Monday, June 09, 2014

ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ - 2014

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭ .

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮, ೨೦೧೪

ಗಿಂಡಿ ಮಾಣಿ - ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವ
ಗುಂಡಿ ಮಾಣಿ - ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಗೆ ನೂಕುವವ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂಡೆ ಮೋಚಿದ, ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಣಿಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, 'ಪ್ರೇತ'ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ,
ಕೋಟಿ ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಓಡಿಸಲು ಮೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ||ಕೋಟಿ||
'ಭಾವಾಂ'ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ,
ಪ್ರೇತಾಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನೊ ಕೋಲಾಹಲ
ಅಂತ ವಿರಹ ನೂರು ನೂರು ತರಹದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕುನ್ನಿ ಹಾಳುಗರಿದಂತೆ ಊಳಿಟ್ಟವಂತೆ!
ಹರೇ ರಾಮ!
**************
ನವೆಂಬರ್ ೨೨, ೨೦೧೪

ಭಿಡೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಸಿರಾದರೂ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರದೇ, ಯಾವದೇ ಭಿಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು!
-- ಬಿಟ್ಟಿದೇವಿ
**************
ನವೆಂಬರ್ ೨೧, ೨೦೧೪

ಕಾರಣವಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊರಗುವಕಿಂತ
ಯಾವದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷಿಸಿ
-- ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದು

ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಬಗೆ:
ನೀ ಕೂತ ಕಾರೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಕಾರಾಗಲಿ!
ನೀ ಹಾಕಿದ / ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಟೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪಾಗಲಿ!
ನೀ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿದ ಪುಡಿಯೆಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹಲ್ಲುಪುಡಿಯಾಗಲಿ!
-- ಸ್ವಾಮೀ ಮಂಗೇಶಾನಂದ
**************
ನವೆಂಬರ್ ೨೦, ೨೦೧೪

ನಿನ್ನೆಯ 'ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ದಿನ' (International Mens' Day) ಭಾಳ ಕಡೆ 'ಭಕ್ಕರಿ (ರೋಟಿ) ದಿನ' ಅಂತ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಯಾಕ್ರೀ? ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನೀನ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾ ನೀವು ದಿನಾ ಚಪಾತಿ ಕಣಕಾ ನಾದವರು ಇವತ್ಯಾಕ ಭಕ್ಕರಿ ಬಡೀಲಿ ಕತ್ತೀರಿ ವೈನೀ?

ಏ! ನೀನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗ್ವಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ? ಹಾಂ!? - ಅಂದ್ರು ವೈನಿ.

ನಾನ? ಏನು? ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೆ?

'ಗಂಡಸೂರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಬಿಡ್ರೀ' ಅಂತ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ????

ಒಹೋ ಅದು. ಅದಕ್ಕ?!

ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳಯಾ ಚೀಪ್ಯಾ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮನಿಯವರನ್ನ ಬಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ಕರಿ ಬಡಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಪಾ!!!!!!

ಹಾಂಗಿದ್ರ ಒಟ್ಟ ದಿನಾ ಏನರೆ ಒಂದು ಬಡಕೋತ್ತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ರೀ. ಅಲ್ಲರೀ ವೈನಿ?

ಹೂಂ ಹೂಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ನಾದಬೇಕು. ಎರಡ್ರಾಗ ಒಂದು.

ಏನು? ಭಕ್ಕರಿ ಇಲ್ಲಾ ಚಪಾತಿ?

ಅಲ್ಲಾ. ನಿನ್ನ ತಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳಯಾ ಚೀಪ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲದ ತಲಿ. ಅವರನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದಾರ ಬಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ನಾದಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಭಕ್ಕರಿಯೋ ಚಪಾತ್ಯೋ ಅಂತಿಯಲ್ಲೋ ಹಾಪ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!!!! - ಅಂತ ಬೈದರು ವೈನಿ.

