Friday, August 30, 2013

'ಮುದಕ'ರಿ ನಾಯಕರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ unisex ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ!

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮುಗೀತು. ಮಳಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತು. ಹಾಂಗs ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿ ಕಡೆ ಹೋದೆ.

ಚೀಪ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ಓದಿಕೋತ್ತ ಕೂತಿದ್ದ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಅದೇ 'ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ' ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಸರೆ ಓತ್ತಾನೋ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ!! ಚೀಪ್ಯಾ ಒಂದು 'ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್' ಬ್ಯಾರೆ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ.

ಏನಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ ಇದು ಅವತಾರ? ಮನಿಯೊಳಗೂ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ? ಅದೂ ಮುಂಜಿವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ? ಎರಡನೇ ಸಲಾ ಮುಂಜಿವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ? ಎಲ್ಲರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಂಜಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡದಿತ್ತು ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಾ ಹೀಂಗ ಮುಂಜಿವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದ ನೋಡಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಬರಿ ಆದ. ಎಲ್ಲರೆ ನಾನು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಇವನ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟೇನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿ, ಗಲ್ಲದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೂ ಘಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಡಕೊಂಡ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಭಟ್ಟರ ಸಾಲಿ ಹುಡಗೂರು. ಮುಂಜವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸೊಂಡು, ಬೇರೆಯವರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗ ಭಾಳ ಅನುಭವ ಅದ.

ಅವನೌನ್! ವರ್ಷಕ್ಕ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸಲ ಮುಂಜವಿ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ.  ಆವಾಗ ಸಾಲಿಯೊಳಗ ಹೀಂಗ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿ ಮಜಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವಿ ಆವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. fight to death ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಅವನೂ ಕೈ ಕಾಲು ಎತ್ತರ ಪತ್ತರ ಆಡಿಸಿ, ಅವನೂ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು, ನಮಗೂ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಿಸೋ ರಿಸ್ಕ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದ. ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರ ದಿವಸಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೆಡದಾಗ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಆವಾಗ ಕಮಕ್ಕ ಕಿಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರ ಮಾಸ್ತರಗಳು ಹೀಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟಿತಾರ ಅಂದ್ರ ಅದರ ನೋವಿನ ಮುಂದ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಸಂಕಟ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ತಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿದವನ ಮ್ಯಾಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಹತರ್. ಹಾಂಗ ದಿನಾ ಸಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಡದಾಗೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರ್ತಿದ್ದವು. ಅದರೊಳಗೂ ಯಾರರ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಸತ್ತಾರ ಅಂತ ಮೌನ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿ, ಕಿಸಿಕಿಸಿ ನಕ್ಕು ಮೌನ ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ  ಭಾಳ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಕರಗತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ನಂತರ ಜಗಳಾ, ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲಾ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸಿದವರಿಗೆ, ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತತಿತ್ತು. ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಹರಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದು, ಬಡಿದು, ಮಾರಿ ಚೀರಿ, ಅತ್ತು, ಕರೆದು, ಲಬೋ ಲಬೋ ಹೊಯ್ಕೊಂಡು, ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದನಾ ಬಡದಂಗ ಬಡಿದು, ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರಬೇಕು - ಯಾಕರೆ ಈ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆಗಳು ಮುಂಜ್ವೀ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಾರಪಾ? - ಅಂತ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಚೀಪ್ಯಾಗ ನೆನಪಾತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಘಟ್ಟೆ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕೂತ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಚೀಪ್ಯಾನ ಹೆಂಡತಿ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಎಂಟ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು.

ಏನ್ರೀ ವೈನಿ? ಏನು ಇದು ಅವತಾರ ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರದ್ದು? ಮನಿಯೊಳಗೂ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಾರ? ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತ ನೀವು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ತಲಿಗೆ ನಾಕು ಕೊಟ್ಟು ಗುಮ್ಮಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೀರೀ ಏನು? ಏನ್ರೀ ವೈನಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಾಕು ಬಿಡೋ ಮಂಗೇಶ. ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ನನ್ನs ಕೆಟ್ಟಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀ ನೀನು. ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ವೇಷ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅಂದವರೇ ವೈನಿ ಭಯಂಕರ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ಯಾನ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸಮೇತ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ ಸಾಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಯವರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾರಿಸೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಮುಂದ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟರ ಸಾಲಿ ಹುಡಗೂರ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲೆ! ನೋ ಮ್ಯಾಚ್!

ಫುಲ್ ಬೋಳ ತಲಿ ಚೀಪ್ಯಾ!!!!! ಫುಲ್ ಬೋಳಂ ಭಟ್ಟಾ!!!

ಚೀಪ್ಯಾ!!!! ಏನಲೇ ಇದು ಲುಕ್? ಫುಲ್ ಗುಂಡ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ? ಎಲ್ಲರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಏನು? ಮತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡಿ ತಂದಿಯೋ ಇಲ್ಲಪಾ? ನಮಗ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾವ ಹುಚ್ಚ ಸೂಳೆಮಗ ತಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ನಮಗೇನು? ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದವರು ಮರೀದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.

ತಿರುಪತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಪುಟಪರ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಒಳಗs ತಿಂಗಳಾ ಖಾಯಂ ಎಲ್ಲೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಈ ಸರೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು, ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಫುಲ್ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರು. ಬೋಳ ತಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಲುಕ್. ಬೋಳ ತಲಿಯವರ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿಸೇನಿ, ಅಂತ ವೈನಿ ತಲಿ ತಲಿ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ..... ಮನ್ನಿ ಮನ್ನೇ ಈ ಸಲ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗದ ಮ್ಯಾಲೂ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಹಿಪ್ಪಿ ಮಂದಿ ಗತೆ ಗಡ್ಡಾ ಬಾವಾಜಿ ಆಗೇ ಇರ್ತೆನಿ ಅಂದಿದ್ದಿ. ರೂಪಾ ವೈನಿ ಹಾಕಿ ಝಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಪ್ಪಿ ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಒಳಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನಿ ಅಂದಿದ್ದಿ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡದು ತಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯಾ. ಮುಂದಿನ ಶ್ರಾವಣದ ತನಕಾ ಕಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ ನೋಡು. ಆದರೂ ಗಂಡಸೂರು ಮಡಿ ಅಮ್ಮಗೂಳ ಹಾಂಗ ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡೋದು ಚೊಲೋ ಕಾಣಸಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪಾ....ಎಲ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳತೇನಿ. ನಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊರಗ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಹ್ಯಾಂಗೂ ನನಗೂ ಮನಿ ಒಳಗ ಕೂತು ಸಾಕಾಗ್ಯದ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಎಳಕೊಂಡು ಹೊಂಟ. ಇನ್ನೂ ಚಹಾ ಬ್ಯಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಂ ಚಹಾ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಖೋತಾ ಮಾಡಿಸಿ ಲಗೂನ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಾನ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ದಾರಿಯೊಳಗ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಚೀಪ್ಯಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ! ನಮಸ್ಕಾರ! ಅಂದು ಯಾಕ್ರೀ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕಿರಿ? ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಸತ್ರು? ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೀ ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಚೀಪ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶಾವರಿ ನಗಿ ಕೊಟ್ಟಗೋತ್ತ ಬಂದ.

ಏನಾತಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ? ಹೀಂಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಂಡಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏ ಇವನs..... ಅದು ಒಂದು ಧೋಖಾ ಆತೋ. ಆ ಧೋಖಾದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಧಾ ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಾ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಂಗ  ಆತು, ಅಂತ ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ.

ಹಾಂ!!!! ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲಿನ್ಯಾಗ, ಊಟ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲಿನ್ಯಾಗ, ಊಟದ ನಂತರ ಡಸ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನಂತರದ ಚುಟ್ಟಾ ಪಾನು ಗುಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡವರು ಇದ್ದಾರ ಬಿಡ್ರೀ. ಆದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧಾ ಹಜಾಮತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತ ಉಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ.

ಯಾಕಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ...ನಿನಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ  ನಡುವೆಯೇ ಹಜಾಮ ಗೊಟಕ್ಕ್ ಅಂದ ಏನು? ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆತ? ಆವಾ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಏನಪಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಾಂಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ misunderstanding ಒಳಗೆ ಧೋಖಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಸ್ತ ಸುಮ್ಮನಾದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನಾತು ಹೇಳಲೇ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದು ನೋಡ....ಆವತ್ತು ಹಜಾಮತಿಗೆ ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುನ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರ 'ರಾಯರ' ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ಏನಪಾ......ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಕಥಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ.

ಲೇ ಅದು ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಯಾಕ ರಾಯರನ್ನ ತಂದು ಹಚ್ಚತಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದು ರಾಯಲ್ ಅಂತನೇ. ಗೊತ್ತಪಾ. ನಮ್ಮ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಮಂದಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರು ಅದೇ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಾಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಯರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ರಾಯರ ಮಠದಾಗ ಕೂತಾಗಿನ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ರಾಯರ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಅಂದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋ....ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ.

ಹ್ಞೂ....ಹ್ಞೂ....ನೀ ಹೇಳಪಾ ಬೋಳ್ಯಾ.....ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಏನಂದೀ? - ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂದ ಹೇಳು....ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ನಾನು ನಡಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತ ಇರೋವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವ ರಿಕ್ಷಾ ಒಳಗ ಏನೋ ಒದರಿಕೋತ್ತ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಏನಪಾ. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರ ಆವಾ ಒಗಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ.

ಏನಿತ್ತು ಆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗ? ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಬೋಳಿಸ್ಕೋ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲಪಾ.....ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ & ಸ್ಪಾ ಅಂತ ಇತ್ತಪಾ. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹಜಾಮತಿ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮಸಾಜ್ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನುರಿತ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಮತ್ತ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮಪಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಟ್ಟ naughty ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಬರೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಜಾಮತಿ, ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಉಚಿತ. ಇತರೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇತ್ತಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಹಾಂ!!! ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೇ ಅಂಜಿಕಿ ಬರ್ತದಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ. ನೀ ಈ ಸರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆ ಹೋದಿ ಏನು? ನೂರಾ ಐವತ್ತು ರುಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರ? ಸಾರ್ಥಕ ಆತು. ನಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗ ಮಸ್ತ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬನಿಯನ್ ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಗಲಾಗೂ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ, ಉಗರು ಸಹ ತೆಗೆದು, ಹತ್ತು ನಿಮಿಶಲ್ಲ ನೀ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ತನಕಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಸ್ತಿದ್ದ. ಅದ್ಯಾಕ ಅದು ಆ ಹೊಸಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೋದ್ಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಭಾಳ ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೇನಿ, ಅದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ ಆಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಪಾ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಹಾಂ!! ಹಾಂ!!! ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ!!! ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಹಾ ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಜಾ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಇವಾ ಏನೋ ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ. ಮದಕರಿ ಮುದಕಾ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟನೋ ಹೇಗೆ? ಹಾಂ?!!

ಏನಲೇ ಅದು ನೀ ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ಆಗೋದು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಪುರಾನೀ ದೋಸ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಳು. ಅಕಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕತೇನವಾ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಗತೇನs ಇನ್ನೊಬ್ಬವ 'ತರುಣ್ ನಾಯಕ್' ಅಂತ ಇದ್ದ ನೋಡು, ಆವಾ ಅಕಿಗೆ ನೆನಪ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಅಕಿ ನನಗ, ನೀವು ತರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇನು? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ನನಗ ನಗು ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ತರುಣರಿ? ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಮುದಕ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೇನಿ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್, ಸೆಕ್ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡು ಅಂದೆ. ಅವನೌನ್ ಅಕಿ ಜೋಡಿ ಅಕಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ದಳು. ಅಕಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಗಳು, ಮಾಮಾ ನೀವು ತರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರ 'ಮುದಕ ನಾಯಕ್' ಏನು? ಮದಕರಿ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಅದ. ಆವಾ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ. ನೀವು ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ನೋಡ್ರೀ ಅಂದು ಖೀ ಖೀ ಅಂತ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಳು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅವ್ವ ಸಹ ನಕ್ಕಳು. ಮಾಜಿ ಸುಂದರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಮತ್ತ ಅಕಿ ಮಗಳು ಹಾಲಿ ಸುಂದರಿ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ, ಮುದಕರಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗ ಭಾಳ ಮುದಕ ಆಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೂ ಜೋರ್ ಬರೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏ.....ಹೋಗಲೇ....ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆತು ಅಂದ್ರ ಮುದಕಾ ಮುದಕರಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? 'ಹುಣಸೆ ಮುಪ್ಪಾದರೆ ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪೇ' ಅಂತ ಗಾದಿ ಮಾತೇ ಅದ ಅಲ್ಲೋ. ಮತ್ತ? ಜೈಲಿನ್ಯಾಗ ಕೂತ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತನ್ನ ನೋಡು. ಐವತ್ತ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಟ್ವಿನ್ ಮಕ್ಕಳಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಂಗಪಾ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಕಿ ಮಾಜಿ ಸುಂದರಿಗೂ ಏನರೆ ಹೇಳಿ ಅಣಗಿಸಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗ ಎಲ್ಲರೆ ಸಿಕ್ಕು ಮುದಕರಿ ಅನ್ನಲಿ ತಡಿ ಅಕಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಹ್ಞೂ.....ಹೀಂಗ ಮುದಕರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದಕ ಆದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿ ಅಂತ ಆತು. ಮುಂದ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಕರೀನಾ ಬಂದದ. ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ!

ಹೋದೆ ಮಾರಾಯಾ. ಏನು ಲುಕ್ಸ್ ಅಂತಿ? ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಗೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ
ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಘಮ ಘಮ ವಾಸಿನಿ. ಅವನೌನ್ ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಹೊಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ನಾನಾ ಮಾಡದೆ ಬಂದ ಇಡೀ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಗಂಡಸೂರ ವಾಸನಿ. ಇಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ. ಅವನೌನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದವೀ ಹಾಲ್ ಸೈಜ್, ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಮೆತ್ತನೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಚಂದ ಚಂದ ಹಜಾಮ ಹಜಾಮಿಯರು, ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಕು ರೊಕ್ಕಾ ಬೋಳಿಸಾಕಿ, ಹೀಂಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇಂದ್ರನಗರಿ ಇದ್ದಂಗ ಇತ್ತು ನೋಡಪಾ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಹೊಸಾ ಸಲೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊತ್ತ ಹೋದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ನೂರಾ ಐವತ್ತು ರುಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡ್ರೀ.

ನನ್ನ ಪಾಳಿ ಬಂತಪಾ. ಹೋಗಿ ಕೂತರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವ ಗಂಡಸೇ ಕತ್ತರಿ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸೂರಿಗೆ ಗಂಡಸೂರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಹೆಂಗಸೂರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಏನೋ ತಿಳಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾ ಆತು. ಇರ್ಲಿ ಇವಾ ಹಜಾಮ್ ಸೂಳೆಮಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಂತರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರರ ಹುಡುಗಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಆಶಾ ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ಅವನೌನ್ ತಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೂತೆ ಏನಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ.

ಮುಂದ?

ಮುಂದೇನು? ಈ ಹಾಪ್ ಸೂಳೆಮಗ ಒಂದು ತಾಸು ತೊಂಗೊಂಡು ಇಲಿ ತಿಂದಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುನೇ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇರ್ಲಿ ತೊಗೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗ included ಇದ್ದ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮಸಾಜ್ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕ ಅಂತ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. ಅದೂ ಏನ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾತು ಈ ಹಲ್ಕಟ್ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ advertisement ಕೊಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವರು. ಸಾದಾ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿನೇ. ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳು ತಲಿ ಒಳಗ ಬರೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಮಂದೀನ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನೀ ಎಂತೆಂತಾ ಮನಿಹಾಳ ವಿಚಾರ ತಲಿಯೊಳಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಚೀಪ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಚೀಪ್ಯಾ ನಾಚಿಕೊಂಡ. ಯಾಕೋ ಏನೋ?

ಅಲ್ಲೋ.....ಅವೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಂಬೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಮನಿಲಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರೋ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗ ಇರಬಹುದು ಈ ಹೊಸಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಜಾಮತಿ ಆದ್ರ  ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರುಪಾಯಿ ಒಳಗ ಆಗೋ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ನೂರಾ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಉರೀತು ನನಗ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಹೋಗ್ಗೋ ಚೀಪ್ಯಾ! ಏನ ತಲಿ ಮಾರಾಯಾ ನಿಂದು? ಕೆಟ್ಟು ಕೊಳತು ಹೋಗ್ಯದ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೂ ಅಂತಾ ವಿಚಾರ!? ಹಾಂ? ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದ್ರ 'ಆ ಟೈಪ್' ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ನಿನಗ ನೆನಪಾತ? ಅವೆಲ್ಲಾ  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾರಾಯ. ಎಲ್ಲರೆ illegal ನೆಡದಿರಬಹುದು. ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಬಾರದು. ನಿನ್ನಂತಾ ರಿಗ್ವೇದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಬಾರದು. ಧಾರವಾಡ ಒಳಗ ಅವೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೂ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ advertisement ನೋಡಿದರ ನನಗ ಅದೇ ತರಹದ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ನೋಡು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್! ಅವನೌನ್ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಒಳಗೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನೇನೋ ತರಹದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೋಡಿದರ ನಾಸ್ತಿ. ಆದರೂ ನಾ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಹಾಪ್ ಸೂಳೆಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ 'ಆ ತರಹದ' ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಯಪ್ಪಾ!!! ಏನು ಇದ್ದಾನ ಇವಾ!!!!

ನೀ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರೊಕ್ಕಾ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಿ ಏನು? ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂದಲಾ ತಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ರೀ ಅಂದ್ಯೋ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನರ ಕೇಳಿದ್ಯೋ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಾ ಮತ್ತ ಬಾಗಿಲದಾಗ ಕೂತ ಸುಂದರಿ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಅಕಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಕೋಲ್ಗೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೇನ್ರೀ? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ನಾ ಅಂದೇ, ಮೇಡಂ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀರಿ. ಮತ್ತ ಏನೇನು ಸೇವಾ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನು ಹೇಳಿದಳು ಅಕಿ receptionist ಸುಂದರಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ತರಹದ ಮಸಾಜ್ ಗಳು, ಕೂದಲಿಗೆ ಏನೇನೋ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹಚ್ಚೋದು, ಮೀಸಿ ಕಿತ್ತೋದು (ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ), ಹುಬ್ಬು ಕಿತ್ತೋದು (ಯುನಿ ಸೆಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರ ಗಂಡ/ಹೆಂಗ/ಸರಿಗೆ), ಉಗುರು ತೆಗೆಯೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನೀನು ಮೆನು ನೋಡಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಿ ಕಾಮಣ್ಣ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏನೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ - ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಚೀಪ್ಯಾ ಬಗ್ಗಿ, ಅಕಿ receptionist ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಿ ಒಯ್ದಾನ. ಅಕಿ ಕಿವಿಯೊಳಗ, ಈ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಮಸಾಜ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾರ ಕಡೆ ಮಾಡಸ್ತೀರಿ? ಹೆಂಗಸೂರ ಕಡೆ ಮಾಡಸ್ತೀರಿ ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾನ.

ಅನಾಹುತ!!!! ಘನಘೋರ ಅನಾಹುತ!!!!

ಈವಾ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಕಿ receptionist ಹಾವು ಕಂಡಂಗ ಆಗಿ ದೂರ ಹಾರ್ಯಾಳ. ಚಿಟ್ಟ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಚೀರಿಕೊಂಡಾಳ. ಚೀಪ್ಯಾ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕ ಅಕಿ ಕುರ್ಚಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಾಳ. ಹಾಂಗ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಓಡಿ ಬಂದಾರ. ಏನಾತು ಏನಾತು ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಕಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅಕಿ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಸಾಲಿನೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದ ಚೀಪ್ಯಾನ್ನ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ.

ಈಗ ನೋಡ್ರೀ.....ಆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಗಳು ಮತ್ತ ಅರ್ಜುನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಳಿಗೊಂದು ಏಟು ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಚೀಪ್ಯಾನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಜಾಮತಿ ಆಗಿದ್ದ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಮನಗಂಡ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಜಾಡಿಸಿ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಚೀಪ್ಯಾ ಫುಲ್ scrap ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಡತಾ ತಿಂದು. ಮಸಾಜ್ ಸೇವಾ ಕೇಳಿದವಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡದು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರ! ಧರ್ಮದೇಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ!!! ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಹೋಗ್ಗೋ!!!

ಬರೆ ಹೊಡೆದು, ಬಡಿದು, ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಮಾತು ಬ್ಯಾರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಸೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬಾಕಿ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಹಜಾಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಲಸ್ ಹೊಲಸ್ ಕೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾನ್ನ ಸುಮ್ಮನ ಬಿಡಬಾರದು, ಇವಂಗ ಎಂದೂ ಮರೆಯದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸೇ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಜಾಮರ ಉಸ್ತರಾ ಅಂದ್ರ ಕತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು, ಚೀಪ್ಯಾನ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಪಾಪ ಚೀಪ್ಯಾ!!! ಜವಳದಾಗ ಕೆತ್ತಿದಾಂಗ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತೋದು ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ!!!? ನಾ ಪಾಪ ಅವನ್ನ ಮುಂಜವೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಏನಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕತ್ತರ ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಲೂನ್ ಮಂದಿ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತಿ ಮುಂಜಿಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರ ಜವಳಾನೇ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಾರ.

ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಎಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಚೀಪ್ಯಾ
ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಾತಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ ಇದು. ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಉದ್ದನೆ ಪಟ್ಟಿ ಎಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಆತು. ಮುಂದ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
 
ಮುಂದೇನೋ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗ ಬಂದು, ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜೂ ಚುಟ್ಟಾ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಪೇಪರ್ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊದಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಪಾಂಡುನ ರಾಯರ(ಲ್) ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನಿಗೆ ಓಡಿಕೋತ್ತ ಬಂದೆ. ಬಂದವನೇ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಒಳಗ ಕೂತೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿದದವ ಜಗಳಕ್ಕ ಬಂದ. ತಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪೇಪರ್ ತೆಗದೆ. ನನ್ನ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದು ಆವಾ ಅಲ್ಲೇ ತಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರಾ ಬಂದು ತಲಿ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕೂತಾ. ಮೊದಲೆಂದೂ ಈ ಪರಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಳದ ನನ್ನ ತಲಿ ನೋಡಿರದ ಹಜಾಮ್ ಪಾಂಡು ಸಹಿತ ಏಕದಂ ಘಾಬರಿ ಆಗಿ, ಏನ್ರೀ ಇದು? ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಗಾರವಾಚಕ ಚಿನ್ಹೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತ. ಲಗೂನ ಸಾಫ್ ಮಾಡೋ ಪಾಂಡು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫುಲ್ ಸಾಫ್ ರೀ? ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮಾರಾಯಾ ಮಾರಾಯಾ! ಅಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದವರು ಆಗಲೇ ಹಾಪ್ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಒದ್ದು ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಾ ನೀ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು. ಕೈ ಮುಗಿತೇನಿ  ನಿನಗ ಅಂದೆ. ಪಾಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅವನ ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸ್ತರಾ ಮಸ್ತ ಹರಿತ ಮಾಡಿದವನೇ ಕರ್ರ ಕರ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಸಹ ಗೊಜ್ಜದೆ ಒಣಾ ಒಣಾ ಆಗಿಯೇ ಕೆರದು ಹೆರದು ಬೋಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಕಥಿ ಮುಗಿಸಿದ.

ಇದು ಏನಲೇ ನಿಂದು ಕಥಿ? ಮನಿ ಪಾಯಾ ಹಾಕಿದ ಗೌಂಡಿನೇ ಬ್ಯಾರೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿದ ಗೌಂಡಿನೇ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂದಂಗೆ ಆತು ಇದು. ಅಂತೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ತಲಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತ ಆತು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲೂ 'ಆ ತರಹದ' ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬ್ಯಾಡ. ಏನು? ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು legal ಇರ್ತಾವ. ಅದರಾಗ ನೀನು ಊಹಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವಾ ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು illegal ಇರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಬಾರದು. ತಿಳೀತಾ? - ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತ ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರೋ 'ಸೆಕ್ಸಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಓನ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್' ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರ ಇವಾ ಮತ್ತ ಹೋದಾನು ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ನಮಗ.

ಏ ಎಲ್ಲಿದ ಹಚ್ಚಿ? ಪಾಸಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಮಾಡಿಸವ ಇದ್ದೇನಿ, ಅಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿ.

ಹಾಂ!!! ಎಲ್ಲೆ ಹೊಂಟಿ? ಹಜಾಮತಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರಂತ ಕಟಿಂಗ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತ ಇವನೂ ಎಲ್ಲರೆ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟನೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತು.

ಇಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ!!! ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್!!! ಫೂಕೆಟ್ !!!ಥೈಲಾಂಡ್!!! ಥೈಲಾಂಡ್!!! ಥಕ ಥೈ ಥಕ ಥೈ ಥೈಲಾಂಡ್!!! ಎಲ್ಲೆ ಖರೇ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೇನಿ!! ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಈ ಹಾಪಾ! ನಾ ಫುಲ್ ದಂಗ ಹೊಡದೆ!! ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಸುಧಾರಿಸೋ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ.

ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾರಪಾ. ಜ್ವಾಕಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೊರಟು ಬಂದೆ.

ಚೀಪ್ಯಾ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಥೈಲಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋ excitement ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಹೋದಾ!!!

Sunday, August 25, 2013

ಕತ್ತಲಿ.....ನಾ ಎಲ್ಲೆ ಒತ್ತಲಿ?

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು...ಅದೂ ಕತ್ತಲ್ಯಾಗ
ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪೇ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕತ್ತಲಿ. ಹೀಂಗ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲಿ ಆದಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ದೋಸ್ತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹರಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾವೂ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಅಂತಹ ಹರಟಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾ ಹಾಪನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡೋವಾಗ 1986 ಒಳಗ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆದ(?) ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು.

1986 ....ನಾವು ಆವಾಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಒಂಬತ್ತನೆತ್ತಾ. ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವನೌನ್! ದೊಂಬರಾಟದವರು, ಜಾದೂ ಮಾಡವರು, ದಾಸರ ನಾಮದ ಪುಸ್ತಕಾ ಮಾರವರು, ಜಪಾನೀ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಕಾಗದದ ಹೂವು ಮಾಡವರು, ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ಕಸೂತಿ ಕಡ್ಡಿ ಮಾರವರು, ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಮಂದಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದಕೋತ್ತನ ಇರ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಂಗs ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಂದಿ ಸಹಾ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು demonstration ತೋರಿಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತೇವಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಅವರ sales pitch. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ!! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪಿ ಪೇಟ್ ಕಾ ಸವಾಲ್!!

ಅವನೌನ್! ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೀವಿ ಎರಡು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ, ಪಾಂ ಪಾಂ ಅಂತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾರ್ನ್ ಒತ್ತಿದರ ಆಗೋ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸಿದರು. ಎರಡು ತಾಸು ಫುಲ್ ಮಜಾ. ರೇವಣಕರ ಉರ್ಫ್ TT ಸರ್ ಅದನ್ನ sponsor ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮಗ ಮಧ್ಯಾನ ಸೂಟಿ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿದ್ದಿ ಬದಲು ಏನೋ ಒಂದು diversion ಅಷ್ಟ.

ದಿವಂಗತ ರೇವಣಕರ್ ಸರ್

ಹೀಂಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ demonstration ನೆಡದಾಗೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನಾಹುತ. ಅದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಮೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀವಿ ಹಿಂದಿಂದ ಬುಸ್ಸ್ ಅಂತಿ ಹೊಗಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಆ ಟೀವಿ ಖಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಟಾಶ್ ಆಗಿ ಖರಾಬ್ ಆಗಿರ್ತದ. TT ಮಾಸ್ತರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾಪ್ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆಗಳು, ನೆಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂಡು ಊರಿ ಕೂತಿದ್ದರೂ, ಅಂಡು ಎತ್ತಿ, ತಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕರೆ TT ಸರ್ ಮತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದಿದ್ದ ಹಾಪರು ಕರ್ಚೀಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹೊಗಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದರು. ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗ ಆ ಹೊಗಿ ಸೀನ್!! ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದ ಮಂದಿ, ರೇವಣಕರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ! ಕರ್ಚೀಪಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೋಗಿ ಆರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟರ ಸಾಲಿ ಹಾವು, ಕಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟಂಕಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಾಗ ರೇವಣಕರ್ ಸರ್ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿತು. ಬಚಾವ್!

ನಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳ. ವಾರಕ್ಕ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ದಿವಸ. ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿ ಸುರು ಆಗೋಕಿಂತ ಮೊದಲು. ನೂರೋ ಇನ್ನೂರೋ ಮುನ್ನೂರೋ ರುಪಾಯಿ ಫೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸರಿ ನೆನಪ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಆ ಕಾಲದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಡ್ರೀ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿ.

ಫೀಸ್ ಕೇಳೇ ಭಾಳ ಮಂದಿ, ಏ! ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಲೇ, ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು.

ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿ ಸುರು ಆಗೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸೇ ಇಲ್ಲದವರು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಮಗ ಹನ್ನೊಂದರ ಸಾಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಹನ್ನೊಂದುವರೀ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು, ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಮಖಂಡಿ ಸರ್ ಜಾಗ್ರಫೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧಾ ಮುಗದ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅವರು, ನೀ ಮೊದಲು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದು, ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಣ್ಣನ ಮಾರಿ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು RT ಸರ್ ನಮಗ -admit him - ಅಂತ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಜಮಖಂಡಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಗದು, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ನಕ್ಕೋತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡೋದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೀಡ ತಾಸು ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಇದು ಕಲಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ರೀ? ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ.

ಎಲ್ಲಾ ನಾಕೂ ಡಿವಿಷನ್ ಹಿಡದು, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತನೆತ್ತಾ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ತಯಾರು ಆದರು ನೋಡ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬವಂದೇ ನನಗ ನೆನಪು. ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕಿ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪು. ಬಾಕಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆತು. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ದಿನಾ ನಡು ಊಟದ ಸೂಟಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾತು ಅಂತ ಹೇಳವಾ. ನಾವು ಅವನ್ನ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ! ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋ ಪೋ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾಕಲೇ ಬೇಕು? ಒಂದು ಆಟೋ ಹಾರ್ನ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಮನಸಾರೆ ಒತ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲೇ. ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗ ಸಿಗ್ತಾವ ಆಟೋ ಪೋ ಪೋ ಹಾರ್ನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಲಿಗೆ ಲಗೂ ಬಂದು, ಆ ಕತ್ತಲಿ ಕ್ವಾಣಿ ಒಳಗ ಕೂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನೇನೋ ಕುಟ್ಟಿ, ಅವರ ಕಡೆ ಬೈಸಿಕೊಂಡು.......ಇದಕ್ಕೇ ಅಂತಾರ ನೋಡಲೇ..... ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಕೊಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ.....ಅಂತ ಕಾಡಸ್ತಿದ್ದಿವಿ.

ಪೋ ಪೋ ಹಾರ್ನ್! :)

ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಹಾನಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

ಮಹೇಶ!! ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಏನಾತು ಗೊತ್ತದ ಏನು?!

ಏನಾತಲೇ? ಹೇಳೋ ಮಾರಾಯಾ. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೆ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಢಂ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯಾ....ಒಂದು ದೊಡ್ಡ misunderstanding ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ.

ಏನಲೇ?  ಮೀಸಿ understanding ಆತ? ನಿನಗ ಒಬ್ಬವಂಗೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ 9th ಒಳಗೇ ಮೀಸಿ ಗಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಭಾಳ ಮಂದಿ miss ಗಳು ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಏನೇನೋ understanding ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹಾಂಗೇನು ಕಥಿ? ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಳು? ಪುಣ್ಯಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಬಿಡಪಾ. ಎಲ್ಲಾರು ನಿನಗೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಜಾತಿ, ಮತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನಗೇ ಫುಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿದ್ದಿಯರ ನಾಯಕ ನೀ, ಅಂತ ಮಸ್ತ ಪಂಪ್ ಹೊಡದ್ವೀ ನಾನು ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಸ್ತ.

ಮಹೇಶ ಅದು ಏನು ಆತು ಅಂದ್ರ ಅಕಿ (ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹುಡುಗಿ) ಕತ್ತಲ್ಯಾಗ ಒತ್ತು ಅಂದಳೋ ಮಾರಾಯಾ! - ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಚೀಪಿನಿಂದ ಬೆವರು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ.

ಹಾಂ!!!!! ಹಾಂ!!!! - ನಾನು ಮತ್ತ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಸ್ತ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಈ ಹುಚ್ಚ ಸೂಳೆಮಗಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿದ್ದಿಯರ ಹಾಂಗ ಪಿಕಿ ಪಿಕಿ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಇಕಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಕತ್ತಲಿ ಒಳಗ ಒತ್ತಲಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಿ ಉರೀತು. ಈ ಮಾತು ನೆಡದಾಗ ನಾವು ಮೂವರು ಮಂದಿ ಭಟ್ಟನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಿವಿ. ನಾನು ಮತ್ತ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಸ್ತ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಡಾ ಕುಡಿದಿವಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪಡಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವಾಂತ ಚನ್ನಿಗ ಚಂದ ಸೂಳೆಮಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಟ್ಟನ ಅಂಗಡಿ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ (ding dong) ಅನ್ನೋ ಖಾದ್ಯ ತಿಂದ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕರದು ಬಿಟ್ಟಾಳ ಮುಂದೆ ಸೀದಾ ಅಕಿ ಜೋಡಿ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ, ಜಿಂಗಾ ಚಿಕಾ ಜಿಂಗಾ ಚಿಕಾ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ.

ಮಹೇಶ!!! ಅದು ಏನು ಆತು ಅಂದ್ರ.....ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಂ ಏಕ್ದಂ ಕತ್ತಲಿ ಮಾರಾಯಾ..... ಅಂತಾದ್ರಾಗ ನಾನು ಮತ್ತ ಅಕಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡಲಿಕತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಿತ ಏಕದಂ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತ ನೋಡಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ ಆತು. ನಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಒತ್ತಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಏನು? - ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಲ excitement ತಡಿಲಾಗದ ಕೇಳಿದಿವಿ.

ಅಕಿ ಹೇಳಿದಳು, ಒತ್ತರೀ, ಅಂತ. ನಾ ಫುಲ್ ಹೈರಾಣ ಮಾರಾಯಾ..... ಅಂತ ಹೇಳಿದ.

ಚೆಲುವಾಂತ ಚನ್ನಿಗನ ಡಿಂಗ್ಡಾಂಗ ತಿಂದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಭಟ್ಟನ ಗುಳಂಬ ಹಾಕಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಜ್ಯಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ. ಸಾವಕಾರ ಸೂಳೆಮಗ....!!! unlimited ಭಟ್ಟನ ಅಂಗಡಿ budget ಇವಂದು!!!

ಹ್ಞೂ.....ಮುಂದ? ಏನಾತು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ

ಅಕಿ ಕಡೆ ಏನು ಒತ್ತಬೇಕರಿ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ - ಅಂದವನೇ ಭಟ್ಟಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ.

ಅಂಗಡಿ ಭಟ್ಟಾ ಇನ್ನೂ ಬೆರಕಿ. ಗುಳಂಬದ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗ ಚಮಚಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಿಸಿದಾಂಗ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಿದ. best optical illusion!!!

ಇವಾ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೇ ಇಷ್ಟು ಹೊನಗ್ಯಾ ಇದ್ದಾ ಅಂದ್ರ ನಾವೂ ಸಹಿತ ಅವಂಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೀ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿವಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿ ಬ್ಯಾರೆ ಜೋರು. ಹಾಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಇವಂಗ ರೀ ಹಚ್ಚಿ ಒತ್ತರೀ ಅಂದಿದ್ದು ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಮಹೇಶ!!!! ನಾ ಫುಲ್ ಥಂಡಾ ಮಾರಾಯಾ!!! ನಾ ಏನೋ ಇಕಿ ಸಂಭಾಯಿತ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡ್ರ ಸೀದಾ ಒತ್ತರಿ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾಳ ಇಕಿ. ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಕಚ್ಚಿದ.

ನಾವು ಮುಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಯಾವ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಮಲಯಾಳೀ ಮೂವಿ ಸೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅಂತ ಕಾದು ಕೂತ್ವಿ.

ರೀ....ಎಡಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒತ್ತರಿ.....ಅಂದಳೋ ಮಾರಾಯಾ ಅಕಿ...ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ.

ಎಡಗಡೆದೇ ಯಾಕ? ಇಲ್ಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನಪಾ? ಹಾಂ?! - ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತ ನನ್ನಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಸ್ತ ಕೇಳಿದಿವಿ.

ನಾನೂ ಹಾಂಗೆ ತಿಳಕೊಂಡೆ ಮಾರಾಯಾ. ಇಕಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂಭಾಯಿತ. ಹಾಂಗಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಮೊದಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಒತ್ತರಿ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾಳ, ಅಂತ ನಾ ತಿಳಕೊಂಡೆ ಮಾರಾಯಾ, ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವಾಂತ ಚನ್ನಿಗ ಹೇಳಿದ.

ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಜ್ಯಾಮ್ ತಿಂದು ಮುಗಸಿದ್ದ. ಈಗ ಅವನೂ ಒಂದು ಸೋಡಾ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ.

ಹ್ಞೂ....ಅಕಿ ಎಡಗಡೆದು ಒತ್ತರೀ ಅಂದಳು ಅಂತ ಆತು. ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಹೀರೋ? - ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಿವಿ.

ಇವಾ ಹುಚ್ಚ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೂಳೆಮಗ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಲೇ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ರೀ ಯಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ರೀ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಒತ್ತಲೋ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಒತ್ತಲೋ, ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ ಅಕೀನ್ನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ.

ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಅಕಿಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಅಕಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತುಪ್ಪಾ ತಿಂದ V ಬ್ರಾಂಡ್. ಭಾಳ ಶಾಣ್ಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಚಲುವಾಂತ ಚನ್ನಿಗ ಕೇಳೋ ಧಾಟಿ ನೋಡಿಯೇ ಅಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ ಇವಂಗ misunderstanding ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತ.

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಚಿಕೊಂಡು, ಆ ಕತ್ತಲಿ ಕ್ವಾಣಿ ಒಳಗೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಂಪ್ ಕೆಂಪ್ ಆಗಿ, ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾಚಿಕೋತ್ತ, ರೀ.....ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು.... ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತರೀ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ರೀ. ಅದಕ್ಕ ಹೇಳಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಾಸಾತು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಲೆಫ್ಟ್, ಯಾವ ರೈಟ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕೂತಿರಿ. ಲಗೂನ ಒತ್ತರೀ. ಒತ್ತಿ ಬಿಡ್ರೀ. ಲೆಫ್ಟ್ ಒತ್ತರಿ. ಒತ್ತಿದರ ಚಾಲೂ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಒತ್ತಿ ಚಾಲೂ ಆದ್ರ ನಮ್ಮ assignment ಮುಗಿಸಬಹುದು, ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಆಕಿ.

ಓ!! ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಟನ್ ಏನ್ರೀ???!!! ನನಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ. ಏನೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಂತ ಅಂದವನೇ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಚನ್ನಿಗ ದೋಸ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ frustration ಒಳಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆತು. ಮತ್ತ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಅಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಇವಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಇವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಒತ್ತಿದ್ದು relatively ರೈಟ್ ಬಟನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೂ ಅಂದು ಮತ್ತ ಮಲಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗ್ಗೋ!!!!


ರೀ!!!!! ರೀ!!! ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೋಡ್ರೀ!!! ಅ!!!ಅ!!! ಅಂತ ಅಂದಾಕಿನೇ ಅಕಿನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಹಾಕ್ಕ!!!ಹಾಕ್ಕ!!

ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ!! ಪಾಪ ಅಕಿ ಕತ್ತಲ್ಯಾಗ ಬಂದ್ ಆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ reset ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರ ನೀ ಗಂಡು ಗೂಳಿ ಸೂಳೆಮಗ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ನೋಡು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕ clarification ಕೇಳಿದಿ ಛೊಲೋ ಆತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅಕಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸುಂದರಿ ಫುಲ್ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದ. ಹಿಡದು ನಿನಗೇ ಅಕೀನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಬಾಲವಿವಾಹ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಲೇ.....ಹಾ!!! ಹಾ!!! - ಅಂತ ನಾವು ಜೋಕ್ ಹೊಡದ್ವೀ.

ಹಾಂ !! ಬಾಲ!! ವಿವಾಹ!! ಹಾಂ! ಹಾಂ! - ಅಂತ ಅಂದ ಚನ್ನಿಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಬಾಲ ಬಂದದೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಹಿಂದಂತೂ ಬಾಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದ ಬಾಲ!? ಅವಂಗೇ ಖಾತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆ 'ಕತ್ತಲಿ ಒತ್ತಲಿ' ಅಂತನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಕತ್ತಲ್ಯಾಗ ಒತ್ತೋ ಭಾಗ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೋಕಡಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಕೂತಿದ್ದರು. ಅದು ಏನೋ ಎಂತೋ..... ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.... ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ಝೇಂಡಾ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲಿ ಒತ್ತಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

** ಇದು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಕಹಾನಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಖರೆ. ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಈ' ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ  ಭಟ್ಟನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಓದಿದವರು ಯಾರೂ ಏನೂ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ.

** 'ಕತ್ತಲಿ ಒತ್ತಲಿ' ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ದೋಸ್ತನ ಸಂಗ್ತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಕಥೆಗಳು ಅಂದ್ರ reality is stranger than fiction!!! :) :)

Friday, August 23, 2013

ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ!!

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾ ಜೋರ್ ನೆಡದದ. ರೂಪಾ ವೈನಿ ಭಾಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗ ಇದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುತ್ತೈದಿ ಊಟದ ತಯಾರಿ ಒಳಗ ಭಾಳ busy ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಪ್ ಛಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು.

ಚೀಪ್ಯಾ ಬಂದು ಕುಕ್ಕರಿಸಿದ. ಮತ್ತ ಅದೇ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದನ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಒಳಗೇ ಇದ್ದ. ಹಜಾಮತಿ ಇಲ್ಲದ ತಲಿ, ದಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾವಾಜಿ ಗಡ್ಡ. ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕ.

ನಾನು ಚೀಪ್ಯಾ ಹರಟಿಗೆ ಕೂತ್ವಿ ಅಂದ್ರ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ. ಆಗಾಗ ಅಡಿಗಿಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಡಸಾಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹಣಿಕಿ ಹಾಕಿ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಏನರೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ.

ವೈನಿ ಅವರ ಕೆಟ್ಟಾ ಕೊಳಕಾದ ನೈಟೀಗೆ ಕರಾ ಪರ ಅಂತ ಕೈ ಒರಸಿಕೋತ್ತ ಬಂದು ಪಡಸಾಲಿ ಬಾಗಿಲಾದಾಗ ನಿಲ್ಲೋದ ತಡಾ, ಅವರ ಕನ್ಯಾರತ್ನಗಳಾದ ಕುಂತಿ ನಿಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೊಯ್ಕೊಂಡಳು. ಅವ್ವಾ!! ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕಾಣ್ವಲ್ತು. ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ. ಲಗೂನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ. ಹುಡುಕಿ ಕೊಡು ಬಾರ.....ಬಾರ, ಅಂತ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಳು.

ರೂಪಾ ವೈನಿಗೋ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹರಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಪಡಸಾಲಿ ಒಳಗೇ ಕೂತು ಒದರಿದರು, ಹುಚ್ಚ ಖೋಡಿ ನಿಂತಿ! ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಕುಂತಿ ಕಡೆ ಕೇಳು. ಕುಂತಿ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಾರ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಾಳ ಇಲ್ಲಾ ಅಕಿ ಚಡ್ಡಿಯಾರ ಕೊಡ್ತಾಳ. ನಾಕ್ನಾಕ್ ಐದೈದ್ ವರ್ಷದ ಕ್ವಾಣಗೋಳು ಆಗೀರಿ. ಚಡ್ಡಿ ಹುಡಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಅವ್ವನ್ನ ಕರೀತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಾ ಎಲ್ಲಾ ಚಂದ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ?? ಅಂತ ಇಡೀ ಓಣಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಂಗ ಕೂಗಿದರು.

ಚಡ್ಡಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ
ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕು ಬಾ ಯೋಗಿವರ್ಯನೆ
ಚಡ್ಡಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ

ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ದನಿ ಒಳಗ ಹಾಡಿಕೋತ್ತ ಕುಂತಿ ಬಂದಳು. ಇಕಿ ದೊಡ್ದಾಕಿ. ಇಕಿಗೇ ತಂಗಿಯಾದ ನಿಂತಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆದ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಕುಂತಿ!!!! ಏನು ಅದು ದರಿದ್ರ ಹಾಡು!? ಅದೂ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬ್ಯಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಾರ. ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ, ಬೆಳಕ ತೋರಿ ನೆಡಸು ಬಾ ಯೋಗಿವರ್ಯನೆ ಅಂತ ಇರುವ ಚಂದ ಹಾಡನ್ನ ಕುಲಗೆಡೆಸಿ ಹಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ ಖೋಡೀ!!! ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಂಗ ಹಾಡೋದನ್ನ? ಸಾಲ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿ. ಕತ್ತಿ ತಂದು, ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಬೈದರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

ಕುಂತಿ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ನಕ್ಕಳು. ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕುಂತಿ.

ಏನ್ ನಗ್ತೀ? ಹುಚ್ಚ ಖೋಡಿ ತಂದು. ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ಹಾಡು? ಹೇಳ್ತಿಯೋ ನಾಕು ಹಾಕಲೋ ನಿನಗ ಕುಂತಿ? - ಅಂತ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಬಾಗಲದಾಗ ಕುಂತಿ ತಂಗಿ ನಿಂತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಳು. ಅನಾಹುತ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು ನಿಂತಿ.

ಅವ್ವಾ, ಈ ಹಾಡು ನಮಗ ಮಂಗೇಶ ಮಾಮಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಮಾ? - ಅಂತ ನಿಂತಿ ನನ್ನ ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಇಟ್ಯಲ್ಲವಾ ಬತ್ತಿ!!!! ನಿಂತಿ ಎಂಬ ಛೋಟಾ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!! ಇಟ್ಯಲ್ಲವಾ ಬತ್ತಿ!!!! ಅದೂ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಮುಂದೇ ಇಟ್ಯಲ್ಲವಾ ಬತ್ತಿ!!!! - ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದೇನೋ ಮಂಗೇಶ!? ನೀ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿ!? ಹಾಂ!? ಹಾಂ!? ನಿನ್ನಂತವರ ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಟರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ್ಯಾರು ಕೆಟ್ಟಾ ಕೆರಾ ಹಿಡದು ಹೋಗ್ತಾರ. ದೇವರ ನಾಮಾ ಕಲಸ್ತೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ವಾರಕ್ಕ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದರ ಏನು ಮಸ್ತ ದೇವರ ನಾಮಾ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಮಾರಾಯಾ!!! ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ!! - ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ವೈನಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಕ್ರೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಹೋದರು. ಅದೇನು ಅವ್ವನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೋ! ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಕೂತೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳೋದು ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ!

ಮತ್ತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಪತಿದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೋತ್ತ, ನನಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಗೇಶ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿ ಹೊಡೀತು ಅಂತ ಅಡಿಗಿಮನಿ ಕಡೆ ಓಡಿದರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕ ಅವರು ಓಡಿದ ಪರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲೆ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದ ಯಾರೋ 'ಲೈನ್'ಮನ್ ನೆನಪ ಆದನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯ ಮಹತ್ವ? ನಾವೇನು ಅಡಿಗಿ ಮಾಡ್ತೇವಾ?

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ!!!!?????????????????

ಹಾಂ!!!!

ಏನು ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾರ ರೂಪಾ ವೈನಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ತಲಿ ಕೆರಕೊಂಡೆ. ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಚೀಪ್ಯಾನ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ಆವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಮಗ್ನ ಆಗಿದ್ದ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ ಡಾ. S. S. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಸ್ತದ. ಅವರ 'ನವತಾರುಣ್ಯ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ' ಖಾಯಂ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ. ಅವರು ಕೊಡೊ ನಯಾಗ್ರಾ ಗುಳಗಿ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಚೀಪ್ಯಾ! ವೈನಿ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲೋ? ಏನೋ? ಏನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೋ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ

ಚೀಪ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ busy ಇದ್ದ. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನೀನ ಕೇಳಲೇ. ನನ್ನೇನ ಕೇಳ್ತೀ. ಅಕಿಗೆ ತಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆತಲ್ಲರೀ. ರೂಪಾ ವೈನಿ ನೋಡಿದರ, ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಪಾ, ಅಂತಾರ. ಈವಾ ಚೀಪ್ಯಾನ ಕೇಳಿದರ ಏನೋ ಅಂತಾನ.

ಕುಕ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ವೈನಿ ಮತ್ತ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ತಳಾ ಊರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರ ಅಷ್ಟರಾಗ ಅವರ ಮನಿ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋ ಬೂಬು, ಬಾಯಾರಾ! ಬಾಯಾರಾ! ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಡಕೊಂಡು ಬಾಯಾರಾದ ರೂಪಾ ಬಾಯಾರನ್ನು ಕರೆದಳು.

ಏನ ಬೂಬು? ಭಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಾವ ನೋಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಭಾಂಡೆ ತೊಳಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ತುಪ್ಪದ ನೈಕ್ಲಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ.......ಏನು? ಸಬಕಾರ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಾ? ಸೂಡ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡವಲ್ಲರು. ಮೊದಲು ಅವರ ಚಡ್ಡಿ ಗದ್ದಲಾ. ಈಗ ಇಕಿ ಸಬಕಾರ ಪುಡಿ ಗದ್ದಲಾ, ಅಂತ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಎದ್ದು ಹೋದರು. ಹೋಗೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತ ಹೇಳಿದರು, ಮಂಗೇಶ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ.....!!!

ಹೋಗ್ಗೋ!!!! ಈ ವೈನಿ ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ - ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ - ಅಂತಾರ. ಈವಾ ಚೀಪ್ಯಾ ನೋಡಿದರ ಏನಂತ ಹೇಳವಲ್ಲಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಂ!! ನಾವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನೀಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ಮಗದೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ options ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು eliminate ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನು ಉಳಿತದ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಚೀಪ್ಯಾನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು.

ಚೀಪ್ಯಾ! ಏನಪಾ ಕಿಡ್ನಿ ಬರ್ಬಾದ ಆಗ್ಯಾವ ಏನೋ? ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ವೈನಿ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾರ  ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಲೇ!!!! ಅನಿಷ್ಟ ಮಂಗ್ಯಾ ಸೂಳೆಮಗನ!!! ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ ಅವ ಮಾರಾಯಾ. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಂದು ಚೀಪ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ಓದೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ.

ಅಂದ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೆ ಏನರೆ ಮುರಕೊಂಡಿ ಏನು? ಎಲಬು ಗಿಲಬು ಸೊಂಟಾ ಗಿಂಟಾ? ಲೇ ಮಗನಾ.....ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನಲವತ್ತರ ಮ್ಯಾಲೆ ಆತು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು. ಎಲ್ಲರೆ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಹೇಳಲೇ ಹೋಗೋಣ. ನನಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದಾರ. ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೇನು? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಹುಡುಗ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಬೇಕಾದ್ರ ಅವರ ಕಡೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರಲೇನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸುಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಗೊಂಡು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೋತ್ತಿ?! - ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಮೌನವಾಗಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟ.

ನಾನೇ ತಿಳಕೊಂಡೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೇತಿ ನೇತಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನದು ಏನು? ಈ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಒಬ್ಬರು. ಕುಂಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದವರಂಗ ಬರ್ತಾರ, ಬಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಾ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ - ಅಂದ್ರ ಏನ್ರೀ ಅರ್ಥ???? ಹಾಂ?? ಹಾಂ????

ಚೀಪ್ಯಾ ಮತ್ತ ನಿನ್ನ ಟೇಲರ್ ಕಡೆ ಏನರೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಟು, ಶರ್ಟು, ಜುಬ್ಬಾ, ಪೈಜಾಮಾ, ಪಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಏನು? ಬಾರಲೇ ಹೋಗೋಣ. ನನಗ ಲೈನ್ ಬಜಾರ ಒಳಗ ಇರೋ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಟೇಲರ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುರ್ತು ಇದ್ದಾರ. ಪುಟಾಣೆ & ಸನ್ಸ್.....ಏಕ್ದಂ ಮಸ್ತ ಟೇಲರ್ ನೋಡು. ಸೂಟ್ ಗೀಟ್ ಮಸ್ತ ಅಂದ್ರ ಮಸ್ತ ಹೊಲಿತಾನ. ಇಷ್ಟು ಘಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ನೀ ಶೇಂಗಾ, ಪುಟಾಣಿ, ಕಡ್ಲಿ ಘುಗ್ರೀ ಏನೇ ತಿಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೆ ತೋಪು ಬಾಂಬು ಹಾರಿಸಿದರೂ ಕುಂಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಲಿಗಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ರ ಪರ್ರ ಅಂತ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಅವರ ಮನಿತನದ ಹೆಸರೇ ಪುಟಾಣೆ. ಪುಟಾಣಿ ಹೆಸರು ಇಟಗೋಂಡು ಪುಟಾಣಿ ಬೋಂಗಾಕ್ಕ ಹರಿಯುವಂತಹ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆವಾ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನಪಾ. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಲಿಸಬೆಕು ಅಂದ್ರ ಬೊಂಗಾಳೆ ಟೇಲರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರ ಪುಟಾಣೆ ಟೇಲರ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ. ಕೆನರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ ಕೂತ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಹೊಲಿಗಿ ಮಷೀನ್ ಬೊಂಗಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನಾ ಪಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಯಾವದೇ ಬರ್ಮುಡಾ ಚೋಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಾಂಗ ಹೊಲಿದು, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಸಿ ಲಾಡಿ ಸಹಿತ ಹಾಕಿ, ಲಾಡಿ ಹೊರಗ ಬಂದ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತ ಒಳಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು demonstration ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಹಳೆ 'ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ' ಒಳಗ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡು. ಅದು ಸುತ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಬರೆ ಕೈಯಾಗ ಪಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಹೆಂಗಸೂರು ಅವರು ಇವರು ಬಂದ್ರ ಅಸಹ್ಯ ನಾಚಿಗಿ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕ. ಆದ್ರ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗ ಸುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಅದೂ ಜಾಬಾದ್ ಇರೋ ಬೆರ್ಕೀ ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲು ಅಂತ. ತೊಂದ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೊಂಗಾಳೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲದಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ? ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ - ಅಂತ ವೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ ಏನೋ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಚೀಪ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ. ನಾನು, ಹಾಂ? ಏನು?, ಇದೂ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ? ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟಗೊಂಡು ಕೂತೆ.

ಸುಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಗನ. ಎಷ್ಟಂತ ಕಾಡ್ತಿಯೋ? ನಾ ಹೇಳ್ತೆನಿ ಕೇಳಿಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿನ ಹ್ಯಾಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾಂ ರೋಡ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾ. ಬೇಕಾದ್ರ ನೀನೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡು. ನನ್ನ ಜೀವಾ ತಿಂತೀರಿ ಇಬ್ಬರೂ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ.

ಹಾಕ್ಕ! ಇದೂ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲರೀ. ಸೂಡ್ಲಿ. ಏನು ಇರಬಹುದು, ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ, ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ, ಅನ್ನುವದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ.

ಅಷ್ಟರಾಗ ಮತ್ತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಡಿಗಿಮನಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ.

ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ!!! - ಅಂತ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ನಮ್ಮ ನೇತಿ ನೇತಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಹೇತಿ ಹೇತಿ ಆಗಿ ನಮಗ ಏನೂ ಹೊಳಿವಲ್ಲತು. ಈ ಸರೆ ಕೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ - ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ! ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ! - ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟು, ಹಾಪ್ ಆಗಿ,  ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಅದು ಹಾಪ್ ಆಗಿ ಹಾಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹುಚ್ಚ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನಿ ನಾನು.

ಅಲ್ರೀ ವೈನಿ! ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ ಅಂತ ನಾಕ ಸರೆ ಹೇಳಿದ್ರೀ. ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಾ ಈ ಕೆಲಸಾ ಅಂತ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರಾದ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರೀ ವೈನಿ!!!! - ಅಂತ ದೀನದಯಾಳ ಲುಕ್ ಕೊಟಗೋತ್ತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮುಂದಿನವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿತದ. ಇವರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಂದಾಗಿ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡಾನೂ ಬೋಳಿಸಿ, ಚಕಾ ಚಕ್ ಚಿಕಣಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ. ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ನೆಡದದ. ಅದಕ್ಕ ಹಜಾಮತಿ ಕಷ್ಟಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಜ್ಯ. ಅದಕ್ಕ ಅದು ನೀ ಏನೋ ಅಂತೀ ಅಲ್ಲಾ.....ಹಾಂ....ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಲುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರು. ನಾ ಹೇಳಿದರ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಟಾ ಹಿಡದು ಕೂತಾರ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

ಹೋಗ್ಗೋ ಇವರ!!!!!!

ನಾನು ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡಗ ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಹಾಕ್ಕ!!!!

ಏನ್ರೀ ವೈನಿ!!! ಹೋಗ್ಗೋ ನಿಮ್ಮ!!!! ನಿಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ಏನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಏನು? ನನ್ನ  ಕಡೆ ಅವನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅನ್ನಲೀಕತ್ತೀರಿ. ಚೀಪ್ಯಾ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾನೇನು? ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೆಡದದ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಂಗ ಕಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ, ದಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ. ಯಾಕಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ? ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹೋಗಲೇ....ಎಲ್ಲಿದ ಹಚ್ಚಿ?! ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಜಾಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತ ಒಂದು ಐದು ವಾರ ದಾಡಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಇದಾ ರೂಢಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಇಕಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂದಲಾ, ದಾಡಿ ಬೆಳಸಬೇಕು. ಇಕಿ ಬೋಳಿಸು ಅಂದ್ರ ಬೋಳಿಸಬೇಕು. ಆಟಾ ಹಚ್ಚೀರಿ ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ರೂಪಾ!!! ನೋಡ್ಕೋ..... ನಿನಗೂ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ನಾ ಹಜಾಮತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಲೆ. ಸುಮ್ಮನ ತಲಿ ತಿನ್ನಬ್ಯಾಡ. ತಿಳೀತ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ.

ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೂಪಾ ವೈನಿಗೆ ಜಬರಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಾ ಇವಂಗ ಬಂತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು. ಆದರೂ ಖುಷಿ ಆತು.

ಅಪರೂಪಕ್ಕ ಗಂಡ ಜಬರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸ್ವಲ ದಂಗು ಹೊಡೆದರು. ಒಮ್ಮೆನೂ ಜಬರಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಚೀಪ್ಯಾನ ಹಿಡದು ಜಬರಿಸೋದು, ಹಣಿಯೋದು ಎಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು one way ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದಂಗ.

ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಗು ಹೊಡೆದರೂ ಏಕ್ದಂ ಸುಧಾರಿಸಿಗೊಂಡ ವೈನಿ ಚೀಪ್ಯಾಗ ಜೋರು ಮಾಡಿದರು.

ರೀ.....ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಾಗ ಗಡ್ಡಾ ಬಾವಾಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ನೀವು ಹತ್ತರ ಬಂದ್ರ ಕರಡಿ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಛೊಲೊ ಅದ ಅಂತ ಅಂತೀರಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್, ನೀವು ಸಹಿತ ಕರಡಿ ಆಗೀರಿ ಏನು? ಕರಡಿಗೆ ಹೀಂಗ ನೋಡ್ರೀ. ತಲಿಗೂದಲಾದ್ರ ಏನು ಮೈಗೂದಲಾದ್ರಾ ಏನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೋ ಕೂದಲಾ ಆದ್ರ ಏನು!? ಕರಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ. ಮುಂದಿನವಾರ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲಿ ಗಾಂಧೀ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ದಾಡಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊಂಡಗ್ಯಾ ಮೀಸಿ ಇಟ್ಟುಗೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನೋಡ್ಕೊರೀ ಮತ್ತ. ಮುಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕ ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊರೀ ಮತ್ತ. ಇದು ಆಖರೀ ಮಾತು, ಅಂತ ವೈನಿ ಆಖರೀ ಫೈಸಲಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು.

ಶ್ರಾವಣದ ಕರಡಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಹೀಂಗ ಕಾಣಬಹುದು (ಚಿತ್ರ: ನಟ ಮಕರಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರದ್ದು)

ಅಲ್ಲರೀ ವೈನಿ....ಚೀಪ್ಯಾ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಗಡ್ಡಾ ಬಿಟ್ಟಗೊಂಡು ಇದ್ದರ ಏನ್ರೀ ತೊಂದ್ರೀ? ಏಕದಂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ, ಅಂತ ಈ intellectual ಅನ್ನೋ ಮಂದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದ ಕೂದಲ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟಗೊಂಡು ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ.

ಏನು ಲದ್ದಿಜೀವಿಯಾ? ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳಿದಿ ನೋಡು. ಈ ಅವತಾರದಾಗ ಏಕದಂ ಲದ್ದಿಜೀವಿ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತಾರ ನೋಡು. ಧಾರವಾಡ ಒಳಗ ಕುದರಿ ಟಾಂಗಾ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಲದ್ದಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯಾ ಲದ್ದಿಜೀವಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರ ಬೆಷ್ಟ ಆತು, ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ. ಬೇಕಂತನೇ ಚೀಪ್ಯಾನ ಹಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಜೀವಿ ಅಂದಾರ.

ವೈನಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಖರೀ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಚೀಪ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದ.

ನಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಸ್ತೇನಿ. ದಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮನಿಯೊಳಗೇ ಮಾಡ್ಕೋತ್ತೇನಿ. ನನಗ ಆ ಹಜಾಮ ಪಾಂಡು ಉಸ್ತ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗಿ ಹತ್ರ ತರೋದು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಇವ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗಿ ಸೀಳಿ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಘಾಬರಿ ಆಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಬಂದು, ತಲಿ ಜೋಲಿ ಹೊಡೆದು, ಮಾರಿ ಉಸ್ತ್ರಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿ, ಮಾರಿ ಕೆತ್ತಿ, ರಕ್ತ ಬಂದು, ಪಾಂಡು ಉರಿ ಉರಿ ಪಟ್ಟಕಾ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟು, ಡೆಟಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಗೆ ಮತ್ತ ಚೀರಿಕೊಂಡು, ರಾಮ ರಾಡಿ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಹಜಾಮತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಶೇವಿಂಗ್ ಮನಿ ಒಳಗೇ, ಅಂತ ಕರಾರು ಹಾಕಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಉಸ್ತರಾ, ಕತ್ತಿ
ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್!!! ದಾಡಿ ಮಾಡದೆ ಐದು ವಾರ ಆತು. ನಿಮ್ಮ ಆ ನಾಜೂಕ ಗಿಲಿಗಿಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಿ ಮೂರು ಬ್ಲೇಡ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೇಡ್ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದ. ಮತ್ತ ಆಕಸ್ಮಾತ ಏನರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಿಲಿಗಿಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಿ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿ ಕೆರಕೊಂಡರೂ, ಏನೇ ಹೆರಕೊಂಡರೂ ನುಣುಪ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ವನವಾಸಿ ರಾಮದೇವರ ಗುಡಿ ಒಳಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಂಜವಿ ಆದಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗ ಕೆತ್ತಿದ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಟುಗಳ ಬೋಳುತಲಿ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಹರಕು ಬರ್ಕು. ಪೂರ್ತಿ ಗಿಲಾಯ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ವಾಡಿ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಣಿಯಮ್ಮನ ತಲಿ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಆ ಪರಿ ಹರಕಾ ಬರಕಾ ರಫ್ ರಫ್ ಗಲ್ಲಾ ಇಟಗೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಜು ಮಲಕೊಂಡ್ರೀ ಅಂದ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳೋ ತನಕ ನನ್ನ ಮಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೀರು ಗೀರು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವೈನಿ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೊಂಡರು.

ಗಿಲಿಗಿಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಿ  ಬ್ಲೇಡ್ ಮೂರು!!!! ಏನಪಾ ಇದು?

ಚೀಪ್ಯಾ ಮಂದಿ ಮಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀ ಏನಲೇ ಮಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಳಗ ದಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಕೋತ್ತಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ಹಾಂ!!ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಮಾರಾಯಾ ಮಾರಾಯಾ!!! ಅದು Gillette Mach 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಮಾರಾಯ. ಇಕಿ ರೂಪಿ ತನ್ನ ರೀತಿ ಒಳಗ ಓದಿಕೊಂಡು, ತನಗ ತಿಳಿದಾಂಗ ಗಿಲಿಗಿಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಿ ಮೂರು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಳು. ನೀ ಅದಕ್ಕ ಮಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೂಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವಾ ತಿಂತೀರಿ ನೋಡ್ರೀ, ಅಂತ ತಲಿ ಹಿಡಕೊಂಡ ಚೀಪ್ಯಾ.


ರೂಪಾ ವೈನಿ....ರೂಪಾ ವೈನಿ.....ನೀವು ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ ಸಾಲಿ ಹೌದಲ್ಲರೀ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ ಸಾಲಿಗೆ, ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ ಕತ್ತಿಕೇರಿ, ಮಚ್ಚಿಲೆ ಹೊಡದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣಗಸ್ತಿದ್ದಿವಿ. ಹೀ!!! ಹೀ!!! - ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕೆ.

ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನ ಕೂಡು. ಕೆ ಬೋರ್ಡ್, ಕತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್, ಮಚ್ಚಿಲೆ ಹೊಡದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲಿ ಅಣಗಿಸ್ತಿದ್ದಿವಿ, ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಮಸ್ತ ಜೋರ ಇದ್ದಾರ ವೈನಿ. ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ ಸಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಗಿ ಹೋತು. ಆದರೂ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲಿಗೆ ಮಚ್ಚಿಲೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತಿಲ್ಲ.

ಚೀಪ್ಯಾ.....ಹೌದಲೇ....ವೈನಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಖರೆ ಅದ. ಆ ನಾಜೂಕ Gillette Mach 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಗಡ್ಡಾ ಕೆರಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀನು ಐದು ವಾರದಿಂದ ದಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಜಾಮರ ಉಸ್ತ್ರಾ ಇಲ್ಲದೇ ದಾಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಪಾ. ಹಜಾಮರ ಉಸ್ತ್ರಾ ಅಂದ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕ ಹೆದರ್ತಿಲೇ? ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಉಸ್ತ್ರಾದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗಿ ಸೀಳತಾನ? ಏನ ವಿಚಾರಲೇ ನಿನ್ನುವು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಕೂಡು. ಫುಲ್ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ಚಿಕಣಾ ಆಗಿ ಬಂದಿ ಅಂತ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೂ..... ಅಂತ ರಾಗಾ ತೆಗೆದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನ್ರೀ ಮತ್ತ ಆದರೂ ಗಿದರೂ ಅಂತ ರಾಗಾ ತೆಗಿತೀರಿ? ಮಂಗೇಶ ಹೇಳಿದಾಂಗ ಸುಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಕೂಡ್ರಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಉಸ್ತ್ರಾ ಒಟ್ಟ ನೋಡೇ ಬ್ಯಾಡ್ರೀ ನೀವು. ನಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಾ ಶುರು ಮಾಡಪಾ ಅಂತ ಪಾಂಡುಗ ಹೇಳೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ್ರೀ. ತಿಳೀತ? - ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈನಿ ಮತ್ತ ಧೈರ್ಯಾ ತುಂಬೊ ರೀತಿ ಒಳಗ ಚೀಪ್ಯಾನ ಝಾಡಿಸಿದರು.

ಚೀಪ್ಯಾ.....ರಾಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಡಪಾ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಒಳಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಾಗ ಹಜಾಮತಿ, ದಾಡಿ ಮಾಡಿಸದೇ ವೀರಪ್ಪನ್, ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಆದವರು  ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ. ಅವರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಳಿ ಬರೋ ತನಕಾ ಮುಂದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ನೀವೇನೂ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚೋದು ಬ್ಯಾಡ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್. ನೀವು ಬೇಕಂತಲೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಾ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಪಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಲಾ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನಿ, ಅಂತ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು.

ಗಂಡನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಮಧರ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣಾ ವಾಪಸ್ ಪಡಕೊಂಡು ಬಂದಾಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಆದ್ರ ಹಜಾಮ್ ಪಾಂಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಗಂಡನ ಹಜಾಮತಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಇರಬೇಕು. ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ!!! ಹಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ!! ಆಹಾ!!! ಆಹಾ!!! ಚೀಪ್ಯಾ ನೀನು ಧನ್ಯ!!!!

ಇವರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಪಾ - ಅಂತ ಚೀರ್ಕೊಂಡು ಚೀರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೂ ನಾ ಮಾತ್ರ ಚೀಪ್ಯಾನ ಹಜಾಮತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಾ....ಹಜಾಮತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತ ಸ್ನಾನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರೀ. ಖಾಲಿ ಪೀಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್!!! save water!!! save earth!!


Thursday, August 22, 2013

ಬಗಲಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ದೂರ ಇರೋ ಗಂಡಾಚಾರಿ..ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದು.

ಮೊನ್ನೆ ಹಾಂಗs ಚೀಪ್ಯಾನ ಮನಿ ಕಡೆ ಹೋದೆ.

ರೂಪಾ ವೈನಿ ಬಂದು ಬಾಗಲಾ ತೆಗದರು.

ಬಾರಪಾ ಬಾ! ನಾಲಾಯಕ್ ನವಾಬ! ಬಾ! ಆರಾಮೇನು? ನೀ ಏನು ಹೊನಗ್ಯಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಮೇ ಇರ್ತಿ. ಮಂದಿ ಜೀನಾ ಹರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀ. ಬಾ ಕೂಡು, ಅಂತ 'ಸ್ವಾಗತಾ' ಮಾಡಿದರು ರೂಪಾ ವೈನಿ.

ಯಾಕ್ರೀ ವೈನಿ? 'ನಾಲಾಯಕ್ ನವಾಬ' ಅಂತೀರಿ. ಕೆಲಸಿದ್ದಾಗ 'ಪ್ರೀತಿ ಮೈದ್ನಾ' ಅಂತ ಈ ಮೈದುನಂಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹೊಡಿತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿದರ ನಾಲಾಯಕ್ ನವಾಬಾ ಅದು ಇದು ಅಂತೀರಿ. ಯಾಕ್ರೀ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಾಂಗs ಸುಮ್ಮನನೋ. ಚ್ಯಾಸ್ಟಿ ಏನಪಾ. ಆವಾ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಕರೀಮಾ ನಲತ್ತವಾಡದ ನವಾಬ. ಅವನ ದೋಸ್ತಾ ನೀ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನಾಲಾಯಕ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ನಾಲಾಯಕ್ ನವಾಬಾ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟ. ಪ್ರೀತಿ ಮೈದ್ನಾ ನಾಲಾಯಕ್ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಅದೇನು? - ಅಂದ್ಕೋತ್ತ ವೈನಿ ಒಳಗ ಹೋದರು.

ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್ ಉರ್ಫ್ ಕಟ್ ಬನಿಯನ್

ಕೂತು ಪೇಪರ್ ಓದ್ಲಿಕತ್ತೆ. ಚೀಪ್ಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾ. ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಪೈಜಾಮಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್. ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್ ಅಂದ್ರ ಕಟ್ ಬನಿಯನ್. ಆ ಬನಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆ ಲಂಡ್ (ಗಿಡ್ಡ) ಬನಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಕಾಣಸ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡಸೂರಿಗೆ ಇರೊ ರೋಗ ಚೀಪ್ಯಾಗೂ ಅದ. ಆ ರೋಗ ಏನು ಅಂದ್ರ....ಬಲಗೈ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಡ ಬಗಲ ಸಂದಿಯೊಳಗ ಹೆಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೊದು, ಎಡಗೈ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲ ಬಗಲ ಸಂದಿಯೊಳಗ ಹೆಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೊದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರೋಮಗಳು ಅವನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಜಗ್ಗೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೆ ಒಂದು ರೋಮ ಕಿತ್ತು ಬಂದ್ರ ಆಗೋ ನೋವಿಗೆ ಮಸಡಿ ಕಿವಿಚೋದು. ಈ ಕಟ್ ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡಸೂರ ಹಣಿ ಬರಹವೇ ಇಷ್ಟು. ಇವನೂ ಹಾಂಗೇ ಮಾಡ್ಕೋತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾ. ಅದೇನು ರೋಮಾಂಚನ ಆದ್ರ ಬಗಲ ಸಂದ್ಯಾಗಿನ ರೋಮಗಳೇ ನಿಗರಿ ನಿಲ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತಾರಪಾ ಈ ಚೀಪ್ಯಾನಂತಹ ಮಂದಿ. ರೋಮಾಂಚನ ಆದಾಗ ರೋಮವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರ ಅಂತ ಚಿಂತಿ ಇರಬೇಕು! ಅದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್ ಮಂದಿದು.

ಏನಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ ಇದು ಅವತಾರ? ಒಳ್ಳೆ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದನ ಗತೆ ಕಾಣಲಿಕತ್ತಿ. ಹೇಶಿ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ. ಒಂದು ದಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚಂದಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಗಲ ಕೆರಕೋತ್ತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದನ ಹಾಂಗ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾರಲೇ ಸೇಟ್ ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ? ಅದೆಂತಾ ಸೇಟಜೀ ಹೆಸರೋ ಮಾರಾಯಾ? ಸೇಟ್ ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅವರು? ಗುಜರಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಹೋಗ್ಗೋ!!!! ನಾ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರ ಇವಾ ಸೇಟ್ ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾನ. ಏನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಸೇಟು (ಮಾರವಾಡಿ) ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ದಣಿ ಸೇಟ್ ಇದ್ದಾರ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದಿದ್ದು ಇವಂಗ ಸೇಟ್ ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟದ.

ಸೇಟ್ ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಲೇ ಹಾಪಾ!  ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ!  ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ! ವೀರಪ್ಪನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಳಗ ಇದ್ದಾ ನೋಡು. ಥೇಟ್ ಅವನ ಗತೆ ಕಾಣಲಿಕತ್ತಿ. ಹೇಶಿ ತಂದು! - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೀದಾ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಂದು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಗೋವಿಂದ ಹುಂಜದ ಗೋವಿಂದ ಅದು ಇದು ಯಾಕ ಅಂತೀ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೀಸಿ ನೋಡ್ಕೋ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ. ಅವನ ಮೀಸಿ ಎಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ ಟೈಪ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮೀಸಿ ಎಲ್ಲೆ? ಹಾಂ? ಲೇ.....ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪುರಾತನ ಸುಂದರಿ ಕೆಲವರ ಮೀಸಿ ನಿನ್ನಕಿಂತ ಮಸ್ತ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕ ನಿನಗ ವೀರಪ್ಪನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇತುಕುಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಶಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿ ಮಾರಾಯಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮೀಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ನಿನ್ನ ಮಸಡಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಮಾಡೋ ಗಂಡಸೂರ ಗತೆ, ಮಾರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರ ಜಾರೋಹಾಂಗ ಆ ಪರಿ ನುಣ್ಣಗ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತೀ. ನನ್ನ ಮೀಸಿ ಮತ್ತ ರೂಪದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀ ಏನಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನಮ್ಮ ಮೀಸಿ ವಿಷಯ ಬಿಡಪಾ. ಮೀಸಿ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ನಾವೂ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರ ಮಾಡೇವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ನೋಡಪಾ. ತಲಿ ಬಾಲ್ಡೀ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದ ಕೂದಲಾ ಇಟಗೊಂಡೇವಿ ಅಷ್ಟ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಷ್ಟರಾಗ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಸಾಬುದಾಣಿ ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತ ಛಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಹಳೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಗಿ ಮೂರ್ನಾಕ ವಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಂಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರ ನಾಳಿಂದ ಚಂಬು ಹಿಡಕೊಂಡು ಓಡುವಂತಹ 'ಚಂಬಿಟ್ಟು' ರೋಗ ಶುರು ಆದೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೈನೀ!!! ತಂಬಿಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ್ರೀ. ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ತೆಗದು ಬಿಡ್ರೀ, ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತಿನ್ನೋ.... ತಿನ್ನೋ..... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊನಗ್ಯಾ ಮೈದ್ನಾ....ತಿಂದು ತೇಗು, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜುಲ್ಮಿ ಮಾಡಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಚಂಬಿಟ್ಟು ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅನ್ನದಾತಾ ಸುಖೀ ಭವ! ಮಸ್ತ ವೈನಿ ಮಸ್ತ! - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡೋ ನಮ್ಮಂತ ಬೇವರ್ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗೂ ಊಟ, ನಾಷ್ಟಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಮಂದಿ ಅನ್ನದಾತರೇ. ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಲಿ.

ಏನಂದೀ ಮಂಗೇಶ್?! ಖಬರ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅನ್ನದಾತಾ 'ಸಖೀ' ಭವ ಅಂದೀ? ಹಾಂ? ನಾ ನಿನ್ನ ಸಖಿ ಅಂದ್ರ ಗೆಳತಿ ಆಗಬೇಕಾ?ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದಿ? ನೀ ಕದ್ದು ಹೊಲಸ್ ಹೊಲಸ್ ಮಲಯಾಳೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀ ಅಂತ ನನಗ ಗೊತ್ತದ. ಅದೇ ಗುಂಗಿನ್ಯಾಗ ಬಂದು ವೈನಿ ಯಾರು, ಗೆಳತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಖಬರಿಲ್ಲದ ನನಗ ಸಖೀ ಭವ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ಆಗು ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಿ? ಹುಷಾರ್ ಮಂಗೇಶಿ. ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ ನಾಕು, ಅಂತ ವೈನಿ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಾವೇನೂ ಘಾಬರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವೈನಿ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ನದಾತಾ ಸುಖೀ ಭವ ಅಂತೇವಿ. ಅವರು, ನಾ ನಿನ್ನ ಸಖಿ ಆಗಬೇಕ ಅಂತಾರ. ಜೋಕ್ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್.

ರೀ ವೈನಿ ನಾನು ಸುಖೀ ಭವ ಅಂದೆ ರೀ. ಸಖಿ ಅಲ್ಲ. ವೈನಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ತರಹದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಂಗ ನೋಡ್ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂಗ ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರು ಚೀಪ್ಯಾನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರ ವೈನಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ತರಹದ ಸಖಿ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಂಗ ನೋಡ್ರೀ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಬುದಾಣಿ ಖಿಚಡಿ ಮುಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದವರು ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕೋದು ಅಂತನೇ ಅಂತಾರ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರೀ. who cares?!

ಗೊತ್ತದನೋ. ಅದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೈದ್ನಾ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಭಾಭಿ ನೀನು ದೇವರ್. ಅಲ್ಲಾ?  - ಅಂತ ಮಾತೃಸಹಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಖಿ ಸಹಜ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು ರೂಪಾ ವೈನಿ. ಇಂತಾ ವೈನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಸೀಬಾ.

ನೀವು ಭಾಭಿ ನಾನು ದೇವರ್. ಮತ್ತ ಚೀಪ್ಯಾ ಯಾರ್ರೀ ವೈನಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ

ಅವರಾss ? ಅವರು ದೆವ್ವರ್. ದೇವರಂತಹ ನೀನು ದೇವರ್. ದೆವ್ವದ ಗತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ಅವರು ಖರೆ ಅಂದ್ರೂ ದೆವ್ವರ್, ಅಂತ ವೈನಿ ಜೋಕ್ ಹೊಡದರು. ಚೀಪ್ಯಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಓದಿಕೋತ್ತ ಕೂತಿದ್ದ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹುಂಬ ಸೂಳೆಮಗ ಚೀಪ್ಯಾ. ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳಗ - ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ  ಭಗ್ನ- ಅಂತ.

ಇದು ಭಾಬಿ, ದೇವರ್ ಔರ್ ದೆವ್ವರ್ ಆದಂಗ ಆತು ನೋಡ್ರೀ ವೈನಿ. 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ' ಅಂತ ಒಂದು ಹಳೆ ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರೀ. ಹಾಂಗ ನಾವೂ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಣ ನಡ್ರೀ. ಭಾಬಿ, ದೇವರ್ ಔರ್ ದೆವ್ವರ್, ಅಂತ ನಾನು ಜೋಕ್ ಹೊಡದೆ. ವೈನಿ ತೊಡಿ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕರು.

ಏನ್ ವೈನಿ....ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾ ನೆಡದದ. ದುರ್ಗೆಯರ ಊಟ ಯಾವಾಗ? ನನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಮರತೀರಿ ಮತ್ತ. ದುರ್ಗೆಯರ ಊಟದಾಗ ಈ ದುರ್ಗಮುರ್ಗಿ ದುರ್ಗಪ್ಪನ ಮರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರೀ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾ ಪಾಪ. 'ಬಿಟ್ಟಿದೇವ' ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ನಮಗ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಟಿಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು.

ಲೇ ಹುಚ್ಚ ಮಂಗೇಶ! ದುರ್ಗೆಯರ ಊಟ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗ. ಅಂದ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳಗ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಗೊಂಡ ಇರ್ತೇನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕ ಬರೋ ಹಾಂಗಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳ್ಯಾ ಚೀಪ್ಯಾನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕರಿತೇನಾ? ಅದೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆರಾ ಹಿಡದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟಕ್ಕ ಕರಿಯೋ ಹಾಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟದ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ನಿನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರ. ಗೊತ್ತದ ನನಗ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಯರ್, ಅದೂ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗೇ, ಕುಡದು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಬೀಯರ್ ಕುಡದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರೀ, ಅಂತ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೈನಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದೂ ನನ್ನಂತಹ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾಕ ಬರಬಾರದು ಅಂತ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Objection my Lord! ಅಂದಂಗ.

ಅದೇನೋ ಗಾದಿ ಮಾತೇ ಅದಲ್ಲೋ ಮಂಗೇಶ್.....ಏನದು....ಹಾಂ.... Never trust a husband too far, nor a bachelor too near.....ಅಂತಾದ್ರಾಗ ನೀನು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬ್ಯಾರೆ. ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂರ್ನಾಕು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸ್ವರ್ಗಾ ತೋರಿಸಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಥಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹೇಳ್ತೀ. ಅಂತಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ರ ಶಿಷ್ಯ ನೀನು. ನಿನ್ನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟಕ್ಕ ಕರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಮತ್ತ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರಿ ಪಗಡಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗ ಗೂಳಿ ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ bull in a china shop....ನೋಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಗೂಳಿ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕ ನೀನು ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ. ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗೆಳತ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ. ನೀನು ಬಂದು ಏನರೆ ಕೆತ್ತೆಬಜೆ ಮಾಡಿದರ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊ ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈನಿ No Entry ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ಟರು.

ಎಲ್ಲಿ  bull in a china shop ಬಿಡ್ರೀ ವೈನಿ. 'ಮಾದಕ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೇರಿದ ಮದಗಜ' ಅನ್ರೀ. ಹಾಂಗ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ಏನೋ ಹೊಂದ್ತದ. bull in a china shop ಅಂದ್ರ bullshit ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. bull in a china shop ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾತು ನೋಡ್ರೀ. ಆ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರಿ ಪಗಡಿ ಮಾಲಿಕನ ಕೆಟ್ಟ ನಸೀಬಾ ನೋಡ್ರೀ. ಗೂಳಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಮ ರಾಡಿ ಅಂತೂ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತು. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ bullshit ಅಂದ್ರ ಶೆಗಣಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತು. ನುಕ್ಸಾನ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಮ್ಯಾಲೆ ಶೆಗಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ತಲಿನೋವು ಬ್ಯಾರೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ! ಅಂತ ನಕ್ಕೆ.

ಅಂತೂ ನಮಗ ಶ್ರಾವಣದ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಊಟದ ನಸೀಬಾ ಇಲ್ಲ. ಬನಾಕೆ ಕ್ಯೂ ಬಿಗಾಡಾ ರೆ, ಬಿಗಾಡಾ ರೆ ನಸೀಬಾ!

Thursday, August 15, 2013

ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ. ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ.....ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಪುರಾಣ


ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರದೇ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. notifications pending ಅಂತ ಇಮೇಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದು ಬೀಳಲಿಕತ್ತಿದ್ದವು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೊಲಗೇರಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ notifications ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಂದಿ ಅವರವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಸರೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಅಂದ್ರ ಮುಖ ಪುಸ್ತಕ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಆಗಾಗ  ಮುಖ, ಮಾರಿ, ಮಸಡಿ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ.

ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಹೊಂಟೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮೊದಲು ಬರೆ ಗಂಡಸೂರ profiles ಬಂದವು. ಯಾರೂ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಒತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗಂಡಸೂರ ಕರ್ಮ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಯಾವದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಹೊಂಟೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮುಂಡೆಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದ್ದು ನಾನೇ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಒಂದೂ ಲೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ.

ಮೊದಲು ಒಬ್ಬವ ಬಕ್ಕ ತಲಿ ಬಕ್ಕಾಸುರ ಕಂಡ. ಯಪ್ಪಾ! ಈ ಬಕ್ಕ ತಲಿಯವರಿಗೆ ಬೆಷ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರ ಇದ್ದ ನಾಕು ಕೂದಲಾ ಸಹಿತ ಬೋಳಿಸಿ ಫುಲ್ ಟಕಳು ಅಥವಾ ಬೋಡಾ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದು. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಡೀ ತಲಿಯವರು ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರತಾರ ಅಂತ. ಆದ್ರ ಹಿಂಗ ನನ್ನ ಗತೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡವರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಕ್ಕಾಸುರ ಏನೇನೋ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಕೂದಲಾ ಹಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದ ತಂದು, ಬಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂದಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನಾತು ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಕೂದಲಾ ಬಿಟ್ಟು compensate ಮಾಡಿಕೊಂಡರ ಆತು ಅಂತೋ ಏನೋ, ಒಂದು ಹೋತದ ಗಡ್ಡಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೂ ಕೂದಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತೋ ಏನೋ, ಯಾವದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಿವಿಯೊಳಗೂ ಒಂದು ಕೂದಲದ ಪೊದಿ ಬೆಳಿಸಿ ಜೈ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀರೋ. ಕಿವಿ ಕೂದಲದ ಪೊದಿ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಏನರ ಚಿಟಗುಬ್ಬಿ ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟು ಉಸಾಬರಿನೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನ ಕಿವಿ ಕೂದಲ ಪೊದಿಯಾಗs ಗೂಡು ಮಾಡಿ, ಮೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು, ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು, ಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪರಿ 'ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸಲಾ' ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಕಿವಿಕೂದಲದ ಪೊದಿ ಈ ಬಕ್ಕ ತಲಿ ಬಕ್ಕಾಸುರಂದು. ದೇವರು ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಕಿತ್ತುಗೊಂಡರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ್ಯಾಗ ಕೈ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ತಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕೂದಲಾ ಕಿತ್ತುಗೊಂಡು ಕಿವಿಯೊಳಗ ಕೂದಲಾ ಹುಲುಸಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾವೂ ಜೈ ಅಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ. ಚೈನಿ ಮಾಡ ನೀ ಚಿಟಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿನ ಮಾಲೀಕ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!

ಮುಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬವಾ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಊದ್ದಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ! ಯಾಕೋ ಏನೋ?! ಘಾಬರಿ ಆತು. ಇದ್ದಾನೋ ಸತ್ತಾನೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಆವ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಂಡ. ಹಾಯ್, ಅಂದೆ. ಏನಲೇ! ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದೀಯಾ? ತೆಗಿ ಆ ದರಿದ್ರ ಫೋಟೋ, ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕ? ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ! ಅದನ್ನ ಈಗ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ ನೋಡು! ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆವಾ ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ. ಬ್ಯಾರೆ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಥಿನೋ ಏನೋ?

ಮುಂದಿನವಾ ಡೊಳ್ಳು  ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಎಳಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಾಕು ಬಿಡಪಾ! ನೀವೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿ.  ಹೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟೇ ಒಳಗ ಎಳಕೊಂಡರೂ ಏನೂ ಫರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನ ಇದ್ದ ಹೊಟ್ಟಿ ಆರಾಮ ಬಿಟ್ಟುಗೊಂಡು, ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಪರಿ ಉಸರ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯದೇ, ಆರಾಮ ಇರಪಾ, ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಂಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದ ಸುಮಾರು ಗಂಡಸೂರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಹೋದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದವರೊಳಗ ನಾನೇ ಮೊದಲು. ಗಂಡು ಮುಂಡೇವುಗಳ ನಸೀಬಾ ಅಷ್ಟ. ಯಾರೂ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಂಗಿಲ್ಲ.

ಇರಲಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಬಂದಳು ಒಬ್ಬಾಕಿ. ಹ್ಞೂ....ಚಂದ ಇದ್ದಾಳ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾಳ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ರವಗಾಜು (magnifying glass) ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಏನೂ ಫರಕ್ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಹ್ಯಾಂಗ ಅದನೋ ಹಾಂಗೇ ಇದ್ದಾಳ. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಹಳೆ ಫೋಟೋನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾಳೋ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕ ಹಳೆ ಲುಕ್ಕಿನ ಹೊಸಾ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಗೂಳವ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದಳು.

ಅಯ್ಯ ಇಕಿನ!ಯಾಕ ಬ್ಯಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿ? ಅಂತ ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಅಕಿ ವಾಪಸ್ ನನಗೇ ಕೇಳಿದಳು, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗ? - ಅಂತ.

ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಿ ದೇವರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಸರೀತ್ನಾಗಿ ನೋಡೋ, ಅಂತ ಮತ್ತ ಹೇಳಿದಳು.

ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಲೆ ರವಗಾಜು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೂ ಏನಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲವಾ, ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋಟೋಕ್ಕ ಮತ್ತ ಹಳೆ ಫೋಟೋಕ್ಕ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ವಸ್ತ್ರಾ, ನಿನ್ನ ತಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಸಹಾ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಯಾಕ ಬ್ಯಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ, ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಕುಡ್ಡ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ. ಒಂದು ಕೇಜೀ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನಿ. ಮತ್ತ ಕೂದಲಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಗೊಂಡೆನೀ. ಅಷ್ಟೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಈಡಿಯಟ್, ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡಬೇಕಾ!!! ಹಾಂ!!!!

ಏನು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರಪಾ? ಒಂದು ಕೇಜೀ ತೂಕ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತದೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೋ? ಒಂದು ಸರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ಧದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಕೇಜೀ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರ ಎರಡು ಕೇಜೀ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದ. ಏನು ಇಷ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಧಪ್ಪ ಆಗೋದು ತೆಳ್ಳಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಲಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾರೋ. ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರೆ ನೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ. ಇನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಬ್ಯಾರೆ. ಅದೂ ತಲಿಗೆ!

ಏನು ಮೆಹಂದಿನೇ? ತಲಿಗ್ಯಾಕ ಹಚ್ಚಿಗೊಂಡಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಕಿ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ತಲಿ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತೆಲ್ಲೆ? ಮಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಏನು? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

ಏ ಮಾರಿಗೆ ಯಾಕ? ಮಾರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಬ್ಯಾಡವಾ. ಮಾರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಕೋ. ಮುತ್ತೈದಿ ಮಾರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಶೋಭಿಸ್ತದ. ಮೆಹಂದಿ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಏನೋ ಏನೋ. ಹಚ್ಚಿಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ ಬೆಷ್ಟ ಆತು ತಗೋ. ಎಲ್ಲೆ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಏನು? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದೆಲ್ಲಾ ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳ್ತೆನಿ. ಫೋಟೋದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣ್ತೀನಿ? ಹೇಳೋ. ಚಂದ ಕಾಣ್ತೆನಿ ಅಂತೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತ, ಅಂತ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು.

ಮತ್ತ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ. ಎಣಿಸಿ ಎಣಿಸಿ ಒಂದು ನೂರಾ ತೊಂಬತ್ತ್ರೋಂಬತ್ತು (೧೯೯) ಮಂದಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಕಿದು. ಅಂದ್ರ ಇಕಿ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ಮೊದಲೇ ಹಾಪ್ ತಲಿ ಮಂದಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ . ಅಕಿದು ಏನು ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟರೋ ಅಂತ ಘಾಬರಿ ಆಗ ಬ್ಯಾಡ್ರೀ.

ಒಂದು ನೂರಾ ತೊಂಬತ್ತ್ರೋಂಬತ್ತು ಭಾಳ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಫುಲ್ ಎರಡನೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.

ನಾ ಈ ಕಡೆ ಒತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಅಕಿ ಏಕ್ದಂ ಝಟಕಾ ಹೊಡದವರಾಂಗ, ಆವ್(aaawww), ಆವ್(Awww) ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಳು. ಅದು ನಾ ಅಕಿ ಫೋಟೋಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಅಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿ ಅದು. ಅದೇನು ಈ ಹೆಂಗಸೂರು ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಆವ್ ಆವ್ ಅಂತಾವೋ? ಆವ್ ಆವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ 'ಆವ್ ರತ್' (ಔರತ್) ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆವ್ ರತ್ (ಔರತ್) ಆವ್ ಆವ್ ನ ಕರೇಗೀ ತೋ ಕವ್ವೆ ಕಿ ತರಹ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಕರೇಗೀ ಕ್ಯಾ? ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆದ ಅಕಿ ಕೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ತಲಿ ಮೆಹಂದಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿ? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

ಅಲ್ಲಾ ನೋಡು...ಲಗ್ನದಾಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚತಾರ ನೋಡು. ಕನ್ಯಾಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಳಿದ ಪಳಿದ ಮೆಹಂದಿ ನಿನ್ನ ತಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಾಂಗ ಹೊಡೆದು ಹೋದಂಗ ಕಾಣ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೆ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೀ ಒಳಗ ನಿನ್ನ ತಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಅಂತ? ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ? ಯಾವ ನಮ್ಮನಿ ಬ್ರಷ್ ಒಳಗ ನಿನ್ನ ತಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಹೊಡೆದಳು ಮೆಹಂದಿ ಪೇಂಟರ್? ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಅಕಿ ಏಕದಂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಈಡಿಯಟ್, ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟ್ ಮ್ಯಾಲೇ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು.

ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ.....ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಆದ ಒಂದೊಂದೇ ಕೂದಲಾ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ, ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೇ ಶ್ರಮಾ ತೊಗೊಂಡು, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಗೊಂಡರಾ, ಮನಿಗೆ ಸುಣ್ಣಾ ಬಣ್ಣಾ ಮಾಡಿಸಿದಾಂಗ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೇನೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲೋ!? ಖಬರಗೇಡಿ ತಂದು, ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದಾಕಿನೇ bye ಸಹಾ ಹೇಳದೇ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು.

ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಗೋತ್ತಾರ ಅಂತ. ಲಗ್ನದಾಗ ಕನ್ಯಾ ಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಾಕಿ ಕಡೆ ತಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಶಟಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು. ತಲಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು ನೋಡ್ರೀ, ಮತ್ತ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ. ರವಗಾಜು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಂ ಈಗ ಕರಿ ಕೆಂಪು ಮಂಡೆ ಕಂಡ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋ ಒಳಗ ಕೇವಲ ಕರಿ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು. ಇವರ ಮಂಡೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವರೂ ಅವರ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೂ ಮಂಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಷ್ಟರಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ರೋಂಬತ್ತು (೩೯) ಮಂದಿ ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡು ನೂರಾ ಮೂವತ್ರೋಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತ್ಯಾರ ಇಕಿ ಹೊಸಾ (?) ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ. ಏನು ಕಂಡು ಒತ್ತಿದರೋ ಏನೋ? ಅಥವಾ ನನಗ ಝಾಡಿಸಿದಾಂಗ ಅವರಿಗೂ ಝಾಡಿಸಿ ಝಾಡಿಸಿ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಹೆಂಗಸೂರೋ ಇವರ ವೇಷವೋ! ದೇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೀ.

ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಔರತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಇಕಿನೂ ಬ್ಯಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಹಾಂ! ಇಕಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರ ಬ್ಯಾರೆ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತು. ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ಇದ್ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾರೆ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಫರಕ್ ಅದ. ಹಾಂಗಾಗಿ ರವಗಾಜು ಹಚ್ಚಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಕಿದೂ....ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್.

ಒತ್ತಿದಾಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೋತ್ತ ಇದ್ದವರಂಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಲೆ, ಹಾಯ್!, ಅಂದೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಹೈರಾಣ ಆದೆ. ಏನಪಾ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ notification ಕ್ಯಾಂ ಕ್ಯೂಂ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ತಾಪಡತೋಪ್ ನೋಡಿ ಹೈ ಅಂತಾರ.  ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೋ ಏನೋ?

ಏನ ಹುಡಗಿ? ಹೊಸಾ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏನಿಲ್ಲಪಾ, ಹಳೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಸರಾ ಆತು. ಭಾಳ ದಿವಸಾ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರೂ ಏನೂ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕ ಒಂದು ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತ ಮಂದಿ ಒತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನನಗ ನಿದ್ದಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಮಂದಿ ಒತ್ತಲಿ ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಲಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟ. ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣ್ತೇನಿ? - ಅಂತ ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಈ ಆವ್ ಆವ್ ಮಾಡೋ ಆವ್ ರತ್ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಲಗೂನ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ, ಮಸ್ತ ಕಾಣಸ್ತಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೈಮುಗದು ನಿಂತೆ. ಥೇಟ್ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದನ ಹಾಂಗ.

ಇಕಿನೂ, ಆವ್!!! ಆವ್!!! ಸೋ ಸ್ವೀಟ್!! ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ನಕರಾ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಳು. ಅದೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ ಹಾಂಗ. ಇಕಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಂದ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಾ ಏನೋ ಅನ್ನವರಂಗ, ಫುಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು, ನಕರಾ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾಳ. ಅ.....ಅ.....!!! ಇದೊಳ್ಳೆ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಕೊಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಆತು.

ನಾ ಬರ್ತೇನವಾ. ಹೀಂಗಾ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಇರು, ಆಗಾಗ ಬಂದು ಒತ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ನೋಡಿದರ ಇಕಿಗೂ ಸುಮಾರು ನೂರಾ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಒತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಅವನೌನ್!!!!ಹುಡುಗುರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹುಡುಗುರು ಒತ್ತಿಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ. ಇಕಿ ಒತ್ತಿಂಗಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ! ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ! ಅದ್ಯಾವದೋ ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಆವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವಾಗ ಅವನ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಂದಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಮಲ್ಕೋತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಮಂದಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವಂಗ ನಿದ್ದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಕಿಗೆ (ಲೈಕ್) ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರ ನಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಂಗ (ಚಪ್ಪಾಳಿ) ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯಾ?!!!! ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಜಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದ ಇದು ಎಂತಾ ಲೋಕವಯ್ಯಾ?!!!ಇದು ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯಾ?!!!!

ಮುಂದಿನದು ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕಿದು. ವಿಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಿನಾಗ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣು ಮಸಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಾಳ. ಬಾಜೂಕ ಯಾರೋ ಬಿಳಿ ಕೂದಲದ ಅಜ್ಜನ ಲುಕ್ ಇರೋ ಆದಮೀ ಬ್ಯಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡೇ ಒಂದೇ ರಗ್ಗೋ ಶಾಲೋ ಏನೋ ಹೊದಕೊಂಡು ಕೂತಾರ. ಆ ಅಜ್ಜಾವರ ಲುಕ್ ಏನು ಹೇಳಲಿ?! ಇಕಿದು ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣು ಆದರ ಅಕಿ ಬಾಜೂಕ ಕೂತ ಅಜ್ಜಾವರು ಫುಲ್ ನಿದ್ದಿ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಖಬರೂ ಇದ್ದಂಗ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಬಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಅಂತ ಬಿಟಗೊಂಡು, ಕಟಬಾಯಿ ಒಳಗ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿಕೋತ್ತ, ಅಜ್ಜಾವರ ತಲಿ ಜೋಲಿ ಹೊಡದು ಹೊಡದು, ಇಕಿ ತೊಡಿಗಳ ನಡು ಬಂದು ಬಿದ್ದದ. ಇಕಿ ಮಾತ್ರ  ಅಂತಾ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗೂ ನಿದ್ದಿಬಡಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇಕಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಏನರೆ ಇರಲಿ. ಆವ್ ಆವ್  ಮಾಡೋ ಆವ್ ರತ್ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತೇ ಮುಂದಿನ ಮಾತು. ಒತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಕಿನೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್  ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದಳು ನೋಡ್ರೀ. ಶುರು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು.

Awww!!!Awww!!! you liked my new pic? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅರನಿದ್ದಿ ಒಳಗ ಯಾಕ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿ? ಫುಲ್ ನಿದ್ದಿ ಹೊಡದು, ಫುಲ್ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶವಾಗಾರದಾಗಿನ ಬೇವರ್ಸಿ ಹೆಣದ ಫೋಟೋ ಗತೆ. ಬಾಜೂಕ ಕೂತ ಅಜ್ಜಾವರಿಗೂ ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಎಲ್ಲೋ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್, ಎರಡು 'ಸತ್ತ ಹೆಣ' ಅಂತ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ RIP (rest in peace) ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು, ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಲೆ unfriend ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಳು ಅಂತ ಹೆದರಿ, ಭಾರಿ ಮಸ್ತ ಅದ ಫೋಟೋ. ಎಲ್ಲೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿ? ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ತೆಗದಂಗ ಅದಲ್ಲಾ? VRL ಬಸ್ ಒಳಗ ವಿಜಾಪುರಕ್ಕ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ಏನು? ಆ ಹೊದಕೊಂಡ ರಗ್ ನೋಡಿದರ VRL ನವರು ಕೊಡೋ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನಿ ರಗ್ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತದ. ಯಾರ್ಯಾರದ್ದು ಏನೇನು ವಾಸನಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೋ ಆ ಹೇಶಿ ರಗ್ಗು. VRL ಒಳಗ ನೈಟ್ ಜರ್ನೀ ಫೋಟೋ ಏನು? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ.

ಅನಾಹುತ ಆತು ನೋಡ್ರೀ!!!!!

ಚಿಟ್ಟ ಅಂತ ಚೀರಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು ಅಕಿ. ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು.

ಈಡಿಯಟ್!!!! ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!!!!ಅದು ನಮ್ಮ ಯುರೋಪ್ ಟೂರಿನ ಫೋಟೋ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿವಿ. ಸುತ್ತ ಸೀನರಿ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ವಿಜಾಪುರಕ್ಕ ಹೊಂಟಾಂಗ ಕಾಣಸ್ತದ? ಧಾರವಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದವಾ ನೀ. VRL ಅಂತ VRL!!! ನನ್ನ ಮೂಡು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು. ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ, ಅಂತ ಬೈದ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಹಾಂ!!!! ಏನು ವಿದೇಶ ಪರದೇಶ? ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಊರು ಇದ್ದಂಗ ಅದ. ನಿದ್ದಿ ಹೊಡೆಯೋ ಮಂದಿ, ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ್ತನ ಫೋಟೋ ಒಳಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಮಾ ಇರೋ ಗುಡ್ಡ, ಬಿಳೆ ಬಿಳೆ ಮಂದಿ ಕಂಡರು. ಆ ಬಿಳೆ ಬಿಳೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕಿನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಬರೆ ಚಡ್ಡಿ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದರ ಇಕಿ ಮತ್ತ ಇಕಿ ಬಾಜೂಕ ಕೂತ ಅಜ್ಜಾವರು ಯಾಕ ರಗ್ಗು ಹೊಚಗೊಂಡು ನಿದ್ದಿ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

sorry sorry ಮಾರಳಾ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಾಜೂಕ ಕೂತವರು ಯಾರು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

He is my dear Subbs, ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಚಿಗೊಂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಹಾಂ??? ಏನು ಸುಬ್ಬ್ಸ್? ಅಂದ್ರ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

He is my dear hubby Subby, ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಳು.

ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆತಲ್ಲರೀ.

ಮೊದಲು ಸುಬ್ಬಿ ಅಂದಳು. ಈಗ ಹಬ್ಬಿ ಅಂತಾಳ. ಏನು ಸುಬ್ಬಿಯೋ? ಏನು ಹಬ್ಬಿಯೋ?

ಅಂದ್ರಾ? ಯಾರವರು? ನಿನ್ನ ಬಾಜೂಕ ಕೂತ ಅಜ್ಜಾವರು? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾ? ಏನು ಅವರ ಹೆಸರು? ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅಂತ ಏನು? ಅಜ್ಜನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯುರೋಪ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ? ಮುದಕರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಕಾಶಿಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಏನೋ ವಿಶೇಷ. ಅಜ್ಜಾ ಟೂರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು? ಏನು ಆ ಪರಿ ಮಲಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರ? - ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕ ಅಣಿ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು.

ಮತ್ತ ಚಿಟ್!!!! ಅಂತ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು. ಈ ಸಲೆ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು.

ಏನಾತಾ? ಅಂತ ಘಾಬ್ರಿಲೆ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಾಪ್ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ!!!!! ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರು. ಹಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕತ್ತೇನಿ. ಡಿಯರ್ ಹಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಿನಗಾ? - ಅಂತ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು.

ನನಗ ಈಗೂ ಖರೇ ಅಂದ್ರೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಿ, ಸುಬ್ಬಿ, ಡಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಚಿಗರಿ, ಮನಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿತು.

ಗೊತ್ತಾತು ಬಿಡ. ಅಜ್ಜಾ ಅಂದ್ರ ಮನಿಯವರೇ ನೋಡು. ಮನಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿಯವರೇ. ಆದರೂ ಆ ಅಜ್ಜಾವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಮತ್ತ ಅಜ್ಜಂಗ ಅಜ್ಜಾ ಅಂತ ಕರಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹಿಡದು ಯಾಕ ಕರೀತಿ? ಅದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಏನು? ಬ್ರಾಹ್ಮರ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಇದು ಶೋಭಾ ತರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತ ಚಿಟ್!!!! ಅಂತ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು. ಈ ಸಲೆ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಸರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೂ ಜೋರ್ ಇತ್ತು.

ಯಾಕ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಕಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಚಿಂತಿ ಆತು.

ಏ.....ಹುಚ್ಚ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ಮಂಗೇಶ್!!! SSLC ಒಳಗಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡದಿದ್ದಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕ ನಿನಗ ಹಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರ ತಿಳಿವಲ್ಲತು. ಹೋಗ್ಲೀ. ಬಡ್ಡ ತಲಿ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಿಯವರು ಅಂದೆ. ಅದೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಜೂಕ ಕೂತವರು ನನ್ನ ಗಂಡಾ ಮಾರಾಯಾ! ಕೈ ಮುಗಿತೇನಿ. ನನ್ನ ಮೂಡು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ. ಛೆ!!! - ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಳು. ನನಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು.

ಸುಬ್ಬಿ ಉರ್ಫ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾ?! ಎಂತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮರ ಮುತ್ತೈದಿ ಇದ್ದಿ!? ಗಂಡನ ಹೆಸರು ತೊಗೊ ಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಏನು ಅದು ಗಂಡನ ಚಂದ ಇರೋ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಸುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಚಿಗರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೀ ಅಲ್ಲಾ?! ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಪಂಚಗವ್ಯಾ ಕುಡದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಝಾಡಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರು, ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಮುಗೀತಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿ ಹಬ್ಬಿ, ಸುಬ್ಬಿ, ಡಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಚಿಗರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ confuse ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೀರತಾಳ. ಅ!!!! ಅ!!!! ಇಕಿ ಹೀಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಇಕಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಸುಬ್ಬ ರಾವ್ ಎಂಬ ಮಹನೀಯರು ಫುಲ್ ಮುದುಕ ಆಗಿ ಇಕಿ ಅಜ್ಜನ ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾರ. ಪಾಪ ಸುಬ್ಬ ರಾವ್!!!!

ಅಲ್ಲ....ನೀ ಲಗ್ನದಾಗ ಒಗಟಾ ಹಾಕಿ ಗಂಡನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೊಂಡು ನಿನಗ ಒಗಟಾ ಸಹಾ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಒಗಟಾ ಹಾಕಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ನನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಿ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇನು ನಿನಗ ಐತಾ ವೇಳ್ಯಾದಾಗ ಒಗಟಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಆವಾಗೂ ನನಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿದ್ದಿ, ಅಂತ ಅಕಿ ಲಗ್ನದಾಗ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಒಗಟಾ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಕಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂಡು ಬ್ಯಾರೆ ಆಫ್ ಆಗ್ಯದ. ಹಳೆ ಮುದಕನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಲಗ್ನದ ನೆನಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು?

ಏನು ಒಗಟಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ? ಚೀರಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನರ ಹಾಪ್ ಒಗಟಾನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀ. ಏನು ಒಗಟಾ? ಅದೂ ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರ ಹೆಸರು ಬರುವಂತದ್ದು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

ಧಾರವಾಡ ಒಳಗಿರೋದು ಮಾಳಮಡ್ಡಿ
ನನ್ನ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹರಕ್ ಚಡ್ಡಿ

.....ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ ಒಗಟಾ, ಅದೂ on the spot, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಈಗ ನೋಡಿದರ ಸುಬ್ಬಿ, ಹಬ್ಬಿ, ಡಿಯರ್, ಚಿಗರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತಿಯಲ್ಲಾ? ಹಾಂ?ಹಾಂ? - ಅಂತ ಹಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ.

ಈಡಿಯಟ್!!!! ಅಂತ ಬೈದಾಕಿನೇ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಏ!!!! ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿ? ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂಗ unfriend ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಯಾಕ unfriend ಮಾಡಿದಳು?

ಮತ್ತ ನಾನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ, ಇಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತತೇನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದ್ದೀ, ಮುದುಕ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಏಕ್ದಂ (ಮುದುಕ) ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಾರ, ಏನು ಮಸ್ತ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು, ಅಂತ ಓಳು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನಿ ತೊಗೊರೀ. ಅದೇನು ನಮಗ ಹೊಸಾದ? ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕಿ ಗೋಕರ್ಣ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡೋದು. expert ನಾವು.

ಆದ್ರ ನಿಮಗ ಹೇಳತೇನಿ ನೋಡ್ರೀ....ಅಕಿ ಮತ್ತ ಅಕಿ ಗಂಡ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ಇದ್ದ ಫೋಟೊಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅರವತ್ತ್ರೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ (69) ಲೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.  ಅರವತ್ತ್ರೊಂಬತ್ತು ಯಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ನಿಂದ ಸೆವಂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ unfriend ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಳ. ಸೂಡ್ಲಿ!!!!

ನಿದ್ದಿಬಡಕ ಸುಬ್ಬಾ ಮತ್ತ ಇಕಿ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣ ಸುಂದರಿ ರಗ್ ಹೊಚಗೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್ ಬೀಳೋದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರ ಎದಿ ಒಡದು ಹೋಗಬೇಕು! ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮೋಸ್ಟ ಕಾಮನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ, aaww!!! aaww!!!!! so romantic!!!, ಅಂತ. ಯಪ್ಪಾ!!!! ಹಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬಿಟಗೊಂಡು, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ಕೋತ್ತ, ನಿದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ, ಜೋಲಿ ಹೊಡದು, ಹೆಂಡ್ತಿ ತೊಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಸಿನ ಗತೆ ಮಲಕೊಂಡ ಮುದಕಾ ಮತ್ತ ಅವನ ಜೊತಿ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ನಕ್ಕ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಇದಕ್ಕ ಆವ್ ಆವ್ ಅನ್ಕೋತ್ತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಮಂದಿ. ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ!! ಇದೇ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಿಡ್ರೀ. ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಿದರೂ, ನಿದ್ದಿ ಬಡಕ ಮುದಕನ ಜೊತಿ ಹೆಂಗಸು ಕೂತಿದ್ದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರೇ ಹೆಂಗಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಆವ್ ಆವ್ 'ಆವ್ ರತ್' (ಔರತ್) ಗಳೇ. ಹುಡುಗುರು, ಇಕಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರೆ ಬೈದು unfriend ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಳು, ಅಂತ ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಹಿಂದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಕ್ಕಿರಬೇಕು ಬಿಡ್ರೀ. ನನ್ನ ಗತೆ.

ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹಾಂ!!!!! ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆ.

ಇದೇನು ಇಕಿ 'ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ' ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಜನ್ ಸಿನೆಮಾ ಗತೆ ಆನಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಾಳ!!?? ಆನಿ, ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅದರಾಗ ಇಕಿ. ಹಾಕ್ಕ!! ಮಸ್ತ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ.

ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಆನೆಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ
ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ
.....ROTFL

ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಕ್ಕು ಮುಗಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕುಂಬಾರಿ.

ಏ..... ನನಗ ಯಾಕ ಕುಂಬಾರಿ ಅಂದಿ? ಆನಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗ ಕೂತರ ನಾ ಕುಂಬಾರಿ ಏನು?  ಕುಂಬಾರಿ ಗಿಂಬಾರಿ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ್ನ ಗತೆ, ರಂಗಾ ಮಂಗಾ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ? ವಿಟ್ಟಲಾ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ?, ಅಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಹುಷಾರ್! ಮೊದಲು ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತೆಗಿ. ಇಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ನೋ ಕುಂಬಾರಿ! ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂತ ತಾಕೀತು  ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು.

ಇದೊಳ್ಳೆ ಕಥಿ ಆತು. ಆನೆಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ, ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ಕಂಡೆ, ಅಂತ ಚಂದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರ ಬೈತಾಳ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಾಳ. ಅಂಥಾ ತಪ್ಪು ಏನು ಬರದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತ ಅಕಿ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದಿದೆ. ಹೋಗ್ಗೋ!!!! ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದ!! ಅಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೊಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಿದ್ದಿ ಬಿಡಬೇಕು.

ಅದು ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ 'ಕಂಡೆ' ಹೋಗಿ 'ಕುಂಡೆ' ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.  ಅಕಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕ.

ಆನೆಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಕುಂಡೆ
ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ಕುಂಡೆ
.....ROTFL

ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಛೋಲೋ ಆತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಅಷ್ಟ. ಲಗೂನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕಂಡೆ ಮತ್ತ ಕುಂಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಕಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನಂತ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮತ್ತ ಏನೇನು ಕೆತ್ತೆಬಜೆ ಕಾರಬಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾನು ಅಂತ ಅಕಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಫೋಟೋ hide ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಆನಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಬಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೊತಿಗೆ ಕುಂಬಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇನಿ ತಡೀರಿ ಅಕಿಗೆ. ಕುಂಬಾರಿ, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಕುಂಬಾರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿಸ್ತೇನಿ. ಆ ಆನಿ ಫೋಟೋ ವಾಪಸ್ ತರೋ ತನಕಾ!!!!

ಹೀಂಗ ಎಲ್ಲಾರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿಗೋತ್ತ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೋತ್ತ, ಬೈದವರ ಕಡೆ ಬೈಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲೊ ಮಂದಿ ಕಡೆ unfriend ಸಹಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕಿ ಗೂಳವ್ವ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಯ್!!!! ಮಲಕೊಂಡಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಇಕಿ ಮಲಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನೋಡಿದರ ತೊಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡು ಹಾಂಗ ಕೇಳ್ತಾಳ ಗೂಳವ್ವ.

ಏನ? ನಿಂದೇನು? ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಂದು ಒತ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಒತ್ತಿದರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ 'ಘಟ್ಟೆ ಒತ್ತ ಬ್ಯಾಡೋ!' ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೋತ್ತದ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದ್ದನ್ನ unlike ಮಾಡಿ ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಲಿ ಏನು? ನಿನಗೂ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡೀತು ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹೌದು!!! ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡದಂಗ ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡದದ. ನೀನು ಒತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಒತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸಾ ಫೋಟೋ ಹಾಕಾಕಿ ಇದ್ದೇನಿ. ನಾಕು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸೇನಿ ನೋಡು. ಯಾವದನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಹೇಳಲಾ, ಅಂದಳು ಸುಂದರಿ.

ಯಾವದಾರ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾರಳಾ. ಅಷ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೂಳವ್ವನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಕಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಯಾಳ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ.

ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಫೋಟೋಗಳು.

ಗೂಳವ್ವಾ! ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಫೋಟೋ ಅವ. ಆದ್ರ ಒಂದ್ರಾಗ ಮಾರಿ ಚಂದ ಬಂದದ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಮತ್ತೇನೋ ಚಂದ ಬಂದದ. ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಚಂದ ಬರೋ ಹಾಂಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು, ಅಂತ  ಅಂದೆ.

ಹೋಗೋ....ಎಲ್ಲಿದ ಹಚ್ಚಿ? ಕಳಸಿದ ನಾಕರಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೇಳಪಾ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.

ಹಾಂಗಾ? ತಡಿ ಹಾಂಗಿದ್ದರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೆನಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಕಿ ಕಳಸಿದ ಫೋಟೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಆತು.

ಒಂದು ಫೋಟೋದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಹೊಸಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಕಿದು ಈ ಸರೆ. ಕುತ್ತಿಗಿಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ತರಹದ Ponds ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸುಂದರಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮಸ್ತ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ.

ಏ ಗೂಳವ್ವಾ!! ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೋ. ಅದ್ಯಾಕ ಮಸ್ತ ಕುತ್ತಿಗಿ ಕಾಣೋ ಹಂಗ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿ? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು. ಯಾಕೋ ಏನೋ? ಕುತ್ತಿಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಂಗ ಅಂದ್ರ ನಾಚಿಗೊಳ್ಳೋದ??? ಹಾಂ!!!

ನೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿ ನನಗ. ನೀ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿದರ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀ ಅಲ್ಲಾ? ಎಲ್ಲಾ ಮರತಿ ಏನು? - ಅಂತ ನನಗೇ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಹಾಂಗಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನೀ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ, ಆ ಪರಿ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ನೋಡು ಸುಂದರಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಲಿ.....ಕಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. subconsciously ಏನೋ ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತು.

ಮೊನ್ನೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಹಿಂದ. ಫ್ರೆಶ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾರಾಯಾ, ಅಂದಳು ಅಕಿ.

ಹಾಂ!!!! ದೊಡ್ಡ  ಘಾತ ಆತಲ್ಲವಾ, ಅಂತ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಏನಾತೋ? ಹೇಳೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ, ಅಕಿನೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಳು.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನೆಡದದ. ಗಂಡಸೂರೇ ಈ ಮಾಸದಾಗ ಕಟಿಂಗ್ ಹಜಾಮತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಂತಾದ್ರಾಗ ನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರ ಮುತ್ತೈದಿ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲವಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಗಿ ಹೋತು. ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನೀನೂ ಪಂಚಗವ್ಯ ಕುಡಿದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ? - ಅಂತ ಉದ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಟುಪಿಡ್....ಮಾತು ಎತ್ತಿದರ ಪಂಚೆ ಎತ್ತಿ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೀ. ಶ್ರಾವಣ ಶುರು ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಧಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿನಗ? ಆ ಪರಿ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೀ. ಏನು ನೋಡ್ತಿಯೋ ಸ್ಟುಪಿಡ್? ಮೊದಲು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಆಷಾಢ ಅದು ಇದು ಅಂತಿ, ಆಷಾಢಭೂತಿ ಭೂತಯ್ಯನ ತಂದು..... ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದಳು.

ಮುಂದಿನ ಸರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಂಚಾಂಗನ ನಿನ್ನ ಕೈಯ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನಿ. ನೀನs ನೋಡ್ಕೋ. ಆತಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಪಂಚಾಂಗ ಕೊಡ್ತೀ? ಆವ್.... ಆವ್.....ಸೊ ಸ್ವೀಟ್.... ಸೊ ಸ್ವೀಟ್.....ಅಂತ ಆವ್ ಆವ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು.

ಅಯ್ಯ ಇಕಿನ.....ಪಂಚಾಂಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇಕಿ ಯಾಕ ಆ ಪರಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಆವ್ ಆವ್ ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತಾಳ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಕ? ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕ excite ಆಗ್ತೀ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕಳು.

ಮತ್ತೇನು?! - ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು.

ಥೋ.... ಥೋ..... ಇದು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ಹೋತು. ಇಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಕೆರಾ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಪಂಚಾಂಗ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಭಾಳ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ bye ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ನನ್ನ ಖಾಸ್ ದೋಸ್ತ ಕರೀಂ ಹುಸ್ಸೂಳೆಮಗ, ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗ ಪಂಚಾಂಗ, ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಮಾಸ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತ್ತ ಇರ್ತಾನ. ಇಕಿ ದೋಸ್ತ ಬ್ಯಾರೆ ಆವಾ. ಅವನ  ಜೋಡಿ ಸೇರಿ ಇಕಿನೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಸಹವಾಸ ದೋಷ ಅಂದ್ರ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಕರೀಮಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಮುಂದ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಬ್ಯಾಡ. ತಲಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಹಾಪ್ ಸುಂದರಿ ಅಂತವರು ಅದನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತಾರ ಅಂತ. 

ಏ....ಪಂಚಾಂಗ ಕೊಡೊ....ಸ್ಟುಪಿಡ್....ಕೊಡ್ತಿಯೋ? ಅಥವಾ ಕಸಗೊಳ್ಳಲೋ ನಿನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಇದ್ದಳು.

ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಾಂಗ ವಾಪಸ್ ಬರದಿದ್ದರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನ ಕೂತೆ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ.....ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಾಂಗ, ಕೆಟ್ಟ ಪಚನಾಂಗ ಎರಡೂ gone case ಅಂತ.

ಇಕಿನೂ ಹೋಗಿ ಕುತ್ತಿಗಿ ಕಾಣೋ ಶ್ರಾವಣದ ಹಜಾಮತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಳು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಅಂತ notification ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಒತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ.....ಲೈಕ್.

ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ....'ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲೇ ಸಾಫಾದ ಸುಂದರಿ.....ಮಸ್ತ ಚಂದ ಬಂದಿ....ಮಸ್ತ ಅದ ಹೊಸಾ ಹಜಾಮತಿ' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ.

ಮತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು.

ಸ್ಟುಪಿಡ್..... ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು. ಶ್ರಾವಣಾ ಗೀವಣಾ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗಿ. ಬರೆ 'ಮಸ್ತ ಚಂದ ಬಂದಿ' ಅಷ್ಟಾ ಇಡು. ಏನದು ಹೊಲಸ ಶಬ್ದ ಹಜಾಮತಿ? ಸ್ಟುಪಿಡ್.....ಅದನ್ನೂ ತೆಗಿ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು. ಲಗೂನ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ, ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಹೋಗ್ಗೋ!!!! ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಮಸ್ತ ಚಂದ ಬಂದಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.

ಹೀಂಗ ನೋಡ್ರೀ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರ.

Thursday, August 08, 2013

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ TNT ಮಾಡಿದ ತಂಬಿಟ್ಟು


ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಆತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಒಂದು 'ರ' ಕಾರದ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಾಗ'ರ' ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಯಾಕ ಅಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ರಂಗ ಪಂಚಮಿಗೆ ರಂಗರ ಪಂಚಮಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಗೆ ಯಾಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಯಾಕ? ನಾಗಪ್ಪಗ ಆಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವ. ಅದರಾಗ ರ ಕಾರದ ರಾರಾ ರಾರಾ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಅಥವಾ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನೆಮಾದಾಂಗ, ರಾ ರಾ ಪೂಜೆಗು ರಾ ರಾ, ರಾ ರಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ರಾ ರಾ, ಅಂತ ಹಾವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ನಾಗ'ರ' ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋ ಏನೋ? ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತ?!

ನಾನು ಮತ್ತ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಖಾಯಂ ಅಡ್ಡಾ ಆದ ಭೀಮ್ಯಾನ ಚುಟ್ಟಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ ಹಾಳ ಹರಟಿ ಹೊಡಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಿವಿ. ಆವಾಗ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಸ್ತ  ಚೀಪ್ಯಾ ಉರ್ಫ್ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್. ಚೀಪ್ಯಾ ಎರಡೂ ಕೈಯಾಗ ರೇಶನ್ ಚೀಲದಂತಹ ಚೀಲ ಹಿಡಕೊಂಡು ಭರಾ ಭರಾ ಅಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದು ನೋಡಿದರ ಗೊತ್ತಾತು - ಇವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮರು ದಿವಸ ಅವರ ಬಳಗ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಬೇಕಲಾ ಪರಾಳ? ನಾವು ಬಳಗದವರು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರ ಏನಾತು? ದೋಸ್ತರು ಅದರಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು!

ಲೇ....ಚೀಪ್ಯಾ.....ನಿಂದ್ರಪಾ. ಏನು ಭಯಂಕರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗ  ಹೊಂಟಿ? ಏನು ಪರಾಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಂ? ನಮಗ? ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ? ಲೇ.... ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ....ನಾನು, ಕರೀಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಂದ್ರ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಪರಾಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾಣನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಮಿತ್ರರು. ಕೊಡಲೇ!!! - ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಭರಿತ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದಿವಿ.

ಏ....ಕೊಡೋಣ ಕೊಡೋಣ....ನಿಮಗ್ಯಾಕ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗ ಕೊಡೋಣ? ಕೂಡಿಸಿ, ತಿನ್ನಿಸಿ, ಛಾ ಸಹಿತ ಕುಡಿಸಿ ಕಳಸೋಣ. ಮನಿಗೆ ಬರ್ರಿಲೇ. ನಾ ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಬರಲೀ? - ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ.

ಏನು ಚೀಪ್ಯಾ ಭಾಯ್! ಭಾಳಾ ಜಲ್ದಿ ಮೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾಗಾದು ಪಂಚಮಿಗೆ? ಸಾಂಪ್ ಗೆ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕರೀಂ.

ಎಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ ಲೇ ಮಾರಾಯ!? ಮಣ್ಣಿನ ಹಾವಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿದಳು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀ. ಅಷ್ಟೇ - ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನು ಮಂದೀರಿ ನೀವು? ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಗೊಂಡು ಜಿಂದಾ ಸಾಂಪ್ ಗೆ ತರೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ. ಬಕ್ರೀದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಕ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟಗರು, ಆಡು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಬಿರ್ಯಾನಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೇವೆ. ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿದರೆ ಹಾವಿಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾ? ಜಿಂದಾ ಸಾಂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನೀ ಸಾಬ್! - ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಕರೀಮನಿಂದ.

ಹಿಂದನ ವರ್ಷ ಬಕ್ರೀದಕ್ಕ ತಂದ ಕರೀಮನ ಟಗರು ಚೀಪ್ಯಾನ ಕುಂಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಚೀಪ್ಯಾ ಟಗರ್ಮಂಗೋಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಚೀಪ್ಯಾಗ ನೆನಪಾಗಿ ನಡ ಸವರಿಕೊಂಡ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇದ್ದವರಾಂಗ ಮಸಡಿ ಮಾಡಿದ.

ಲೇ ಕರೀಮಾ! ಜಿಂದಾ ಸಾಂಪ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಡು, ಟಗರಿನ ಹಾಂಗ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಪಾ. ಅದು ನಾಗರ ಹಾವು. ಕಚ್ಚಿತಂದ್ರ ಮುಗೀತು ಕಥಿ. ಜೀವಂತ ಹಾವು ತಂದು ಪೂಜಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ! ಅಂತಾನ ನೋಡು ಹ್ಯಾಂಗ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ! - ಅಂತ ಬೈದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾ? ಹ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗಂ ನಿಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪಾಗೆ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿದರು? - ಅಂತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೀಮಾ ಕೇಳಿದ.

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಹಜ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಬಹಳ ನಗಿ ತರ್ಸ್ತಾವ. ಈ ಹಾಪಾ ಕರೀಮ, ಚೀಪ್ಯಾನ ಕಡೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಚೀಪ್ಯಾನ ನಾಗಪ್ಪನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾನ. ಭಾಳ ಅಪಾರ್ಥ ಬರ್ತದ.

ಲೇ!!! ಕರೀಮಾ!!! ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಪಾ!!! ಅಕಿ ನನ್ನ ನಾಗಪ್ಪನ್ನ ಪೂಜಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಗಪ್ಪನ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿದಳೋ ಮಾರಾಯಾ! ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೀಪ್ಯಾ. ಅವಂಗೂ ನಗು ಬಂತು.

ಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ!!! ಹಸಿವಿ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಒಂದು ಫರಾಳದ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗಿಲೇ, ಅಂತ ಅಂದೆ. ಚೀಪ್ಯಾ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಮಾಡಿದ. ಏನಲೇ!!ಪ್ರಾಣ ಮಿತ್ರರ ಪ್ರಾಣ ಹಸಿವಿಯಿಂದ ಹೋಗಲಿಕತ್ತದ. ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಾಳ ಕೊಡಪಾ ಅಂದ್ರ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಮಾಡ್ತಿಯಲ್ಲಲೇ?! ಅಂತ ಅಂದೆ.

ಅಷ್ಟರಾಗ ಕರೀಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೀಪ್ಯಾನ ಚೀಲದಾಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಳಗಿರೋದು ನೋಡಿ ದಂಗಾಗಿ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದ ಕರೀಂ!

ಸಾಬ್!!! ಏನಿದು ಒಳ್ಳೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಫಿಕ್ ಇವೆ? ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್! ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ತಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೋತ್ತ, ಕೈಯಾಗ ಗ್ರೆನೇಡು ತಿರಿಗಿಸಿದಾಂಗ ಗಿರಿ ಗಿರಿ ತಿರಿಗಿಸ್ಕೋತ್ತ ಅಂದ. ಅವಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಏನು ಅಂತ.

ಅದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾರಾಯ! ಗರ್ನಾಲೂ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೆನೇಡೂ ಅಲ್ಲ. ಉಂಡಿ ತರಹ. ತಿಂದು ನೋಡು. ಒಂದೆರಡು ತಿಂದ್ರ ತೊಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ತಿಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಂದವರು ಹೊಡಿಬಾರದ ಜಗಾದಿಂದ ಢಂ ಢಾಂ ಡೂಸ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಹೊಡೆದಾರು! - ಅಂತ ಅಂದೆ.


ಕ್ಯಾ? ತಂಬಿ ಹಿಟ್ಟು? ಇದು ತಂಬಿ ಮಂದಿ ಡಿಶ್ ಕ್ಯಾ? ತಂಬಿ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಮಂದಿ. ಅವರದ್ದು ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಿ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಕ್ಯಾ ಚೀಪ್ಯಾ? ಭಾಬಿ ಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೂಕಿ ಬೇಗಂ ಮದ್ರಾಸಿ ಕ್ಯಾ? ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕರೀಮ. ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ತಂಬಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ!!!

ಇದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತಪಾ!! ತಂಬಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಬಿಗಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣೈಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ತಿಂಡಿ, ಅದೂ ಶುದ್ಧ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ, ಹೆಸರಿನ್ಯಾಗ ತಂಬಿ ಅನ್ನೋ ತಮಿಳ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಕವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಏನಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ, ತಂಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ರೂಪಾ ವೈನಿನೋ ಅಥವಾ....... - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಕಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರಾಯಾ. ಆವಾ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ಬಂದು ಹಾವು ಬಿಟ್ಟ, ಇಕಿ TNT ತಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಿದಳು. ಮನಿಹಾಳ ಸೂಳೆಮಗ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತಾನೋ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ! ಕರ್ಮ! - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಯಾವದರದ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.

ಹಾಂ!!! TNT ತಂಬಿಟ್ಟು!!! TNT ಅಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಯ! TNT ಹಾಕಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಳ ರೂಪಾ ವೈನಿ? ತಿಂದವರು ಢಂ ಅನ್ನಬೇಕು ಏನು? ಏನಲೇ ಮುಂದಿನ ಸಲೇ RDX ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟಕ ಹಾಕಿಸಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಬಿಡು. TNT ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತ! ಏನಲೇ TNT ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ?! - ಅಂತ ಘಾಬ್ರಿಲೆ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಂಗೇನೂ ಇಲ್ಲಪಾ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಂಬಿಟ್ಟು. ಪುಠಾಣಿ, ಶೇಂಗಾ, ಅದು ಇದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನೂ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ. TNT ಅಂದ್ರ 'ತೂತ ನಾಗ್ಯಾನ ತಂಗಿ' ಅಂತಪಾ, ಅಂತ ಏನೋ ಹೊಸದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ.

TNT ಅಂದ್ರ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಏನು? ಯಾರಪಾ ಅಕಿ? ಅಕಿ ಯಾಕ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಳು? ಮಾಡಿ ನಿನಗ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಳು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? -ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

TNT ಉರ್ಫ್ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾನ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿ ಮಾರಾಯ. ಅಕಿ ಅಣ್ಣನ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್. ಭುಸ್ ಭುಸ್ ನಾಗಪ್ಪ! ಲಗ್ನದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಡಲಿಕತ್ತಾನ ನೋಡೋ. ಅವನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪಾ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ವೈನಿಗಂತೂ ಅಕಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅಂದ್ರ ಮುಗೀತು. ಅಕಿ ನಾಗಣ್ಣನ ಮುಂದ ನಾನು ನಗಣ್ಯ. ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾನ. ಅಣ್ಣಾ ತಂಗಿ ಕೂಡಿ ಮಸ್ತ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ನನಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಬತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಕಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತ ಹೋಗ್ತಾನ. ಈಗೂ ಮನಿಯೊಳಗ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾಂದು ಮತ್ತ ಅವನ ತಂಗಿ TNT ದು ನೆಡದದ ಹರಟಿ, ನಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ಅದಕಾ ಈ ಹಾಳಾದ ಪಳಾರ ಹಂಚಿ ಬರೋ ದರಿದ್ರ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದದ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನೆನಪಾತು. ಚೀಪ್ಯಾನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಾಗ್ಯಾ ಉರ್ಫ್ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಉರ್ಫ್ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕಿರಿಕ್ ಮನುಷ್ಯಾ. ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ್ತ ಇರ್ತಾನ. ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟುಹೋದ ಅಂದ್ರ ಮುಗೀತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್  ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಾಗ್ಯಾ ಲಗ್ನಾದಾಗಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಕಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತೀ. ಏನು ಮಾಡಿದ ತೂತಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಖರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಲಗ್ನಾದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದಕೂ ಮೊದಲಿಂದ ಜೀವಾ ತಿನ್ನಲಿಕತ್ತಾನೋ. ಮದ್ವಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಒಳಗ ನನಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬತ್ತಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಗ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಏನು? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಒಳಗೇ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನಾ ನಾಗ್ಯಾ? ಹ್ಯಾಂಗ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಒಳಗ  ಪುರೋಹಿತರು ವರಾ ಅಂದ್ರ ನನಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದರು ಏನಪಾ. ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ರೇಶ್ಮಿ ಧೋತ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪುರೋಹಿತರು, ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತ್ರ, ವರನಿಗೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂತ ಬರಕೊಂಡರು. ಇವಾ ತೂತಾ ಅಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ. ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರಾ ಯಾಕ್ರೀ? ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಕೊಡಿಸಿ ಒಗೀರಿ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ, ಅಂತ ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಈ ನಾಗ್ಯಾ? - ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ಅವನ ಮದ್ವಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋದ.

ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಧೋತ್ರ, ಅದೂ ಒಂದು ಸರೆ. ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರ. ಕೊಡವ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಾ. ಮಾವನs  ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಭಾವಂದು ಏನಂತೋ? ಮಾವ ಕೊಟ್ಟರೂ ಭಾವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗ ಆತು ಇದು. ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರ ನಿನಗ ಕೊಟ್ಟರ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾಂದೇನು ಗಂಟು ಹೋಗತಿತ್ತಂತ ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾಕ್ರೀ ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರಾ ಅಳಿಯಂದರಿಗೆ? ರೇಶ್ಮಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೇಶ್ಮಿ ಹುಳ ಬಿಸಿನೀರಿನ್ಯಾಗ ವಿಲಿವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯತಾವ. ಗೊತ್ತದ ಏನು!? ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪಾ! ಅದೂ ಲಗ್ನದ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಅಂತಾ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋದ? ಅಂತಾ ಪಾಪಾ ಮಾಡಿದರ ನೋಡ್ಕೊರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್ ಮುಂದ ಆಗೋ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನೀವs ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟನಂತ ನಾಗ್ಯಾ.

ಮದುಮಗ ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾ ಫುಲ್ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದ  ಅಂತ.

ಏನು ಪಾಪ ಪಾಪ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ ಈ ನಾಗ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಪಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಚೀಪ್ಯಾ ಕೇಳಿದ ಅಂತ. ಅಲ್ರೀ!! ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಾಪು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರೀ? ಪಾಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೇಶಮೀ ಧೋತ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧರೀ? ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತ್ರಾ ಉಟಗೊಂಡು ಲಗ್ನಾದ್ರ ಲಗೂನ ಪಾಪು ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗತಾವೇನ್ರೀ? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಚೀಪ್ಯಾ!

ನೋಡ್ರೀ ನೋಡ್ರೀ!!! ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ನೋಡ್ರೀ! ಈಗs ಪಾಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ನೋಡ್ರೀ ಅವನ್ನ. ರೇಶಮೀ ಅಂಗೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಾನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕ. ಅದಕಾ ಈ ನಮೂನಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ತಲಿಯೊಳಗ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾವ, ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿದ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ, ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಪ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಂಗ ಪಾಪ ಅಂದ್ರ ಕೂಸು ಕುನ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ತಲಿ ನೋಡ್ರೀ!! ಕೊಳೆತು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ! - ಅಂತ ಅಂದ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೇ ಚೀಪ್ಯಾನಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಂತ. ಹೋಗ್ಗೋ!!! ಪಾಪ ಚೀಪ್ಯಾ!!!

ಹೋಗ್ಗೋ!!! ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾನ ತಂದು. ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಸಾಯೋದು ಖರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಾ? ಭಾರಿ ಜಾಬಾದ್ ಇದ್ದಾನ ಬಿಡ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ! - ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೌದು ನೋಡು! ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದ ನನ್ನ ಮಂಗ್ಯಾ ಮಾಡಿದ ನಾಗ್ಯಾ, ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಟು ಹೊಡೆಸಿ, ಅದನ್ನ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆಯೇ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಾ ಆಗವಾ ಮದ್ವಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟು, ಪಾಪುಗೋಳು ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಇದಕೆಲ್ಲ ಆವ ಈಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಿಲ್ಕಿನ ಅಂಗಿಯೇ ಕಾರಣ. ಬರೇ ಸಿಲ್ಕಿನ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಇವನ ತಲಿ ಈ ಪರಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ. ಇನ್ನು ಸಿಲ್ಕಿನ ಧೋತ್ರಾ ಬ್ಯಾರೆ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರ ಮಗಳ ಜೊತಿ ಏನೇನು ಮಾಡವ ಇದ್ದಾನೋ ಈ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ, ಅಂತ ಹೆದರಿದ ಮಾವಾಜಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರ, ಈಗ ಸದ್ಯಾ ಕಾಟನ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರೀ. ಓಕೆ? - ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಅಂತ ಆಖ್ರೀ ಫೈಸಲಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರಂತ.

ಹೋಗ್ಗೋ!!!! ಚೀಪ್ಯಾ!!! ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಇಟ್ಟ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗ ಲಗ್ನದಾಗ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಹಾಕ್ಕೋಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆತು. ಕಾಟನ್ ಆದ್ರ ಏನಾತು? ರಾಜಸಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮಿ ಆಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇ ತಲಿಯೊಳಗ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಲಗ್ನದ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಗ? ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದ ಅಂತಾರಪಾ ದೊಡ್ಡವರು - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಅಂದ್ರ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀ? ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ.....ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಮಾತು ಬ್ಯಾರೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ತೆಳ್ಳನೆ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರದಾಗ ಒಳಗಿನ ಕಾಚಾ ಚಡ್ಡಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗ ಇತ್ತು ಹತ್ತಿ ಧೋತ್ರಾ. ಸೂಡ್ಲಿ. ಮತ್ತ ನನ್ನ ಕಡೆನೋ, ಎಲ್ಲಾ ರಬ್ ರಬ್ ಢಾಳ್ ಢಾಳ್ ಬಣ್ಣದ ಚಡ್ಡಿ ಏನಪಾ. ಆ ಪರಿ ಕೆಟ್ಟ ತೆಳ್ಳನೆ ಬಿಳಿ ಕಾಟನ್ ಧೋತ್ರದೊಳಗ ಕೆಂಪ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಮಾ ಹವನಕ್ಕ ಕೂಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಪಾ ನನಗ. ಮದ್ವಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಚಾರ್ರಿಂದ ಹಿಡದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀ ಗೆಳತ್ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಕೆಟ್ಟ ಅಪಮಾನ ಆಗಿ ಹೋತು. ಎಲ್ಲಾರೂ ಅವರವರ ಮದ್ವಿ ಫೋಟೋ ಆಗಾಗ ನೋಡಿಕೋತ್ತ ಇರತಾರ. ನನ್ನುವು ನೋಡಿದರ ನನಗ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ನೆನಪಾಗಿ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನಸ್ತದ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ!!! ಧೋತ್ರ ಹೀಂಗ ಭಾಳ ತೆಳ್ಳನೆದು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರೆ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಅವ, ಏನು ಮಾಡ್ಲೀ? ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದರ ಮಸ್ತ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಪಾ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಳೇದು ಅದೂ ತೆಳ್ಳನೆ ಬಿಳೆ ಧೋತ್ರಾ ಉಟ್ಟುಗೊಂಡು ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪಾ? ಹಾ!!! ಹಾ!!! - ಅಂತ ನಕ್ಕೆ.

ಏನ ಮಹಾ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ? ಬಿಳೆ ಚಡ್ಡಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೋ ಅಂತಿದ್ದಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಲೇ ಆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗ  ಆ ಐತಾ ವೇಳ್ಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಿಳೆ ಚಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರಲೀ? ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಐಡಿಯಾ. ಸುಮ್ಮನಿರಪಾ. ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳಬ್ಯಾಡ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಇಲ್ಲೇ ನೀ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳಕೊಂಡಿ ನೋಡಲೇ! ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವಿ. ಹೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳಗ ಬಿಳೆ ಕಾಚಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನಾ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ....ಅಂದ್ರ....ಹೇಳಲಿ? ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಐಡಿಯಾ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬ್ಯಾಡ, ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಏನು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯೋ. ಈಗ ಎಂತಾ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರ ಏನು? ಮತ್ತೊಂದು ಮದ್ವೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಏನು? ಆ ನಸೀಬಾ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಮತ್ತ ಅವನ ತಂಗಿ TNT ನನಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಳು ಹೇಳು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಅಲ್ಲಲೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸುಮ್ಮನ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಕಳದು ತಿಪ್ಯಾಗ  ಒಗೆದು  ಬರೆ ಧೋತ್ರ ಉಟ್ಟುಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಆಗಿತ್ತಪಾ. ಯಾರೂ ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗ ಅದ ಐಡಿಯಾ? ಲಗ್ನದಾಗ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಚಡ್ಡಿ  ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು? ಆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚವರು ಮೊದಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡು - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಾ ಏನು ಭಯಂಕರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೋ, ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರೀಮ ಅಂಡು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತ ನಕ್ಕ.

ಹಲ್ಕಟ್ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳಾ, ಚ್ಯಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡ್ರೀ, ಮಾಡ್ರೀ! ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ  ಇಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತ ಹೊಡಿಯೋ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ.

ಸಾಬ್! ಈ ಚೀಪ್ಯಾ ಸಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಬದಲೀ ಮಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ & ವೈಟ್ ಅಂತ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಬಿಡ್ರೀ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ.

ಅಲ್ಲಲೇ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಯಾಕ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ? ಬಿಳೇದು ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಹಾಂ? ಹಾಂ - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ ಒಳಗ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಮತ್ತ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪ್ಚಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾರಾಯಾ. ಈಗೂ ಅವಾ ನೆಡದಾವ ನೋಡಪಾ. ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ

ಅಲ್ಲಲೇ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಯಾಕ? ಒಳಗಿರೋದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತs ಇರ್ತದ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಂಪ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕ? ಮದ್ವಿ ಗಂಡು ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಏನು? ಲೇ....ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ....ರೂಪಾ ವೈನಿ ಏನೋ ಘಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕ ಬಚಾವ ಆದರು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವಿ ಮಂಟಪಕ್ಕ ಬಂದ ಗೂಳಿ ಟೈಪಿನ ವರನ್ನ ನೋಡಿದರ ಸಾಧಾರಣ ಮಂದಿ ಕನ್ಯಾ ಆಗಿದ್ದರ ಅಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಲಗ್ನ ಹರೋಹರಾ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ....ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ನಿನಗ ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತ್ರಾ ಕೊಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಅಂತ ಆತು. ಅವನ ತಂಗಿ ಮದಿವಿ ಸೀರಿ? ಅದೂ ಕಾಟನ್ ಏನು? ನೋಡಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಲೇ ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ, ನನಗ ಕಾಚಾ ಕಾಣೋ ಅಂತಾ ಕಾಟನ್....ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಧರ್ಮಾಪುರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರಿ! ಇದು ಧರ್ಮ ಏನಲೇ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ? ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಎಲ್ಲಿದು ಮಾರಾಯಾ? ಬಿಳೇ ಧೋತ್ರದ ಒಳಗ ಕೆಂಪ ಚಡ್ಡಿ ಮುಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ನನಗ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.  ಅಂತಾ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಗ ಇಕಿ ರೂಪಾ ಎಂತಾ ಸೀರಿ ಉಟಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲೀ? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ರೂಪಾನ ಬದಲೀ ಅಕಿ ಅಕ್ಕನ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದರೂ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅಂತ ಪಾಪದ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ.

ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮದುಮಗ ಚೀಪ್ಯಾ!

ಮತ್ತೇನು ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನೋ ನಿಮ್ಮ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಅವ ಮಾರಾಯ.  ಭಾಳ ಅವ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ.

ನಾನು ಲಗ್ನದಾಗ ನನಗ ಯಾವದಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಟಪಟಿ (ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್) ಕೊಡಸ್ರೀ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನಪಾ. ಯಾವದು ಬೇಕ್ರೀ ಅಳಿಯಂದ್ರ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರೀಪಾ. ಭಾಳ ತುಟ್ಟಿದು ಕೇಳಿದರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಮಂದಿ ಹುಡುಗ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ನೋಡ್ರೀ. ಅವರ ಲಗ್ನಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕಾ ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರೀ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಸಂಕಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋರೀ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ.

ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವಾ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಕು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಹಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನ. ಇರ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಾತು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ನನಗ ಒಂದು TVS Champ ಕೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ರೀ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ  ಏನಪಾ. ಅಷ್ಟರಾಗ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ. ಮತ್ತ ತಂದು ಇಟ್ಟ! - ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಈಗ ಏನು ತಂದಿಟ್ಟ? ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ. ಈ ಹುಂಬ ಸೂಳೆಮಗ ಶ್ರೀಪಾದಗ ಒಂದು ಹುಂಬರ್ (humber) ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಒಗಿರಿ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಕರಗಲಿ ಇವಂದು. ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಗ ಬೆಳಿಸ್ಯಾನ, ಅಂತ ಅಂದನೇನೋ ಚೀಪ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ವುಡ್ ಬೀ ಅಣ್ಣಾ ನಾಗ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲಪಾ....ಇಷ್ಟು ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಮಾತಾಡವರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಇಡೋರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗ್ಯಾ ಅಂದಾ......ಶ್ರೀಪಾದಾ, TVS Champ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ. ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪೂ ಛೊಲೋ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆ ನೋಡು. ಈ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಕೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇವಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾಗ್ಯಾ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಯಾವ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಒಂದು 'ಬಜಾಜ್ ಸುನ್ನಿ' ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 'ಹೀರೋ ಪೂಕು' ಅಂತ.

ಭಾಳ ನಗು ಬಂತು. ಬಜಾಜ್ ಸನ್ನಿ ಮತ್ತ ಹೀರೋ ಪುಕ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರೀ.

ಯಾವದನ್ನ ಕೊಡಿಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಂಗ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೋ ಬಜಾಜ್ ಸುನ್ನಿ ಚೊಲೋನೋ ಹೀರೋ ಪೂಕು ಚೊಲೋನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪಾ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡಾ ಬಂಡು ತಮಿಳು ತೆಲಗು ಮಂದಿ ತುಂಬ್ಯಾರ. ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಜಾಜ್ ಸುನ್ನಿ ಛೊಲೋನೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಪೂಕು ಛೊಲೋನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಏನೇನೋ ಬಡಕೊಂಡ ಬಡಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ನನಗ ಮತ್ತ ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಆತು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಯಾಕಂತ? ಯಾಕ ಆ ಪರಿ ನಕ್ಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಸುನ್ನಿ, ಪೂಕು ಅಂದ್ರ ಭಯಂಕರ ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ತೆಲಗು ಒಳಗ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾನು ಸನ್ನಿ ಮತ್ತ ಪುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೆಂಗಸೂರ ಮುಂದ ಸುನ್ನಿ ಛೊಲೋ ಅದನೋ ಪೂಕು ಛೊಲೋ ಅದನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೀ ಓಕೆ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್. ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವದಾರ ತಮಿಳ, ತೆಲಗು ಹೆಂಗಸೂರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಸುನ್ನಿ, ಪೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ್ರೀ. ಏನರ ಕೇಳಿದರ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಳಗ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಸುನ್ನಿ, ಪೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ಚೀಪ್ಯಾ ಸಾಬ್? - ಅಂತ ಕರೀಂ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ.

ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಗಾಡಿಗಳ ಹೆಸರಿಂದ ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಚೀಪ್ಯಾ, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನಿಕೆ ಸಾಬಾ!!! ಅಂತ ಬೈದ.

ನಾ ಆಮ್ಯಾಲೆ ನಿನಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು, ಅಂತ ಕರೀಮಗ ನಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಸನ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೀಂಗಾತು ಅಂತ ಆತು. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಕೊಡಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಾಜಿ ಅವರಿಗೆ? ಬಜಾಜ್ ಸನ್ನಿನೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಪುಕ್ಕೋ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಆ ಹೊಲಸ ಹೆಸರಿನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾರ. ಇನ್ನು ಆ ಅಸಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತ. ಕಾಡಿಸಿ ಕಾಡಿಸಿ ನೌಕರೀ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವಂಗ, ನನಗ ಯಮಾ (Yamaha) RX 100 ಕೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ರೀ. ಒಂದು ಏಳೆಂಟು 90 ml ವಿಸ್ಕಿ ಪೆಗ್ಗ್ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ml ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕುಡದು, ಪೂರ್ತಿ 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡು, RX ಬದಲೀ ಒಂದು XXX ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಡಿಸಿದ ಯಮಾ ಗಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಸೀದಾ ಯಮಲೋಕಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ನನಗ ಈಗ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರತ್ನ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ಬತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವಾ ತಿನ್ನಲಿಕತ್ತಾನ. ಹೀಂಗ ಸಾಯೋಕಿಂತ ಯಮಾ ಗಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎತ್ತರಾ ಪತ್ತರಾ ಹೊಡೆದು, ಸತ್ತು, ಸೀದಾ ಯಮನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಯಮರಾಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಯಮಾ ಗಾಡಿ ರಸ್ತೆದಾಗ ಬೇಕಂತಲೇ ಹೆಟ್ಟಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸತ್ತು, ಇಲ್ಲೆ ಬಂದೇನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಗಾಡಿಲೇ ಸತ್ತೇನಿ ಅಂತಾರೆ ಏನರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕ ಕಳಿಸಿಬಿಡೋ, ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳತೇನಿ............... ಅಂತ ಮಾವಾಜಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರ ಕುಡದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಮುಂಡೆ ಗಂಡಗ ಲಗ್ನದಾಗ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಪಟಪಟಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಯಾಕ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಬೋಡಿ ಫಣಿಯಮ್ಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು? ಹಾಂ? ಹಾಂ? ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗ ನೀವು ಕೊಡಿಸೋ ಬಜಾಜನ ಸುನ್ನಿನೂ ಬ್ಯಾಡ, ಹೀರೋನ ಪೂಕೂ ಬ್ಯಾಡ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾರಾಯ. ಅದಕ್ಕs ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕಥಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಳಗ ಪಟಪಟಿ ಖರ್ಚು ಸಹಿತ ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಾ ತೂತ ನಾಗ್ಯಾ ಮೀಸಿ ತಿರುವಿರಬೇಕಲ್ಲ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಗ ಹುಸ್ಸೂಳೆಮಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಫುಲ್ ಬೋಳಂ ಭಟ್ಟಾ ಆಗಿ, ತಲಿ  ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಚ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ. ಮೀಸಿ ತಿರುವಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ. ಮೀಸಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ರೊಚ್ಚಿನ್ಯಾಗ ಲಗ್ನದ ಟೈಮ್ ತನಕಾ ಮೀಸಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಮೀಸಿ ಸೈಜಿಗೆ ತಂದು, ಮದ್ವಿ ಮಂಟಪದ ಮುಂದ ನಿಂತು, ನಾನು ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೀಸಿ ತಿರುವೇ ತಿರುವಿದ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ. ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರ ಮರ್ಡರ್...ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಸ್ತದ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ರೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.

ಮತ್ತೇನು? ಮತ್ತೇನು ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಾಜಿ ಉರ್ಫ್ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತರ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರ್ದ್ ಭರೀ ಕಹಾನಿ ಮಾರಾಯ. ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದ. ಈ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾನ ತಂಗಿ TNT ಜೊತಿ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಒಂದೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ನೆನಪದ ನೋಡು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಅಂತ ಚೀಪ್ಯಾ ದುಃಖ ಪಟ್ಟ.

ಯಾವ ಹಾಡಲೇ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.


ಅಂತ 'ಜಂಜೀರ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಭಾಳ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ ಒಳಗ ಹಾಡಿದ ಚೀಪ್ಯಾ ತನ್ನ ಬಿಗಡಾ ಹುವಾ ನಸೀಬಕ್ಕ ಶಾಪಾ ಹಾಕಿದ.

ಅಲ್ಲಲೇ ಚೀಪ್ಯಾ ಈ ನಾಗ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೂತ್ ಅಂತ prefix ಯಾಕಲೇ? ಏನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಕೀಕತ್ತು? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗ್ಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಾಗರಾಜ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾಗೇಶ ಅಂತ ಭಾಳ ಮಂದಿ ದೋಸ್ತರು ಇದ್ದಾರ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ತೂತ್ ಅಂದ್ರೂ, ಅದು ಸುಮ್ಮನ ಚ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ. ಆದ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಇದ್ದಾನ ನೋಡು, ಇವಾ ಖರೇ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ. ಬತ್ತಿ ಹೀಂಗ ಇಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರ, ಇಟ್ಟು ಪುಸಕ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದಿ ಗೊಂದಿ ತೂತಿನೊಳಗ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ. ಮೊದಲೇ ತೂತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಗೊಂಡು ಇರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಆಮ್ಯಾಲೆ on the fly ತೂತು ಹೊಡಿತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಪಾ. ಅದಕ್ಕ ಇವಂಗ ಮಾತ್ರ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏಕದಂ ಬರೋಬ್ಬರ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಚೀಪ್ಯಾ.

ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪಾ ದೋಸ್ತ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೋಡು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಾದ್ ಭಾವಾಜಿ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾಗ ನಾವೂ ಏನರೆ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ ಢಂ ಅನ್ನೋ ಹಾಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಲೇ. ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾನೆಂಬ ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಪುಂಗಿ ಹಿಡಿಸಿ, ನೀ ಲುಂಗಿ ಎತ್ತಿ, ಪುಂಗಿ ಬಾರಿಸಿದರ, ನಿಮ್ಮ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ನಾಗಿನ್ ಫಿಲಂ ಒಳಗ ಮಾಡಿದ 'ಮನ ಡೋಲೆ, ಮೇರಾ ತನ ಡೋಲೇ' ಅಂತ ಹಾವಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂಗ ಮಾಡೋಣ ತಗೋ. ನೀನೂ ಫುಲ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ. ಅತ್ತಿಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸಿಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾಗೊಂದು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ಯಾಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. ಚಿಂತಿ ಬ್ಯಾಡ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದ ಇಡ್ತೇವಿ ನೋಡ್ರೀ ಈ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾಗ ಬತ್ತಿ. ಆವಾ ಯಾವದೇ ತೂತು ಹೊಕ್ಕಲಿ, ಬೇಕ್ಕಾದ್ದ ಗುದ್ದಿನೊಳಗ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಹೊಗಿ.. ಹೊಗಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಗ ತಂದು, ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಶ್ ಸಾಹೇಬರು, we will smoke them out, ಅಂತ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಭುಸ್ ಭುಸ್ ಅಂದು, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಗಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವಿ ಈ ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾಗೂ. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಚೀಪ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾವು ಹೊಗಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಗ ತೆಗಿಯಲೇ ಬೇಕು ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾನ.

ಏನಂತೀ ಕರೀಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದರ, ಕರೀಂ ಪ್ಯಾ ಪ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ, ಅಂತ ಹಲುಬಿದ. ಯಾವ ಲೋಕದಾಗ ಯಾವ ಮಾಲಿನ ಗುಂಗಿನ್ಯಾಗ ಇದ್ದನೋ ಸಾಬ್! ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ!

ಇರಲೀ ಚೀಪ್ಯಾ!! ಹೋಗಿ ಬಾ!! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂಬಿಟ್ಟು ಪಳಾರ ಹಂಚುವ ತಂಬಿ ಶ್ರಿಪಾದನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಂಗs  ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ನನಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡು. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕ ಆಗ್ತದ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾಚಿಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 'ನಾಮಾಮ' ಹಿಡಕೊಂಡಿದ್ದರ ಅಲ್ಲ. ನಾಮಾಮ ಅಂದ್ರ ನಾಚಿಗಿ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ.

ಚೀಪ್ಯಾ ತಲಿ ಕುಣಿಸಿಗೋತ್ತ ಚೀಲಾನೂ ಕುಣಿಸಿಗೋತ್ತ ಹೋದ.

ನಾವು ತೂತ್ ನಾಗ್ಯಾ ಮಾಡಿದ ಅವಗಢಗಳನ್ನು ಮತ್ತ ಮತ್ತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಚೀಪ್ಯಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ವರಾ ಪಡಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂತಾ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡಲೇ, ಅಂತ ಜೋಕ್ ಹೊಡದ್ವಿ.

** ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧, ೨೦೧೩ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಗಪ್ಪನ ಪೂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

** ಕಾಚಾ ಕಾಣೋ ಕಾಟನ್ ಪಂಚೆ - ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರದ್ದು. ಚಿತ್ರ - ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ.