Monday, August 20, 2012

ಪುಂಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ಸಾಬ್.....ನಮ್ಮ ಜೀನಾ ಹರಾಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ......ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಾ.....ದಿನದ ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಾ.....ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂದಗೀನೆ ಹಾಳಾಗ್ ಬುಟ್ಟೈತೆ.....ಅಂತ ಅಂದ ಕರೀಮ್ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ.

ಸಾಬ್ರಾ.....ಜಿಂದಗೀನೆ ಹಾಳಾಗ್ ಬುಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರಾ, ಮತ್ತ ಪ್ಯಾರಗೆ ಆಗಿ ಬುಟ್ಟೈತೆ.....ಏನು?.....ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ.

ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್.....ಮಜಾಕ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ಯಾ? ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲತ್ ಖರಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಜಾಕ್ ಕ್ಯಾ? ಏನು ಸಾಬ್.....ಅಂತ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಾ ಕರೀಮ್.

ಅಲ್ಲಾ....ಆ "ಪ್ಯಾರಗೆ ಆಗಿ ಬುಟ್ಟೈತೆ" ಹಾಡಿನಾಗೆ ಹೀಂಗ "ಜಿಂದಗೀನೆ ಹಾಳಾಗ್ ಬುಟ್ಟೈತೆ" ಅಂತ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರೀ ಅದಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟ. ಸಾರೀ....ಸಾಬ್ರಾ....ಹೇಳ್ರೀ....ಏನಾತು?....ಅಂದೆ.

ಸಾಬ್......ಈಗ ಪುಂಗೀದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್......ಅಂತ ಅಂದ ಕರೀಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ.

ಪುಂಗಿ ಅಂದ್ರಾ ಯಾರ್ರೀ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಡೌ ಏನು? - ಅಂತ ಕಣ್ಣ ಹೊಡದೆ.

ನಿಮ್ಮ ತಲಿ ಸಾಬ್.....ಪುಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಡ್ಕಿ ಕ್ಯಾ? ಬೇವಕೂಫ್ ಸಾಬ್.....ಅಲ್ಲಾ ಸಾಬ್.....ಪುಂಗಿ......ಪುಂಗಿ.....ಬೀನ್.....ನಾಗಿನ್ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಊದಿದ್ದು......ಅದು ಸಾಬ್.....ಪುಂಗಿ......ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪುಂಗಿಯೆಂಬ ವಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಹಾಂ.....ಹಾಂ.....ಪುಂಗಿನಾ? ಏನೋ ಹಾಂಗ ಅಂದ್ರಾ? ಯಾಕ ಯಾರಾದರು ಹಾವಾಡಿಗರು ಮನಿ ಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತ ಬಂದು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಗಿ ಊದತಾರ ಏನು?......ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ.....ಸಪೇರಾ (ಹಾವಾಡಿಗ) ಮಂದಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ ಸಾಬ್.....ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಕಿತಬಿ.....ಪುಂಗಿ ಊದೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.....ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ.....ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಖಬರ ಇಲ್ಲಾ....ಊದೇ ಊದತಾಳೆ.....ಮೊದಲು ಶಂಖಾ ಹೊಡೀತಿದ್ದಳು....ಈಗಾ ಫುಲ್ ಪುಂಗಿ.....ಅದೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂತೀರಿ.....ಹಾವು ಕೂಡ ಕಿವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಿಕೋಬೇಕು. ಆ ಪರಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಊದತಾಳೆ ಸಾಬ್....ಅಂತ ಅಂದು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕಿರಿಬೆರಳ ಹೆಟ್ಟಿ ಪುಂಗಿ ನಾದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರಾ ಕರಾ ಪರಾ ಪರಾ ಅಂತ ಕಿವಿ ತುರಿಸ್ಕೊಂಡ.

ಹಾಂ....ಹಾಂ....ನಿಮ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸ್ಲಿಕತ್ತಾರಾ? ಏನು ಇದು ವಿಶೇಷ? ಅವರು ಹಾವ ಹಿಡಿಯೋ ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಏನು?.....ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ.....ಇಲ್ಲಾ ಸಾಬ್....ಅಕಿ ಏಕದಂ ಒಳ್ಳೆ ಖಾಂದಾನ್ ಸೆ ಬಂದಾಳೆ ಸಾಬ್....ಈಗ ಏನೋ ಹುಚ್ಚು.....ಪುಂಗಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ....ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಬ......ಅಂತ ಅಂದ ಕರೀಮ್.

ಸಾಬ್ರಾ....ಇದು ಯಾಕೋ ಭಾಳ complicated ಆತಲ್ಲರೀ....ಯಾಕ ಪುಂಗಿ ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾಳ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ? ಅವರಿಗೆ ಏನಾರ ಸರ್ಪದೋಷ, ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ಏನಾರಾ ಅದನೋ ಹ್ಯಾಂಗ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಾ ಅಕಿಗೆ ಯಾಕ್ರೀ ಪುಂಗಿ ಹುಚ್ಚು? ಹಾಂ.....ಹಾಂ....? ಯಾಕ ಹೇಳ್ರೀ.......ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸಾಬರನ್ನ.

ಏನೂ....ಇಲ್ಲಾ ಸಾಬ್....ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕಿಗೆ ಪುಂಗಿ ಊದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಸಾಬ್....ಅಂದ ಕರೀಮ್.

ಏನಪಾ  ಇದು....? ಯಾವಾಗಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದಿ ಪುಂಗಿ ಊದುದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು.

ಇದೇನ್ರೀ ಸಾಬ್ರಾ.....? ಯಾವ ತರಹದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀ ಅವ? ಅವನೌನ.....ಏನು ಪುಂಗಿ ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟನಾ? ಹಾಂ....ಹಾಂ....- ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಬ್....ಅದೇ...ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್.....ಅದೇ ಸಾಬ್...."ಅನಂತನ ಆವಾಂತರ" ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಂಗ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್......ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೀಂ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರೆ ಅಡ್ವರಟೈಸಮೆಂಟ್ ಕೊಡೊ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಬಾದಾಮಿ, ನಾಡದು ಬೆಳಗಾಂ, ಅಚ್ಚಿನಾಡದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ್  ಅಂತ ಒಂದೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗಂ ಯಾಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾಳ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು? ಏನ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾಳ? ಅವ ಹೋದ ಪೇಶಂಟ್ ಮಂದಿ ಕಡೇನೇ ತನ್ನ ರೋಗಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. "ಅನಂತನ ಆವಾಂತರ" ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕಿ ಕಡೇನಾ - ನಿನ್ನ ಗಂಡಗ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿ - ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಹಾಪ,  ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. ಅಂಥಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಗಿ, ಲುಂಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ......-  ಅಂತ ಅಂದೆ. ನೆನಪ ಆತು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಾಪ.

ಅಲ್ಲ...ಅದೆಲ್ಲ ಖರೆ. ಆದ್ರ ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸು ಅಂತ ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ಯಾನ್ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂಗೆ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್..ಅವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮಂದಿಗೆ ಬೀಳೋ ಕನಸು ಕೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಬ್. ಮೊದಲಿನ ತರಹದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು - ಅಂತ ಏನೋ ಹೊಸಾ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಕರೀಂ.

ಏನಪಾ ಇದು....? ಬೀಳೋ ಕನಸಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ.....ಏನಪಾ ಇದು? ಅಂತ ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

ಸಾಬ್ರಾ....ಏನು ಕನಸು, ಏನು ಕಥಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರೀ - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದು ನೋಡಿ ಸಾಬ್.....ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ ದು ಕನಸು ಬಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ ಆಯಾರೆ , ಅಜಗರ್ ಆಯಾರೆ ಅಂತ ಚೀರತಿದ್ದಳು ಸಾಬ್. ನಿದ್ದಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೆ ಸಾಂಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಉದ್ದ ಇತ್ತು. ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೆ ಅಜಗರ್....ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಂದಿತ್ತು.....ದಪ್ಪ ಇತ್ತು.....ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೆ ಬಂದ ಹಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾವೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಚೀರಿದಳು....ಏನೋ ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಬ್.....ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿ ದೋಸ್ತ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಾಕಿಗೆ ಕನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಗರ್ ಮಚ್ಚ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಅಕಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸು ಅಂದನಂತೆ. ಅವಳು ಬಾಸುರಿ ಬಾರಿಸಿದಳಂತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗರ್ ಮಚ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಸಹಿತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ ಸಪ್ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಕಿಗೆ ನೀನು ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸು ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬೇವಕೂಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಹೀಂಕಾ .....ನಮಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ......- ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ.