ಯಪ್ಪಾ! ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾದಿಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಗಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ನಾದ'ಮಯ. ಈ ಲೋಕವೇ ಸಿಕ್ಕಿದವರ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದು ನಾದುವವರ ನಾದುವಮಯ!!!! ಆ....ಆ.....'ನಾದ'ಮಯ!!!!

ವಿ. ಸೂ: ಇವರು ಏನೋ ಬರೆ ಭಕ್ಕರಿ ಬಡಿದರು. ಕೆಲವರು ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಬಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದ ಬಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವನೌನ್ ಒಲ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರ ತಂದೂರದಾಗ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟ ಬಿಡೋದು. ವೈನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು.
**************

ನವೆಂಬರ್ ೧೬

ರೈತ / ಕೃಷಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲಬು. ಓಕೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ / ಕೈಗಾರಿಕೆ ದೇಶದ ಪಕ್ಕೆಲಬು. ಅದೂ ಓಕೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ / ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಂದಿ????????????????????????????????
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ!

(ನಂತರ ನಮಗೇ ಹೊಳೆದದ್ದು)

ವೈರಸ್, ವೈರಸ್!

ಏನ್ರೀ!? ವೈರಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತೀರಿ?

ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಂದಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ ವೈರಸ್!

ಯಾಕ????????? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೀಳ? ಹಾಂ????

ಮತ್ತ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಒಂದು ತರಹದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅದನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡವರು ನೀವೇ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಅಂದೇ!|

ವೈರಸ್! ವೈರಸ್!!! ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್!

ಯಾರೋ ಬೆನ್ನೆಲಬು ಆದ್ರು. ಯಾರೋ ಪಕ್ಕೆಲಬು ಆದರು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಂದಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ವೈರಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಪಾ!! ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ!

**************

ನವೆಂಬರ್ ೧೪

ನವೆಂಬರ್ ೧೪ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದರೆ ನವೆಂಬೆರ್ ೧೫ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯೇ. ಕಳ್ಳನನ್ನಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ ೯೫% ತಿಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಚಾಚಾಜಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೆ ಒಣಾ ಚುಮ್ಮುರಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, 'ಆತ್ ನಡೀರಿ. ಓಡ್ರೀ ಇನ್ನ ಮನಿಗೆ,' ಅಂತ ಓಡಿಸಿ, ತಿಂದ ರೊಕ್ಕದಾಗ ಸಂಜಿ ಮುಂದ ಮನಗಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಆರಾರು ಕೀಮಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಹೆಟ್ಟಿ, ನಾಕ್ನಾಕು ೬೦ ml ಎಣ್ಣಿ ಹೊಡೆದು, ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, 'ಸರ್ರ, ಏಳ್ರೀ. ಸಾಲಿಗೆ ನಡೀರಿ' ಅಂದ್ರ 'ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಹತ್ತೈತಿ ತಲಿಗೆ. ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಎಬ್ಬಸಾಕ ಬಂದಿರಲ್ಲೋ ಹಡಶೀ ಮಕ್ಕಳಾ!' ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬೈದು ಅವರದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಕಳ್ಳನನ್ನಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು! ಅವರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನನ್ನಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ತಾನೇ!? 
**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೧೪

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮ, ಮುಂಜಾನೆ 'ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ' ಅಂತ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ, 'ಕರುಳಿನ ಕೂಗು' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮಾ ತಾಯಿ ಬೆಗ್ಗರ್ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡವರ ಆರ್ತನಾದದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿಬಿಡಬೇಕೇ!?
ದೇಶದ ಕೊಂಗರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ವಾಂಗ
ವಾಂಗಿಟ್ಟ ಯನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಂಗ
ಜೇಠಮಲಾನಿ ವಂದಾರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಸಾಪ್ಟಾರು
ಝೂಠಮಲಾನಿ ವಂದಾರು ಬರೀ ಝೂಠನ್ನೇ ಸೊಲ್ಲಾರು
ಜಾಮೀನ ಕೊಡಿಸದೇ ಹಾಂಗೇ ವಾಪಸ್ ಪೋಯಿ ವಿಟ್ಟಾರು

