ದರ ಕಷ್ಟ.

"ಹೂಂ ಹೇಳ್ರೀ. ನಾ ಗಪ್ಪ್ ಕೂತು ಕೇಳ್ತೇನಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋಂಗಾ ನೌಕರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾರ್ನಾಮಾ," ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಜಿಪ್ ಎಳದೆ.

"ಬೋಂಗಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಹೋದ್ನ್ಯಾ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡದೆ ಏನಪಾ. ಅವರೂ ಖುಷ್ ಆದರು. 'ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೀರಿ. ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಖುಷ್ ಆಗಿ, 'ಹೂನ್ರೀ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಪಗಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪಾ. ಪಗಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಒಂಥರಾ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನೌಕರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಗಾರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. 'ಪಗಾರ್, ನೋಡ್ರೀ, ಒಂದು ನೂರು!' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಆವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮನುಷ್ಯ. 'ಏ, ತಿಂಗಳಕ್ಕ ಬರೇ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಅದೂ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತಲ್ಲರೀ. ನೂರು ರುಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೇನ್ರೀ ಮತ್ತ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪಾ. 'ಪಗಾರ್ ನೂರೇ. ಅದೂ ತಿಂಗಳಕ್ಕೇ. ಆದ್ರ ರೂಪೈದಾಗ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ,' ಅಂದುಬಿಡಬೇಕ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೂಡ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ. 'ರುಪೈದಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಡಾಲರ್ ಒಳಗ ಏನ್ರೀ? ತೊಂದ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ. ನಮ್ಮನಿಯವರ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬವ ಕರೀಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಅವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹವಾಲಾ ಮಂದಿದು ಗೊತ್ತದ. ನೀವು ಡಾಲರ್ ಒಳಗೇ ಪಗಾರ್ ಕೊಡ್ರೀ. ನಾವು ಅದನ್ನ ರುಪೈದಾಗ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೋತ್ತೇವಿ ತೊಗೊರೀ. ನೂರು ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರ, ನೂರು ಗುಣಲೇ ಆರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟಾತ್ರೀ? ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ? ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿನಾ? ಹಾಂ!? ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಗುಣಾಕಾರ ತಪ್ಪಾತು. ಆರು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ. ಇರ್ಲಿ ತೊಗೋರಿ. ಚೊಲೋ ಪಗಾರ್ ಅದ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪಾ. ಆವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮನುಷ್ಯ 'ತಪ್ಪು' ಅನ್ನವರಂಗ ಮಾರಿ ಮಾಡಿದ. 'ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಗಾರ್ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ಯಾವದರಾಗ? ನಿಮದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದ ಏನ್ರೀ? ಅದನ್ನ ಛಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಟಂಕಸಾಲಿ ಸಹಿತ ಅದ ಏನ್ರೀ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಏನಪಾ ಇವನ. 'ಪಗಾರ್ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲ,' ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕ ಆ ಸೂಡ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ. 'ಮತ್ತ ಯಾವದರಾಗ ನೀವು ಕೊಡೋ ಪಗಾರ್?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರ, 'ನಾವು ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಪಗಾರ್ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಕೊಡ್ತೇವಿ ನೋಡ್ರೀ. ಓಕೆ ಏನ್ರೀ? ಶೇಂಗಾದಾಗ ಪಗಾರ್ ತೊಗೊತ್ತೀರಿ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನನಗ ಹೀಂಗ ಸಿಟ್ಟ ಬಂತು ನೋಡ ಹೇಳತೇನಿ ನಿನಗ. ಆದರೂ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 'ಯಾಕ್ರೀ ಪಗಾರ್ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾವೇನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ನೂರು ಕೇಜಿ ಶೇಂಗಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತ್ಯಾಗ ಮಾರಿಕೊಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕೇನು? ಅಥವಾ ಸಾಲಿ ಮುಂದ ಹೋಗಿ ಶೇಂಗಾರೇ ಶೇಂಗಾರೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಶೇಂಗಾ ಮಾರಬೇಕೇನು? ಒಂದಕ್ಕೆರೆಡು ಕೆಲಸ. ಹುಚ್ಚರ ಗತೆ.' ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವ ಫುಲ್ ಹಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. 'ಬೋಂಗಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಶೇಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ! ' ಅಂತ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ, ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಹುಚ್ಚರ ಗತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಹುಚ್ಚನ ಗತೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನನಗೋ ಎದಿ ಢವಾ ಢವಾ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾನ ಸಿನೆಮಾದಾಗ  ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಹುಚ್ಚರೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೆನಪಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ನೋಡಿದರ ಈ ಬೋಂಗಾ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತ್ರ 'ಬೋಂಗಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಶೇಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ! ' ಅಂತ ಹಾಡಿಕೋತ್ತ ಮತ್ತೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾ. ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನ, 'ನಿಮಗ ಪಗಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಂಗಾ ಒಳಗ ನಡಿತದೋ ಅಥವಾ 'ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ' ಒಳಗ ಬೇಕೋ?' ಅಂತ. ನಾ ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನೋಡಪಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಂಡಿಗೆ ಕಾಲು ಹಚ್ಚಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಕಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೆದರಿಕಿಲೆ ಕಾಲು ಕುಂಡಿಗೆ ಒದಕೋತ್ತ ಅವ ನೋಡೋ. ಎಂತಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವೂ ಮಾಡೋವಾಗ ಸರಿ ಇದ್ದ. ಪಗಾರ್ ಮಾತು ಬಂದು, ಪಗಾರ್ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನೋಡು. ಬ್ಯಾಡಪಾ ಬ್ಯಾಡ ಈ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಪಗಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ," ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಅಷ್ಟರಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆತು. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದರ ಅದೇ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ. ರೂಪಾ ವೈನಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ. ಇವ ಯಾಕ ನನಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲೀಕತ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. coincidence ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಕೊಂಡು "ಹಲೋ" ಅಂದೆ.

"ಹಾಂ! ಮಂಗೇಶ್! ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವರು ರೂಪಾ ಬಾಯಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೇನಿ. ಅವರಿಗೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಮ್ಮು ಇಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರು. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವರು ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರಂತ. ಅವರ ಜೋಡಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ನಡೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಸ್ವಾರೀ. ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ....." ಅಂತ ಆವಾ ಫುಲ್ ಕಥಿ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಹೋದ. ನಾ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಹೋದೆ. ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಹೋದಂಗ ಹೋದಂಗ ನಾ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳ ನಕ್ಕೆ. "ಯಾಕ? ಯಾಕ ನಗ್ಲೀಕತ್ತೀ?" ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕೊಟ್ಟರು. "ತಡ್ರೀ. ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡೇ ಹೇಳತೇನಿ," ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮುಗೀತು.

"ರೀ ವೈನಿ! ಹೋಗ್ಗೋ! ದೊಡ್ಡ ಘಾತ ಆತಲ್ಲರೀ. ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹೀಂಗ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಬಿಡ್ರೀ," ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

"ಏನಾತೋ? ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಾಯಿ. ನಗೋದು ನೋಡು. ದೊಡ್ಡ ಮಂಗ್ಯಾನ ಗತೆ ಸುಮ್ಮನೇ ನಗಬ್ಯಾಡ. ಏನಾತು ಹೇಳು," ಅಂತ ವೈನಿ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದರು.

"ರೀ! ವೈನಿ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನು? ಅವನೇ, ಹಿಂದಿನ ಬೋಂಗಾ ಆಪರೇಟರ್. ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿದರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂತ. ಹಳೆ ನೌಕರಿ ಅಂದ್ರ ಅವಂಗ ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ತದ ಅಂತ. ತನ್ನ ನೌಕರಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನಂತ ನೋಡ್ರೀ. ಯಾರೇ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬೋಂಗಾ ನೌಕರಿಗೆ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಪಗಾರ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಂದೀನ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓಡಸ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿನೂ ಅದೇ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರೀ. ಹಳೆ ಬೋಂಗ್ಯಾ ಹುಚ್ಚ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟವ ಅಲ್ಲಂತ ನೋಡ್ರೀ. ಮತ್ತ ಪಗಾರ್ ಶೇಂಗಾದಾಗ ಅಲ್ಲಂತ್ರೀ. ರುಪೈದಾಗ ಅಂತ್ರೀ," ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಹುಚ್ಚ ಬೋಂಗ್ಯಾನಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಂಗ್ಯಾ ಆಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದೆ.

"ಹಾಂಗೇನು? ಇಷ್ಟ ಅದ ಅಂತ ಆತು ಸುದ್ದಿ. ಎಂತಾ ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ಇದ್ದಾನೋ ಆವಾ ಹಳೆ ಬೋಂಗಾ ಆಪರೇಟರ್. ಆವಾ 'ಬೋಂಗಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಶೇಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ! 'ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಚ್ಚರೆ ಗತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ ನೆನಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಈಗೂ ನನ್ನ ಮೈಮ್ಯಾಲೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ತಾವ. ಹಾಂಗಿತ್ತು ನೋಡು ಅವನ ವರ್ತನಾ. ಹುಚ್ಚ ರಂಡೆ ಗಂಡ ಬೋಂಗ್ಯಾನ ತಂದು. ಸೂಡ್ಲಿ!' ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಶಾಪ ಹೊಡೆದರು.

"ಹಾಂ! ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೀ ವೈನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ್ಕ ಕರಿತಾರಂತ. ಆವಾಗ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರೀ. ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರೀ," ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

"ಸಾಕಪಾ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾಗಿ ಹೋತು. 'ಬೋಂಗಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಶೇಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ!' ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಬಕಾರದ ಜಿಂಗಲ್ ಗತೆ ಹಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ನೋಡು ಆ ಹುಚ್ಚ ಬೋಂಗ್ಯಾ. ಸೂಡ್ಲಿ ತಂದು. ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂದಿ ಏನ್ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಒಂದು ಹುಚ್ಚನ್ನ ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಒಳಗ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ  ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವರನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗ ಅಂದರ್ ಮಾಡಿ ಒಗಿಬೇಕು. ಏ...... ಇವರ ತಂದು..... ಸೂಡ್ಲಿ," ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಬೈಕೊಂಡರು.

'ಬೋಂಗಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಶೇಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋಂಗಾ. ಶೇಂಗಾ! ' ಇದು ಯಾವ ಸಬಕಾರದ ಜಿಂಗಲ್ ಇದು ಅಂತ ತಲಿ ಕೆರಕೊಂಡೆ.

ಹಾಂ! ನೆನಪಾತು.

'ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವದು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್. ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಲೈಫ್ ಬಾಯ್! ' 

ಆವಾ ಹಳೆ ಬೋಂಗಾ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸಬಕಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಆ ಜಿಂಗಲ್ ಹಾಡಿಕೋತ್ತ ಮಂಗ್ಯಾತನ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದ. ನಂದೇ ವಿಚಾರದಾಗ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ.

"ಮಂಗೇಶ್! ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು," ಅಂದ್ರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

'ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ರೀ,' ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ.

"ಅಲ್ಲಾ, ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಪಗಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ ಒಳಗ ಕೊಡತೇನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ಆ ಹುಚ್ಚಾ. ಯಾವ ಶೇಂಗಾ ಛೋಲೋ ಅಂತೀ? ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾನೇ ಛೊಲೋ ಅಲ್ಲಾ?" ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

'ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ'!!!!!!!

ಹಾ!! ಹಾ!!! ಅಂತ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೊದಲೇ ಬೋಂಗಾ ಹೊಡೆಯೋ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಂಗ್ಯಾ ಆಗಿ ಬಂದಾರ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಹಿಡಿದು ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ನಗು ತಡಕೊಂಡೆ.

"ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರೀ ವೈನಿ. ಮುಂದಿನ ಸರೆ ಕಿರಾಣಾ ಸಾಮಾನು ತರಿಸೋವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾನೇ ತರಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ರೀ," ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

"ಯಾಕ್ ನಗ್ಲೀಕತ್ತಿ? ಸೊಕ್ಕೆನ? ಹಾಂ?" ಅಂತ ಜಬರಿಸಿದರು ವೈನಿ. ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ! ನಗು ಹ್ಯಾಂಗ ತಡಕೋಬೇಕು?

"ರೀ, ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್, ಮುಂದಿನ ಸರೆ ನೆನಪ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದಾಂ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಮತ್ತ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತ ತೊರಗಲ್ಲಮಠನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತೇನಿ. ತಿಳೀತ?" ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಚೀಪ್ಯಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು.

"ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾನ? ಒಳ್ಳೇದು. ಎಷ್ಟು ಕೇಜೀ ತರಲಿ ರೂಪಾ? ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಸ್ತದ. ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಶೇಂಗಾ ಒಳಗ ಬೀಜ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಸ್ತದ ನೋಡು. ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗತೆ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ ಇರ್ತದೋ ಏನೋ? ಅಲ್ಲಾ?" ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ. ಅಬ್ಬಾ! ತಲಿ ಅಂದ್ರ ಇದು!

ಚೀಪ್ಯಾ ತನ್ನ ಪೈಜಾಮಾದ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಕಿರಾಣಾ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು, ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಾಗ ಕಿರಾಣಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬರಕೊಂಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗಿ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ ಶೇಂಗಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರವ ಇಂವಾ!

ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ!

ಶೇಂಗಾ!

2 comments:

Vimarshak Jaaldimmi said...


Ha!Ha!!

Very good - CheepoKaka & co have resurfaced!

Looks like these schemes were precursors to bitcoins!!

Mahesh Hegade said...

>>
ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರ, ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ,ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಹೊಸಾ ಸಾಲಿ ಶುರು ಆಗೇದ್ರಿ. ಭೋಂಗಾದ ಭೋಂವ್ss.. ಅನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬದ್ಲಿ ಢಣ-ಢಣ ಅನ್ನೋ ಸಾಲೀ ಗಂಟೀ ಶಬ್ದಾ ಕೇಳಸಾಕ್ ಹತ್ತೈತ್ರಿ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀ ನಡಿಸಿ ಪಾಪರ್ ಆಗೋದ್ಕಿಂತಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೋ ದಂಧೇನ ನೂರ ಪಟ್ ಚೊಲೋ ಅಂತಾರ್ರೀ ಸರss ಜನಾ..
<<

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಖರೆ ಅದ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ,ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ.

(ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ :))