Wednesday, January 21, 2015

ಒಬಾಮಾ ಮೋದಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರ ಹರಟೆ

'ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು,' ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯೊಳಗ ಇದ್ದಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಮೊದಲೂ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ. ಆದ್ರ ಆವಾಗ ಏನೂ ಮಜಾ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಜಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಬರಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು? ಇದ್ದವಾ ಆವಾ MMS (ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ). ಒಟ್ಟೇ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಮಾತಾಡೋದು ದೂರ ಉಳಿತು. ಬಾಯೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತ ಅಕಿ ಮಬ್ಬ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಅವರ ಜೋಡಿ ಇವಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಒಬಾಮಾ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಕೆಟ್ಟ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈದಾಗ ಸಣ್ಣು ಹುಡುಗುರ ಜೋಡಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೀನುಗಾರರ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ನೋಡಪಾ ಅಂತ ಬ್ಯಾಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಒಬಾಮಾ.ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಆರಿಸಿ ಬಂದರು ನೋಡ್ರೀ ಫುಲ್ ಮಾಹೋಲೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಬಾಮಾನೇ, 'ಬರ್ರಿ ಸರ್ರಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕ ಒಂದು ಭೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ರೀ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರೂ ಬಂದರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ. ಅದೇನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಅಂದ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಒಬಾಮಾನ್ನೂ ಹಿಡದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ರೀ. ಒಬಾಮಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡವಾ, 'ಈ ಮೋದಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಅವನ್ನೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರೀ. ಯಪ್ಪಾ! ಏನು ಗಂಡ ಆದಮೀ ಈ ಮೋದಿ. ಭಾರಿ ಅದಾನ,' ಅಂತ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಗಳತಿದ್ದ. 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿ ನಂತರ ಯಾರರೆ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಇವನೇ ನೋಡ್ರೀ, ಮೋದಿ' ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ತಾರೀಫ್ ಬ್ಯಾರೆ.

ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತ ಒಬಾಮಾಗ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಭಾರಿ ಅಂದ್ರ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ತಿ. ಮೊದಮೊದಲು ಭೆಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 'ಮೋದಿಯವರ, ಮೋದಿ ಸರ್' ಅನ್ನವಾ ಒಬಾಮಾ. ಮೋದಿಯವರೂ  ಸಹ 'ಒಬಾಮಾ ಅವರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬರ' ಅಂತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡಿಸೋರು. ಆದ್ರ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪೇ ದಿವಸದಾಗ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಮೋದಿ ಮತ್ತ ಒಬಾಮ ಭಾಳ ಕೇವಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೇವಲ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹಳೆ ದೋಸ್ತರಾಂಗ ಫುಲ್ ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಒಬಾಮಾ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋ ತನಕಾ ಇಬ್ಬರೂ 'ಲೇ' ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ಒಬಾಮಾ ಅವರು, 'ಲೇ ಮೋದ್ಯಾ, ಲೇ ನಾರ್ಯಾ' ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೋದಿ, 'ಲೇ ಬರ್ಕ್ಯಾ, ಲೇ ಒಬ್ಯಾ' ಅಂತ ಅಂದು, ಡುಬ್ಬಾ ಚಪ್ಪರಸಿ ಮಾತಾಡಾಕ ಹತ್ತಿದರ ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ. ಅಷ್ಟು ದೋಸ್ತಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ.

