Thursday, October 02, 2014

ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ : ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ? But Why?

[ಶಾಸನ 'ವಿಧಿಸದ' ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಭ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಟರಿಗೆ, ತುಂಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಭ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ;) ]

ನಾನು ಎಂದಿನಾಂಗ ಭೀಮ್ಯಾನ ಚುಟ್ಟಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಖಿ, ಮಾಲ್ ಕಬಾಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಳು. ಅಯ್ಯೋ! ಪುರಾತನ ಸಖಿ ಅಂದ್ರ ಹಳೆ ಗೆಳತಿ, ಸಾಲಿ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಏನೇನರೆ ತಿಳ್ಕೋಬ್ಯಾಡ್ರೀ ಮತ್ತ.

ಮಾಲವಿಕಾ ಕಬಾಡೆ ಉರ್ಫ್ ಮಾಲ್ ಕಬಾಡೆ. ಅಕಿ ಗೆಳೆತ್ಯಾರಿಗೆ ಕಬಾಡಿ ಮಾಲಿ. ಅವರಪ್ಪಾ 'ಹಳೆ ಮೋಡಕಾ, ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್,' ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಆವಾ ಧಾರವಾಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಬಾಡಾ.

'ಏನವಾ ಮಾಲ್...ವಿಕಾ? ಆರಾಮ ಏನ? ಭಾಳ ದಿವಸ ಆತು ಏನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲಾ?' ಅಂದೆ.

'ಏನದು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಲ್, ವಿಕಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು? ಸೊಕ್ಕೆನ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಜಬರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು.

'ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರೂ ಜಬರಿಸವರೇ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾರಿಸವರೇ. ಅ...ಅ...ಅ....ಇವರ ತಂದು. ಸೂಡ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಹಳೆ ಮೋಡಕಾ ಹುಡುಗಿ ಸಹವಾಸ? ಏನೋ ಪುರಾತನ ಸಖಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸಿದರ, ಜಿಗದೇ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾಳ. ಸೂಡ್ಲಿ ತಂದು,' ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.

'ಸ್ವಾರೀ, ಸ್ವಾರೀ. ಮಾಲವಿಕಾ ಕಬಾಡೆ. ಹೇಳವಾ. ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಂತೆ.

'ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಖೋಡಿ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆಶಾ ಅದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಾ?' ಅಂತು ಹುಡುಗಿ.

'ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕ ಮಾರಾಳ? ಯಾವ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಾಚಿ, ನೆಲ ಕೆರೆದಳು. ಮಾರಿ ಕೆಂಪಾತು.

'ಏ! ಸುಮ್ಮನ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಂಗ ನಾಟಕಾ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು ನಿನಗ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ರಂಗ್ರಂಗ್ ಆಗೇ ರಾಂಗ್ ಆದಳು. 

ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾ. ಅವನೇ ಇರಬೇಕು. ಆವಾ ಇಕಿ ಮಾಲ್. ಇಕಿ ಅವನ ಮಾಲ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆತು ಏನೋ ನೆಡದದ. ಗುಸ ಪುಸಾ ಗುಸ ಪುಸಾ ಅಂತ. ನನಗ ಗೊತ್ತs ಅದ.

'ಯಾರ? ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲೇ? ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಬಾಡೆ ಮಾಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. 'ಹೂಂ! ಹೂಂ!' ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ 'ಹೂಂ'ಕಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಹೂಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸೇಫ್ ಇತ್ತು ಇದು.

'ಮತ್ತ, ಮತ್ತ, ಲಗೂನೇ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಾ? ಎಷ್ಟ ವರ್ಷಾತು ಅಡ್ಯಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ? ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದ್ರ ಮುಂದ ಮುಂದ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತ ಹೊಂಟಾನ. ಲಗೂನೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿಬಿಡಪಾ ನಿನಗ ಪುಣ್ಯಾ ಬರ್ತದ,' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಳು ಮಾಲಿ.

'ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರ ಗಿರ್ಯಾಗ ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ? ನಾನೇ ಕೊಡಸ್ತೇನಿ ಬಾ,' ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಯಾಕ!? ಮೈಯ್ಯಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಅದ? ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡಿದರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಿನಿ. ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತ,' ಅಂತ ಹೀಲ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ ಕಟಾ ಮಾಡಿದಳು. ಡೇಂಜರ್!

'ಅಯ್ಯ ಇಕಿನ. ಯಾಕ ಶಟಗೊಂಡಿ? ನಾ ಏನ ಹೇಳಿದೆ? ಹೇಳು. ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನ ಬೈತಿಯಲ್ಲಾ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ.

'ಏನು ಹೇಳಿದಿ? ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯಾ ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಸು ಅಂದ್ರ ನೀನೇ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡತೇನಿ ಅಂದ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾಚಿಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಸಿ ಬಂದಿ? ಹಾಂ!?' ಅಂತ ಮತ್ತ ಜಬರಿಸಿದಳು.

'ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಇಕಿ ಡೌಲ್ ನೋಡ್ರೀ. ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ. ರಾಹುನ ಗತೆ ಇಕಿಗೇ ಕಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಯಾ. ಅಂತವಗ ರಾವ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಖರೆ ಅದ,' ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.

'ಅಲ್ಲಾ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದಿ. 'ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ' ಅಂತ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಿನೆಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡು. ಅದು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಿನಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋಣ ಅಂದ್ರ ನಿಂದು ಐಡಿಯಾ ಬ್ಯಾರೆನೇ ಇದ್ದಂಗ ಅದ ನೋಡು. ನೀ ಕೇಳೋ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬ್ಯಾರೆನೇ ಅದ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀ ಹೇಳಿದಂಗ ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾನೇ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಅವನೇ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಶಂಖಾ ಫ್ರೀನಾ? ಯಾಕೆ? ಶಂಖಾ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾ?
'ಕೇಳಲಾ ಅವಂಗ. ಯಾಕ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೋವಲ್ಲ ಅಂತ? ಬರೇ ಮುಂದ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾನ. ಮುಂದ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಏನೋ? ಹುಚ್ಚನ್ನ ತಂದು. ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕರುಣಿಸವ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳು. ಅವನ ಜೋಡಿ ಖಾಲಿ ಪುಕ್ಕಟ ಬರೇ ಅಡ್ಯಾಡಿಕೋತ್ತ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೆ ಹೇಳ್ಯಾನ, 'ಲಗ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಬಂದು ಹಳೆ ಮೋಡಕಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋ,' ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೈದು ದಾಟಿ, ನಾನೇ ಹಳೆ ಮೋಡ್ಕಾ, ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಿರ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೋವಲ್ಲಾ. ನೋಡಲಾ,' ಅಂತ ಕೊಂಯ್ ಅಂದಳು ಮಾಲಿ.

'ಏನು ಮಾಡ್ಲೆಪಾ? ಇವರ ಲಫಡಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ?' ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾಗ ಮತ್ತ ಅಕಿನೇ ಹೇಳಿದಳು.

'ನಿನಗ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡಸ್ತೇನಿ. ಬೇಕಾದ್ರ ವಿಲ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ದಿನಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲಿಗೆ ಅಂತ ಬರಿಲಿ? ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ತೊಗೋ ನಿನ್ನ ಕಡೆ. ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆತು ನೋಡಪಾ,' ಅಂತ ಏನೇನೋ ಆಶಾ ಬ್ಯಾರೆ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು.

ಏನು ವಿಲ್  ಬರಿಯಾಕಿ ಇದ್ದಾಳೋ ಏನೋ?

'ಏನು? ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲಿ? ಏನು ವಿಲ್? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ದಿನಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡಲೀ ಅಂತ? ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಯೇನು? ಹಣ ಅಂದ್ರ ಹೆಣಾನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ. ಬಿಯರ್ (beer) ಅಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ. ನೀ ಅಂತಾದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತದ. ಭಿಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲಿ ಬರೀಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಗಿರ್ಯಾನ ಕೈಯಾಗ ನನಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿಬಿಡು ಸಾಕು,' ಅಂದಳು ಮಾಲಿ.

'ಹಣ ಅಂದ್ರ ಹೆಣಾನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ. ಬಿಯರ್(beer) ಅಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ!' ಅಕಟಕಟ!!!!! ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟಳು ಸ್ವಚ್ಚ! ಮಾನ, ಮಾರ್ಯಾದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು! ಹೋಗ್ಗೋ ಇಕಿನ!!!!

'ಬಿಯರ್ ಗಿಯರ್ ಅವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟೇವಿ ಈಗ. ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಲೆ ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೇಳತೇನಿ. ಏನಂತಾನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಅಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಬರೇ ಪಾಪಾ ಮಾಡಿ ನೀ. ಪಾಪಿ!' ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಡಬೇಕ!? ಸೂಡ್ಲಿ ಮಾಲಿ. ತಲಿಕೆಟ್ಟದ ಅನ್ನಸ್ತದ ಇಕಿದು. ಮಾಲವಿಕಾ ಕಬಾಡೆ ಅವರ ತಲಿನೇ ಕಬಾಡಾ ಆಗಿ ಮೋಡ್ಕಾ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತದ.

ಟಾಟಾ ಹೇಳಿ ಹೋತು ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ ಮಾಲಿ.

ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ.

*****

ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾ ಕಬಾಡೆ ಆಕಡೆ ಏನ್ ಹೋದಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈಕಡೆ ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ.

'ಬಾರಲೇ ಮಗನs! ಈಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಮಾಲ್ ಹೋತ ನೋಡಲೇ ಗಿರ್ಯಾ,' ಅಂದೆ.

'ನೀ ಅಕಿಗೆ ಮಾಲ್ ಗೀಲ್ ಅನಬ್ಯಾಡ. ಚಂದಾಗಿ ವೈನಿ ಅನ್ನು. ಮಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಲ್!' ಅಂತ ಆಶಿಕ್ ಗಿರ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ.

ಅವನ ಯೆಜ್ಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು, ಅವನೂ ಏನೋ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾವಾನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾ. ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತರಹದ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ, ಜರ್ದಾ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದ 'ಮಾವ' ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ. ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಅಂತ. ಆದ್ರ ಈ ಡ್ರೈ ಮಾವ ಅಂದ್ರ ಕಿಕ್ ಕೊಡೋ ಮಾವ. ಡ್ರೈ ಮಾವಾ ಕಿಕ್ ಅಂದ್ರ ತಲಿ ಗಿಂವ್ವ್ ಅಂತದ.

'ಲೇ ಗಿರ್ಯಾ, ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ. ನಾವೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಉರ್ಫ್ ಮಾಲವಿಕಾಗ ವೈನಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರ್ ನೋಡಪಾ. ಆದ್ರ..... ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ.

'ಏನ್ ಆದ್ರ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಅಲ್ಲಲೇ ನೀ ಅಕಿನ್ನ ಚಂದಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ, ನಿನ್ನಂತಾ ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಕಿ ಕೈಯ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು, ಅಕಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ, ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಿ ಸೀರಿ ಮುತ್ತೈದಿ ಆದಳು ಅಂದ್ರ ಮುದ್ದಾಂ ವೈನೀ ಅಂತ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರಿತೇನಿ ನೋಡಪಾ. ಲಗೂನ ಹೋಳಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಪಾ ಗಿರಣ್ಣಾ,' ಅಂತ ಮಾಲವಿಕಾನ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ.

'ತಡೀಪಾ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನದ? ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ ನಡದದ ಹಿಂಗೇ. ಇದೇ ಛಲೋ ಮಾರಾಯಾ. ಅಕಿ ನನ್ನ ಮಾಲ್. ನಾ ಅಕಿ ಮಾಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಾ ಪಗ್ನಾ ಹಚ್ಚಿಲೇ?' ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಮಂದಿ ಗತೆ ಗಿರ್ಯಾನೂ ಹೇಳಿದ.

'ಮಸ್ತ ಆಕಳ ಸಿಕ್ಕದ. ಹಾಲೂ ಕೊಡ್ತದ. ಅದೇ ಬೆಷ್ಟ್. ಅದನ್ನ ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೋ ಅಂತೀಲೇ?' ಅನ್ನೋ ಬೇಶರಮ್ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಧಾಟಿ.

'ಲೇ ಮಗನs, ಅಕಿ ಜೊತಿ ಅಡ್ಯಾಡ್ಲಿಕತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಮೀಪ ಬಂತು. 3 years / 36, 000 KMS ವಾರಂಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗ ಮದ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಆಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರದ್ದೂ ಏನೂ ವಾರಂಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋ. ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾರಂಟಿ ಇರೋದ್ರೊಳಗೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ extended warranty ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲವಿಕಾನ ಅಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಬಾಡಾ. ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನ ನಿನಗ. ಲಗೂನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೈನಿ ಭಾಗ್ಯ, ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿಬಿಡಪಾ ರಾಜಾ,' ಅಂತ ಮಸ್ತ selling ಮಾಡಿದೆ.

'ಏನ? ಏನ ವಾರಂಟಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಗಾಡಿಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇದ್ದಂಗ ಮನುಷ್ಯಾರಿಗೂ ವಾರಂಟಿ ಇದ್ದವರ ಗತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲಪಾ? ಹೇ! ಹೇ!' ಅಂತ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಾ ಗಿರ್ಯಾ. ಒಟ್ಟ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವಾ.