ಇದು ಭಾರಿ ಆತಲ್ಲರೀ ಸಾಬ್ರಾ.....ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಸ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. ಅವ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಡೆ ಏನರ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾನ್ ಏನು? ಅವ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಕನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ್  ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ......- ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್....ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.....ಈ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಬ್? ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಚಿಕನ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಭೇಜಾ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೊತ್ತು......- ಅಂತ ಅಂದ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇವಗ ಡಾ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂಡಲಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಅದು.

ಅದು ಯಾವದಾ ಮಾಂಸದ ಫ್ರಾಯ್ ಅಲ್ಲ....ಮತ್ತ ಯಾವಾಗಾರ ಹೇಳತೇನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಗೆಳತಿಗೆ ಯಾಕ ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹಾವಿಗೆ ಪುಂಗಿ ಓಕೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದ. ಆದ್ರ ಮೊಸಳಿಗೆ ಕೊಳಲು ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಅರ್ಥ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್.....ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಅಂತ? - ಅಂತ ನನಗ ತಿರುಗಿ ಗೂಗ್ಲಿ ಒಗದಬಿಟ್ಟ.

ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು? ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೂ  ನೀ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿತ್ತಲಾಗ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡು. ಅವತ್ತು ಉಪನಿಷದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್...ಮುಂದ ಹೇಳು - ಅಂತ ಹುರುಪ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಬಗ.

ಸಾಬ್....ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಗವತ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಾವು (ಕೃಷ್ಣ) ನೀರಾಗೆ ಇರೋ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ದೋಸ್ತಗೆ ಹೇಳಿದ- ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಗರ್ ಮಚ್ಚ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ  ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೊಳಲು ಊದು. ಮೊಸಳಿ ಕನಸು ಕಡಿಮಿ ಆದರೂ ಆದೀತು ಅಂತ. ತಿಳೀತು ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ. 

ಭಲೇ.....ಭಲೇ.....ಸಾಬ್ರಾ......ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ....ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ....ಏಕದಂ ಖುಷ್.....ಅಂತ ಕರೀಮನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.

ಹೀಂಗ ಅನ್ನು.....ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಹಾವು ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾವು....ಅದಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ  ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕಿಗೆ ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾನ ಅಂತ ಆತು. ಖರೆ ಏನಪಾ, ಕರೀಮ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹೌದು ಸಾಬ್ - ಅನ್ನುವಂತೆ ತಲೆ ಕುಣಿಸಿದ.

ಸಾಬ್ರಾ....ಅದೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿ....ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪುಂಗಿ ತಂದರು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪುಂಗಿ ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ ಅದಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ.

ಸಾಬ್....ಅದೇ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇ ಪುಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನೆ - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಹಾಂ.....ಏನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮನು ಸಹಿತ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತಾನೇನು? ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ ಅವಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಬ್....ಅದು ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ.....ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಹೋಗೋಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೊದಲು  ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಾ ಸಪೇರಾ (ಹಾವಾಡಿಗ) ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿನ್ಯಾಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದನಂತೆ.....ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾಳ ಅಂದ್ರಾ ಅದು KF ದೋಷ ಇರಬೇಕು. KF ದೋಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಗಿಚ್ಚಾಗಿ 7x 24 KF ಕುಡೀಬೇಕು....ಅದಕ್ಕಾ ಆ ಸಫೇರಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನು KF ಕುಡಿ ಅಂದನಂತೆ.....ಸಫೇರಾ ಕಡೆ ಕಂಟ್ರಿ ಶೆರೆ ಕುಡಿಯೋ ರೊಕ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು KF ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಡಿತಾನೆ ಸಾಬ್....? ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಕಡೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪುಂಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು, KF ಕುಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದನಂತೆ. ಅದೇ ಪುಂಗೀನಾ ನಮ್ಮ ಹಾಪ್ ಬೇಗಂ ಗೆ 20,000 ಮಾರಿದಾನೆ......ಮ್ಯಾಲೆ 5,000 ಫೀ ಬ್ಯಾರೆ......ಮೈ ಬರ್ಬಾದ್ ಹೋಗಯಾ ಸಾಬ್.....ಅಂತ ಕರೀಂ ಅವನ ಬೇಗಂ ಹ್ಯಾಂಗ ಪುಂಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಳು ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ.

KF ಅಂದ್ರಾ? ಏನೋ - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ...ಸಾಬ್.....ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಬೀಯರ್. ಅವ ಸಫೇರಾಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕನಸು ಬೀಳೋ ದೋಷ. ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ KF  ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು KF ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೋಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಬ್....ತಿಳೀತು ಕ್ಯಾ?

ಹೂನಪ್ಪಾ....ತಿಳೀತು. ಏನೋ ಒಂದು ತರಹ. ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದು. ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಪೇಶಂಟ್ ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರ.

ಹ್ಮಂ.....ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಥಿ ಅದ ಅಂತ ಆತು. ಆದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸೋದು ಹ್ಯಾಂಗ ಕಲ್ತ್ರೋ? ಅದು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿದ್ಯಾ ಅದು? ಯಾವ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ ತೊಗೊಂಡ್ರು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಬ್....ಪುಂಗಿ ಊದೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಬ್.....ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಪುಂಗಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಊದೋಕೆ ನೋಡಿದಳು. ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗೊರ್ರ್ ಗೊರ್ರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಓಡಿದಳು. ಅವನು KF ಕುಡೀತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಸಫೇರಾ ನಾ ಕರೆದಬಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರುಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಸಫೇರಾಗೆ. 200 ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೂಕಿ ತಲಿ ಬೋಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಬ್ - ಅಂತ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡ.

ಸಾಬ್ರಾ.....ಇರ್ಲಿ....ಈಗ ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ಕನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯಾವ್ ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಬ್....ಅಕಿ ಮೊದಲೇ ಹಾಪ್.....ಪುಂಗಿ ಊದೋದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾವು ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಇಕಿ ಊದಾಕಿನೇ ಅಂತೆ.....ಜೊತಿಗೆ ಲುಂಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಕಿಗೆ ಪುಂಗಿ ಊದೋದಾ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಹಲ್ಕಟ್ ಸಫೇರಾ.....ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಪ್ರಗತೆ ನಕ್ಕೋತ್ತಾ, ಪುಂಗಿ ಊದಿಕೋತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸಾಬ್. ನಡು ನಡು "ಮನ ಡೋಲೆ ಮೇರಾ ತನ ಡೋಲೆ", "ಜಾದುಗರ್ ಸಯ್ಯಾನ್, ಛೋಡೋ ಮೊರೆ ಬಯ್ಯಾನ್" ಅಂತ ನಾಗಿನ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ನಾಗಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗಂ. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಬದ್ಮಾಶ್ ಸಫೇರಾ ಲುಂಗಿ ಎತ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ,ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿ ಪುಂಗಿ ಊತ್ತಾನೆ....ಹರಾಮಕೋರ್ ............- ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಂ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಸಿದ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹುಚ್ಚಿನ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಪುಂಗಿಪ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಸಾಬ್ರ ಬೇಗಂ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಗಂ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವ್ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು? ಆಪಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ?

4 comments:

Suraj B Hegde said...

ಅರೆ ಸಾಬ್! ನಮ್ದುಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾ??? ಬೇಗಂ'ಗೆ ಹುಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಯ್ತಾ ಇದ್ವೆ!
ಅಚ್ಚಾ, ನಿಮ್ದುಕೆ ಇಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರ್'ಗೆ [ಪಸಂದ್ಗೆ] ಆಗೈತೆ, ಧನ್ಯದ'ವಾದ(ನ)'ಗಳು ಸಾಬ್ :D :D :D

Mahesh Hegade said...

ಸೂರಜ್ ಸಾಬ್,

ನಿಮ್ದುಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ ಅದೆ. ನಮ್ಮದೂಕೆ ಭಾಳಾ ಸಂತೋಷಿ ಆಯ್ತು.

ಆಗಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೀ.

ಶುಕ್ರಿಯಾ!

Ashok.V.Shetty, Kodlady said...

Chennagide ...NIce one...

Mahesh Hegade said...

Thank you, Shetty avare!