ಈಗ ಒಬಾಮ ಬ್ಯಾರೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಕುಂತಾನ. ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅವಂದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ನೋಡ್ರೀ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಬಾಮಾಗ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಚಿಂತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವನೂ ಆರಾಮ ಅದಾನ. ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಸಹಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದ. ಅವಂಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಫೀಸಿನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋ ಮೋನಿಕಾ ಲೆವಿನಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪಟಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅಂದ್ರ ಆವಾ ದೊಡ್ಡ ರಸಿಕರ ರಾಜ ಕಾಮಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗ. ಅವನೌನ್! ಬಾಯಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಗಾರ್ ಆ ಮೋನಿಕಾ ಲೆವಿನಸ್ಕಿ 'ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ, ಅಕಿ ಜೋಡಿ ಜಮ್ಮ ಚಕ್ಕಾ ಮಾಡಿ, ಆಮ್ಯಾಲೆ ಅದೇ ಸಿಗಾರ್ ಸೇದಿ..... ಅಯ್ಯೋ! ರಾಮ ರಾಮ! ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಲಯಾಳೀ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮಂದಿಗೆ ಮಳ್ಳು ಮಾಡಿ ರೂಢಿ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. 'ನನಗ ಮತ್ತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೋನಿಕಾ ಲೆವಿನಸ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಸಾಕ ಸುಳ್ಳ ಸುಳ್ಳೇ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ನನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಕಿ ಮೋನಿಕಾ ಲೆವಿನಸ್ಕಿ ಬ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಜಾಬಾದಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಒಂದು ಹಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಕಾದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, 'ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಸಾಹೇಬರ, ಇಕಿ ಮೋನಿಕಾ ಅರಬಿ (ವಸ್ತ್ರ) ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಮ 'ಆಯಿಲ್' ಹ್ಯಾಂಗ ಲೀಕ್ ಆಗೇತ್ರೀ?????' ಅಂತ ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡುಬಿದ್ದ ನೋಡ್ರೀ ಕ್ಲಿಂಟನ್. ಆತು ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ನಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದ ಬಂದು, ಕೈಯೆತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ, 'ತಪ್ಪಾತ್ರೀ. ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರೀ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತಿ ನಾ ಜಮ್ಮಾ ಚಕ್ಕಾ, ಜಿಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಳಾಕ ನಾಚಿಗಿ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರೀ!' ಅಂತ ಅಂಬೋ ಅಂದ. 'ಹ್ಯಾಂಗೂ ಇನ್ನು  ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಅದ ನಿಂದು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದೈತಿ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು,' ಅಂತ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಂದಿ ಸಹಿತ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು.

ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂದರ್ತಾರ ನೋಡ್ರೀ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂದಿ. ಆದ್ರ ಒಬಾಮಾ ಅಂತಾದ್ದೆಲ್ಲ ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದ ಹೊಂಟ್ರ ಒಬಾಮಾನ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಷೆಲ್ ಜಿಗದು ಜಿಗದು ಒದಿತಾಳ. ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಿ. ಭಾರಿ ಖಡಕ್ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಕಿ. ತಾನೆ ಆರು ಫೂಟ್ ಮ್ಯಾಗ  ಇದ್ದಾಳ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಕಿ ಮತ್ತ ಅಕಿ ಅಣ್ಣ. ಒಬಾಮಾ ಏನರೆ ಬೇಲಿ ಹಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ ಅಂದ್ರ ಅಕಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಜಿಗದು ಜಿಗದು ಕುಂಡಿಗೇ ಒದಿತಾಳ. ಜಾಡಿಸಿ ಜಾಡಿಸಿ ಒದಿತಾಳ. ಮತ್ತ ಒಬಾಮಾ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವಿತ ಮನುಷ್ಯ. ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನೂ ಅದಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮ ಕುಂತಿರ್ತಾನ.

ಆದ್ರ ಒಬಾಮಾಗ ಈಗಿತ್ತಲಾಗ ಇಲ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಾಕ ಹತ್ತೈತಿ. ಯಾರದ್ದಾರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹರಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮಷ್ಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅವಂಗ. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೋದಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಸೇರಿ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಮತ್ತ ಸದ್ಯ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಐತಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಲ್ಲಾ ಆತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೇ ಹಚ್ಚತಾನ ಒಬಾಮಾ. ಮೋದಿ ಸಹಿತ ಅವನ್ನ ಭಾಳ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾರ. ಅವರು ಕೆಲಸದಾಗ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಹ್ಯಾಂಗೋ ವ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬಾಮಾ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ.

ಮೊನ್ನೆ ಹಾಂಗss ಆತು. ಒಬಾಮಾ ಮೋದಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಾಡಿ, 'ಏ ಮೋದಿ, ಹ್ಯಾಂಗ ಅದೀಪಾ ದೋಸ್ತ? ನನಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನೀ. ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋಟಿನ್ಯಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ವಿಮಾನ ಹಚ್ಚಿ ಬರಲಿ? ಹಾಂ?' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ.

ಇದೇನು ಜೋಕೋ? ಖರೆನೋ? ಅಂತ ಮೋದಿ ತಲಿ ಕೆರಕೊಂಡರು.

'ಏನಪಾ ನೀ ಒಬಾಮಾ? ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಾಕ ನೀ ಏನು ರೇಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಯೇನೋ? ಸುಮ್ಮ ಬಾರಪಾ. ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗ VIP ರನ್ ವೇ ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗು. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಬೇಕಾದ್ರ ನಿನಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಬೇಕು ಹಾಂಗ ವಿಮಾನ ಹಚ್ಚೆರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ವಿಮಾನಾ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಲಗಿಸಿಯಾರೆ ಬಾ. ತಿಳೀತ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಹೇ! ಹೇ! ಹಾಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ ಹೊಡದೆ. ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆತು ಇನ್ನೇನು ಮೂರ್ನಾಕು ದಿವಸ ಐತಿ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನಿ. ಮಸ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ?' ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕೋತ್ತ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

ಯಾಕೋ ಭಾಳ ತಲಿ ತಿನ್ನದೇ, ಲಗೂನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟನಪಾ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತರು.

ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಮತ್ತ ಅವರ ಫೋನ್ ರಿಂಗಾತು. ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬಾಮಾ.

'ಏನೋ ಮಾರಾಯಾ? ಈಗರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಟಿ. ಮತ್ತ ಏನು ಈಗ?' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಏ ಮೋದಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬರಾಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹತ್ತಬೇಕೋ????' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ.

ಅಲಲಲಾ! ಒಬಾಮಾ. ಭಾಳ ಮಷ್ಕಿರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮ ಮಷ್ಕಿರಿ ಅಲ್ಲಾ? - ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡರು ಮೋದಿ.

'ನೀ ಯಾಕ ಆಟೋದಾಗ ಬರ್ತಿಯೋ? ಎಲ್ಲಾ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದರಾಗ ಆರಾಮ ಬಾ ನೀ. ಆತ?' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಹೇ! ಹೇ! ಓಕೆ. ಅಂತೂ ಹಲ್ಕಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಗುದ್ದಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋದಿ ಭಾಯ್!' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬಾಮಾ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಾ.

'ಏ ಅಮಿತ್! ಈ ಒಬಾಮಾನ ಒಮ್ಮೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾರಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಖತರ್ನಾಕ. ಮೀಟರ್ ಗೀಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಜಗಳ. ಅವರ ಜೋಡಿ  ಜಗಳಾಡಿ ಬಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರತೈತಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಗ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋದೈತಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಒಳಗ ಅದಾನು ಮಗಾ ಒಬಾಮಾ,' ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಮಿತ್ ಷಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಮಿತ್ ಷಾ ಸುಮ್ಮ ನಕ್ಕ.

ಮತ್ತ ಫೋನ್ ರಿಂಗಾತು. ಮತ್ತೆ ಒಬಾಮಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದನೋ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದರು. ನೋಡಿದರ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ.

'ಏನಪಾ ಶಶಿ? ಏನೋ ಸುದ್ದಿ?' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಮೋದಿ ಸರ್ರಾ, ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮದವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕುಂಡಲಿಯಾಗ ಗುರು ಹುಡುಕಾಕತ್ತಿದ್ದೆರೀ. ಅವನೌನ್ ಶನಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ತೈತ್ರೀ. ಈ ಶನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರೀ ಸರ್ರಾ,' ಅಂತ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ.

'ಯಾವ ಶನಿನೋ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿರೀ. ಶನಿ ಗತೆ ಕಾಡಾಕತ್ಯಾನ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ಮತ್ತ reopen ಮಾಡಿಸಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಡಿಯಾಕತ್ತಾನ. ಅವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮ ಕುಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ರೀ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನನ್ನ ಹಾಲತ್ ಪೂರ್ತ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಕ್ಕೈತ್ರೀ,' ಅಂತ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಬೊಂಬಡಾ ಹೊಡೆದ.

'ಹೋಗ್ಗೋ! ಆವಾ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮೀ ಯಾರ ತಾಬಾಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯಾ. ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾ. ನೀ ಏನೂ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ಯಾಕ ಹೆದರತಿಯೋ? ಆರಾಮ ಇರು ನೀ. ಈಗ ಇಡ್ಲ್ಯಾ? ಅಂದ್ರ ಫೋನ್ ಇಡ್ಲ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಡ್ಲ್ಯಾ? ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಐತಿ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಲಗೂ ಲಗೂ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಾಕ ನೋಡಿದರು.

ಇನ್ನೂ 'ಇಡೋದು' ಏನು ಬಾಕಿ ಐತಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡೆ ಮಸ್ತ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೀರಿ. ನಿಮ್ಮೌರಾ! - ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡ ತರೂರ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ.

'ಲೇ! ಅಮಿತ್! ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮೀ ವಕ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತ. ಅವನೌನ್! ಎಲ್ಲ ಶನಿ, ಪಂಚಮ ಶನಿ, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ, ನವಮ ಶನಿ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡೆ ಬಂದಂಗ ನೋಡಲೇ. ಇವನ ಕಥಿ ಮುಗೀತ ನೋಡಲೇ' ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಈ ಯಬಡ ತರೂರ್ ಖರೇ ಅಂದರೂ 'external affairs' ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಪಾ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾರೋ ಲೇಡಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ affair ಲಫಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ತ್ರಾಸ ಪಡಾಕತ್ತಾನ. ಅವನ ಕರ್ಮ. ನಾವೇನ ಮಾಡೋಣ?' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಮಿತ್ ಷಾ.

ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮೋದಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತ ಫೋನ್ ರಿಂಗಾತು. ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತ ಒಬಾಮನದೇ. 'ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ! ಮತ್ತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ. ಅದೂ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ,' ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದರು.

'ಏನಪಾ ಮೋದಿ? ಊಟ ಆತ? ನಂದು ಆತ ನೋಡಪಾ,' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ.

'ಎಲ್ಲಿ ಊಟೋ? ನಮಗ ಈಗ ಬೆಳಗು ಮುಂಜಾನೆ. ನಿಮಗ ರಾತ್ರಿ. ಊಟ ಆತು ಅಂತೀ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ನಾನ? ನಾ ಈಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಕುಂತು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾಕತ್ತೇನಿ,' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ. ಯಾಕೋ ಏನೋ, ಅವನೇ ಮುಂದುವರೆದು, 'ಏ! ಮತ್ತ ಯಾವದೇ ಮಲಯಾಳಿ ಹೊಲಸ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯಾ. ಹಿಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ. ನೀ ಏನರೆ ತಿಳ್ಕೋಬ್ಯಾಡೋ ಮಾರಾಯಾ!' ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಂಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಾಳಜಿ.

'ಭಾರಿ ಆತಲ್ಲೋ ದೋಸ್ತಾ. ಯಾವ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಾಕತ್ತೀ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ನಾ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನನ 'ಹಮ್ ಬಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್' ಅನ್ನೋ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಾಕತ್ತೇನಿ. ನೀ ನೋಡೀ ಏನೋ ಮೋದಿ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

ಹನುಮಾನ್ ಖಾನ್! ಹಮ್ ಬಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್!

ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಹೇಳಿದ, 'ಸರ್ರಾ! ಅದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನನ ೨೦೦೦ ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನೆಮಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರೀ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿಯವರ confusion ದೂರ ಮಾಡಿದ.

'ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ ಒಬಾಮಾ! ಅದು ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್ ಅಂತಪಾ. ನೀ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದೀ ಅಂತ ನಾ ತಲಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ನೋಡಪಾ. ಮತ್ತ ಆವಾ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲೋ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್,' ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಸಲ್ಮಾನ್, ರೆಹಮಾನ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಹನುಮಾನ್..... ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತಗೋ. ಆದರೂ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ದೋಸ್ತ,' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ.

'ಏ ಮೋದಿ! ನಾ ಬಂದಾಗ ಊಟಕ್ಕ ಏನು ಅಡಗಿ ಮಾಡಸವಾ ನೀ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

'ನೋಡಪಾ ಒಬಾಮಾ. ನಾನ್ವೆಜ್ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಗುಜರಾತಿ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಊಟ ನೋಡಪಾ. ಓಕೆ?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟರು  ಮೋದಿ.

'ಹೋಗ್ಗೋ! ನನಗ ನಿಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ಅಡಗಿ ಊಟ ನೆನಿಸಿಕೊಂಡ್ರನೇ ಭಾಳ tension ಆಕ್ಕೈತೋ ದೋಸ್ತ!' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ.

'ಯಾಕಪಾ? ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ಅಡಗಿ ಒಳಗ ಏನಪಾ ಅಂತಾ ಖರಾಬೀ ಐತಿ? ಎಲ್ಲಾರೂ ಎಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ನೀ ನೋಡಿದರ tension ತೊಗೊಳ್ಳಾಕತ್ತಿ. ಸುಮ್ಮ ಬಂದು, ಮಸ್ತಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಊಟ ಹೊಡಿಪಾ,' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಅಲ್ಲಪಾ ಮೋದಿ, ಹಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಊಟ ಹೊಡೆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನನ ಹಾಲತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅವನ ಹಾಲತ್ ಆದಂಗೆ ನಂದೂ ಆದ್ರ ಅಂತ ಭಾಳ tension ಆಗೈತಿ,' ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

'ಏನೋ!? ಹಾಂ? ಏನೇನರೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನನ ಹಾಲತ್? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ತಡಿ ನಿನಗ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡತೇನಿ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ ವೀಡಿಯೊ ಫೋನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ. ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿದ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೋದಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು.

'ನಗಪಾ ನೀ ನಗು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಗು. ನಿಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಂದೂ ಇದೇ ಹಾಲತ್ ಆಕ್ಕೈತಿ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೂ ನಕ್ಕಿಯಂತ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ.

'ಧೋಕ್ಲಾ, ಉಂದ್ಯೂ, ದಾಲ್....ಸಮೀರ್ ಹವಾ ಕಾ ಝೋಕಾ' ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಹೇಳಿ, ಮೋದಿ ಭಾಳ ನಕ್ಕರು.

'ಸಮೀರ್ ಹವಾ ಕಾ ಝೋಕಾ ಬದಲೀ ಒಬಾಮಾ ಹವಾ ಕಾ ಝೋಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರೂ ನಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೀರಿ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಏನೋ ದೋಸ್ತ ನೀ ಹೀಂಗ ಮಾಡೋದು?' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬಾಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ.

'ಇಲ್ಲ ಬಾರಪಾ. ನಿನಗ ಬ್ಯಾರೆ ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕೋಣಂತ. ದೇಶದ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆಗಿನ ಅಡಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಸ್ತೇನಿ ಬಾರಪಾ ನೀ. ನಿನಗ ಬರೇ ಧೋಕ್ಲಾ, ಉಂದ್ಯೂ, ದಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹವಾ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಕ ನಮಗೇನು ಹುಚ್ಚ ಹಿಡದೈತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನು? ಹಾಂ? ಚಿಂತಿ ಮಾಡದೇ ಬಾ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಯಂತ,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಅವನ ಚಿಂತಿ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು.

'ಮೋದಿ ನಿನಗ ಹೇಳತೇನಿ. ಈ ಸೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ನನಗ ಅನ್ನಸ್ತೈತಿ ನಾನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ರ್! ಡರ್ರ್! ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಯಾರರೆ ಚಂದನೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳ ನೋಡಪಾ. ಯಾರ ಅಕಿ? ಒಬ್ಬಾಕಿ ಅದಾಳ ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್. ಯಾರಕಿ?' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ.

'ಯಾರಪಾ ಅಕಿ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್. ಅಂತಾ ಸುಂದರಿ?' ಅಂತ ಮೋದಿ ಸಹ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟರು.

'ಹಾಂ! ನೆನಪಾತು. ಅಕಿನೇ ಮಾಲಿಹೇನಿನಿ. ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ. ಮಾಲಿಹೇನಿನಿ,' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

'ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ! ಅಕಿ ಹೆಸರು ಮಾಲಿಹೇನಿನಿ ಅಲ್ಲಪಾ ದೋಸ್ತ. ಅಕಿ ಹೆಸರು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಗೋ!' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಭಾಳ ನಕ್ಕರು.

'ತಲಿಯಾಗ ಹೇನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಗೆ ಮಾಲಿಹೇನಿನಿ ಅನ್ನಬಹುದೇನೋ' ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಜೋಕ್ ಹೊಡೆದ. ಬೆರಕಿ ಮಗಾ ಅವಾ!

'ಹಾಂ! ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನೋಡಪಾ. ನಾನೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಕಿನೇ ಹೀರೋಯಿನ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ಭಾಂಡಾ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತದ ನೋಡಪಾ,' ಅಂದ ಒಬಾಮಾ.

'ಭಾರಿ ಚ್ಯಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀ ಬಿಡಪಾ ನೀ ಒಬಾಮಾ. ಭಾಳ ಮಸ್ತ ಇದ್ದಿ. ಲಗೂನ ಬಾರಪಾ. ಮಸ್ತ ಗದ್ದಲಾ ಹಾಕೋಣ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಏ ಮೋದಿ, ನಿನಗೊಂದು ಮಸ್ತ ಜೋಕ್ ಹೇಳಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡಾಳ ಜೋಕ್ ಅದನ ಮತ್ತ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೇನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಿನಗ ಗೊತ್ತದಲ್ಲೋ. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಕ್ ಹೊಡ್ಕೋತ್ತ, ಖಾಸ್ ದೋಸ್ತರ ಜೋಡಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಯಾವದೇ ಭಿಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಡಿತೇನಿ ನೋಡಪಾ. ಹೇಳಲಿ ಜೋಕ್?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ. ಪಾಪ! ಅವಂಗ ಭಾಳ lonely ಅನ್ನಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕೇ ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕೊರದೇ ಕೊರಿತಾನ. ಹರಟಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವಂದು.

'ಏನು? ಹೇಳಪಾ ಹೇಳು,' ಅಂತ ಮೋದಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರ ಒಬಾಮಾ ಬೆರಕಿ ಮಗ ಎಂತಾ ಜೋಕ್ ಹೇಳವಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಹಾ ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

'ಹೆಂಗಸೂರು ಲಗ್ನಾ ಆಗೋ ತನಕಾ ಒಟ್ಟ ಹೂಸ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪಾ! ಯಾಕ ಅಂತ ಹೇಳು?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

ಮೋದಿ ಫುಲ್ ದಂಗಾಗಿ, 'ಯಪ್ಪಾ! ಏನು ಅದಾನಪಾ ಇಂವಾ? ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಅಸಹ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾನ,' ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಅವರ ದೋಸ್ತ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಡಕೊಂಡರು.

'ಥೂ! ಹೊಲಸ್! ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ಏನರ್ಥ ಹಾಂಗದ್ರ?' ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರಿದರು ಮೋದಿ.

'ಹಾ! ಹಾ! ಜೋಕ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಿನಗ?????? ಹಾ! ಹಾ!'  ಅಂತ ನಕ್ಕೋತ್ತ ಕೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ. ಭಾಳ ನಕ್ಕ.

ಮೋದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒಬಾಮಾನೇ  ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದ.

'ಲಗ್ನ ಆಗೋ ತನಕಾ ಹೆಂಗಸೂರ ಕಡೆ asshole ಎಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೋ? ಲಗ್ನಾಗಿ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ asshole ಹೆಂಗಸೂರ ಲೈಫಿನ್ಯಾಗ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವರು ಹೂಸು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರ ನೋಡಪಾ!' ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅನಾಹುತ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

'ಥತ್ ನಿನ್ನ ಒಬಾಮಾ! ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಪಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಂಗಸೂರು ಗಂಡನ್ನ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪೂಜಸ್ತಾರ.  ಗಂಡನ್ನ asshole, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡು. ಥೂ ನಿನ್ನ! ಏನು ಹೇಳಿದಿ ಮಾರಾಯಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಬ್ಯಾಡ ಮತ್ತ,' ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

ಪತಿ 'ಪರಮೇಶ್ವರ' ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬಾಮಾ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವದೋ ಮೂಡಿಗೆ ಹೋದ.

'ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾರು? ಅವನೇ ಕರ್ನಾಟಕದ DCM (Deputy Chief Minster) ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಖಟಿಪಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನಲ್ಲಾ ಅವಾ ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

ಮೋದಿಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು ಅವರಿಗೆ.

'ಅಲಲಲಾ! ಭಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪಾ ಒಬಾಮಾ. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿನಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತೋ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ನಮ್ಮ CIA ಐತಲ್ಲೋ. CIA ಅಂದ್ರ ಏನಂತ ಮಾಡಿ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಗೊತ್ತ?' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ.

'ಭಾರಿ CIA ಐತಿ ಬಿಡಪಾ ನಿಮ್ಮದು. ಬೆರಕಿ ಅದಾರ. ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗ ಬೆಂಗಳೂರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ತಂದಾರ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತೀ. ಭಾರಿ ಬಿಡ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ. CIA ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ tension ಕೂಡ ಆತು ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತವನೋ ಏನೋ ಅಂತ.

'ಏ ಮೋದಿ, CIA ಅಂದ್ರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ. ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರಿ ಮಜಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಡಿನ್ಯಾಗ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು.

'CIA ಅಂದ್ರ Central Intelligence Agency ಅಂತ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಅಥವಾ ನೀ ಏನರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅನರ್ಥ ಇಟ್ಟಿಯೋ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'CIA ಅಂದ್ರ... ಅಂದ್ರ 'ಚಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ' ಅಂತ. C ಫಾರ್ ಚಡ್ಡಿ I ಫಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ A ಫಾರ್ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. CIA. ಹ್ಯಾಂಗದ? ಹಾ! ಹಾ!' ಅಂತ ಕ್ಯಾಕಿ ಹಾಕಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ.

'ಏನೋ ಹಾಂಗಂದ್ರ? ಹಾಂ? CIA  ಅಂದ್ರ ಚಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರೆ ಹೇಳಿಕೋತ್ತ. ಹಾಂ? ಬರೇ ಮಜಾಕ್ ನೋಡಪಾ ನಿಂದು,' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಹೌದೋ ಮಾರಾಯಾ. ಈಗ ನೋಡಪಾ. ಈ ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇದ್ದಾ ನೋಡು. ಅವನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಅದರಾಗೂ CIA. ಆವಾ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೧೧ ರಂದು ಬಂದು ಹೀಂಗ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರ CIA ಮಂದಿಗೆ ಸಹ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಡಿ ಒಳಗ ಬಂದು ಚಡ್ಡಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಖತರ್ನಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ CIA. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪೂ ಖಬರು ಹತ್ತದಂಗ ಬಂದು ಹೆಟ್ಟಿ ಹೋದ ನೋಡು ಆವಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಂಗ ಚಡ್ಡಿ ಕಳೆದು ನಂಗಾ ಮಾಡಿ ಹೋದ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ ಹಡಬಿಟ್ಟಿ ಲಾಡೆನ್. ಆವತ್ತಿಂದ CIA ಅಂದ್ರ 'ಚಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ' ಅಂತ ನೋಡಪಾ. ಅವನೌನ್! ಕೆಲವು CIA ಮಂದಿ ಆವತ್ತಿಂದ ಚಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ನೋಡಪಾ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ CIA ಮಂದಿನೇ ಅವನ್ನ ಹುಡುಕಿ, ಹೆಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದು ಒಗದು ಬಂದ್ರು ನೋಡು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅಂತೂ ೯/೧೧ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡರು,' ಅಂತ ಹೇಳಿ CIA ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ.

ಮೋದಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೇ ಕೇಳಿಕೋತ್ತ ಕೂತರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಪ?

'ಏ ಮೋದಿ, ನಾ ಬಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆರತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ.

'ಮಾಡೆನೋ ಅಪ್ಪಾ. ನೀ ಬಂದರೆ ಬಾರೋ. ಸುಮಂಗಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ನಿನಗ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೋದಿ.

'ಮುತ್ತೈದಿ......' ಅಂತ ಒಬಾಮಾ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋದ.

'ಯಾಕೋ? ಏನಾತು?' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ನುಕ್ಸಾನ (loss) ಆತಲ್ಲೋ!' ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಒಬಾಮಾ.

ಮೋದಿ ಫುಲ್ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದು,'ಯಾಕೋ?' ಅಂದ್ರು.

'ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಬರೇ ಐದೇ ಮುತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳ. ಮುತ್ತು + ಐದೇ = ಮುತ್ತೈದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತು. ನಾ ಏನೋ ಬ್ಯಾರೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಡು. ಇರಲಿ ಬಿಡು,' ಅಂತ ಮಾತು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಬಾಮಾ.

'ಹೋಗ್ಗೋ ನಿನ್ನ! ಯಾರಪಾ ನಿನಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ್ರ ಮುತ್ತು + ಐದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು? ಮತ್ತ ಆರತಿ ಮಾಡೋ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ನಿನಗ್ಯಾಕೋ ಕಿಸ್ ಹೊಡಿತಾರ? ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮುತ್ತೈದೆಯರು. ಅವರು ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳೀತ?' ಅಂತ ಫುಲ್ clarification ಕೊಟ್ಟು, misunderstanding ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರು ಮೋದಿ. ಎಲ್ಲರೆ ಈ ಹಾಪ್ ಒಬಾಮಾ ಏನರೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ.

'ಅಲ್ಲಾ ಭಾಳ ಹಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ, ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಾಕಿ, ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಲೊಚಲೊಚಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೇ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೆ ನಮಗೂ ಅಂತಾ ಲಕ್ ಅದನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ. ಕೇವಲ ಆರತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ, ಯಾವದೇ ಮುತ್ತು ಕೊಡದ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ನಾವೂ ಬರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರತೇವಿ ತೊಗೋ. ಚಿಂತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಪಾ,' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬಾಮಾ.

ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಅವನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅದೇನು ಮೂಡು ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿದಾಕಿನೇ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನಗಂಡ ಕಿಸ್ ಹೊಡದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬಾಮಾ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತೆಗೆದು, ತನಗೂ ಅಂತಾದ್ದೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಕತ್ತಿದ್ದಾ. ಆದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ್ರ.

ವೇಳ್ಯಾ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬಾಮಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಷೆಲ್ ಬಂದು, 'ಲಗೂ ಮಲ್ಕೋರೀ ಸಾಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಹೊಡೆದರೂ ಏಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು,' ಅಂತ ಬೈದಳು. ಒಬಾಮಾ ಹರಟಿ ಬಂದ ಮಾಡಿದ. ಆವಾ ಮಹಾ ಕಿಡಿಗೇಡಿ. ಏನರೆ ಒಂದು ಭಾನಗಡಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡವ. ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ.

'ಏ ಮೋದಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು,' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದ.'ಏನಪಾ ಇದು? ಬರೇ ಮಂಗ್ಯಾತನ ಮಾಡ್ತೀ? ಹಾಂ?' ಅಂತ ಮೋದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದರು.

'ಅಲ್ಲೋ ಮೋದಿ. 'ಅಳುವದೋ ನಗುವದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ' ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿ 'ಅಳುವದೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುವದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ' ಅಂತ ಹಾಡಬೇಕು ನೋಡಪಾ! ಹೇ! ಹೇ!' ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕ.

'ಸಾಕು ಸಾಕು. ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ನೀ ಒಬಾಮಾ,' ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ.

'ಅಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯಾ! ಈ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಅಳತಾನೋ ಮಾರಾಯಾ. ಅಳುವದೋ (ಗ್ಯಾಸ್) ಬಿಡುವದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹಾ!ಹಾ!ಹೇ!ಹೇ!' ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ಒಬಾಮಾ.

ಮೋದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಇಡ್ತಾನಪಾ ಇವಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದರು.

'ಓಕೆ ದೋಸ್ತ್! ಭಾಳ ಮಜಾ ಬಂತು. ಲಗೂನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡತೇನಿ. ಈಗ ಬೈ ಬೈ. ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಹರಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್!' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬಾಮಾ ಅಂತೂ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ.

ಮೋದಿಯವರು ಉಸ್! ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು .

* ಒಬಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ - ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಓ ಬಾಮ್ಮಾ, ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕರದ್ರ ಗಂಡು 'ಬರಾಕ್' ಹತ್ತಿದ್ದ!

7 comments:

angadiindu said...

ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಐತ್ರೀ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೂಸ್ ಬಿಟ್ರೂ ಅದರsss ವಾಸನೀ ಘಮ-ಘಮಾ ಅನ್ನಸ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ, ಬರ್ಕ್ಯಾಗ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಾಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶರಾವತಗ ನಿಲ್ಲಸ್ತಾರು ಅಂತಾ ಕೇಳೇನಿ.

Mahesh Hegade said...

ಧನ್ಯವಾದ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಖಾನ್ ಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ!

Anonymous said...

mast aitri lekhana

Mahesh Hegade said...

thank you :)

Anonymous said...

Thumba Funny Agittu :)

Mahesh Hegade said...

Thank you :)

Hetal Mukul Chodasama said...

Phunny!