'ಹೂಂನಲೇ, ತಗಡಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಕಾರಿಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇದ್ದಂಗ ಚರ್ಮದ ಬಾಡಿಯಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೂ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತದ ನೋಡಪಾ. ಮೂವತ್ತು ದಾಟಿತು ಅಂದ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ ಇದ್ದಂಗ ನೋಡಪಾ. ಅದಕ್ಕs ಎಲ್ಲಾ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಲೇ. ನಿಂದಂತೂ ವಾರಂಟಿ ಮುಗದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಗಿ ಹೋತು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟದ ಚಟರ್ಜೀ ಬ್ಯಾರೆ ನೀ. ಚಟದ ಚಟರ್ಜೀ ಚಟ್ಟ ಹತ್ತೋ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗೋಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಲಗೂನೆ ಮಾಲವಿಕಾ ಜೋಡಿ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸಾ ಮುಗಿಸಲೇ,' ಅಂದೆ.

'ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಇದ್ದಂಗs ಚಟಗಳೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲವಯ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದವರು ನಾವು ನೋಡಪಾ . ಆದರೂ ನೀ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾತು,' ಅಂತ ಏನೋ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಿದ್ದವರಂಗ ಕಂಡಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಆದರೂ ಈಗೇ ಮಜಾ ಬಿಡಪಾ. ಅಕಿನೂ ಫ್ರೀ, ನಾನೂ ಫ್ರೀ. ಅಡ್ಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ, ಖರ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಿ ಅಪ್ಪನ ರೊಕ್ಕಾ. ಯಾರಿಗದ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ? ಹಾಂ? ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಅಕಿಗೆಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯ ಕಳಕೊಳ್ಳೋ ಮಾರಾಯಾ?' ಅಂತ ಗಂಡು ಗೂಳಿ ಗತೆ ಹೇಳಿದ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಲೇ ಗಿರ್ಯಾ, ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾ ಈ ಸಲೆ  ಆಖ್ರೀ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯಾಳ ನೋಡಪಾ. ಅವರಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಕಬಾಡೆ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಆತು. 'ಮಾಲೂ, ಲಗೂ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೋ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡು,' ಅಂತ. ಲೇ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕೂತರ ಅಕಿ ನಿನಗ ಹಾಥ್ ಫಿರಾದೆ ಅಂತ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾಳ ನೋಡು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಪ್ ಆಗೀ. ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತ. ಮಸ್ತ ಕಬಾಡೆ ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾರ. ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮಾವನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತ!' ಅಂತ ಕಬಾಡೆ ಮಾಲವಿಕಾ ಕೊಟ್ಟುಹೋದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ verbatim ಕೊಟ್ಟೆ.

ಗಿರ್ಯಾ ಏನೋ ಗಹನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಗಂಡು ಗೂಳಿಗೂ ಒಂದು ಮೂಗುದಾಣ ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ ಬಂತೋ ಏನೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಹಾಂಗಂತೀ ಏನಲೇ? ಅಕಿ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನಪಾ ದೋಸ್ತಾ. ಮನಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತs ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ನಮ್ಮನಿಯಾಗ ಒಪ್ಪತಾರ ತೊಗೋ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಟಪಟಿ ಬರ್ರ್ ಅಂತ ಅವಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತ್ತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಗುಟಚಿಪ್ಪಿ ಗಿರ್ಯಾ.

*****

ಅಕಿ ಕಬಾಡೆ ಮಾಲಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದ. ಇವಾ ಗೂಳಿ ಸೂಳಿಮಗಾ ಗಿರ್ಯಾಗ ಮೂಗುದಾಣದ ಭಾಗ್ಯ ಸಹಿತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ. ಪಾಪ. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿನೇ ಏನ್ರಪಾ?

ಅದಾದ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತ ಗಿರ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪ ಆದಂಗ ಕಂಡ. ಆಫ್ಟರ್ ಶಾದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರ ಹೆಂಗ?

'ಯಾಕಪಾ ದೋಸ್ತಾ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತ ಆದಂಗ ಕಾಣ್ತಿಯಲ್ಲಾ. ಯಾಕ? ಎಲ್ಲೆರೆ 'ಅನಂತನ ಆವಾಂತರ' ಕೇಸೇನು? ಹೇಳಪಾ. ಭಿಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಪಾ. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇದ್ದಂಗ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡತೇನಿ. ಓಕೆ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ಹಲ್ಕಟ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ! ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆ ಮಗನ? ನನ್ನ ಹಾಲತ್ ಮೊದಲೇ ಭಾಳ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಥತ್ ನಿನ್ನ,' ಅಂತ ಗಿರ್ಯಾ ನನಗೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ.

'ಯಾಕಪಾ ದೋಸ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಮಾಲಾದ ಮಾಲವಿಕಾ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೇ ಅಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ, ಅಕಿಗೊಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ, ನೀನೂ ಆರಾಮ ಇರಪಾ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಪಾ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ, ನಂತರದ ಗಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಯೋಜನಾ ಹಮ್ಮಿಕೋತ್ತ ಹೊಂಟಾಗ ನೀನೂ ಸಹ ಏನರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪಾ? ನಿಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ. ವೈನಿ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಾರ? ವೈನಿ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಹೇಣ್ತೀ ಮತ್ತ. ಯಾರೋ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡಿ ಮತ್ತ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ! ಕತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ! ಕತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಐದು ಕತ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡಕೊಂಡು ಬಂದ ಕತ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೇನಿ ನಾನು. ಥತ್ ನಿನ್ನ!' ಅಂತ ಮತ್ತ ನನ್ನ ಬೈದು, ರೊಚ್ಚಿಲೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹರಿದು, ಮ್ಯಾಲಿಂದಲೇ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ. ಆವಾ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೋಸ್ ಗುಟ್ಕಾ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ ಅಂದ್ರ ಮಾಮಲಾ ಗಂಭೀರ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥಾತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವನ ತಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಟ್ಟಿರಬೇಕು.

'ಹಾಂ? ಏನಂತ ಮಾತಲೇ ನಿಂದು? ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರ ನಿನಗ ಕತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅಂತೀಯಲ್ಲಲೇ. ಹಾಂ?' ಅಂದೆ.

ಒಟ್ಟ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನನಗ.

'ಮತ್ತೇನು? ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ. ನನಗ ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ. ಇದರಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಛೋಲೋ ಇತ್ತ ಬಿಡಲೇ. ಲಗ್ನಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದೆಂತಾ ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯಲೇ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಭಾಗ್ಯ? ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ. ದೋಸ್ತ್ ಏನಲೇ ನೀ? ದುಶ್ಮನ್ ನೀ. ಜಾನೀ ದುಶ್ಮನ್. ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗ ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ಕೂತ್ಯಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ!' ಅಂತ ಗಿರ್ಯಾ ನನಗ ಶಾಪಾ ಹೊಡೆದ.

'ಹಾಂ! ಏನನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ ಇವಾ? ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ಸರಿ. ಇವಂಗೇನು ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು? ಅದಕ್ಯಾಕ ಕತ್ತೈದೆ ಅದು ಇದು ಅಂದು ಲಬೋ ಲಬೋ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ ಈ ಹಾಪ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ?' ಅಂತ ನನಗ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನಿ ಕುಲದೇವರ ಆಣಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

''ಸರಿತ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲೇ ಹಾಪಾ. ಏನದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೋತ್ತ. ಹಾಂ? ತಲಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡ ಇಲ್ಲ,' ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದೆ.

'ಅವೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ನಾ ನನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಭ್ಯಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತರಾ ಸೆಂಟಿ ಒಳಗ ಇದ್ದೇನಿ ಬಿಡಪಾ. Leave me alone, I say,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ.

ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ? ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದೆ, 'ಏನಲೇ ನಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್?' ಅಂತ.

'ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ. ನನಗ ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ,' ಅಂತ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಹೇಳಿದ.

'ಏನಲೇ ಹಾಂಗಂದ್ರ? ಅದೇನು ನಿನಗ ಮುತ್ತೈದೇss ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ದೇs ಅಂತ ಎಳೀತಿ? ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ ಹಾಡಿನ್ಯಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಿತ ಹೀಂಗ ಊದ್ದ ದೇ ಅಂತ ಎಳಿಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲೇ. ದೇ ಅಂತ ದೇ. ಮುತ್ತೈದೇsss ಅಂತ. ಹಾಂ?' ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ.

'ಅದು ಏನಂದ್ರ, ಅಂದ್ರ......' ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಿವಿಯೊಳಗ ಗುಸು ಗುಸು ಹೇಳಿ, ಮಳ್ಳ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಂತಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಹೋಗ್ಗೋ!!!' ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ನಕ್ಕೆ. ನಂದು ಆವಂದು ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಏನೇನೋ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ನಕ್ಕೆ.

ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ. Only five.


'ಅಲ್ಲಲೇ ಗಿರ್ಯಾ ಅಕಿ ಹಾಪ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾಲವಿಕಾ ತಲ್ಯಾಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಅರ್ಥಾ ಯಾರು ತುಂಬ್ಯಾರ? ಮುತ್ತೈದೆ ಅನ್ನೋದರ ಫುಲ್ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಾಳೋ ಅಕಿ. ಯಪ್ಪಾ. ಅಕಿ ಮೊದಲೇ ಹಾಪ್. ಮೊದಲು ಮುತ್ತೈದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇದ್ದಳು. ಈಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನಗ ಲಂಗಣಾ ಹೊಡಸಲಿಕತ್ತಾಳ ಅಂತ ಆತು. ಕಂಗಣಾ ರಣಾವತ್ ಇದ್ದಂಗ ಇಕಿ ಲಂಗಣಾ ರಣಾವತ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಲಲ್ಲೋ .  ಹೋಗ್ಗೋ!!!!' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಅದು ಏನು ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ, ಅಕಿ ಹುಚ್ಚ ಕಬಾಡೇ ಮಾಲವಿಕಾ ಉರ್ಫ್ ಮಾಲಿ ಲಗ್ನಾಗಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆದಾಗಿಂದ ಅಕಿ ಗಂಡ ಉರ್ಫ್ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಯಾಗ ಎಣಿಸಿ ಎಣಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದೇ ಐದು ಮುತ್ತು ಅಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರ ಕಿಸ್ ಅಂದ್ರ ಚುಮ್ಮಾ ಕೊಡ್ತಾಳಂತ!!! ಐದೇ ಐದು!!

ಏನೂsssssssssssss?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

'ಯಾಕ ಮಾಲೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರೇ ಐದಕ್ಕ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ?' ಅಂತ ಗಿರ್ಯಾ ಕೇಳಿದರ, 'ಅಯ್ಯ! ಈಗೇನು ಮೊದಲಿನ ಹಾಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೇನು? ಈಗ ನಾ ಮುತ್ತೈದಿ. ಮುತ್ತು ಐದೇ ಐದು ಕೊಡಾಕಿನೇ ಮುತ್ತೈದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಮತ್ತೈದಿ. ಅದಕ್ಕ ನಿಮಗ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತಿಳೀತs?' ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಲಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾರೆ ಒಗಿತಾಳ ಅಂತ ಹಾಪ್ ಮಾಲಿ.

'ಮೊದಲು ಬರೇ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗೇ ಬೆಷ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಕಿ ಚೂಡಿದಾರದ ಓಡ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು, ಇಬ್ಬರ ಮಾರಿನೂ ಮುಚ್ಚುವಾಂಗ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಬುರ್ಕಾದ ಗತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲೆ, ಬೇಕ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಿಸ್ ಹೊಡಕೊಂಡು, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಾಗಿ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದಿವಿ. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದೇ ಐದು ಅಂತ ರೇಶನ್ ಆಗಿ, ಜೀವನ ಭಾಳ ಬೋರ್ ಆಗಿ, ಜಿಂದಗಿನೇ ಹಾಳಾಗ್ ಬುಟ್ಟೈತೆ, ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಐದಕ್ಕೇ ನಿಂತು ಬುಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಶಂಕಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಆಗ್ಯದ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗಿರ್ಯಾ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿತಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ.

ಒಂದು ತರಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ, ಸಣ್ಣ ದನಿಯೊಳಗ, ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಭಾಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಬೆಗ್ಗರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ, 'ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ ದೇ ದೇ. ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ ದೇ ದೇ ಚುಮ್ಮಾ,' ಅಂತ ಹಾಡಿ ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಂಗ.

ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜೂಕ ಉಸುಕಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಾಳು ಒಬ್ಬಾಕಿ, ಇವನ ಹಾಡಾ ಕೇಳಿ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ, 'ಯಾಕs ಹ್ಯಾಂಗ ಐತೀ ಮೈಗೆ?' ಅಂತ ಗಿರ್ಯಾಗ ಝಾಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ, 'ಅಣ್ಣಾರ ಈ ಹೋರಿ ಬೆದಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತೈತಿರೀ. ಒಂದು ಆಕಳಾ ತಂದು ಕಟ್ಟರೀ. ಅಥವಾ ಹೋರಿ ಬೀಜಾ......' ಅಂತ ಫುಲ್ ಮಲಯಾಳೀ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಳು. ನಾನೇ ಅಕಿಗೆ, 'ನಿನಗ ಆವಾ ಚುಮ್ಮಾ ದೇ ದೇ ಅಂತ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರಾಳ. ಏನೋ ಆ ಹಾಡು ಭಾಳ ಸೇರ್ತದ ಅಂತ ಗುಣು ಗುಣು ಅಂದಾನ. ಅವನ ತಪ್ಪು ನೀ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೋ. ನನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಯಾರ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೋಳವ್ವಾ. ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ಸಾ ನೋಡ್ಕೊವ್ವಾ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಹೆಣ್ಣಾಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ನನ್ನ ತಲಿ ಹನ್ನೆರಡಾಣಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಹೆಣ್ಣಾಳಿಂದ ಗಜ್ಜು ಖರೇನೇ ತಿಂತಿದ್ದಾ ಆವತ್ತು ಗಿರ್ಯಾ. ಸೂಡ್ಲಿ ತಂದು!

'ಯಾವ ಹಾಪ್ ಸೂಳಿಮಗ ಅಕಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಗಂಡಗ ಬರೇ ಐದೇ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನಂತ? ಕೇಳಿದಿ ಏನು ಅಕಿ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲದ್ದು ಸಲ್ಲದ್ದು ತಲಿಯೊಳಗ ತುಂಬೋ ಮಂದಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಾರ ತೊಗೋ. ಹಾಂಗೇ ಏನೋ ಆಗಿ ಅಕಿ ಗಲತ್ ಅರ್ಥಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಹಳೆ ಮೋಡಕಾ ದಂಧೆ ಮಾಡವರ ಪೈಕಿ ಹುಡುಗಿ. ತಲಿ ಸಹಿತ ಮೋಡಕಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಭಾಳ ಹುಚ್ಚತನ ಬಿಡು ಇದು ಅಕಿದು,' ಅಂತ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದೆ.

'ದ್ರೌಪದಿ!' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ. ಬಾಂಬ್ ಒಗೆದ.

'ಹಾಂ? ಏನಲೇ ದ್ರೌಪದಿ? ಯಾವ ದ್ರೌಪದಿ ಗಂಡಗ ದಿನಕ್ಕ ಐದೇ ಐದು ಕಿಸ್ ಹೊಡಿ ಅಂದಳಂತ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೂ ವೈನಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತ ನೋಡಪಾ. ಅಕಿಗೆ ಯಾಕ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಅಕಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರು ನೋಡು. ಅಕಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಂಡವಗ ಒಂದರಂತೆ ಐದು ಮಂದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಕಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಳು ಅಂತ ಆತು. ಆವಾ ಭೀಮಾ, 'ಏ ದ್ರೌಪದಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಂದು ಸೈಜು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದ. ಇನ್ನೊಂದೆರೆಡು ಕಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಯಲ್ಲಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೇ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೇ,' ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದರಕಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮುತ್ತು ಒಟ್ಟs ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾತು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಾ ಇಟ್ಟು, ಐದೇ ಐದು ಮುತ್ತು ಕೊಡುವದು ದ್ರೌಪದಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನೋಡಪಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರ ಮುತ್ತೈದೆ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಕಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ದ್ರೌಪದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದ ಇಟಗೊಂಡು ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ರೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ ನೋಡಪಾ. ನಮ್ಮ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿ ಏನು ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಲೇ ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!?' ಅಂತ ಮತ್ತ ಬೈದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಹೋಗ್ಗೋ! ಖತರ್ನಾಕ್ ಮೋಡಕಾ ತಲಿ ಇಟ್ಟಾಳೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಉರ್ಫ್ ಕಬಾಡಿ ಮಾಲಿ. ಐದು ಮಂದಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದರಂತೆ, ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಐದೇ ಐದು ಕಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಮೊದಲ ಮುತ್ತೈದೆ. ಅಕಿ ಹಾಂಗೇ ತಾನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಉರ್ಫ್ ಮಾಲವಿಕಾ ಹಿಂಗ ಮಾಡಲಿಕತ್ತಾಳ ಅಂದ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆತು ಬಿಡಪಾ,' ಅಂದೆ. ಇದೊಂದು ತರಹದ ರಿಪ್ಲೆ ಅವರ ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ. ಕಡ್ಕಿ (shortage) ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಗಂಡನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಂಬಲೇಬೇಕಲ್ಲರೀ.

'ಗಿರ್ಯಾ, ಒಂದು ರೀತಿಲೇ ನಿನಗ ಛೋಲೇನೇ ಆತಲ್ಲಲೇ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ನೋಡಪಾ,' ಅಂದೆ.

Always try to see something positive in everything, ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ.

'ಏನಪಾ ನೀನು!? ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಸ್ಮತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಅಂತೀ? ಹಾಂ?' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಅಲ್ಲಲೇ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಚ್ ಪಚ್ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಳು ದ್ರೌಪದಿ. ಇಕಿ ನಿನಗ ಐದು ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಂದ್ರ ಛೋಲೋ ಅಲ್ಲೆನಲೇ? ೪೦೦% ಮುನಾಫಾ ನೋಡಪಾ. ಯಾವ ದಂಧೆ ಒಳಗ ಅದ ಈ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಹಾಂ? Be happy with your ಮುತ್ತೈದೇ ಭಾಗ್ಯ I say,' ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು.

'ಲೇ! ಹಾಪ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೀಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರು ಇದ್ದರು. ಇಕಿಗೆ ನಾ ಒಬ್ಬನೇ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲೆರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ನಾಕು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀಳಿ ಮತ್ತ. ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಇದ್ದಿ ನೀನು. ನನಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಲಾ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ, ನೀ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರ ನಿನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನಸ್ತದ!' ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರೆ ಕೊಟ್ಟ.

'ಲೇ ಅಕಿ ಹಾಪ್ ಇದ್ದಾಳಲೇ ನಿನ್ನ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಥೋ! ಥೋ! ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾರೆನೇ ಅದ. ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚುಮ್ಮಾ ರೇಶನ್ ಕೋಟಾ ತೆಗೆದರೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಕಿ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಏನಲೇ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

'ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಐದು ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಣಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕುಂಕುಮ, ಕೊರಳಾಗಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕಾಲಾಗಿನ ಕಾಲುಂಗುರ, ಮೂಗಿನಾಗಿನ ನತ್ತು, ಕೈಯ್ಯಾಗಿನ ಹಸಿರು ಬಳೆ. ಇವೇ ಆ ಐದು proverbial ಮುತ್ತುಗಳು. ಈ ಐದು ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದಾಕಿ ಮುತ್ತೈದಿ. ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಕಿಗೆ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಿಪಾ ಎಂತೆಂತಾ ಮಂದಿ? ಹೋಗ್ಗೋ ನಿಮ್ಮ!' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬೈದೆ.

'ಹೀಂಗೇನು!?' ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟ ಪಂಡಿತ ಸೂಳಿಮಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡಲೇ. ಮಸ್ತ ಇದ್ದಿ ತೊಗೋ!' ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೇರೆ. 'ಸಾಕ್, ಸಾಕ್,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಇದೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲತೀಲೆ? ಭಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀ ನೋಡಲೇ,' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು,' ಅಂತ ಏನೋ ಛೋಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ.

'ಡಬಲ್ ಡಬಲ್. ಅದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತದ ನಿನಗ,' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಏನಲೇ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡನೋ ಹಾಪಾ.

'ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಮಾಲ್ ಇಟ್ಟಿ ನೀ. ಅದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತದ ನಿನಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿಲೇ ಅವೆರೆಡು ಮಾಲ್? ಹಾಂ?'  ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

'ಏನ್ ಮಾಲಲೇ? ಏನಂತೀ?' ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದೆ.

ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾ, 'ಬಿಯರ್ ಕಂಡ್ರ ಬಾಯ್ಬಿಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇವಾ ನೋಡಿದರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾಲು (ಡವ್ವು) ಇಟ್ಟೇನಿ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ.

'ಮತ್ತ?? ಸಮಾಧಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ಯಲ್ಲೋ. ಎರಡೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರಲ್ಲೇನು? ಅವೇ ಎರಡು ನಿನ್ನ ಮಾಲು. ಅಲ್ಲಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು ತಲೀಪಾ ದೇವರಾsss?

'ಸಮಾಧಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾಲು. ಅಲ್ಲಾ? ಲೇ, ಯಾರರ ಮುಂದ ಹಾಂಗ ಹೇಳಿಬಿಡು ಆತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಸಾಧನಾ ಎಲ್ಲಾ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋssವಿಂದಾ,' ಅಂತ ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.

'ಹಾಂ? ಸಾಧನಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲ?? ಮೂರನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೂ ಅವನೋ?' ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ಹಾಂಗೇ ಕೇಳಿದ. ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಈಡಿಯಟ್.

'ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾತು ಬಿಡು. ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಷಾನ ಬಳಗ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

'ಗಿರ್ಯಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಪಾ,' ಅಂದೆ.

'ಏನು? ಕೇಳಪಾ,' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಅಲ್ಲಲೇ, ಲಗ್ನಾಗುಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಮತ್ತ ಅಕಿ ಕಬಾಡೆ ಮಾಲಿ ಅಂದ್ರ legendary ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು. ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಮಾಡೋವಾಗ, ಭಾಳ ಒಳಗ ಒಳಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ದಂತಕ್ಕೆ ದಂತ ಸಹಿತ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ದಂತಕಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ. ಹಾಂಗೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಿರಿ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಖಬರೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಭಾಳ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತ, privacy ಸಿಗ್ತು ಅನ್ನೋ ತಡಾ ಇಲ್ಲಾ, ಅಕಿ ಓಡ್ನೀ (ವೇಲ್) ಬುರ್ಕಾದ ಗತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಬಿಳೆ ಮೊಲಾ, ಬಿಳೆ ಪಾರಿವಾಳ ಖಬರಿಲ್ಲದೇ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದಾಂಗ ಕಿಸ್ ಹೋಡಕೋತ್ತ ಇರ್ತಿದ್ದಿರಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕುಗಳ ವಾಚ್ಮನ್ ಕಡೆ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿರೀ. ಬೋಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಬರ ವಾಚ್ಮನ್ ಅಂತೂ, 'ಪರ್ದೇ ಮೇ ರೆಹೆನೇ ದೋ. ಪರ್ದಾ ನ ಹಟಾವೋ. ಪರ್ದಾ ಜೋ ಹಟ ಗಯಾತೋ ಖುಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ದೋನೋ ದಿಖ್ ಜಾಯೇಗಾ,' ಅಂತ ಹಾಡಾ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ದಿನಕ್ಕ, ಲೆಕ್ಕಾ ಇಟ್ಟು, ಬರೇ ಐದೇ ಐದು ಕಿಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದೆಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿಲೇ? ಹಾಂ? ದಿನಕ್ಕ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದವರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ದಿನಕ್ಕ ಬರೇ ಮೂರs ಮೂರು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದತೇನಿ, ಅದೂ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಡಾಸ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು, ಮಧ್ಯಾನ ಊಟ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿದ್ದಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂದಂಗ ಆತು ಇದು. ಹಾಂ? ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಹೀಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದರೆಡು ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತೀರಿ ಏನು? ಯಾಕ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ಆವಾ ಗೌಳ್ಯಾರ ದಡ್ಡಿ ಗೌಳ್ಯಾ ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟಾನಂತ. ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮನಿಗೇ ಆಕಳಾ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಮುಂದೇ ಕರಾ ಪರಾ ಅಂತ ಪಂಪ್ ಹಚ್ಚಿ, ಅವನ ಆಕಳಾ, 'ಸಾಕಲೇ ಎಷ್ಟು ಜಗ್ಗತೀ ನನ್ನ ಕೆಚ್ಚಲಾ?' ಅಂತ ಜಾಡಿಸಿ ಒದೆಯೋ ತನಕಾ, ಫುಲ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೂ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಮಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಂತ. ಹೌದ? ಅದಕ್ಕೇ ಕೇಳಿದೆ,' ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದೆ.

'ಹೀಟ್. ಅಕಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪಾ. ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾ ಏನು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು 'ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ' ಅಂತ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಗೋತ್ತ ಅಡ್ಯಾಡಲಿಕತ್ತಾಳ ಬಿಡು. ನನಗ ಕಿಸ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾ ಮಜ್ಜಿಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದು ಖರೇ ಅದ,' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಹಾಂ!? ಏನಲೇ ಹಾಂಗಂದ್ರ? ನಿನಗ ಬರೇ ಐದೇ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಪ್ ಕೂಡಿಸಿ, ರಸ್ತೆದಾಗ ಹೋಗೋ ಬರೋವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾಳೇನು ಏನು ಅಕಿ ಕಬಾಡೆ? ಹೋಗ್ಗೋ! ಮನಿ ಮುಂದ ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ಏನಲೇ?' ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಇಲ್ಲಲೇ! ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಕಿ,' ಅಂದ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲರ ಪತ್ನಿಯರೂ ಪತಿವ್ರತೆಯರೇ.

'ಮತ್ತ?????' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'ನೋಡಪಾ, ಅಕಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಸೊಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಮನಿ ಮಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಾಳ ನೋಡಪಾ,' ಅಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ ಗಿರ್ಯಾ.

'ನಮ್ಮಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಬೀಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ಆದರೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಹಿ ತಿಂತಾನ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೈಯ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾನ. 'ಅತ್ತಿಯವರ ಮುಂದ ಹೇಳತೇನಿ ನೋಡ್ರೀ,' ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಆವಾ ಅರ್ಧಾ ಹೆದರಿಕಿಯಿಂದ, ಅರ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಕಿ ಕೈಯ್ಯಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಾನ. ರೊಕ್ಕಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ, 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮಾವಾರ!' ಅಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೋಳು ತಲಿಗೆ, ಪಚ್ಪಚಾ, ಪಚಾ, ಪಚಾ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಐದೇನು ಐವತ್ತು ಕಿಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೊಡೆದು, ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ತಲಿ India is Shining ಗತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಾ? ಅವನೇ ಭೋಕುಡ್ ಚಾಪ್ ರಾಘ್ಯಾ. ಆವಾ ಇಕಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವಂಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಸ್, ಹಣಿ ಮ್ಯಾಲೆ, ಭಾಬಿ ಜಾನ್ ಪ್ರೀತಿಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗ್ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊಸಾ ವೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಅಚ್ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಭಿ ಕಿಸ್ಸಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳ. ನಮ್ಮವ್ವಾ ಇಕಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸಾ ಹಚ್ಚಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಹಳೆ ಭಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಪ್ಪನ ಮೋಡಕಾಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಮ್ಮವ್ವನ ಎದಿ ಧಸಕ್ ಅಂತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಅಕಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸಾ ಹಚ್ಚದೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನೂ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ, 'ಅತ್ತಿಯವರ, ಅತ್ತಿಯವರ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಿಸ್. ಎಲ್ಲಾಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಂಗ್ಯಾಗ ನೋಡಪಾ. ಹೀಂಗಾಗಿ ಅಕಿದು ಲೆಕ್ಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಅದ. ನನಗ ಮಾತ್ರ ಐದೇ ಐದು ನೋಡಪಾ. ಥತ್ ಇದರಾಪನ! ಮೊದಲೇ ಬೆಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿಡಪಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿ ಜಿಂದಗಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ಯೋ ಹಾಪಾ?' ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೈದು, ಭಾಳ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಡಿಂಗ್ಯಾ ಯಾರಲೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಾ? ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ಅದು. ಮಸ್ತ ಟುಂಟುಂ ಅದ. ಮರ್ಫಿ ಬೇಬಿ ಗತೆ. ನೋಡಿದರ ಸಾಕು ಸಾವಿರ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಸ್ತದ. ಅಂತಾ ಕೂಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲೇ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಲೇ! ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಾ ಸಂಗ್ಯಾ. ಡಿಂಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲ,' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಮತ್ತ?? ಯಾರಲೇ ಇವಾ ಲಕ್ಕಿ ಸೂಳಿಮಗಾ ಡಿಂಗ್ಯಾ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾರೋ ಏನೋ ಈ ಬಡೀ 'ಕಿಸ್'ಮತ್ ವಾಲಾ ಡಿಂಗ್ಯಾ?

'ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲೇ. ನಮ್ಮ ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಣ್ಣದ, ಮೃದು ತುಪ್ಪಳದ, ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಡಿಂಗೊ ಉರ್ಫ್ ಡಿಂಗ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ನೋಡಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತಾಳ ನೋಡಪಾ ಇಕಿ. ಅದಕ್ಯಾಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಏನಂತಾಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನ?' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಏನಂತಾಳ? ಆ ನಾಯಿ ಮುಂಡೆದಕ್ಕ ಯಾಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಅಂತ? ಹಾಂ' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

'unconditional love ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಳು. ನಾಯಿಯೊಂದೇ ಹಾಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದಂತ. ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಡಿಂಗ್ಯಾಗ ಆ ಪರಿ ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ. ಲಕ್ಕಿ ನಾಯಿ ಸೂಳಿಮಗ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಆ ಡಿಂಗ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಅಚ್ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಪಾ. ಏನು ನಸೀಬಲೇ ಆ ನಾಯಿದು? ಥತ್!' ಅಂತ ನಾಯಿ ನಸೀಬದ ಮೇಲೆ ಗಿರ್ಯಾ ಕರುಬಿದ.

'ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟದ ಅಂತ ಆತು ಐದು ಗುಣಲೇ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 'ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ'  ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಳೇ ಸಿನೆಮಾ. ಮಸ್ತ ಇತ್ತು.

'ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲಲೇ, 'ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು. ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಯಿತು,' ಅಂತ. ಏನಲೇ ಹಾಂಗಂದ್ರ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಇವಗ ಚುಮ್ಮಾ ರೇಶನ್ ಆಗಿ ಪೂರಾ ಸಟಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಏ ಆದಮೀ ಗಿರ್ಯಾ!

'ಲೇ, ಅದು, 'ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು. ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು,' ಅಂತನೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ತಪ್ತಪ್ಪ ಗಾದಿ ಹೇಳಬ್ಯಾಡಲೇ,' ಅಂತ ಒದರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಗಾದಿ ಅದು ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ದೋಸ್ತ, ಇಕಿ ದ್ರೌಪದಿ ಗತೆ ಮುತ್ತೈದೇ ಅಂತ ಐದೇ ಮುತ್ತಿನ ಅವತಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಅದ ಏನಲೇ? ಹೇಳಲೇ ಮಗನs. ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಕೊಡಿಸಿದರ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀ ಅಂತ. ಕೊಡಲೇ ಐಡಿಯಾ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಕುಡಸ್ತೇನಿ,' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿನಗ, ಬಿಯರ್ ಕೊಡಿಸಿದರ ನಾ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡತೇನಿ, ಅಂತ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳ ಸುದ್ದಿ. ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಶೆರೆ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ.

'ಮಾಲವಿಕಾನೇ ಹೇಳಿದಳು. ಅಕಿ ಕಡೆ ಬಿಯರ್ ಲಂಚಾ ತೊಗೊಂಡೇ ನೀ ನನಗ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಪಾಪಿ ಸೂಳಿಮಗನ! ಅದನ್ನ ನನಗs ಕೇಳಿದ್ದರ, ಅಕಿ ಕೊಡಸಿದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಬಿಯರ್ ನಿನಗ ಕುಡಿಸಿ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಗಿ, ಗಂಡು ಗೂಳಿ ಗತೆ  ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕಿ ಕಬಾಡಿ ಮಾಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಿಯರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಲೇ ಪಾಪಿ?' ಅಂತ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಗಿರ್ಯಾ.

ಬಿಯರ್ ಗಿಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬರೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರ, ನಾ ಬಿಯರ್ ಲಂಚಾ ತೊಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಗ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಕಿ ಹೇಳ್ಯಾಳ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿಗೂ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿದೆ.

'ಗಿರ್ಯಾ ಒಂದು ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಲೇ,' ಅಂದೆ.

'ಏನಲೇ? ಏನು ಮಾಡ್ಲೀ? ಹೇಳಿ ಸಾಯಿ,' ಅಂದಾ ಗಿರ್ಯಾ.

'ಅಕಿಗೆ ಮಾಲವಿಕಾಗ ಹೇಳು. ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ರೇಶನ್ ಕೋಟಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತರ ಅಕಿಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡು. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಕಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವಾರ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳ. ನಸೀಬ್ ಖರಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ತುಟಿ, ಪಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಹರಿದು ಹೋದರೂ ಹೋತು. ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಲೇ. ಬೇಕಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯಾ ಚೀಪ್ಯಾನ ಹೇಣ್ತೀ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳು. ಆ ಮಂಗ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಧಾರವಾಡ ಒಳಗೇ ಅದ. ಇಂತಾ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಹೆಂಗಸೂರನ್ನ ಹಿಡದು ಹಿಡದು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆದರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ.

'ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್? ಅಂದ್ರಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

ಚೀಪ್ಯಾನ ಹೆಂಡತಿ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಮಂಗ್ಯಾ ಬಂದು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರ ಕಥೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿದ ಗಿರ್ಯಾ ಖುಷ್ ಆದ.

'ಭಾರಿ ಜಾಬಾದ್ ಮಂಗ್ಯಾ ಇದ್ದಂಗ ಅದ ಅಲ್ಲಲೇ ಇದು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ ಅಂತಾತು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲವಿಕಾ ಹೆದರಿ, ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂತ ಐದೇ ಮುತ್ತಿನ ಹುಚ್ಚ ಕೋಟಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೂ ಹಾಕಬಹುದು,' ಅಂತ ಗಿರ್ಯಾ ಭಾಳ ಆಶಾವಾದಿಯಾದ.

'ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಲಗ್ನಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದೆರೆಡು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟಲೇ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿನೇ unlimited ಚುಮ್ಮಾ ಕೊಡತೇನಿ ಅಂದರೂ ನೀನೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಿ ತೊಗೋ. ಈಗ ಸದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆದರ ಸಾಕಲ್ಲಾ?' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಯಾಕ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

'ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಗ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ, ನಂತರ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ, ಗಂಡಾ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರ ಗಂಡಗ ಸಾಕಾಗಿ, ಮುತ್ತು ಬ್ಯಾಡ, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕೂಳು ಹಾಕು ಸಾಕು ಅಂತ ಗಂಡಾ, ನಿನ್ನ ಗುಟಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್, ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿ ವಾಸನಿ ಮುತ್ತು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಅಂತ ಅಕಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾರೇನೇ ಟೈಪಿನ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡಪಾ. ಎಲ್ಲರ ಹಾಂಗೇ ನಿಮ್ಮದೂ ಅದೇ ಗತಿ ಆಗೋದು ಅದ ತೊಗೋ. ಕೆಲೊ ಮಂದಿದು ಭಾಳ ಲಗೂ ಆಗ್ತದ. ಕೆಲೊ ಮಂದಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್. but ಎಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗಳೂ ಆ ಟೈಪಿನ tasteless ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡಪಾ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಗರ್ಮೀ, ನರ್ಮೀ, ಹುಚ್ಚು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸತನ ಇರೋ ತನಕಾ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಓಲ್ಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಯಾವ್ ಟೈಪಿನ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

'ಕೇವಲ flying kiss,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗಿರ್ಯಾ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಗಾಳಿ ಮುತ್ತು (flying kiss) ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೋ!?
'ಇದ್ರಾಗೇನು ಮಜಾ ಇರ್ತದಲೇ? ದೂರಿಂದ ಹೀಂಗ ಉಫ್ ಅಂತ ಗಾಳ್ಯಾಗ ಮುತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರಾಗ? ಹೊಗಲೇ. ಏನ್ ಹಚ್ಚಿ?' ಅಂತ brush off  ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ.

'ಭಾಳ indirect ಅನುಭವದ ಮಾತಪಾ. ಲಗ್ನಾದ ಹೊಸತ್ರಾಗ ಆ ಟೈಪ್ ಚಿಪ್ಕಾ ಚಿಪ್ಕಿ ಇದ್ದವರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು flying kiss ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದವರಷ್ಟು ಗತಿಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಾಗ ಅವನೌನ್ ಈಜು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಾಗ ಸಾಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಪ್ಪಿ ,ಚುಮ್ಮಾ ಅದು ಇದು ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಮುತ್ತು (flying kiss) ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಪಾ. ಆವಾಗ ಅವರ ನಡು ಮಾತು ಅಂದ್ರ ಗಾಳಿ ಮಾತು. ಮುತ್ತು ಅಂದ್ರ ಗಾಳಿ ಮುತ್ತು. ತಿಳೀತಾ?' ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

'ಇದೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀ ನೀ?' ಅಂತ ಮತ್ತ ನನ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೇ ಕೈಯಿಟ್ಟ.

'ಸಾಧನಾ, ಸಮಾಧಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ಎಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ ಫಲ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಹಾಂ!? ಮೊದಲು ಮೂರೇ ಮಾಲು ಅಂದ್ರ ಈಗ ನಾಕನೆಯದ್ದೂ ಬಂತಲ್ಲಲೇ. ಯಾರಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ? ಹೊಸಾ ಡವ್ವಾ? ಚೀಪ್ಯಾನ ಹೆಂಡ್ತೀ ಕಿರೀ ತಂಗಿ? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅಕಿನ್ನ ಪಟಾಯಿಸಿ ಏನು? ಹೋಗ್ಗೋ!' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಾ ಗಿರ್ಯಾ.

ಇವಂಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರ ಇವನ ತಲಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ.

'ಲೇ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಇರಲೀ. ನೀ ಹೋಗಿ ಅಕಿ ಮಾಲವಿಕಾಗ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕಿಸ್ ಕಥಿ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಸು. ಏನಾತು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳು. ಆವಾಗಲೂ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೇನರೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ?' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

'ಮುಂದ ಬರೇ ಗಾಳಿ ಮುತ್ತು ಅಂದ್ರ flying kiss ಅಂತ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನ ಹಾಪಾ,' ಅಂತ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಗಿರ್ಯಾ ತನ್ನ ಯೆಜ್ಡೀ ಗಾಡಿಗೆ ಕಿಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆದ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನಾಕು ಕಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಗೋ ಜೀವಂತ ಆತು. ಇವನ ಲಗ್ನಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ತೊಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ. ಒಟ್ಟ ಹೊಂಟು ಹೋದಾ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಯಾ.

ಗಿರ್ಯಾನ ಮುತ್ತೈದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತಾ?

ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

3 comments:

Vimarshak Jaaldimmi said...


Ha! Ha!!

New episodes unfurling!!!Anonymous said...

Enjoyed it, thanks.. One suggestion. Use of ark arkavattu ... E.g. For beer you are using arkavattu which is not correct. As arkavattu comes before the letter. E.g. In Soorya(sun). Arkavattu comes after ya. Similar to that.

Mahesh Hegade said...

ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ.

iOS devices ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. windows ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಯರ್ ಅಂತನೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಐಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೀರ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ.

ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.