Thursday, February 25, 2016

ಹೊಡೆಹೊಡೆಯುತಾ ನಲಿ ನಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ...

ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಹೊಡೆಯುವದು' ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಯಾರೂ ಹೊಡೆಯದಿದ್ದನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಹೊಡೆದೇಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಕಾರ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಚಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಿರೇನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರೋ ಅಂತಲ್ಲ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಿರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ.

ನಿದ್ದೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಗಡದ್ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ? ಅದನ್ನೂ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಲಂಚ? ತಿನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ಲಂಚ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಊಟ ತಿನ್ನುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಹೇಗೆ ತಿಂದಾರು? ಅದನ್ನೂ ಹೊಡೆದೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಲ್ಲಿಯದು ಬಿಡ್ರೀ. ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಹೊಡೆಯುವವರು, ಹೊಡೆಸುವವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗಮವಾಗುವದು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ರನ್ ಬಾರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಗಳಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಕೂಡ, once again, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡದೇ ಬಾಲುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೆವಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ - 'ಲಗೂ ಲಗೂ ರನ್ ಹೊಡಿ. ಇಲ್ಲಾ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಾ. ಟೈಮ್ ಖೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು.' ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಬ್ಯಾಟುಗಾರ 'ಹಿಟ್ಟರ್ಗೆಟ್' ಅವತಾರ ತಾಳಿ, ದಾಂಡಿಗನಂತೆ ಎತ್ತರಪತ್ತರ ಬ್ಯಾಟ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾಕಿದರೆ ರನ್. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಶಿವಾಯ ನಮಃ! Hit or get out ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗ್ಗೋ ಇದರ!

ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ಲಬ್ ಹಾಕಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದಾಟ, ಗೋಲಿಗಾಗಿ.

ಹೊಡೆಯುವ ಹುಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ, ಕಿಸ್ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಚುಂಬಿಸುವದು? ಅದನ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಚಂಬಿಸುವದು ಅಂದರೆ ಚಂಬು ಹಿಡಕೊಂಡು ಓಡುವದು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಚುಂಬಿಸುವದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಂಬು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿಸ್ ಗೊತ್ತು. ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪಚ್ ಪಚಾ ಅಂತ ಒದೊದ್ದೆಯಾಗಿ ಮನಗಂಡ (ಭರ್ಜರಿ) ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮೊಮ್ಮೆ ಕಿಸ್ಸಾಯಣದ ನಂತರ ಪೊದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು, ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಂದರೋ ಅಥವಾ ಕಪ್ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೋ ಅನ್ನುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಕೆಂಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಾಗರತಿಯ ನಂಜ ಮೂಡಿತ್ತ ಮಾದರಿಯ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದೇ ತೀರುತ್ತಾರೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಒಬ್ಬ ಅರೆಹುಚ್ಚಿಗೆ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಆಹಾ! ನೋಡ್ರೀ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಪಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಕೂಡ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಕೂಡೋಣ? ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಿಸ್, ಪಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೇ ರೂಢಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ.

ಹಾಂ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ? ಹುಚ್ಚನೊಬ್ಬ ಅರೆಹುಚ್ಚಿಗೆ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದದ್ದು. ಆಕೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹುಡುಗಿಯರ ರೂಂ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯಲು ವತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ಲಬ್ ಅವಸರವಾಗಿದೆ. ಜಿಪ್ಪರ್ ಇಳಿಸಿದವನೇ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತ, ಹಲ್ಕಾ ಆಗುತ್ತ, ಹಲ್ಕಟ್ ನಗೆ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಕಿಡಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಹುಚ್ಚಿ. ಆಕೆಯೂ ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚನನ್ನು ನೋಡಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ಏ, ಏ, ಅಲ್ಯಾಕ ನಿಂತು ಪಿಸ್ ಹೊಡಿತೀಯೋ?? ಹೋಗ್ ಹೋಗ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ವಾರ್ಡನ್ ಬಂದು ಬೈತಾರ್ ನೋಡು!' ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಪ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮರ್ದ್ ಆದ್ಮೀಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯದೇ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಿರುಮ್ಮಳವಾಗಿ, ಊಸ್ ಅನ್ನುತ್ತ ಸೂಸು ಮಾಡಲು ಇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ??

ಪಾಪ ಹುಚ್ಚ. ಅದೂ ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚ. ಅರೆಹುಚ್ಚಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಧ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚ (ಅದೇ) ಕೈಯಿಂದ ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದನೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ರೀ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚನಿಂದ ಕಿಸ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್, ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಅರೆಹುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಳು.

ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ
ಮ್ಯಾಲೂ ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕೆಳಗೂ ಜಡಿದನೇ
ಹಿಂದೂ ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಮುಂದೂ ಬಡಿದನೇ
ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ

ಪಿಸ್ಸು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದ
ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ
ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದ ಹುಚ್ಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲಿನೆದುರು ನಿಂತ ಹುಚ್ಚ
ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಹುಚ್ಚ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಕಿಸ್ಸಾ
ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ
ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆಗಂಡ! (ಕೋರಸ್)
ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ ಹುಚ್ಚ ಕಿಸ್ಸು ಹೊಡೆದನೇ

ಪದ್ಯ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧಾಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ? ಧಾಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಳೋ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಧಾಟಿ ಹಚ್ಚಿದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬರ, 'ಹಾವು ತುಳಿದೇನೆ ಮಾನಿನಿ ಹಾವು ತುಳಿದೇನೆ' ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾವು, ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂತಹ ತತ್ವಪದ, ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಚ್ಚ, ಎಲ್ಲಿಯ ಅರೆಹುಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಸ್ಸು, ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಸ್ಸು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂತಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹರಿಯೇ.

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ರುಬ್ಬುತ್ತಾರೆ, ನಾದುತ್ತಾರೆ, ಕಟಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸೈಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಲೈನ್ ಮಾರ್ನಾ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ತಮಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಳೊಳಗೇ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ನಖರಾ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ innocent ಆಗಿ, 'ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ?' ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಂಗ್ಯಾ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 'ಆಗಂತೂ ಯಾರೂ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಗಿಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲಿ,' ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಗಲಿಲ್ಲದ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೃಂದಾವನ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಎದೆ ಸೀಳು ತೋರಿಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. commonsense ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾದರೂ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲಿ ಅಂತ 'ಆಸೆ, ನೂರಾಸೆ, ತಾಳಲಾರೆ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ, ಆ ಆಸೆ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತನಹಾ ತನಹಾ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜವಾನಿಯನ್ನೂ, ಅಂತಹ ಜವಾನಿಯ ದರ್ಧ ಭರೀ (ದುಃಖಭರಿತ) ಕಹಾನಿಯನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹುಸ್ ಹುಸ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ಲದ ಜನ ಹೋಗಿ ಒತ್ತಬಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಲೈಕ್) ಒತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರೇಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ virtual ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು. reality ಯೇ virtual reality ಆಗಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವದು, ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕೂಡ virtual ಆಗುವದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾ ಸಿವನೇ? ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ

ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಪುರಾಣ. ಬಾಕಿ ಯಾವದನ್ನಾದರೂ 'ಹೊಡೆಯುವದು' ನೆನಪಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ. ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟು.

* ಓದುಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು : ಹಲಗಿ ಹೊಡೆಯುವದು. ಚೈನಿ (ಮಜಾ) ಹೊಡೆಯುವದು. ಹವ್ಯಕರಲ್ಲಿನ ಪೊಕಳೆ (boastful useless talk) ಹೊಡೆಯುವದು. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಜ್ಜಾಂಪಲ್ - 'ಐದು ಹೊಡೀತು. ಸಾಲಿ ಬಿಡೋ ಘಂಟಿ ಯಾಕ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲಾ?'

* ನಂತರ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು: ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವದು.  

4 comments:

sunaath said...

ಏನ್ ಛಂದ ಹೊಡದೀಯೊ, ನಮ್ಮಪ್ಪಾ. ‘ಮಹೇಶ ಯಾಕ ಸುಮ್ಮನ ಕುಂತಾನ’ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ ಬ್ಲಾ^ಗ್ ತಗದೆ. ಹೊಡದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿರಲ್ಲ!
‘ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ಹೊಡದಿಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಮಹೇಶ ಅನ್ನಾಂವಾ,
ವಾರದಾಗ ಮೂರು ಸಾರೆ ಹೊಡದ ಹೋಗಾಂವಾ’, ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಧಾಟ್ಯಾಗ ಹೊಡಕೊಂಡದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆತು.

ನಮ್ಮ ಹಾ^ಸ್ಟೆಲ್‍ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಅಂವಗ ‘ಹೊಡಿಯೋ’ ಚಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ ‘ಬಾರಿಸಿಕೋತ’ ಇರತಿದ್ದ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂಬಾಕ ಬಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ‘ನಾಷ್ಟಾ ಬಾರಸೋಣ, ಬರ್ರಿ’ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದ. ಪರೀಕ್ಷದಾಗ ಇಂವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಾರಸಾಕ ಹೋದ, ಆದರ ಅವs ಇವನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಒಗದವು!

ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಸಬ್ಯಾಡ್ರಪಾ!

sunaath said...

‘ಅರಹುಚ್ಚಿ’ ಅಂತೀರಿ. ಎಷ್ಟ ಛಂದ ಹಾಡ ಹೊಡದಾಳಲ್ರೀ!

Mahesh Hegade said...

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್!

ಬಾರಿಸೋದು - ಭಾಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪದ ಬಿಡ್ರೀ ಅದು.

ಅರೆಹುಚ್ಚಿ - ಸರ್ ಅದು imaginary ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು :) ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರೆಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಭಾಳ ಫರಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಂತೆ :)

H.A.P. Kumar said...


I remembered "ಪೊಕಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು"!