ದೇಶದ ಕೊಂಗರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ವಾಂಗ
ವಾಂಗಿಟ್ಟ ಯನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಂಗ
ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಇತರ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲ 'ನಾದಮಯ, ನಾದಮಯ, ಈ ಜೈಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನಾದಮಯ. ಜೈಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಆರ್ತನಾದಮಯ!' ಅಂತ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರಂತೆ.

**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೧೪

What will new Mars mission confirm?

Men are from Mars and women are from Venus.
OR
Men are from bars and women are from malls.

ಮಂಗ(ಳ)ನಿಂದ ಮಾನವ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾನವಿ.
ಅಥವಾ
ಬಾರಿನಿಂದ ಮಾನವ, ಮಾಲಿನಿಂದ ಮಾನವಿ.


**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೫, ೨೦೧೪

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
.
ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಒತ್ತಿಸು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿಸು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಲೈಕ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ಕುಣಿದಾಡಿ ಹಾಯಾಗಿರುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ

unfriend ಆದರೂ ಮಾಡಿಸು, block ಆದರೂ ಮಾಡಿಸು ರಾಘವೇಂದ್ರ
unfriend ಮಾಡಿದವರ block ಮಾಡಿ, block ಮಾಡಿದವರ ಬ್ಯಾಕನ್ನೇ blast ಮಾಡುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ accept ಆದರೂ ಮಾಡಿಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸು ರಾಘವೇಂದ್ರ
accept ಮಾಡಿದವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೆವ್ವಾಗಿ ಕಾಡುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ

FB Group ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುದ್ದಿಸು, admin ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಟಾಶೇ ಮಾಡಿಸು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗುದ್ದಿದವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಗುದ್ದಿ, admin ನನ್ನೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
**
'ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. (http://goo.gl/0u3aGF)
ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ರಾಯರ ವಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ರಾಯರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ MRS ಕೃಪೆ ಇರಲಿ.
MRS = ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಮಟಾಶ್ = ಖಲಾಸ್, ಡಿಲೀಟ್
**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೫, ೨೦೧೪

ಕೊಂದ ಪಾಪ ತಿಂದು ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡ ಪಾಪ ಕೈಮುಗಿದು ಪರಿಹಾರ
ಕಾಣಬಾರದ್ದೇನಾದರೂ ಕಂಡು,'ಹೋ! ಏನೋ ಕಂಡುಬಿಡ್ತು! ಏನೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ!' ಅಂತ ಕೇಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು, 'ಕಂಡ್ರೆ ಕೈಮುಗಿ. ಸಾಕು ಸುಮ್ನಿರು!'

**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೪, ೨೦೧೪

ಕೊಂಬು, ಚೊಂಬು
-----------------------
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೊಂಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಶಕ್ತಿಯಿರಲೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ

**************
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೪, ೨೦೧೪

ರಜ್ಜೋಸರ್ಪ (ಹಗ್ಗ ಹಾವು)

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಅರಿತು, ಆ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ಗಮ್ಯದತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವವರು ಕೆಲವರು.
ಹಾವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಅರಿತರೂ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಬಣ್ಣ, ಎಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೋ ಹಗ್ಗವೋ, ದನಾ ಕಟ್ಟೋ ಹಗ್ಗವೋ ಅಂತ ಹಗ್ಗದ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಗಮ್ಯ ಮರೆತು ಬಿಡುವವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು.
ಹಾವೋ, ಹಗ್ಗವೋ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೇ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳದೇ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವೆ ಅಂತ ಲುಂಗಿ ಎತ್ತಿ ಪುಂಗಿ ಬಾರಿಸಲು ಕೂತು, 'ಏಳಲೇ ನಾಗ್ಯಾ! ನಿಮ್ಮೌನ್! ಹೆಡಿ ಎತ್ತಲೇ!' ಅಂತ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿಯುವವರು ಮತ್ತೂ ಹಲವರು

**************

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೨, ೨೦೧೪

ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚೆಸೆದು, ನೈಟೀಗೆ ಶಿಫ್ಟಾದ ಆಂಟಿ ಹಾಡಿದಳು.
ನೈಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ? ಊಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ?
ಅಂಕಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದು, ಒಂದು 90 ml ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದನು.
ನೈಂಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ? ಊಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ?
ಆಂಟಿ, ಅಂಕಲ್ ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದರು.
ನೈಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ? ಊಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ?
ನೈಂಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ? ಊಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ?
Monday ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ, ನೈಟೀಗೆ, ನೈಂಟಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. You survived another Monday. Congrats

**************

'ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್!' ಪತ್ರಿಕೆ online ಓದಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ನೋಡಿ. http://www.readwhere.com/publication/6419/Hi-Bangalore
Rs. 15 per issue.

**************

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫, ೨೦೧೪

ದೀಪಿಕಾಳ cleavage
ಗೌಡರ ಮಗನ ಹಳೇ baggage
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಿದ garbage
ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಕತ್ coverage
ಯಾರ್ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡ mileage
ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಮಂದಿ brain hemorrhage

**************
ಜುಲೈ ೧೪, ೨೦೧೪

ಇವುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಲೇಬಾರದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಠದಲ್ಲಿ: ಉಂಡಿದ್ದು, ತಿಂದಿದ್ದು (ಊಟ, ತಿಂಡಿ)

ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ: ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು (ರೊಕ್ಕ)

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ: ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು (ಏನೇನೋ)

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ: ಒತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಕಿದ್ದು (ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್)

--ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು


**************
ಜೂನ್ ೨೬, ೨೦೧೪

ಕಾಕತಾಳೀಯ : ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕೂಡುವದಕ್ಕೂ, ಕಾಯಿ ಉದುರಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಇರುವ / ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂಬಂಧ.

cockತಾಳೀಯ: ಎಲ್ಲೋ ಹುಂಜ (cock) ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊ ಅಂತ ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ, ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೂ ಇರುವ/ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂಬಂಧ

 
**************
ಜೂನ್ ೨೧, ೨೦೧೪ಆನೆಗೂ 'ನಾಮ'ಕರಣದ ಭಾಗ್ಯ.

ಯಾರೋ ಪಾಪ ಆನೆಗೂ 'ಎರಡು ವೈಟು ಒಂದು ರೆಡ್ಡು' ಲಾಂಗಾಗಿ ಎಳೆದು ಬುಟ್ಟವ್ರೆ!

ಈ ಆನೆಯ 'ನಾಮ'ಧೇಯ ಏನಿರಬಹುದು? 'ನಾಮ'ದೇವ ಅಂತೇ ಇರಬೇಕು

**************
ಜೂನ್ ೨೧, ೨೦೧೪

21 ಜೂನ್ - ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹಾಡವರು, ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಚೀರವರು,
(ಪುಂಗಿ) ಊದವರು, ಒದರವರು
ಮತ್ತು (ವಾದ್ಯ) ಬಾರಿಸವರು

ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ.

ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸವರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿವಿ ನಂತರದ ಹಲಗಿ ಹಾಲತ್ ನೆನಪ ಇರಲೀ.
ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಕಿಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು.
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟ!
ಅಯ್ಯೋ! (ಹಲಗಿ) ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಕೂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸೋದಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ!

http://en.wikipedia.org/wiki/Fête_de_la_Musique


**************

ಜೂನ್ ೨೦ ೨೦೧೪

ಓಕೆ...ವಾರ ಮುಗೀತು. ಶುಭ ವಾರಾಂತ್ಯ. HTML 5, ಹುಚ್ಟೀಎಂಲ್ 6, SDK, ಬೋSDK, ಪಿಂಗ್, ಮಂಗ್, offline, online, ಟಚ್ ಬೇಸ್, untouchable ಬೇಸ್, ಮೀಟಿಂಗ್, conference ಕಾಲ್, Sorry I was on mute, can you repeat?! ಅಂದರೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಒದ್ದು ಬಿಡುವಷ್ಟು ರೋಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅನ್ನುವ IT (ಇಟ್ಟಂಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ವಾರಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಸೋಮವಾರದ ತನಕ.

* SDK = Software Development Kit************** 
 
ಜೂನ್ ೧೯, ೨೦೧೪

ಅಮೃತಾಂಜನಿಗಳು, ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕರು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ Amazon Kindle Fire with head tracking ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಯುವ, ತಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ತಲೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (head tracking) ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ!

http://appleinsider.com/articles/14/06/18/amazon-announces-fire-phone-with-47-3d-head-tracking-display-firefly-smart-scanner-exclusive-to-att


************** 

ಜೂನ್ ೧೮, ೨೦೧೪

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ
ಪಲ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕವಳದ್ ಕಲೆಯ ಉಂಗುರ
ಶೇರುಗಾರ್ ಬಂದನಲ್ಲ ಕವಳ ತುಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ
ಶೇರುಗಾರ್ ಬಂದನಲ್ಲ ಕವಳ ತುಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ
ಕವಳ ತುಪ್ಪಿದ್ಮ್ಯಾಲೆ ಪಿರುತಿ ಮಾಡುದಲ್ಲದಾ......ಆ....ಆ....

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ
ಪಲ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕವಳದ್ ಕಲೆಯ ಉಂಗುರ

ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಂಡದ ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ ತಂಡದ ಶೇರುಗಾರರು ದರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ದೋಣಿ ಮರಿಗೆ ಎಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಳ ತುಪ್ಪದೇ, ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರುತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಪಲ್ಕಿ (ಬ್ಲೌಸ್) ಮೇಲೆ ಕವಳದ ಕೆಂಪು ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹಾಡು.


**************

ಜೂನ್ ೧೬, ೨೦೧೪

'ಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ' ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದನ್ನು 'ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗ' ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವದು ಲೇಸು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ, ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ' ಅಂತ ಮುದ್ರಣ ದೋಷವಾಗುವ ಭಯಂಕರ ಅಪಾಯ ಇದೆ!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sahasra_purna_chandrodayam
http://en.wikipedia.org/wiki/Sahasralinga


**************
ಜೂನ್ ೧೫, ೨೦೧೪

ಬಾರ್‌ಕೋಲು - ಕರುಳ ತುಂಬ ಕುಡಿದು, ಕಂಠಮಟ ಜಡಿದು, ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡದೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸಲು ಇರುವ ಆಯುಧ 

ಬಾರ್‌ಕೋಲು


************************

ಜೂನ್ ೧೪, ೨೦೧೪

ಯಾಕ್ರೀ ಸರ್ರಾ 'ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಾ ತಾವು? ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಏ! ನಮಗ ನುಡಿಸಾಕ್ಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ ತಮ್ಮಾ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಬಾರಿಸೋದು ನೋಡಪಾ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ 'ಬಾರಿಸಿರಿ' ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು ಅಂದ್ರ ಮುದ್ದಾಂ ಹೋಕ್ಕೇನಿ ನೋಡಪಾ! ನುಡಿಸೋ ಮಂದಿ ನಡು ಬಾರಿಸೋರು ಹೋದ್ರ ಊದವರ ನಡು ವದರವರು ಹೊಕ್ಕೊಂಡಾಗ್ ಆಕ್ಕೈತಿ! ಅದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ! ಅನ್ನುವ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಉತ್ತರ ಬಂತು.

ಸರ್ರಾ! ಅದು ನುಡಿಸಿರಿ ಅಂದ್ರ ನುಡಿಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ!

ಹಾಂಗೇನು!? ಹೋಗ್ಗೋ! ನಾ ನುಡಿಸಿರಿ ಅಂದ್ರ ಕರದು ಏನೋ ನುಡಿಸೋ ವಾದ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಾರು, ನುಡಿಸಿರಿ ಅಂತಾರು, ಹ್ವಾದವರು ನುಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಪಾ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಳದು ಸಿರಿನೇ ಉಟಗೊಂಡು ಹೋಗಾಕ್ ತಯಾರ್ ನೋಡಪಾ!

ಹೂಂ! ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ! ಹ್ವಾದವರು ಮತ್ತ ನುಡಿಸಾಕ್ಕ್, ಬಾರಿಸಾಕ್ಕ್ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ್ರೀ ಮತ್ತ! ಮಂದಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಾರು. ಹುಶಾರ್ರೀ!

ಇಲ್ಲೋ! ಇಲ್ಲೋ! ಉಪದ್ವ್ಯಾಪಿತನಾ ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೂಢಾ ಐತಿ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮ ಕುಂತ ನಾಡು, ನುಡಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನಿ!
 

 http://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಳ್ವಾಸ್_ನುಡಿಸಿರಿ

************************
ಜೂನ್ ೧೨, ೨೦೧೪

ಉಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ದವರು ಒಬ್ಬರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಹಿಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಹಲವರು!
ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ! So funny! (see all four parts)


https://www.youtube.com/watch?v=9SgN9ZH0heo&feature=share

************************

ಜೂನ್ ೧೧, ೨೦೧೪

ಬಹಳ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಅಂತೂ ಹೊಸಾ CEO 'ಸಿಕ್ಕಾ'
ಸಿಕ್ಕ(ಕ್ಕಾ)ವರಿಗೆ ಶುಭ! 


************************

ಜೂನ್ ೭, ೨೦೧೪

ಸಾವೋ ಪಾಲೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಸನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶನಿವಾರ "ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ" ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು

ಯಾರೋ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತರಹದ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸುದ್ದಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವ ಜನ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ 'ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನ' ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡುವದಾ!!! ಅಕಟಕಟಾ!!

ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ - http://www.iol.co.za/sport/more-sport/brazilians-will-celebrate-at-kick-off-1.1700121#.U5PVXCjb4TU

ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ Guarani Indians ಅನ್ನುವ ಪದ ನೋಡಿದ್ದೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಬರೆದಿರಬೇಕು. (http://en.wikipedia.org/wiki/Guaraní_people)

ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ! ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ - ರಜತ್ ಗುಪ್ತಾ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆದಿವಾಸಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರಿಗೂ ನಮಗೂ ತಳಕು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವದಾ!? (http://maheshuh.blogspot.com/2014/04/insider-trading.html)


http://www.prajavani.net/article/ಪ್ರತಿಭಟನೆ-7
 


************************

ಜೂನ್ ೨, ೨೦೧೪

ಅಂಗೈ ತೋರಿಸಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು" ಇದು ಹಳೆಯದಾಯಿತು.

ಹೊಸ ವರ್ಷನ್.

"ಸ್ಕೋಡಾ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಪೋಡಾ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು" :)


************************

ಜೂನ್ ೧, ೨೦೧೪

ಹತ್ತೂ ವಿಕೆಟ್ ಬಿತ್ತಾ?
ಒಳ್ಳೇದು. Good riddance.
ಹೊಸಾ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನ ವೈಭವ ವಾಪಸ್ ತರಲಿ!
--
ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾರಸುದಾರರು' ಇಲ್ಲದ 'ಬೆವಾರಸೀ / ಬೇವರ್ಸಿ' ಹಣ ಬಹಳ ಇದೆಯಂತೆ.
Indian Overseas (ಓವರ್ಸೀಸ್) Bank ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಅನ್ನಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ! (ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕಾ ಇಟ್ಟ ಬೇವರ್ಸಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್)

*ಓವರ್ಸೀಸ್, ಬೆವರ್ಸೀಸ್ - ಮಸ್ತ ಪ್ರಾಸ! ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿ.ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ!

--

Well (ಭಾವಿ) ತೆಗೆಯಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸುವವರ ಸಂಖೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ,
ಬೋರ್ವೆಲ್ (bore well) ತೆಗೆಯಿಸಿ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸುವವರ ಸಂಖೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸಿದ ಬೋರಂಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ! :)
--
'ಶುಭವಾಗತೈತಮ್ಮೋ' ಅಂತ ಹಾಡುತ್ತ ಬರುವ 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಪಿಚ್ಚರನಲ್ಲಿಯ 'ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗಮ' ಎಲ್ಲಿ, 'Love is the answer' ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬರುವ ಈ 'ಬೋಳು ಕುಂ# ಜಂಗಮ' ಎಲ್ಲಿ! ಅಕಟಕಟಾ! :) :)


[ವಿ.ಸೂ: ಒರಿಜಿನಲ್ 'ಶುಭವಾಗತೈತಮ್ಮೋ' 'ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗಮ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. https://www.youtube.com/watch?v=nwLlOGpaI8c]
************************

 
ಮೇ ೩೧, ೨೦೧೪

ವಿಶ್ವ ತಂ'ಬಾಕು' ರಹಿತ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಂ ತಂ ಬಾಕುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದರೂ ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗು, ಬಂದೂಕುಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಲಫಡಾಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ

http://en.wikipedia.org/wiki/World_No_Tobacco_Day


************************

ಮೇ ೩೦, ೨೦೧೪

ನಾಡಿ, ಲಾಡಿ, ಕಿಲಾಡಿ!
------------------------------------
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸನ 'ನಾಡಿ'ಮಿಡಿತ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ.
ಈಗ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಪೈಜಾಮದ 'ಲಾಡಿ'ಮಿಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ವಯ್ಯಾ!

************************

ಮೇ ೨೮, ೨೦೧೪

"ಸಿರ್ಸಿ ಹತ್ತಿರದ 'ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗ' ನೋಡಿ ಬರ್ರಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, "ಏ! ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನ್ಯಾಗಿನ (ಶಿವ) ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಸಹಸ್ರ ಸರೆ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೇವಿ" ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ except ಶಿವನೇ ಶಂಭು (ಸಹಸ್ರ) ಲಿಂಗ ! 

************************

ಮೇ ೨೨, ೨೦೧೪

ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಪೀ ಹೋಗಿ 'ಹುಚ್ಚ'ಪೀ ಆದೀತು!

************************

ಮೇ ೨೦, ೨೦೧೪

LTTE ತಮಿಳ 'ಹುಲಿ'ಗಳ ನಿರ್ನಾಮದ ನಂತರ ಬಗ್ಗಿ ನಮಿಸಿದ ರಾಜಪಕ್ಷ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಇಲಿ'ಗಳ ನಿರ್ನಾಮದ ನಂತರ ಬಗ್ಗಿ ನಮಿಸಿದ ಮೋದಿ!

(ಸೊಂಟ) ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಾರಿಸೋರ ಸಂತತಿಗಿಂತ (ಸೊಂಟ) ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಮಿಸೋರ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ! ************************

ಮೇ ೨೦, ೨೦೧೪

ಬಗ್ಗುವದು, ಬಗ್ಗಿಸುವದು ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ 'ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ' ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದ 'ದೇಶವನ್ನೇ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಾರಿಸಿದ' ಮಂದಿಗೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಹೋ! ಬಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಲೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮಿಸಲೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತಂತೆ!

************************
ಮೇ ೧೯, ೨೦೧೪
 
ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರ ಜನ್ಮದಿವಸವನ್ನು 'ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

'ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು' ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ.

ಅರವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಕೊಳ್ಳೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ 'ಕಳ್ಳನನ್ಮಕ್ಕಳು' ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ.

ಹಾಗಾಗಿ ಈವರ್ಷದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಕನ್ನು 'ಕಳ್ಳನನ್ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ' ಅಂತ ಮರು'ನಾಮ'ಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ 'ಕಳ್ಳನನ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ' ಹಿಡಿಹಿಡಿದು ಕಳ್ಳನನ್ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು 'ಬರೋಬ್ಬರಿ' ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ

(ಮಕ್ಕಳು, ಕಳ್ಳನನ್ಮಕ್ಕಳು - ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 'ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದ' ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ದಿವಂಗತ ವೈಯನ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದು)
 ************************

ಮೇ ೧೭, ೨೦೧೪

'ಮೂರೂ' ಬಿಟ್ಟ ಮುದಿ ಹೋರಿಗಳ (ಎತ್ತುಗಳ) ಗುಂಪೊಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಮೂರನೇ ಮುಂದು' (3rd front) ಎಂಬ ಮನೆಹಾಳ ಯೋಜನೆ 'ಮೂರಾ'ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ಕೆಲಸದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು "ದೇವೇಗೌಡರ 3rd ಉ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದದಂತೆ. ದೇವೇಗೌಡರ 3rd ಉ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದದಂತೆ." ಅಂತ ಆಗಿ ಆಗಿ, "ಥೋ ಮಾರಾಯಾ! ನೀ ಸೊಕಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಸಾಕು. ಅದೆಂತ ಆ ನಮ್ನಿ 3rd ಉ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದದಂತೆ, 3rd ಉ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದದಂತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಮಳ್ಳ ಹಲಬತೀಯ ಏನ!? ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಹನಿ ನೋಡಿಕೆಂಡು ಹಲಬು ಮಾರಾಯಾ!" ಅನ್ನೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ!  

***********************

ಮೇ ೧೬, ೨೦೧೪

'ಕುರುಬನ ರಾಣಿ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಗ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ನಟಿ, ಭೂಗತ ದೊರೆ ಅನೀಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಮನ ಡವ್ವು ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಅತ್ಲಾಗೆ ಅದೇ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಕುರುಬನ 'ಎರಡೂ' ರಾಣಿಯರೂ ಮಟಾಶ್!!!!!


***********************

ಮೇ ೧೬, ೨೦೧೪

ಒಲವೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.
ಬಂತು ಮೋದಿ ಸರಕಾರ.
ಮುಗೀತು 'ಇಟಲಿ ಪರಕಾರದ' ಕಾರಬಾರ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ಓಂ 'ನಮೋ' ನಾರಾಯಣ!
 


--

ನಂದನ್ ನಿಲೇ'ಕಣಿ' ಸೋತಾ!? ಹಾಂ!
ಇಲ್ಲ! ಗೆದ್ದ! ಹೋಗಿ 'ಕಣಿ' ಕೇಳು!

***********************

ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦, ೨೦೧೪

ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು.
ಆಯಿತು ಸರಿ.
ತಾವು ಹೆತ್ತ ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡುವ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಹೆತ್ತ 'ಮೊಲಗಳನ್ನು' ಹೆಗ್ಗಣದಂತೆ ನೋಡುವದು!?
ಅದು ತಪ್ಪು.

-- ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
 


***********************

ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦, ೨೦೧೪

ನಿಮ್ಮ 'ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವ' ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳದಿರಿ
ಕೇಳಿದವರು ಹೇಳಿಯಾರು - "ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಪ್ಪ" ಅಂತ!
ಒಮ್ಮೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದೀತು!

-- ಶೇಖ್ ಸಾದಿ ಸಿರಾಜಿ (ಗುಲಿಸ್ತಾನ)

2 comments:

Vimarshak Jaaldimmi said...

Ha! HaHa!! Ho! HoHo!!

The laughing club can use these.

Vimarshak Jaaldimmi said...

Ha! HaHa!! Ho! HoHo!!

The laughing club can use these.