Wednesday, January 22, 2014

'ಭಾವ'ಚಿತ್ರದಿಂದಾದ ಭಾನಗಡಿ.....passport ಪುರಾಣ (ಭಾಗ - ೨)

(ಭಾಗ - ೧ ಇಲ್ಲಿದೆ)

(ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.....ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡೂ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ identity crisis ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಕಳೆದು ಹೋದ identity ಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು passport ಮಾಡಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನೇ passport ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟೆ. ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅರ್ಜಿ ಕಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ passport ಬಂತಾ? ಮುಂದೇನಾತು? ಓದಿ.....)

ಒಂದು ದಿವಸ ಮನಿಯೊಳಗ ಕೂತಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತು. 'ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ' ಅನ್ನೋ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಅದು ಚೀಪ್ಯಾಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಆವಾ ನನಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಮಾತ್ರ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲಿ ಓಡದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಲಿ ಭಾಡಿಗಿಗೆ ತೊಗೋತ್ತಾನ. ಹಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ರೂಪಾ ವೈನಿ wine-y ಆದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆವತ್ತು ಈ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತೂ ಹಂಗೇ ಏನೋ ಭಾನಗಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ, ಹಲೋ, ಅಂದೆ.

ಏ....ದೋಸ್ತಾ.....ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದೋ! ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಹೇಳಿದ.

ಏನಾತಲೇ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ತಡಿ, ಇಕಿ ರೂಪಾಗ ಕೊಡತೇನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಕಿದಾ ಲಫಡಾ. ಅಕಿ ಕಡನೇ ಕೇಳಿಕೋ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಪ್ಯಾ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಡಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ರೂಪಾ ವೈನಿ tension ಒಳಗ ಇದ್ದಾಗ ಕಿವಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಒದರತಾರ. ಕಿವಿ ತಮ್ಮಟೆಯ ತಮ್ಮಟೆ ಬಾರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರ. ತಮಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಗತೆ. ಈಗ ತಮಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ.

ಮಂಗೇಶ!! ಮನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾರೋ! ನನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬೈಲಿಕತ್ತಾರ. ನನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಒಗಿತೇನಿ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾರ. ಆವಾ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಮಾತೊಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಂದೂಕಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಆಡಸ್ತಾನ. ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕಿ ಆಗ್ಯದ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? - ಅಂತ ವೈನಿ ಭಾಳ ಘಾಬ್ರಿಂದ ಕೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕ ಬಂದಾರ್ರೀ? ಅದೂ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾಧು ಮಂದಿ ಮನಿಗೆ? ಯಾರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಯಾರರ ಆಜೂ ಬಾಜೂ ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಜಗಳಾ, ಲಫಡಾ, ಗಿಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೀರಿ ಏನು? ಹಾಂ? - ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ.

passport ಅರ್ಜಿ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ......... ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈನಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹೋಗ್ಗೋ ವೈನಿ! passport ಅರ್ಜಿ ಸಲುವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯರಿ. ಅದಕ್ಯಾಕ ಅಷ್ಟು ಚಿಂತಿ ನಿಮಗ? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಉತ್ತರಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸರಿ. ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಬದಲೀ ಏನೇನೋ ಅಂತೀರಲ್ಲಾ? ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳತೀರಿ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದು ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ, ಆ passport ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ಈವಾ inspector ನಮಗ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿ ಮಜಾಕ್, ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನಿ, ಒಳಗ ಹಾಕ್ತೇನಿ, ಹೋದ್ರ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಅಂದು ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾನೋ. ಏನು ಮಾಡಲೋ? ಅಂತ ವೈನಿ ಹೊಯ್ಕೊಂಡರು.

ಹಾಂ?! ಇದೇನಾತು? ಏನು ತಪ್ಪಾತು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬೋದ್ರಾಗ? ಅರ್ಜಿ ತುಂಬೋದ್ರಾಗ ತಪ್ಪಾದರ ಅರ್ಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲೀ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಮಂದಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಏನಿರಬಹುದು? ಅಂತ ತರಹ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ತಲಿಯೊಳಗ ಬಂದವು.

ರೀ ವೈನಿ, ಬಂದ ಪೊಲೀಸ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರು ಏನ್ರೀ? ಕೇಳ್ರೀ ಅವರ ಕಡೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ವೈನಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್, ಅಂತ ವೈನಿ ಹೇಳಿದಂಗ(?) ನನಗ ಕೇಳಿಸ್ತು!!!!!

ಹಾಂ! ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್ ಅಂತನಾ? ಯಾರ್ರೀ ಆವಾ? ಆ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಲಾತು. ಯಾರು ಇವಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾನ? ಕೊಡ್ರೀ ಅವನ ಕೈಯ್ಯಾಗ ಫೋನ್. ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಹಾಪ್ಸೂಳಿಮಗ ಆಟಾ ಹಚ್ಯಾನ?

ಹಲೋ! ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಯಾರು? - ಅಂತ ಒಂದು ಗಡಸ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು.

ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್ರಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರೀ. ಸರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಖಲಸ್ಕರ್. ಸಲಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯ.

ಹಾಂ! ಈಗ ತಿಳೀತು ಇವಾ ಯಾರು ಅಂತ.

ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗ ಇದ್ದಾನ. ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಸರು ಅಡ್ಡೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ದಿವಂಗತ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಂಗ ಇರೋದಕ್ಕ ತಾನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಂಗ್ಯಾನಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಈ ಖಲಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬಾ ಒಂದು ತರಹದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೌದು. ಆದ್ರ ಗೂಂಡಾ ಮಂದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಒಳಗ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ ಗೂಂಡಾಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಈ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದೂ ಥೇಟ್ ಮುಂಬೈ ಪೋಲೀಸರ ಗತೆ. ಸುಪಾರಿ ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈ ಹಾಪಾ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ಮಂಗ್ಯಾಗಳ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗ ಇವನ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾರೆ ವಿಜಯ್ ಸಲಸ್ಕರ್ ಅನ್ನುವ ಫೇಮಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಇವನೂ ಅವರ ಟೈಪ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದ. ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೆಗೆದು ಕಂಡಕಂಡವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಬಾಯಾಗ್ ಹೆಟ್ಟಿ, ಕುದರಿ ಎಳದು ಢಂ ಅನ್ನಿಸಲಿ? ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋದು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಶಾಂತ ಮಂದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು, ಕಾಕರು, ಪೋಕರು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಡೀಸೆಂಟ್. ಇವಾ ಪೋಲಿಸ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೆಗೆದು ಕಾನಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಡೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತೊಳಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀದಾ ಪೋಲೀಸ್ SP ಸಾಹೇಬರ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಗ ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರೀ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾ ಮಾಡ್ರೀ. ಇವಾ ಈ ಪರಿ ಬಂದೂಕು ತೋರ್ಸಿ, ನಾವು ದಿನಕ್ಕ ನಾಕ್ನಾಕ ಸರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀರ ಬ್ಯಾರೆ ಸಿಗದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲದಾಗ ತೊಳಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನು? ಅಂತ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದರು.

SP ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖಲಸ್ಕರನನ್ನ ಕರೆದು, ಯಾಕಪಾ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಬಂದೂಕ ತೋರಸ್ತೀ? ಇಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು, ಬರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚರ್ಮದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಓಕೆ. ಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಂಡೆಲ್ಲಾ ಟಿಸಮದ್ದ ಇರ್ತಾವ. ಇದು ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಪಾ. ಸಲಸ್ಕರ್ ಇದ್ದರು ಮುಂಬೈ ಒಳಗ. ನೀ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿ. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹುಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೋಪಾ. ಯಾಕ ಪದೇ ಪದೇ ಗನ್ನ್ ತೋರಸ್ತೀ? ಅಂತ ಕೇಳಿದರು.

ಆವಾ ಖಲಸ್ಕರ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಿಸೆದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಗದ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸಿದ. ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಂಗ ಇತ್ತು. SP ಸಾಹೇಬರು ಓದಿ ನೋಡಿದರು. ಹಾಂ! ಅಂತ ಘಾಬರಿ ಆದರು.

ಏನಪಾ ಖಲಸ್ಕರ್? ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನಿ ಅದಲ್ಲೋ ನಿನಗ? ದಿನಕ್ಕ ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಬಂದೂಕ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತೀಯಂತ? ಹಾಂ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಗನ್ ತೋರ್ಸಿಕೋತ್ತ ಅಡ್ಯಾಡತೀಯಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತಿ ಆತಲ್ಲಪಾ? ಒಂದು ಕೆಲಸಾ ಮಾಡು, ಅಂದ್ರು SP ಸಾಹೇಬರು.

ನೋಡು....ಧಾರವಾಡದಾಗ ಮಂಗ್ಯಾನ ಹಾವಳಿ ಬಹಳ. ದಿನಕ್ಕ ಹತ್ತರೆ ಮಂದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಗ್ಯಾ ಬಂದು ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ಲೀಕತ್ತಾವ, ಪೋಲೀಸರನ್ನ ಕಳಸರೀ, ಅಡಗಿಮನ್ಯಾಗ ನುಗ್ಗಿ ಹಾವಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಯಾವು, ಅದು ಇದು, ಅಂತ ಹೇಳತಿರ್ತಾರ. ಎಂತಾ ಮಂದಿ ನೋಡು? ಇವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗ ಮಂಗ್ಯಾ ಬಂದ್ರ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಓಡಿಸಬೇಕಂತ. ಏನು ಬಂತಪಾ ಪೋಲೀಸ್ ನೌಕರಿ ಅಂದ್ರ? ಅಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಏರಿಯ ಒಳಗ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿ ಒದರಿದರ, ಬಂದು ನಾಯಿ ಓಡಸರಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲೆ ಮಂಗ್ಯಾನ ಓಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಪಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನೀನೇ ಹೋಗೋ ಖಲಸ್ಕರ್. ಹೋಗಿ ಮಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಗನ್ನೂ ತೋರಿಸು, ಬೇಕಾದ್ರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸಹಿತ ಮಾಡು. ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರ ನಿನ್ನ ತಲಬು ತೀರಿಸ್ಕೋ. ಆದ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ ಅವರಾ ಚಣ್ಣಾ ಒದ್ದಿ ಮಾಡಿಸಬ್ಯಾಡಾ. ಓಕೆ?  - ಅಂತ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲೀ. ಮನುಷ್ಯಾರನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಮಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಅಕಟಕಟ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್. ಆವತ್ತಿಂದ ಆವಾ ಮಂಗ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತನೇ ಫೇಮಸ್. ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಾರ ಮನಿಗೆ ಮಂಗ್ಯಾ ಬರಲಿ, ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಂದ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಗ್ಯಾ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಗ್ಯಾ, ಅಂತ broadcast ಆಗ್ತದ. ಅದು ಕೇಳು ತಡಾ ಇಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಖಲಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬಾ, ಎಲ್ಲೊ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನನೇ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟನೋ ಅನ್ನವರಂಗ ಪಟಪಟಿ ಹತ್ತಿ ಓಡ್ತಾನ. ಮಂಗ್ಯಾಗಳು ಭಾಳ ಶಾಣ್ಯಾ. ಗಿಡದ ಮ್ಯಾಲೆ, ಭಾಳ ಎತ್ತರದಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾವ. ಈ ಯಬಡ ಪೋಲೀಸಪ್ಪನ ಮಾಮೂಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಅದ. ಪೊಲೀಸನ ನೋಡಿ, ಹೀ! ಅಂತ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು ಅಣಗಿಸ್ತಾವ. ಖಲಸ್ಕರಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾನ. ಆ ಗುಂಡೇನು ಮಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಬಿಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಗ್ಯಾಗಳು ಹೀ! ಹೀ! ಖೀ! ಖೀ! ಅಂತ ಚೀರಿಕೋತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಜಿಗಿತಾವ. ಮತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್, ಮತ್ತ ಖಲಸ್ಕರ್ ಗೆ ಬುಲಾವಾ, ಮತ್ತ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್. ಮಂಗ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟನ ಕಥಿ ಇದು.

ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಲಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಾ! ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮಾ? ಏನು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿಗೆ ಮಂಗ್ಯಾಗೋಳು ಬಂದಾವ ಏನು? ಮಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರೀಪಾ. ಯಾಕ ಪಾಪ ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ, ಪಾಪದ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂಜಸ್ತೀರಿ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಫೋನಿನ್ಯಾಗ ಕುಹಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.

ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಖಲಸ್ಕರಗ ಎಲ್ಲೋ ಖಾರಾ ತುರುಕಿ ಹೆಟ್ಟಿದಾಂಗ ಆತು.

ಸ್ಟುಪಿಡ್! ಈಡಿಯಟ್! ಯಾರ್ರೀ ನೀವು? ನಾನು ಮಂಗ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೂಪಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್ ಡಕ್ಕನೆಕರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸರೆ ನಿಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಮಾಡಿದರ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಚಿರೆಲ್ಲಾ? ಯಾರ ನೀವು? ಹಾಂ? ಅಂತ ಪೋಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಖಲಸ್ಕರ.

ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸರ್ರಾ. passport ಅರ್ಜಿ verification ಗೆ ಬಂದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಅರ್ಜಿ ಒಳಗ ತಪ್ಪು ಇದ್ದರ,  ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ರೀ. ಅರ್ಜಿ ತೆಗೆದು ಮಸಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಗೆದು ಹೋಗ್ರೀ. ಅದಕ್ಯಾಕ ಇಷ್ಟು ಗರಂ ಆಗ್ತೀರಿ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನ ಕೇಳ್ತಿಯೋ? ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳು, ಅಂತ ಪೋಲೀಸರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪೋಲೀಸಪ್ಪ ಫೋನ್ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟ.

ಏನಂತ್ರೀ ವೈನಿ ಆ ಪೋಲೀಸಂದು? ಯಾಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನಿ ಅಂತ ಕೂತಾನ ಆವಾ? passport ಅರ್ಜಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಏನರ ಅಂದು, ಬೈದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋ ಏನು? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಅನ್ನಬಾರದು. ಏನರೆ ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೀರೇನು? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನನ್ನ passport ಅರ್ಜಿ ಒಳಗ ಯಾರೋ ಬ್ಯಾರೆ ಅವರದ್ದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ!!! - ಅಂತ ವೈನಿ ಏನೋ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದರು.

ಹಾಂ! ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಖುರ್ಚಿಂದ ಕೆಳಗ ಬಿದ್ದೆ. almost. ಇವರ passport ಅರ್ಜಿ ಒಳಗ ಬ್ಯಾರೆ ಅವರ ಫೋಟೋ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ ಸಾಧ್ಯ?!

ವೈನಿ....ವೈನಿ....ಏನನ್ನಲಿಕತ್ತೀರಿ? ಭಾವಚಿತ್ರ ಬದಲೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದಾ? ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ರೀ? ಫೋಟೋಕ್ಕ ಸರೀತ್ನಾಗಿ ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿದ್ರೊ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ! ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿ ಕಳಿಸಿದವರು ಇವರೇ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಮ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ.

ಪೂರ್ತಿ passport ಫಾರ್ಮ್ ನಾನೇ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದೇನಿ. ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ, ಡೀಡಿ ಇಟ್ಟು, ಕಳಿಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೇನಿ. ಏನು ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ರೂಪಾ ವೈನಿ?

ವೈನಿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ಯಾರ ಫೋಟೋ ಬಂದದ ಅಂತ್ರೀ? - ಅಂತ ಚೀರಿದೆ.

ಮಂಗೇಶ.....ಅದು...ಅದು....ನನ್ನ passport ಅರ್ಜಿ ಒಳಗ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತೋ.  ಅದಕ್ಕ ಈ ಪೋಲೀಸರ ಮ್ಯಾಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದದ ಅಂತ. ಸಣ್ಣಾ ಪುಟ್ಟಾ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರೂ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಂತ. ಆದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಂತ. ಅದಕ್ಕ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಾಗ ಒಗಿತೇನಿ ಅಂತ ಕೂತಾನ ಈ ಪೋಲೀಸಾ. ಏನು ಮಾಡಲೋ? ಬಂದು ಬಿಡಸಲಾ? ಹ್ಯಾಂಗಾರಾ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸೋ. ಒಮ್ಮೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಮನಿತನದ ಕಥಿ. ನೀ ಹ್ಯಾಂಗೂ ವಕೀಲಿಕಿ ಅರ್ಧಾ ಮರ್ಧಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಯೆಲ್ಲಾ? ಬಂದು ಬಿಡಿಸೋ, ಅಂತ ವೈನಿ ಫೋನಿನಲ್ಲೇ ಹೊಯ್ಕೊಂಡರು.

ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ!

ಭಾವಚಿತ್ರದಿಂದ passport ನಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ಭಾನಗಡಿ?

ವೈನಿ....ಆ ಪೋಲೀಸಗ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ರೀ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೈನಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ರೀ....ಖಲಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾ, ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲರೀ. ನಾ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ನೀ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಾ ಅಂತ ನಾ ನಿಲ್ಲಲೋ? ನೀ ಏನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾ? ಗವರ್ನರ್ ಏನಾ? ನಾ ಹೊಂಟೆ ಇಕಿ ರೂಪಾಬಾಯಿ ಅನ್ನವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂತ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದ.

ಈ ಪೋಲೀಸಂಗ ಅವನದೇ ಭಾಷಾ ಒಳಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು.

ರೀ ಖಲಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾ....ನಾ ನಿಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರ ಹೆಂಡತಿ ಗುರು. ತಿಳೀತಾ? ನಿಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕ ಬರ್ತಾರ. ಇವತ್ತ ಸಂಜಿ ಮುಂದ ಅದ ಸತ್ಸಂಗ. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳತೇನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಾರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಹೋಗೋದಾದ್ರ ಹೋಗ್ರೀ. ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೇ ಬಂದು ಹಾಜರ್ ಆಗ್ತೇನಿ. ಜೊತಿಗೆ SP ಸಾಹೇಬರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಇರ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡ್ಲೀ ಹೇಳ್ರೀ? - ಅಂತ ಗಂಭೀರ ದನಿಯೊಳಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ.

SP ಸಾಹೇಬರ ಹೆಂಡತಿ ನನಗ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಖಲಸ್ಕರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾ ಮಂಗ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಏಕದಂ ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆಂದು.

ಹಾಂಗ್ರೀ? ಅಮ್ಮಾವರು ಗೊತ್ತ ಏನ್ರೀ? ಬರ್ರಿ ಸರ್ರಾ. ಲಗೂನ ಬರ್ರಿ. ನೋಡ್ರೀ...ಬಂದು ನೀವೇ ನೋಡ್ರೀ..... ನಿಮ್ಮ ವೈನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ಅಂತ? ನೀವೇ ಹೇಳೀರಿಯಂತ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲೀ ಅಂತ. ಬರ್ರಿ ಸರ್ರಾ. ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಲಿ ಏನು? ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಖಲಸ್ಕರ.

ಗಾಡಿ ಬೀಡಿ ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ. ನಾ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನಿ ಈಗ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟೆ.

ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರ ತಲಿಯೊಳಗ ಬರೇ ಇದೇ ವಿಚಾರ.ಇದು ಹೆಂಗಪಾ ರೂಪಾ ವೈನಿ passport ಅರ್ಜಿ ಒಳಗ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ? ಯಾರ ಫೋಟೋ ಬಂದಿರಬಹುದು? ಯಾರು ಅಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಾರು? ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮನಿ ತನಕಾ ಬಂದು ರೂಪಾ ವೈನೀನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಹೋಗೋ ತನಕಾ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿ ಬಂತು. ಮಂಗ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್ ದೂರಿಂದನೇ ಸಿವಿಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಉರ್ಫ್ ಹಾಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದ. ಸಾಹೇಬರ ಹೆಂಡತಿ ಗುರು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಗೌರವ ನೋಡ್ರೀ!

(ಸಶೇಷ. ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ) (ಮುಂದಿನ ಭಾಗ - ೩ ಇಲ್ಲಿದೆ)

ಮಂಗ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿನಯ್ ಖಲಸ್ಕರ್ (ಊಹೆ)

1 comment:

Vimarshak Jaaldimmi said...


That photo is cool!

Looks like that of Shaanbhogara Ugrani!!